תמונות/קולות

מתצפת.ת

ellyne

תאריך

מאי 22, 2021 06:33 אחה"צ PDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

ellyne

תאריך

אוגוסט 26, 2023 05:16 אחה"צ CST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

ellyne

תאריך

יוני 17, 2021 05:21 אחה"צ PDT

תגיות

תמונות/קולות

מה

פרוקי-רגליים (פילום Arthropoda)

מתצפת.ת

ellyne

תאריך

אוגוסט 19, 2023 11:50 לפנה"צ CST

תיאור

Gall on Ladeania lanceolata

תגיות

תמונות/קולות

מתצפת.ת

ellyne

תאריך

יולי 3, 2023 03:15 אחה"צ CST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

ellyne

תאריך

אוגוסט 13, 2023 01:51 אחה"צ CST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

ellyne

תאריך

אוגוסט 13, 2023 01:42 אחה"צ CST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

ellyne

תאריך

אוגוסט 18, 2023 11:42 אחה"צ CST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

ellyne

תאריך

יולי 2, 2023 04:15 אחה"צ CST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

ellyne

תאריך

אוגוסט 13, 2023 02:17 אחה"צ CST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

ellyne

תאריך

מאי 2023

מקום

Canada (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת.ת

ellyne

תאריך

מאי 27, 2023 05:16 אחה"צ CST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

ellyne

תאריך

מאי 28, 2023 01:49 אחה"צ CST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

ellyne

תאריך

יוני 13, 2023 04:26 אחה"צ CST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

ellyne

תאריך

יוני 16, 2023 08:43 אחה"צ CST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

ellyne

תאריך

יוני 21, 2023 07:51 אחה"צ CST

תיאור

For the one with reddish spots

תמונות/קולות

מתצפת.ת

ellyne

תאריך

יוני 2023

מקום

Canada (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת.ת

ellyne

תאריך

יוני 25, 2023 08:52 אחה"צ CST

תיאור

A weird deformed one haha

תמונות/קולות

מתצפת.ת

ellyne

תאריך

יולי 3, 2023 07:45 אחה"צ CST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

ellyne

תאריך

יולי 15, 2023 11:49 לפנה"צ CST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

ellyne

תאריך

יולי 15, 2023 12:35 אחה"צ CST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

ellyne

תאריך

יולי 19, 2023 10:43 לפנה"צ CST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

ellyne

תאריך

אוגוסט 4, 2023 01:15 אחה"צ CST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

ellyne

תאריך

אוגוסט 9, 2023 12:17 אחה"צ CST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

ellyne

תאריך

אוגוסט 9, 2023 12:52 אחה"צ CST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

ellyne

תאריך

אוגוסט 8, 2023 04:38 אחה"צ CST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

ellyne

תאריך

יולי 21, 2023 11:46 אחה"צ CST

תיאור

This observation using an UV light was collected under a Grasslands National Park permit

תגיות

תמונות/קולות

מה

עשפריים (משפחה Tortricidae)

מתצפת.ת

ellyne

תאריך

יולי 21, 2023 11:47 אחה"צ CST

תיאור

This observation using an UV light was collected under a Grasslands National Park permit

תגיות

תמונות/קולות

מתצפת.ת

ellyne

תאריך

יולי 22, 2023 12:29 לפנה"צ CST

תיאור

This observation using an UV light was collected under a Grasslands National Park permit

תגיות

תמונות/קולות

מתצפת.ת

ellyne

תאריך

יולי 22, 2023 12:42 לפנה"צ CST

תיאור

This observation using an UV light was collected under a Grasslands National Park permit

תגיות

תמונות/קולות

מתצפת.ת

ellyne

תאריך

יולי 6, 2023 12:37 אחה"צ CST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

ellyne

תאריך

יולי 14, 2023 10:30 אחה"צ CST

תגיות

תמונות/קולות

מתצפת.ת

ellyne

תאריך

יולי 14, 2023 10:32 אחה"צ CST

תגיות

תמונות/קולות

מה

פרפראים ועשים (סדרה Lepidoptera)

מתצפת.ת

ellyne

תאריך

יולי 21, 2023 11:13 אחה"צ CST

תיאור

This observation using an UV light was collected under a Grasslands National Park permit

תגיות

תמונות/קולות

מתצפת.ת

ellyne

תאריך

יולי 21, 2023 11:55 אחה"צ CST

תיאור

This observation using an UV light was collected under a Grasslands National Park permit

