פרטים טקסונומיים של זיף נוצה (סוג Cenchrus)

Relationship: מיקום אלטרנטיבי

iNaturalist Israel Plants of the World Online
סוג Cenchrus (אב: תת-שבט Cenchrinae) מיקום אלטרנטיבי סוג Cenchrus (אב: משפחה Poaceae)
Downstream flagged taxa: 2
נוצר על־ידי loarie ב יולי 28, 2021