תמונות/קולות

מתצפת/ת

zaschf

תאריך

אפריל 30, 2020 10:22 AM NZST

תיאור

Not quite sure what mushroom this is but they are plentiful in the lawn behind the house.
When cut in half they don't go blue but pealing off the sponge gills they turn blue.

תמונות/קולות

מתצפת/ת

grey

תאריך

יולי 15, 2018 11:41 AM NZST

תיאור

Growing on a mossy bank beside a track in broadleaf-podocarp forest. Caps to 30 mm across. Stems covered with short hairs.

תמונות/קולות

מה

פקועיים (סדרה Agaricales)

מתצפת/ת

arnim

תאריך

אוגוסט 11, 2018 09:37 AM NZST

תמונות/קולות

מה

פטרה (סוג Mycena)

מתצפת/ת

dougalt

תאריך

מאי 28, 2018 07:09 PM NZST

תיאור

Mycena sp. 'Nile River'. Went back after a tip from J. Cooper that these might be bioluminescent. They were emitting a faint glow.

Exposure times of 6-8 minutes at f/8 and ISO 3200 were reasonable. Some post-process tweaking.

תמונות/קולות

מתצפת/ת

lanfam

תאריך

אפריל 19, 2018 03:57 PM HST

תיאור

Dendrodoris denisoni

Order: Nudibranchia
Suborder: Doridina
Distribution: Three Kings to Fiordland

Nudibranch! We found a few of these in the rock pools.

תמונות/קולות

מתצפת/ת

emma-and-tom

תאריך

נובמבר 2017

מקום

New Zealand (Google, OSM)

תיאור

Found on the predator-proof fence.

תמונות/קולות

מתצפת/ת

haydon

תאריך

אוקטובר 14, 2017 02:50 PM NZDT

תיאור

Mass stranding with millions spread along a long exposed coast line

תמונות/קולות

מה

נסטור הררי קיאה (Nestor notabilis)

מתצפת/ת

danilo_hegg

תאריך

מרץ 2017

תמונות/קולות

מתצפת/ת

williambrockelsby

תאריך

פברואר 4, 2017 10:47 PM NZDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

mikey_crikey

תאריך

דצמבר 13, 2016 08:38 PM NZDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

shaun-lee

תאריך

אפריל 30, 2016

תיאור

Eating a landhopper

תמונות/קולות

מתצפת/ת

aunty

תאריך

מרץ 29, 2016

תמונות/קולות

מתצפת/ת

tangatawhenua

תאריך

פברואר 11, 2016

מקום

Henderson Bay (Google, OSM)

תיאור

Is it a fish? Is it a slug? Is it a fishy anemone? I do not have a clue what this is!

It is about 30mm long and there were a few of them in the sand - outgoing tide nearly on the turn. Most were buried and only the "fan fin" was showing.

Resting on the wet sand, when the sand collapsed it arched it's face upwards (2nd and third photos) and seem to spawn capsule from somewhere - there are 2 floating in the 4th pic.

Totally hypnotic, by the time my sister-in-law and I carried on the brother had walked 2kms away from us!