תגיות

תמונות/קולות

מתצפת.ת

ellyne

תאריך

יולי 15, 2023 11:43 לפנה"צ CST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

ellyne

תאריך

יוני 20, 2023 07:23 אחה"צ CST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

ellyne

תאריך

מאי 28, 2023 01:51 אחה"צ CST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

ellyne

תאריך

אוגוסט 12, 2021 02:55 אחה"צ PDT

תגיות

תמונות/קולות

מתצפת.ת

ellyne

תאריך

מאי 3, 2023 01:53 אחה"צ CST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

emzy33

תאריך

אוגוסט 20, 2022 08:07 אחה"צ JST

תמונות/קולות

מה

עשפריים (משפחה Tortricidae)

מתצפת.ת

bstarzomski

תאריך

מרץ 18, 2023 11:48 לפנה"צ PDT

תמונות/קולות

מה

Pero mizon

מתצפת.ת

ellyne

תאריך

יוני 18, 2021 11:44 אחה"צ PDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

ellyne

תאריך

יוני 27, 2021 12:10 לפנה"צ PDT

תמונות/קולות

מה

חומעה (סוג Rumex)

מתצפת.ת

ellyne

תאריך

אפריל 29, 2022 05:15 אחה"צ PDT

תמונות/קולות

מה

חומעה (סוג Rumex)

מתצפת.ת

ellyne

תאריך

אפריל 22, 2021 08:37 לפנה"צ PDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

ellyne

תאריך

יוני 25, 2021 11:54 אחה"צ PDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

ellyne

תאריך

יוני 25, 2021 11:55 אחה"צ PDT

תמונות/קולות

מה

עשפריים (משפחה Tortricidae)

מתצפת.ת

ellyne

תאריך

יוני 27, 2021 12:07 לפנה"צ PDT

תמונות/קולות

מה

מודדיים (משפחה Geometridae)

מתצפת.ת

ellyne

תאריך

יולי 18, 2021 12:36 לפנה"צ PDT

תמונות/קולות

מה

תנשמיתיים (משפחה Noctuidae)

מתצפת.ת

ellyne

תאריך

יולי 18, 2021 01:04 לפנה"צ PDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

earley_bird

תאריך

דצמבר 12, 2022 12:31 אחה"צ PST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

earley_bird

תאריך

אוקטובר 2, 2022 09:25 לפנה"צ PDT

תיאור

D. rosaefolii? Seems odd considering range

תמונות/קולות

מתצפת.ת

ellyne

תאריך

אוגוסט 3, 2021 02:37 אחה"צ PDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

ellyne

תאריך

אוגוסט 11, 2021 08:54 אחה"צ PDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

ellyne

תאריך

אוגוסט 15, 2021 11:10 לפנה"צ PDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

ellyne

תאריך

יולי 19, 2021 05:47 אחה"צ PDT

תיאור

On saskatoon

תמונות/קולות

מה

טחבים (פילום Bryophyta)

מתצפת.ת

ellyne

תאריך

מאי 2, 2021 01:30 אחה"צ PDT

תמונות/קולות

מה

טחבים (פילום Bryophyta)

מתצפת.ת

ellyne

תאריך

אוגוסט 19, 2021 03:46 אחה"צ PDT

תיאור

Observation is for the one that resembles Hypnum (like pieces of ribbon?)

תמונות/קולות

מה

אוטריים (משפחה Otariidae)

מתצפת.ת

ellyne

תאריך

מרץ 6, 2022 01:59 אחה"צ PST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

ellyne

תאריך

אוגוסט 24, 2022 10:53 אחה"צ PDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

ellyne

תאריך

מאי 27, 2021 02:26 אחה"צ PDT

תגיות

תמונות/קולות

מה

עשנוריים (משפחה Pyralidae)

מתצפת.ת

ellyne

תאריך

מאי 31, 2021 11:50 אחה"צ PDT

תמונות/קולות

מה

עשנוריים (משפחה Pyralidae)

מתצפת.ת

ellyne

תאריך

יוני 1, 2021 11:46 אחה"צ PDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

ellyne

תאריך

יוני 1, 2021 12:51 לפנה"צ PDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

ellyne

תאריך

יוני 25, 2021 11:33 אחה"צ PDT

תמונות/קולות

מה

עשנוריים (משפחה Pyralidae)

