תמונות/קולות

מתצפת.ת

envirocaro

תאריך

ספטמבר 16, 2023 03:10 אחה"צ EDT
Acronicta - Photo (c) Diane P. Brooks, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA), הועלה על ידי Diane P. Brooks
הזיהוי של ellyne: סוג Acronicta, שייך ל תנשמיתיים (משפחה Noctuidae)
נוסף בתאריך ספטמבר 16, 2023
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת.ת

jddyster

תאריך

ספטמבר 11, 2023 11:22 לפנה"צ EDT
חסרי זנב - Photo (c) Jonathan Kolby, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND), הועלה על ידי Jonathan Kolby
הזיהוי של ellyne: חסרי זנב (סדרה Anura)
נוסף בתאריך ספטמבר 16, 2023
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת.ת

wendykev

תאריך

ספטמבר 16, 2023 01:16 אחה"צ MDT
פשפשים - Photo (c) WonGun Kim, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי WonGun Kim
הזיהוי של ellyne: פשפשים (תת-סדרה Heteroptera)
נוסף בתאריך ספטמבר 16, 2023
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת.ת

diekicking

תאריך

ספטמבר 16, 2023 03:21 אחה"צ EDT
Carduoideae - Photo (c) Shahrzad Fattahi, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Shahrzad Fattahi
הזיהוי של ellyne: תת משפחה Carduoideae, שייך ל מורכבים (משפחה Asteraceae)
נוסף בתאריך ספטמבר 16, 2023
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת.ת

sophia_rochon

תאריך

ספטמבר 16, 2023 12:45 אחה"צ EDT

תיאור

Unknown

Acronicta - Photo (c) Diane P. Brooks, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA), הועלה על ידי Diane P. Brooks
הזיהוי של ellyne: סוג Acronicta, שייך ל תנשמיתיים (משפחה Noctuidae)
נוסף בתאריך ספטמבר 16, 2023
משתפר.ת

תמונות/קולות

מה

פרפראים ועשים (סדרה Lepidoptera)

מתצפת.ת

bernard_melameth

תאריך

ספטמבר 16, 2023 01:26 אחה"צ EDT
פרפראים ועשים - Photo (c) Anita, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של ellyne: פרפראים ועשים (סדרה Lepidoptera)
נוסף בתאריך ספטמבר 16, 2023
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת.ת

marie_lyne_cote

תאריך

ספטמבר 16, 2023 03:26 אחה"צ EDT
עופות - Photo (c) Greg Lasley, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Greg Lasley
הזיהוי של ellyne: ציפורים (מחלקה Aves)
נוסף בתאריך ספטמבר 16, 2023
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת.ת

suhaa

תאריך

ספטמבר 2023

מקום

Ontario, CA (Google, OSM)
Solidago - Photo (c) Bev Currie, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND)
הזיהוי של ellyne: סוג Solidago, שייך ל מורכבים (משפחה Asteraceae)
נוסף בתאריך ספטמבר 16, 2023
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת.ת

suhaa

תאריך

ספטמבר 2023

מקום

Ontario, CA (Google, OSM)
צרעים - Photo (c) Sterling Sheehy, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY), הועלה על ידי Sterling Sheehy
הזיהוי של ellyne: צרעים (משפחת על Vespoidea)
נוסף בתאריך ספטמבר 16, 2023
משתפר.ת

תמונות/קולות

מה

פרפראים ועשים (סדרה Lepidoptera)

מתצפת.ת

andreanneh

תאריך

ספטמבר 16, 2023 03:31 אחה"צ EDT
פרפראים ועשים - Photo (c) Anita, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של ellyne: פרפראים ועשים (סדרה Lepidoptera)
נוסף בתאריך ספטמבר 16, 2023
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת.ת

envirocaro

תאריך

ספטמבר 16, 2023 03:11 אחה"צ EDT
Acronicta - Photo (c) Diane P. Brooks, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA), הועלה על ידי Diane P. Brooks
הזיהוי של ellyne: סוג Acronicta, שייך ל תנשמיתיים (משפחה Noctuidae)
נוסף בתאריך ספטמבר 16, 2023
משתפר.ת

