תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

kroolik

תאריך

יולי 24, 2021 10:30 PM CEST

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

andrzej_oleksa

תאריך

יולי 17, 2021 05:22 PM CEST

תמונות/קולות

מתצפת/ת

srokosza

תאריך

יולי 8, 2021 08:49 AM UTC

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

snowwhite98

תאריך

יוני 28, 2021 02:58 PM CEST

תמונות/קולות

מתצפת/ת

kroolik

תאריך

יוני 28, 2021 04:04 PM CEST

תמונות/קולות

מתצפת/ת

kroolik

תאריך

יוני 26, 2021 04:42 PM CEST

תמונות/קולות

מתצפת/ת

kroolik

תאריך

יוני 2021

מקום

Masovian, PL (Google, OSM)

תיאור

growing in a shady place, few plants with buds, few flowering

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

kroolik

תאריך

יוני 20, 2021 03:11 PM CEST

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

srokosza

תאריך

יוני 11, 2021 12:12 PM CEST

תמונות/קולות

מתצפת/ת

kroolik

תאריך

יוני 11, 2021 07:29 PM CEST

תמונות/קולות

מתצפת/ת

kroolik

תאריך

יוני 4, 2021 03:33 PM CEST

תמונות/קולות

מתצפת/ת

kroolik

תאריך

יוני 3, 2021 01:25 PM CEST

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

kroolik

תאריך

מאי 29, 2021 03:24 PM CEST

תמונות/קולות

מתצפת/ת

kroolik

תאריך

מאי 29, 2021 03:25 PM CEST

תמונות/קולות

מתצפת/ת

kroolik

תאריך

מאי 29, 2021 05:29 PM CEST

תמונות/קולות

מתצפת/ת

kroolik

תאריך

מאי 2021

מקום

Masovian, PL (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת/ת

kroolik

תאריך

מאי 25, 2021 05:48 PM CEST

תמונות/קולות

מתצפת/ת

kroolik

תאריך

מאי 24, 2021 06:32 PM CEST

תמונות/קולות

מתצפת/ת

kroolik

תאריך

מאי 22, 2021 07:53 PM CEST

תמונות/קולות

מתצפת/ת

kroolik

תאריך

מאי 18, 2021 06:44 PM CEST

תיאור

on Corylus avellana

תמונות/קולות

מתצפת/ת

kroolik

תאריך

מאי 11, 2021 10:34 PM CEST

תיאור

relatively small flowers (smaller than V. riviniana)

תמונות/קולות

מתצפת/ת

kroolik

תאריך

מאי 9, 2021 06:50 PM CEST

תיאור

on dead wood

תמונות/קולות

מתצפת/ת

zihaowang

תאריך

ינואר 23, 2021 02:45 PM AST

תיאור

On stonewall. Costa indistinctive, short, and mostly double; leaf apex channeled.

תמונות/קולות

מתצפת/ת

kroolik

תאריך

מאי 5, 2021 12:25 AM CEST

תמונות/קולות

מה

טחבים פילום Bryophyta

מתצפת/ת

kroolik

תאריך

מאי 3, 2021 05:37 PM UTC

תמונות/קולות

מתצפת/ת

kroolik

תאריך

מאי 2, 2021 10:26 PM UTC

תיאור

on sandy soil, on the side of the road

תמונות/קולות

מתצפת/ת

kroolik

תאריך

מאי 2, 2021 10:42 PM UTC

תמונות/קולות

מתצפת/ת

kroolik

תאריך

מאי 1, 2021 05:48 PM UTC

תיאור

growing horizontally or downwards (the photo is in the right position)

תמונות/קולות

מתצפת/ת

kroolik

תאריך

מאי 2, 2021 09:23 PM UTC

תיאור

on a twig (broad leaf tree), binocular view

תמונות/קולות

מה

טחבים פילום Bryophyta

מתצפת/ת

kroolik

תאריך

מאי 2, 2021 09:47 PM UTC

תמונות/קולות

מתצפת/ת

kroolik

תאריך

מאי 2, 2021 09:31 PM UTC

תיאור

binocular views & field photo, small moss about 20-25 mm high

תמונות/קולות

מתצפת/ת

kpilch

תאריך

אפריל 19, 2021 02:51 PM SAST

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

kpilch

תאריך

אפריל 19, 2021 02:40 PM SAST

תמונות/קולות

מתצפת/ת

kroolik

תאריך

אפריל 15, 2021 05:19 PM UTC