מתצפת.ת

ellyne

תאריך

יולי 24, 2021 12:17 לפנה"צ PDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

ellyne

תאריך

יוני 27, 2021 12:45 לפנה"צ PDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

ellyne

תאריך

יולי 10, 2021 12:19 לפנה"צ PDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

ellyne

תאריך

אוגוסט 7, 2021 11:38 אחה"צ PDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

ellyne

תאריך

אוגוסט 8, 2021 12:36 לפנה"צ PDT

תמונות/קולות

מה

פרפראים ועשים (סדרה Lepidoptera)

מתצפת.ת

ellyne

תאריך

מאי 23, 2021 11:49 אחה"צ PDT

תמונות/קולות

מה

פרפראים ועשים (סדרה Lepidoptera)

מתצפת.ת

ellyne

תאריך

יוני 25, 2021 11:21 אחה"צ PDT

תמונות/קולות

מה

פרפראים ועשים (סדרה Lepidoptera)

מתצפת.ת

ellyne

תאריך

יוני 26, 2021 12:00 לפנה"צ PDT

תמונות/קולות

מה

עשפריים (משפחה Tortricidae)

מתצפת.ת

ellyne

תאריך

יולי 4, 2021 11:44 אחה"צ PDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

ellyne

תאריך

יולי 4, 2021 11:51 אחה"צ PDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

ellyne

תאריך

יולי 20, 2021 11:28 אחה"צ PDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

ellyne

תאריך

אוגוסט 9, 2021 09:10 אחה"צ PDT

תמונות/קולות

מה

עשפריים (משפחה Tortricidae)

מתצפת.ת

ellyne

תאריך

אוגוסט 17, 2021 10:56 אחה"צ PDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

ellyne

תאריך

יולי 27, 2022 10:36 אחה"צ PDT

תיאור

I think

תמונות/קולות

מתצפת.ת

ellyne

תאריך

יוני 2, 2021 11:16 אחה"צ PDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

ellyne

תאריך

יוני 23, 2021 10:45 אחה"צ PDT

תמונות/קולות

מה

פרפראים ועשים (סדרה Lepidoptera)

מתצפת.ת

ellyne

תאריך

יוני 26, 2021 12:10 לפנה"צ PDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

ellyne

תאריך

יוני 27, 2021 12:26 לפנה"צ PDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

ellyne

תאריך

יוני 27, 2021 12:49 לפנה"צ PDT

תמונות/קולות

מה

פרפראים ועשים (סדרה Lepidoptera)

מתצפת.ת

ellyne

תאריך

יולי 9, 2021 11:38 אחה"צ PDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

ellyne

תאריך

יולי 27, 2021 11:40 אחה"צ PDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

ellyne

תאריך

יולי 25, 2021 11:15 אחה"צ PDT

תמונות/קולות

מה

עשפריים (משפחה Tortricidae)

מתצפת.ת

ellyne

תאריך

אוגוסט 1, 2021 11:17 אחה"צ PDT

תמונות/קולות

מה

תנשמיתיים (משפחה Noctuidae)

מתצפת.ת

ellyne

תאריך

אוגוסט 2, 2021 11:58 אחה"צ PDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

ellyne

תאריך

אוגוסט 5, 2021 12:28 לפנה"צ PDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

ellyne

תאריך

אוגוסט 10, 2021 04:20 אחה"צ PDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

ellyne

תאריך

אוגוסט 13, 2021 12:36 לפנה"צ PDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

ellyne

תאריך

יוני 19, 2021 12:25 לפנה"צ PDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

ellyne

תאריך

יוני 23, 2021 11:30 אחה"צ PDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

ellyne

תאריך

יוני 27, 2021 12:19 לפנה"צ PDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

ellyne

תאריך

יולי 22, 2021 08:08 אחה"צ PDT

תגיות

תמונות/קולות

מה

ספוגיים (פילום Porifera)

מתצפת.ת

ellyne

תאריך

יולי 13, 2022 10:00 לפנה"צ PDT

תיאור

ID for the thing encrusting the crab. I put a guess of sponge, but I don't know

תמונות/קולות

מתצפת.ת

ellyne

תאריך

יוני 18, 2021 02:19 אחה"צ PDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

ellyne

תאריך

אוגוסט 10, 2021 05:41 אחה"צ PDT