תמונות/קולות

מה

כחליל השברק (Polyommatus icarus)

מתצפת.ת

ann2023

תאריך

ספטמבר 16, 2023 03:38 אחה"צ EDT

מקום

Hudson (Google, OSM)
כחליליים - Photo (c) Eduardo Axel Recillas Bautista, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Eduardo Axel Recillas Bautista
הזיהוי של ellyne: כחליליים (משפחה Lycaenidae)
נוסף בתאריך ספטמבר 16, 2023
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת.ת

mmebutterfly

תאריך

ספטמבר 16, 2023 03:42 אחה"צ EDT
פשפשים - Photo (c) WonGun Kim, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי WonGun Kim
הזיהוי של ellyne: פשפשים (תת-סדרה Heteroptera)
נוסף בתאריך ספטמבר 16, 2023
משתפר.ת

תמונות/קולות

מה

מורכבים (משפחה Asteraceae)

מתצפת.ת

amis-boise-saint-antoine

תאריך

ספטמבר 16, 2023 03:48 אחה"צ EDT
מורכבים - Photo (c) Ram-Man, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-SA)
הזיהוי של ellyne: מורכבים (משפחה Asteraceae)
נוסף בתאריך ספטמבר 16, 2023
מוביל.ה

תמונות/קולות

מה

בְּהוּקִיתִיִּים (משפחה Polyporaceae)

מתצפת.ת

sricher

תאריך

ספטמבר 16, 2023 03:04 אחה"צ EDT
בְּהוּקִיתִיִּים - Photo (c) Davide Puddu, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Davide Puddu
הזיהוי של ellyne: בְּהוּקִיתִיִּים (משפחה Polyporaceae)
נוסף בתאריך ספטמבר 16, 2023
מוביל.ה

תמונות/קולות

מה

נופריים (משפחה Nymphaeaceae)

מתצפת.ת

wizardfingers

תאריך

ספטמבר 16, 2023 04:19 אחה"צ EDT

מקום

Kitchener (Google, OSM)
נופריים - Photo (c) fernanda_santos, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי fernanda_santos
הזיהוי של ellyne: נופריים (משפחה Nymphaeaceae)
נוסף בתאריך ספטמבר 16, 2023
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת.ת

chende16

תאריך

ספטמבר 16, 2023 04:11 אחה"צ EDT
Carduoideae - Photo (c) Shahrzad Fattahi, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Shahrzad Fattahi
הזיהוי של ellyne: תת משפחה Carduoideae, שייך ל מורכבים (משפחה Asteraceae)
נוסף בתאריך ספטמבר 16, 2023
מוביל.ה

תמונות/קולות

מה

פרפראים ועשים (סדרה Lepidoptera)

מתצפת.ת

danajrmt

תאריך

ספטמבר 16, 2023 04:20 אחה"צ EDT
פרפראים ועשים - Photo (c) Anita, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של ellyne: פרפראים ועשים (סדרה Lepidoptera)
נוסף בתאריך ספטמבר 16, 2023
מוביל.ה

תמונות/קולות

מה

פקועיים (סדרה Agaricales)

מתצפת.ת

gingrascharles99

תאריך

ספטמבר 16, 2023 11:59 לפנה"צ EDT
פקועיים - Photo (c) brian_nz, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי brian_nz
הזיהוי של ellyne: פקועיים (סדרה Agaricales)
נוסף בתאריך ספטמבר 16, 2023
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת.ת

gog4life

תאריך

ספטמבר 16, 2023 04:16 אחה"צ EDT
Tamiini - Photo (c) Allison Zhang, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Allison Zhang
הזיהוי של ellyne: שבט Tamiini, שייך ל סנאיים (משפחה Sciuridae)
נוסף בתאריך ספטמבר 16, 2023
משתפר.ת

