רליתיים - Photo (c) shell game,  זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND) מלכישליו חלודי - Photo (c) lorenzodotti,  זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC) יונאים - Photo (c) Bob McDougall,  זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC) יונה - Photo (c) Kala Murphy King,  זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND) Scolopacidae - Photo (c) Marilyn Castillo Muñoz,  זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND) ביצנית אדומת רגל - Photo (c) Ferran Pestaña,  זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC) חרטומן יערות - Photo (c) Roberto Ghiglia,  זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC) Podiceps auritus - Photo (c) Magnus Lindberg - Close to nature,  זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND) Larus fuscus - Photo (c) Andrew,  זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
237 of 248 observed
 
עופות - Photo (c) Kenny P.,  זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC) Life List Of ציפורים (מחלקה Aves)