תמונות/קולות

מתצפת/ת

bendire44john

תאריך

אוקטובר 24, 2021 12:48 AM CDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

kaf213

תאריך

ספטמבר 30, 2021 08:59 AM CDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

bob777

תאריך

אפריל 15, 2017 01:07 PM CDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

jsuplick

תאריך

אוקטובר 1, 2021 02:18 PM CDT

תיאור

Foraging on Maximilian Sunflower. Photos by my husband.

תמונות/קולות

מתצפת/ת

rick57

תאריך

ספטמבר 11, 2021 11:07 AM CDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

anitabigbee

תאריך

ספטמבר 11, 2021 09:46 AM CDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

sierrasquirrel

תאריך

ספטמבר 11, 2021 05:07 PM UTC

תמונות/קולות

מתצפת/ת

jsuplick

תאריך

ספטמבר 10, 2021 01:12 PM CDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

shirleyntx

תאריך

ספטמבר 9, 2021 06:37 PM UTC

תמונות/קולות

מתצפת/ת

jsuplick

תאריך

אוגוסט 22, 2021 08:22 AM CDT

תיאור

Photo credit to husband Michael Matuson.

תמונות/קולות

מתצפת/ת

redjuan26

תאריך

אפריל 16, 2021 12:51 PM UTC

תמונות/קולות

מה

גמצוץ (סוג Morchella)

מתצפת/ת

saltyhiker

תאריך

מרץ 27, 2020 12:59 PM UTC

תמונות/קולות

מתצפת/ת

jacksonmaddox

תאריך

מרץ 8, 2021 04:29 PM UTC

תיאור

In forest habitat, fallen tree branch as substrate

תמונות/קולות

מתצפת/ת

dhutch2018

תאריך

יולי 19, 2019 10:48 PM CDT

תמונות/קולות

מה

שסועה מצויה (Schizophyllum commune)

מתצפת/ת

jsuplick

תאריך

אוגוסט 18, 2021 10:50 AM CDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

jsuplick

תאריך

יולי 19, 2021 09:39 AM CDT

מקום

Plano, TX, USA (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת/ת

selena2306

תאריך

אוקטובר 22, 2020 04:00 PM CDT

מקום

Denton, TX, USA (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת/ת

lulubelle

תאריך

מאי 31, 2021 12:59 PM CDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

jsuplick

תאריך

אוגוסט 14, 2021 09:38 AM CDT

מקום

Plano, TX, USA (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת/ת

jsuplick

תאריך

אוגוסט 15, 2021 10:37 AM CDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

jsuplick

תאריך

אוגוסט 15, 2021 10:45 AM CDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

jsuplick

תאריך

אוגוסט 15, 2021 10:37 AM CDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

sambiology

תאריך

ספטמבר 12, 2020 09:38 AM CDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

gwaithir

תאריך

ספטמבר 7, 2020 10:53 AM CDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

savannahhollis

תאריך

ספטמבר 22, 2020 02:21 PM UTC

תמונות/קולות

מתצפת/ת

eliciao

תאריך

מרץ 21, 2021

תמונות/קולות

מתצפת/ת

txnaturekids

תאריך

מאי 1, 2018 11:01 AM CDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

lizziepop

תאריך

ינואר 21, 2017

תיאור

Rosy Stinkhorn


Spongy column, rosy pink, smelly spore mass.

תגיות

תמונות/קולות

מתצפת/ת

jaymurter

תאריך

מאי 19, 2021 10:48 AM CDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

vakapi

תאריך

אפריל 24, 2021 12:08 PM HST

תמונות/קולות

מתצפת/ת

lisa281

תאריך

מאי 13, 2020 04:57 PM CDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

booshbooshboosh

תאריך

נובמבר 6, 2020 01:42 PM UTC

תמונות/קולות

מתצפת/ת

rjtaylor

תאריך

דצמבר 26, 2011

תיאור

large cream-colored fungus growing on a mature pecan tree. This is commonly called a hedgehog mushroom, although this specimen does not appear to have the spines as seen on most of these occurrences.

תמונות/קולות

מה

שסועה מצויה (Schizophyllum commune)

מתצפת/ת

alejandrodbrot

תאריך

אפריל 12, 2020 01:17 PM CDT

תמונות/קולות

מה

שסועה מצויה (Schizophyllum commune)

מתצפת/ת

taylorkirkland

תאריך

מרץ 31, 2020 09:23 AM CDT

תמונות/קולות

מה

שסועה מצויה (Schizophyllum commune)

מתצפת/ת

rick57

תאריך

מרץ 23, 2020 05:41 PM CDT

תמונות/קולות

מה

שסועה מצויה (Schizophyllum commune)

