תמונות/קולות

מתצפת.ת

ekaterinamakrenkova

תאריך

נובמבר 26, 2022 02:57 אחה"צ MSK

תמונות/קולות

מה

ארנבת אירופית (Lepus europaeus)

מתצפת.ת

sn1p3r90

תאריך

יוני 12, 2022 08:09 לפנה"צ MSK

תמונות/קולות

מה

חרטומן יערות (Scolopax rusticola)

מתצפת.ת

tatyaya

תאריך

מרץ 29, 2022 09:42 לפנה"צ MSK

תמונות/קולות

מה

שבלול רומי (Helix pomatia)

מתצפת.ת

anyabuyol

תאריך

אוקטובר 9, 2016 12:04 אחה"צ +03

תמונות/קולות

מתצפת.ת

dni_catipo

תאריך

יוני 15, 1964 03:17 אחה"צ MSK

תיאור

Энтомологическая коллекция федерального государственного бюджетного учреждения «Центрально-Черноземный государственный природный биосферный заповедник имени профессора В.В. Алехина»
Сбор: В. И. Елисеева
Индификационный номер: Б1459
Место хранения: коробка №2
Определено как: Acronicta megacephala Schiff.
Автор определения:
Entomological collection of the Federal state budgetary institution «Central Chernozem state natural biosphere reserve named after Professor V. V. Alyokhin»
Collection: V. I. Eliseeva
Identification number: B1459
Storage location: box #2
Defined as: Acronicta megacephala Schiff.
Author of the definition:

תמונות/קולות

מה

ביצנית עדינה (Tringa stagnatilis)

מתצפת.ת

andreyprohorov

תאריך

יולי 21, 2020 04:39 לפנה"צ +13