פרטי טקסונומיה עבור תיקנאים (סדרה Blattodea)

מערכת יחסים: מיקום אלטרנטיבי

iNaturalist Israel World Register of Marine Species
סדרה Blattodea (הורה: תת מחלקה Pterygota) מיקום אלטרנטיבי סדרה Blattodea (הורה: תת-מחלקה Pterygota)

נוצר על־ידי loarie ב אוקטובר 10, 2023

מגדיר מסגרת טקסון עבור Blattodea הנובעת מהמקור Cockroach Species File

כיסוי במורד העץ הטקסונומי: דרגת תת מין

מסגרות טקסון חופפות במורד העץ הטקסונומי: 1
טקסון מקושר דירוג דרגת כיסוי במורד העץ הטקסונומי: מקור
Termitoidae על-משפחה תת מין Isoptera Species File

יחסי מסגרות טקסון: 2478

מונה קשרים לא ידועים: 155

טקסונים מכוסים מסומנים: 9