תמונות/קולות

מתצפת/ת

dannali

תאריך

נובמבר 26, 2022 03:17 PM NZDT

תיאור

Near hihi feeders. On trunk of tall hebe.

Septobasidium - Photo (c) Jacqui Geux, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY), uploaded by Jacqui Geux
הזיהוי של cooperj: סוג Septobasidium, שייך ל פטריות (ממלכה Fungi)
נוסף בתאריך 26 נובמבר, 2022
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת/ת

tng44

תאריך

נובמבר 26, 2022 11:20 AM NZDT
Coprinopsis - Photo (c) Davide Puddu, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), uploaded by Davide Puddu
הזיהוי של cooperj: סוג Coprinopsis, שייך ל פקועיים (סדרה Agaricales)
נוסף בתאריך 26 נובמבר, 2022
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת/ת

davidwhyte

תאריך

נובמבר 26, 2022 02:20 PM NZDT

תיאור

One patch that was obvious while engaging in other activities on the lawn. Urban lawn environment.

What I find really interesting is that my observations in the Southland - Otago area (centred around gore) this species lived up to its common name fruiting in lines, circles etc. While this observation and other one in the Waikato were in small clusters of a handful of frb, all in one place.

I know n=2 is hardly a strong observation set, but seems they present very differently in the different climatic environment.

Marasmius oreades - Photo (c) Giorgio Bardelli, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), uploaded by Giorgio Bardelli
הזיהוי של cooperj: Marasmius oreades, שייך ל צנומה (סוג Marasmius)
נוסף בתאריך 26 נובמבר, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

davidwhyte

תאריך

נובמבר 26, 2022 02:21 PM NZDT

תיאור

Although small numbers on one side of the house, large numbers on the other side. The larger number area also had larger sized frb.

Growing in lawn environment.

Agrocybe pediades - Photo (c) Gena Bentall, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), uploaded by Gena Bentall
הזיהוי של cooperj: Agrocybe pediades, שייך ל פקועיים (סדרה Agaricales)
נוסף בתאריך 26 נובמבר, 2022
תומך

תמונות/קולות

מה

ססגונית מנומרת (Panaeolus foenisecii)

מתצפת/ת

davidwhyte

תאריך

נובמבר 26, 2022 02:22 PM NZDT

תיאור

Small numbers scattered through the urban lawn.

ססגונית מנומרת - Photo (c) Alan Rockefeller, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY), uploaded by Alan Rockefeller
הזיהוי של cooperj: ססגונית מנומרת (Panaeolus foenisecii)
נוסף בתאריך 26 נובמבר, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

bowhunter9

תאריך

נובמבר 26, 2022 11:09 AM NZDT
פקועיים - Photo (c) Davide Puddu, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), uploaded by Davide Puddu
הזיהוי של cooperj: פקועיים (סדרה Agaricales)
נוסף בתאריך 26 נובמבר, 2022
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת/ת

piwaka

תאריך

נובמבר 26, 2022 11:43 AM NZDT

תיאור

Growing on dead gorse branch I believe

Pleurotus australis - Photo (c) codfish, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), uploaded by codfish
הזיהוי של cooperj: Pleurotus australis, שייך ל פקועיים (סדרה Agaricales)
נוסף בתאריך 26 נובמבר, 2022
תומך

תמונות/קולות

מה

קטיפנית (סוג Pluteus)

מתצפת/ת

liamobrien

תאריך

נובמבר 22, 2022 12:26 PM NZDT
קטיפנית - Photo (c) David Greenberger, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND), uploaded by David Greenberger
הזיהוי של cooperj: קטיפנית (סוג Pluteus)
נוסף בתאריך 26 נובמבר, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

ebur053

תאריך

נובמבר 26, 2022 06:21 PM NZDT
Hericium novae-zealandiae - Photo ללא זכויות יוצרים, uploaded by thankyou
הזיהוי של cooperj: Hericium novae-zealandiae, שייך ל פטרית עץ (מחלקה Agaricomycetes)
נוסף בתאריך 26 נובמבר, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

christopherstephens

תאריך

נובמבר 25, 2022 09:38 PM NZDT
Lycogala epidendrum - Photo (c) Susan Elliott, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), uploaded by Susan Elliott
הזיהוי של cooperj: Lycogala epidendrum, שייך ל פיטריריות (מחלקה Myxomycetes)
נוסף בתאריך 26 נובמבר, 2022
תומך

