תמונות/קולות

Square

מה

בן חורש רחב עלים Epipactis helleborine

מתצפת/ת

kroolik

תאריך

יולי 25, 2021 12:51 PM CEST
בן חורש רחב עלים - Photo (c) Paul Cools, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של marcinklisz: בן חורש רחב עלים (Epipactis helleborine)
הוסף בתאריך 25 יולי, 2021.
תומך

תמונות/קולות

Square

מה

חזיר בר Sus scrofa

מתצפת/ת

kroolik

תאריך

יולי 19, 2021 03:34 PM CEST
חזיר בר - Photo (c) The Wasp Factory, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של marcinklisz: חזיר בר (Sus scrofa)
הוסף בתאריך 20 יולי, 2021.
תומך

תמונות/קולות

Square

מה

אייל הכרמל Capreolus capreolus

מתצפת/ת

kroolik

תאריך

יולי 19, 2021 03:34 PM CEST
איל הכרמל - Photo (c) johsan65, כל הזכויות שמורות
הזיהוי של marcinklisz: אייל הכרמל (Capreolus capreolus)
הוסף בתאריך 20 יולי, 2021.
תומך

תמונות/קולות

Square

מה

עפיפונית סוג Sympetrum

מתצפת/ת

kroolik

תאריך

יולי 16, 2021 03:04 PM CEST
Sympetrum vulgatum - Photo (c) Pavel Trhoň, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של marcinklisz: Sympetrum vulgatum, שייך ל עפיפונית (סוג Sympetrum)
הוסף בתאריך 17 יולי, 2021.
מוביל

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

kroolik

תאריך

יולי 17, 2021 04:02 PM CEST
Limenitis camilla - Photo ללא זכויות יוצרים
הזיהוי של marcinklisz: Limenitis camilla, שייך ל נימפיתיים (משפחה Nymphalidae)
הוסף בתאריך 17 יולי, 2021.
שיפור

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

kroolik

תאריך

יולי 15, 2021 07:04 PM CEST
Acer negundo - Photo (c) Jacob A. Varney, כל הזכויות שמורות
הזיהוי של marcinklisz: Acer negundo, שייך ל אדר (עץ) (סוג Acer)
הוסף בתאריך 15 יולי, 2021.
תומך

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

kroolik

תאריך

יולי 15, 2021 07:27 PM CEST
Corylus avellana - Photo (c) Paul Dubery, כל הזכויות שמורות
הזיהוי של marcinklisz: Corylus avellana, שייך ל דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)
הוסף בתאריך 15 יולי, 2021.
תומך

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

kroolik

תאריך

יולי 15, 2021 07:34 PM CEST
Robinia pseudoacacia - Photo (c) Eric Koberle, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של marcinklisz: Robinia pseudoacacia, שייך ל דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)
הוסף בתאריך 15 יולי, 2021.
תומך

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

kroolik

תאריך

יולי 1, 2021 07:07 PM CEST
Robinia pseudoacacia - Photo (c) Eric Koberle, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של marcinklisz: Robinia pseudoacacia, שייך ל דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)
הוסף בתאריך 01 יולי, 2021.
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

kroolik

תאריך

יוני 23, 2021 12:53 PM CEST
Maianthemum bifolium - Photo (c) Cano Vääri, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של marcinklisz: Maianthemum bifolium, שייך ל חד-פסיגיים (מחלקה Liliopsida)
הוסף בתאריך 23 יוני, 2021.
תומך

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

kroolik

תאריך

יוני 20, 2021 02:33 PM CEST
Acer platanoides - Photo (c) Sara Rall, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של marcinklisz: Acer platanoides, שייך ל אדר (עץ) (סוג Acer)
הוסף בתאריך 20 יוני, 2021.
תומך

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

kroolik

תאריך

יוני 20, 2021 02:27 PM CEST
Maianthemum bifolium - Photo (c) Cano Vääri, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של marcinklisz: Maianthemum bifolium, שייך ל חד-פסיגיים (מחלקה Liliopsida)
הוסף בתאריך 20 יוני, 2021.
תומך

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

kroolik

תאריך

יוני 20, 2021 03:28 PM CEST
Robinia pseudoacacia - Photo (c) Eric Koberle, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של marcinklisz: Robinia pseudoacacia, שייך ל דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)
הוסף בתאריך 20 יוני, 2021.
תומך

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

toxxigd

תאריך

יוני 11, 2021 09:13 PM CEST
Silene flos-cuculi - Photo (c) AnneTanne, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של marcinklisz: Silene flos-cuculi, שייך ל ציפורנית (סוג Silene)
הוסף בתאריך 11 יוני, 2021.
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

kroolik

תאריך

יוני 11, 2021 07:17 PM CEST
Cetraria islandica - Photo (c) Juha Kinnunen, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של marcinklisz: Cetraria islandica, שייך ל פטריות (ממלכה Fungi)
הוסף בתאריך 11 יוני, 2021.
תומך

