תמונות/קולות

מתצפת/ת

ellyne

תאריך

יוני 1, 2021 08:29 PM PDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

ellyne

תאריך

מאי 31, 2021 01:07 PM PDT

תגיות

תמונות/קולות

מתצפת/ת

ellyne

תאריך

מאי 30, 2021 10:50 PM PDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

ellyne

תאריך

מאי 31, 2021 01:06 PM PDT

תגיות

תמונות/קולות

מתצפת/ת

ellyne

תאריך

מאי 28, 2021 01:20 PM PDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

ellyne

תאריך

מאי 21, 2021 05:34 PM PDT

תגיות

תמונות/קולות

מה

חד-פסיגיים מחלקה Liliopsida

מתצפת/ת

ellyne

תאריך

מאי 9, 2021 02:00 PM PDT

תיאור

This observation was collected under a BC Parks permit to visit Woodley Range Ecological Reserve. Note that this Ecological Reserve is closed to the public: research is conducted via permit. (https://bcparks.ca/eco_reserve/woodley_er.html)

תמונות/קולות

מה

עכבישים סדרה Araneae

מתצפת/ת

ellyne

תאריך

מאי 3, 2021 04:16 PM PDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

ellyne

תאריך

מאי 9, 2021 12:01 PM PDT

תיאור

This observation was collected under a BC Parks permit to visit Woodley Range Ecological Reserve. Note that this Ecological Reserve is closed to the public: research is conducted via permit. (https://bcparks.ca/eco_reserve/woodley_er.html)

תמונות/קולות

מה

רצניתיים משפחה Carabidae

מתצפת/ת

ellyne

תאריך

אפריל 21, 2021 09:23 PM PDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

ellyne

תאריך

מרץ 21, 2021 11:52 AM PDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

ellyne

תאריך

מרץ 21, 2021 11:51 AM PDT