תמונות/קולות

מה

פקועיים (סדרה Agaricales)

מתצפת/ת

liamobrien

תאריך

נובמבר 24, 2022 04:52 PM NZDT
פקועיים - Photo (c) Davide Puddu, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), uploaded by Davide Puddu
הזיהוי של cooperj: פקועיים (סדרה Agaricales)
נוסף בתאריך 26 נובמבר, 2022
משתפר.ת

תמונות/קולות

מה

פקועיים (סדרה Agaricales)

מתצפת/ת

jennyfraser

תאריך

נובמבר 26, 2022 11:21 AM NZDT
פקועיים - Photo (c) Davide Puddu, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), uploaded by Davide Puddu
הזיהוי של cooperj: פקועיים (סדרה Agaricales)
נוסף בתאריך 26 נובמבר, 2022
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת/ת

liamobrien

תאריך

נובמבר 22, 2022 02:06 PM NZDT
Lycogala epidendrum - Photo (c) Susan Elliott, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), uploaded by Susan Elliott
הזיהוי של cooperj: Lycogala epidendrum, שייך ל פיטריריות (מחלקה Myxomycetes)
נוסף בתאריך 26 נובמבר, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

dianne_and_gordon_purdie

תאריך

נובמבר 26, 2022 05:25 PM NZDT
Entoloma - Photo (c) Davide Puddu, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), uploaded by Davide Puddu
הזיהוי של cooperj: סוג Entoloma, שייך ל פקועיים (סדרה Agaricales)
נוסף בתאריך 26 נובמבר, 2022
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת/ת

hendrixeaton08

תאריך

נובמבר 25, 2022 12:49 PM NZDT
Agrocybe pediades - Photo (c) Gena Bentall, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), uploaded by Gena Bentall
הזיהוי של cooperj: Agrocybe pediades, שייך ל פקועיים (סדרה Agaricales)
נוסף בתאריך 26 נובמבר, 2022
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת/ת

ohwonderpeople

תאריך

נובמבר 26, 2022 02:25 PM NZDT
Cyclocybe parasitica - Photo (c) Reiner Richter, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA), uploaded by Reiner Richter
הזיהוי של cooperj: Cyclocybe parasitica, שייך ל פקועיים (סדרה Agaricales)
נוסף בתאריך 26 נובמבר, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

theovannoort

תאריך

נובמבר 22, 2022 02:15 PM NZDT
Crepidotaceae - Photo (c) Jerry Cooper, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY), uploaded by Jerry Cooper
הזיהוי של cooperj: משפחה Crepidotaceae, שייך ל פקועיים (סדרה Agaricales)
נוסף בתאריך 26 נובמבר, 2022
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת/ת

oddwanderer

תאריך

נובמבר 25, 2022 09:45 AM NZDT
Auricularia cornea - Photo (c) flo2018, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), uploaded by flo2018
הזיהוי של cooperj: Auricularia cornea, שייך ל פטרית עץ (מחלקה Agaricomycetes)
נוסף בתאריך 26 נובמבר, 2022
תומך

תמונות/קולות

מה

שסועה מצויה (Schizophyllum commune)

מתצפת/ת

nburkepile

תאריך

נובמבר 26, 2022 05:25 PM NZDT
שסועה מצויה - Photo (c) Fluff Berger, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-SA), uploaded by Fluff Berger
הזיהוי של cooperj: שסועה מצויה (Schizophyllum commune)
נוסף בתאריך 26 נובמבר, 2022
משתפר.ת

תמונות/קולות

מה

פקועיים (סדרה Agaricales)

מתצפת/ת

oddwanderer

תאריך

נובמבר 25, 2022 09:38 AM NZDT
פקועיים - Photo (c) Davide Puddu, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), uploaded by Davide Puddu
הזיהוי של cooperj: פקועיים (סדרה Agaricales)
נוסף בתאריך 26 נובמבר, 2022
תומך
Fungi

תמונות/קולות

מה

פטריות (ממלכה Fungi)