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

kroolik

תאריך

יוני 9, 2021 08:18 PM CEST
Pinus sylvestris - Photo (c) Thor-Rune Hansen, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-SA)
הזיהוי של marcinklisz: Pinus sylvestris, שייך ל אורן (סוג Pinus)
הוסף בתאריך 09 יוני, 2021.
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

kroolik

תאריך

מאי 7, 2021 04:18 PM CEST
Plagiomnium cuspidatum - Photo (c) Vladimir Bryukhov, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של marcinklisz: Plagiomnium cuspidatum, שייך ל טחבים (פילום Bryophyta)
הוסף בתאריך 08 יוני, 2021.
תומך

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

kroolik

תאריך

יוני 4, 2021 02:18 PM CEST
Taxus baccata - Photo (c) Jonathan Tyler, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של marcinklisz: Taxus baccata, שייך ל צמחים וסקולריים (פילום Tracheophyta)
הוסף בתאריך 04 יוני, 2021.
תומך

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

kroolik

תאריך

יוני 4, 2021 02:00 PM CEST

מקום

Siwe Górki (Google, OSM)
Maianthemum bifolium - Photo (c) Cano Vääri, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של marcinklisz: Maianthemum bifolium, שייך ל חד-פסיגיים (מחלקה Liliopsida)
הוסף בתאריך 04 יוני, 2021.
תומך

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

radoslawpuchalka

תאריך

יוני 3, 2021 05:40 PM CEST
Robinia pseudoacacia - Photo (c) Eric Koberle, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של marcinklisz: Robinia pseudoacacia, שייך ל דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)
הוסף בתאריך 04 יוני, 2021.
תומך

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

kroolik

תאריך

יוני 3, 2021 01:34 PM CEST
Maianthemum bifolium - Photo (c) Cano Vääri, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של marcinklisz: Maianthemum bifolium, שייך ל חד-פסיגיים (מחלקה Liliopsida)
הוסף בתאריך 03 יוני, 2021.
תומך

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

kroolik

תאריך

מאי 30, 2021 04:51 PM CEST
Robinia pseudoacacia - Photo (c) Eric Koberle, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של marcinklisz: Robinia pseudoacacia, שייך ל דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)
הוסף בתאריך 30 מאי, 2021.
תומך

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

kroolik

תאריך

מאי 30, 2021 04:49 PM CEST
Acer negundo - Photo (c) Jacob A. Varney, כל הזכויות שמורות
הזיהוי של marcinklisz: Acer negundo, שייך ל אדר (עץ) (סוג Acer)
הוסף בתאריך 30 מאי, 2021.
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

kroolik

תאריך

מאי 30, 2021 05:47 PM CEST
Ptilium crista-castrensis - Photo (c) copepodo, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY), uploaded by Rafael Medina
הזיהוי של marcinklisz: Ptilium crista-castrensis, שייך ל טחבים (פילום Bryophyta)
הוסף בתאריך 30 מאי, 2021.
תומך

תמונות/קולות

Square

מה

אברשיים Calluna vulgaris

מתצפת/ת

kroolik

תאריך

מאי 30, 2021 05:06 PM CEST
אברשיים - Photo (c) Valter Jacinto, כל הזכויות שמורות
הזיהוי של marcinklisz: אברשיים (Calluna vulgaris)
הוסף בתאריך 30 מאי, 2021.
תומך

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

kroolik

תאריך

מאי 30, 2021 05:01 PM CEST
Maianthemum bifolium - Photo (c) Cano Vääri, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של marcinklisz: Maianthemum bifolium, שייך ל חד-פסיגיים (מחלקה Liliopsida)
הוסף בתאריך 30 מאי, 2021.
תומך

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

kroolik

תאריך

מאי 30, 2021 05:59 PM CEST
Convallaria majalis - Photo (c) prellinchen, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של marcinklisz: Convallaria majalis, שייך ל חד-פסיגיים (מחלקה Liliopsida)
הוסף בתאריך 30 מאי, 2021.
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

kroolik

תאריך

מאי 2021

מקום

Masovian, PL (Google, OSM)
Conocephalum conicum - Photo (c) Jason Headley, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של marcinklisz: Conocephalum conicum, שייך ל צמחים (ממלכה Plantae)
הוסף בתאריך 29 מאי, 2021.
תומך

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

kroolik

תאריך

מאי 28, 2021 05:55 PM CEST
Chelidonium majus - Photo (c) AnneTanne, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של marcinklisz: Chelidonium majus, שייך ל דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)
הוסף בתאריך 28 מאי, 2021.
תומך

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

kroolik

תאריך

מאי 28, 2021 06:18 PM CEST

מקום

IBL (Google, OSM)
Maianthemum bifolium - Photo (c) Cano Vääri, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של marcinklisz: Maianthemum bifolium, שייך ל חד-פסיגיים (מחלקה Liliopsida)
הוסף בתאריך 28 מאי, 2021.
תומך

סטטיסטיקות

 • 164