תמונות/קולות

מה

פקועיים (סדרה Agaricales)

מתצפת.ת

jenny1064

תאריך

ספטמבר 16, 2023 04:04 אחה"צ EDT
פקועיים - Photo (c) brian_nz, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי brian_nz
הזיהוי של ellyne: פקועיים (סדרה Agaricales)
נוסף בתאריך ספטמבר 16, 2023
מוביל.ה

תמונות/קולות

מה

סוככיים (משפחה Apiaceae)

מתצפת.ת

mnolololo

תאריך

ספטמבר 16, 2023 04:27 אחה"צ EDT
סוככיים - Photo (c) James Gaither, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND)
הזיהוי של ellyne: סוככיים (משפחה Apiaceae)
נוסף בתאריך ספטמבר 16, 2023
משתפר.ת

תמונות/קולות

מה

פרפראים ועשים (סדרה Lepidoptera)

מתצפת.ת

margmey

תאריך

ספטמבר 16, 2023 02:46 אחה"צ EDT

מקום

Linton, QC, CA (Google, OSM)
פרפראים ועשים - Photo (c) Anita, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של ellyne: פרפראים ועשים (סדרה Lepidoptera)
נוסף בתאריך ספטמבר 16, 2023
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת.ת

loh39528

תאריך

ספטמבר 16, 2023 04:09 אחה"צ EDT

תיאור

There were two patches on the same log.

Hericiaceae - Photo (c) Ken-ichi Ueda, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של ellyne: משפחה Hericiaceae, שייך ל פטריות (ממלכה Fungi)
נוסף בתאריך ספטמבר 16, 2023
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת.ת

geoffsimpsoncc

תאריך

ספטמבר 16, 2023 04:31 אחה"צ EDT
Acronicta - Photo (c) Diane P. Brooks, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA), הועלה על ידי Diane P. Brooks
הזיהוי של ellyne: סוג Acronicta, שייך ל תנשמיתיים (משפחה Noctuidae)
נוסף בתאריך ספטמבר 16, 2023
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת.ת

loh39528

תאריך

ספטמבר 16, 2023 04:33 אחה"צ EDT
Ascomycota - Photo (c) Christian Schwarz, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Christian Schwarz
הזיהוי של ellyne: פילום Ascomycota, שייך ל פטריות (ממלכה Fungi)
נוסף בתאריך ספטמבר 16, 2023
משתפר.ת

תמונות/קולות

מה

ברווז עצים (Aix sponsa)

מתצפת.ת

gog4life

תאריך

ספטמבר 16, 2023 04:42 אחה"צ EDT
ברווז עצים [מנדרין] קרולין - Photo (c) Bob, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Bob
הזיהוי של ellyne: ברווז עצים (Aix sponsa)
נוסף בתאריך ספטמבר 16, 2023
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת.ת

bistro

תאריך

ספטמבר 16, 2023 04:55 אחה"צ EDT
Abietoideae - Photo (c) S. Rae, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY)
הזיהוי של ellyne: תת משפחה Abietoideae, שייך ל אורניים (משפחה Pinaceae)
נוסף בתאריך ספטמבר 16, 2023
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת.ת

beckau

תאריך

ספטמבר 16, 2023 05:58 אחה"צ ADT
Hericiaceae - Photo (c) Ken-ichi Ueda, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של ellyne: משפחה Hericiaceae, שייך ל פטריות (ממלכה Fungi)
נוסף בתאריך ספטמבר 16, 2023
משתפר.ת

תמונות/קולות

מה

שחיינית רחבת מקור (Phalaropus fulicarius)

מתצפת.ת

katkaga

תאריך

ספטמבר 11, 2023 07:50 לפנה"צ PDT
חופמאים - Photo (c) AL BADUSH, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-SA)
הזיהוי של ellyne: חופמאים (סדרה Charadriiformes)
נוסף בתאריך ספטמבר 16, 2023
משתפר.ת

סטטיסטיקות

 • 27176