שימו לב: Some or all of the identifications affected by this split may have been replaced with identifications of Teloschistaceae. This happens when we can't automatically assign an identification to one of the output taxa. Review identifications of Caloplaca 69163

Taxon split aaaaaa 48px Taxonomic Split 91108 (הועלה ב 2021-04-07)

לפצל אל

תגובות

לא קיימות הערות בינתיים

הוספת תגובה

כניסה או הרשמה להוספת הערות