מתצפת/ת

dom-har

תאריך

נובמבר 26, 2022 04:46 PM NZDT
שברירית צעיפית - Photo (c) Christian Schwarz, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), uploaded by Christian Schwarz
הזיהוי של cooperj: שברירית צעיפית (Candolleomyces candolleanus)
נוסף בתאריך 26 נובמבר, 2022
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת/ת

rvennell

תאריך

נובמבר 26, 2022 12:10 PM NZDT

תיאור

Stem snaps off at base, no colour staining when bruised or cut, found in farm paddock

Agaricus - Photo (c) Damon Tighe, כל הזכויות שמורות
הזיהוי של cooperj: תחום Agaricus, שייך ל פקועה (סוג Agaricus)
נוסף בתאריך 26 נובמבר, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

melissa_hutchison

תאריך

נובמבר 26, 2022 01:07 PM NZDT

תיאור

Rust on raspberry leaves in garden

Phragmidium rubi-idaei - Photo (c) Bogdan V. Kryzhatyuk, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA), uploaded by Bogdan V. Kryzhatyuk
הזיהוי של cooperj: Phragmidium rubi-idaei, שייך ל פטריות (ממלכה Fungi)
נוסף בתאריך 26 נובמבר, 2022
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת/ת

hannahbrimelow

תאריך

נובמבר 26, 2022 12:54 PM NZDT
Chlorophyllum - Photo (c) Christian Schwarz, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), uploaded by Christian Schwarz
הזיהוי של cooperj: סוג Chlorophyllum, שייך ל פקועיים (סדרה Agaricales)
נוסף בתאריך 26 נובמבר, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

jeantompkins

תאריך

נובמבר 26, 2022 01:41 PM NZDT
Agaricomycotina - Photo (c) Meg Madden, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), uploaded by Meg Madden
הזיהוי של cooperj: תת-מערכה Agaricomycotina, שייך ל פטריות (ממלכה Fungi)
נוסף בתאריך 26 נובמבר, 2022
מוביל.ה

תמונות/קולות

מה

ססגונית מנומרת (Panaeolus foenisecii)

מתצפת/ת

meurkc

תאריך

נובמבר 26, 2022 01:54 PM NZDT

תיאור

School lawn

ססגונית מנומרת - Photo (c) Alan Rockefeller, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY), uploaded by Alan Rockefeller
הזיהוי של cooperj: ססגונית מנומרת (Panaeolus foenisecii)
נוסף בתאריך 26 נובמבר, 2022
משתפר.ת

תמונות/קולות

מה

ססגונית מנומרת (Panaeolus foenisecii)

מתצפת/ת

carrrat

תאריך

נובמבר 24, 2022 06:34 PM NZDT
ססגונית מנומרת - Photo (c) Alan Rockefeller, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY), uploaded by Alan Rockefeller
הזיהוי של cooperj: ססגונית מנומרת (Panaeolus foenisecii)
נוסף בתאריך 26 נובמבר, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

claire_grace83

תאריך

נובמבר 26, 2022 09:08 AM NZDT
Hygrocybe - Photo (c) Christian Schwarz, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), uploaded by Christian Schwarz
הזיהוי של cooperj: סוג Hygrocybe, שייך ל פקועיים (סדרה Agaricales)
נוסף בתאריך 26 נובמבר, 2022
מוביל.ה

תמונות/קולות

מה

גדמית הדורה (Gymnopilus junonius)

מתצפת/ת

badbeans

תאריך

נובמבר 26, 2022 12:32 PM NZDT

מקום

Waitoki (Google, OSM)
גדמית הדורה - Photo (c) Reiner Richter, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA), uploaded by Reiner Richter
הזיהוי של cooperj: גדמית הדורה (Gymnopilus junonius)
נוסף בתאריך 26 נובמבר, 2022
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת/ת

stephanie2434

תאריך

נובמבר 26, 2022 01:48 PM NZDT

תיאור

On Lophomyrtus Red Dragon, 3 years old, so sign of rust up to two weeks ago.

Austropuccinia psidii - Photo ללא זכויות יוצרים, uploaded by Peter de Lange
הזיהוי של cooperj: Austropuccinia psidii, שייך ל פטריות (ממלכה Fungi)
נוסף בתאריך 26 נובמבר, 2022
תומך

סטטיסטיקות

 • 102861