מתצפת/ת

walkingstick2

תאריך

ספטמבר 10, 2020 04:18 PM CDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

little_metal_weirdo

תאריך

אוקטובר 30, 2018 03:30 PM CDT

מקום

Conway, AR, USA (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת/ת

zajohnson

תאריך

מרץ 28, 2021 07:01 PM UTC

תמונות/קולות

מתצפת/ת

carolinacreeper

תאריך

מאי 2020

מקום

Texas, US (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת/ת

baxter-slye

תאריך

ספטמבר 5, 2020 04:48 PM CDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

sharonkolb

תאריך

אוגוסט 12, 2018 05:46 PM UTC

תמונות/קולות

מתצפת/ת

sheilabean

תאריך

יולי 4, 2021 10:00 AM UTC

תמונות/קולות

מה

כוכבנית גדולה (Geastrum saccatum)

מתצפת/ת

violinbio

תאריך

ספטמבר 24, 2020 02:54 PM EDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

natureboiii

תאריך

יולי 11, 2021 07:32 PM UTC

מקום

Sunset, TX, US (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת/ת

palpshaker

תאריך

יולי 21, 2021 03:43 PM CDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

jsuplick

תאריך

ספטמבר 12, 2020 09:46 AM CDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

suz

תאריך

מאי 28, 2014

תמונות/קולות

מתצפת/ת

nathantaylor

תאריך

פברואר 20, 2018 01:41 PM CST

תמונות/קולות

מתצפת/ת

irmela

תאריך

יולי 9, 2017 11:30 AM CDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

sehnature

תאריך

מרץ 31, 2020 02:53 PM CDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

assmann

תאריך

אפריל 25, 2020 06:47 AM CDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

vadalton

תאריך

ספטמבר 11, 2020 11:19 AM CDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

betsymarsh

תאריך

יולי 18, 2018 09:19 AM CDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

mnorris75034

תאריך

מאי 8, 2021 11:13 AM CDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

kinglj

תאריך

מאי 2, 2020 01:08 PM UTC

תמונות/קולות

מתצפת/ת

sambiology

תאריך

אפריל 15, 2012

תיאור

SRK776

Common next to road on slope; white composite heads; 60 cm tall.

תמונות/קולות

מתצפת/ת

marcie12h

תאריך

אפריל 8, 2020 08:25 AM CDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

suz

תאריך

מאי 8, 2017

תמונות/קולות

מתצפת/ת

kimberlietx

תאריך

ינואר 15, 2019 01:46 PM CST

תמונות/קולות

מתצפת/ת

jsuplick

תאריך

מאי 8, 2021 10:26 AM CDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

j_appleget

תאריך

אפריל 19, 2021 08:34 AM EDT
Fungi

תמונות/קולות

מה

פטריות (ממלכה Fungi)

מתצפת/ת

rick57

תאריך

פברואר 21, 2021 02:37 PM CST

תמונות/קולות

מתצפת/ת

aidancampos

תאריך

ספטמבר 14, 2020 01:21 PM CDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

annikaml

תאריך

ספטמבר 11, 2020 04:04 PM CDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

kimberlietx

תאריך

יולי 21, 2020 05:39 PM CDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

kimberlietx

תאריך

יולי 22, 2020 10:26 AM CDT

מקום

Keller, TX, USA (Google, OSM)

תמונות/קולות

מה

גזיר המפרקים (Torilis nodosa)

מתצפת/ת

suz

תאריך

אפריל 25, 2017

תיאור

Notice the sessile flowers and the fruit in photos.

תמונות/קולות

מה

בקיה עדינה (Vicia tetrasperma)

מתצפת/ת

kimberlietx

תאריך

אפריל 14, 2019 01:57 PM CDT

תיאור

2 years later, but I finally collected a specimen for BRIT as @bob777 suggested: https://www.inaturalist.org/observations/5292320

תמונות/קולות

מתצפת/ת

jsuplick

תאריך

יוני 27, 2020 11:40 AM CDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

itmndeborah

תאריך

אפריל 29, 2017 12:12 PM CDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

melissa_duron

תאריך

אפריל 2020

מקום

Texas, US (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת/ת

jsuplick

תאריך

מאי 3, 2020 08:32 AM CDT

מקום

Home (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת/ת

codybarber

תאריך

אפריל 19, 2019 09:29 AM UTC

תמונות/קולות

מה

ששית (שררדיה) מצויה (Sherardia arvensis)

מתצפת/ת

ezypikns

תאריך

אפריל 16, 2020 02:30 PM CDT

מקום

Dallas, TX, USA (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת/ת

sehnature

תאריך

מאי 16, 2019 12:44 PM CDT

מקום

Dallas, TX, USA (Google, OSM)

תגיות

תמונות/קולות

מתצפת/ת

daniel112

תאריך

מאי 3, 2017 07:58 PM CDT

מקום

Keller, TX, USA (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת/ת

ann8

תאריך

אפריל 25, 2020 09:56 AM UTC

תמונות/קולות

מתצפת/ת

sambiology

תאריך

נובמבר 1, 2019 05:05 PM CDT

תיאור

What a great day trip to Houston! I was led by botanical guru (and City Nature Challenge species dominator!) Andy Newman -- the mission: find as many species as possible. I wish I would have taken some better photos...

This final stop for the day was roadside to see some Rayjacksonia aurea and Chloris texensis in a really unique barren. Lots of other cool plants were spotted here too. Hopefully the invasive grasses don’t completely take these areas over…