פרטים טקסונומיים של Manfreda scabra

Relationship: סטייה

iNaturalist Israel Plants of the World Online
סוג Agave (אב: תת משפחה Agavoideae) אחד לרבים סוג Agave (אב: משפחה Asparagaceae)
סוג Manfreda (אב: תת משפחה Agavoideae) מין Agave alboaustralis (אב: סוג Agave)
סוג Polianthes (אב: תת משפחה Agavoideae) מין Agave amica (אב: סוג Agave)
סוג Prochnyanthes (אב: תת משפחה Agavoideae) מין Agave apedicellata (אב: סוג Agave)
מין Manfreda brunnea (אב: סוג Manfreda) מין Agave bicolor (אב: סוג Agave)
מין Manfreda chamelensis (אב: סוג Manfreda) מין Agave brunnea (אב: סוג Agave)
מין Manfreda elongata (אב: סוג Manfreda) מין Agave bulliana (אב: סוג Agave)
מין Manfreda guerrerensis (אב: סוג Manfreda) מין Agave chamelensis (אב: סוג Agave)
מין Manfreda guttata (אב: סוג Manfreda) מין Agave coetocapnia (אב: סוג Agave)
מין Manfreda hauniensis (אב: סוג Manfreda) מין Agave confertiflora (אב: סוג Agave)
מין Manfreda involuta (אב: סוג Manfreda) מין Agave debilis (אב: סוג Agave)
מין Manfreda jaliscana (אב: סוג Manfreda) מין Agave dolichantha (אב: סוג Agave)
מין Manfreda littoralis (אב: סוג Manfreda) מין Agave gracillima (אב: סוג Agave)
מין Manfreda longibracteata (אב: סוג Manfreda) מין Agave graminifolia (אב: סוג Agave)
מין Manfreda longiflora (אב: סוג Manfreda) מין Agave guerrerensis (אב: סוג Agave)
מין Manfreda maculata (אב: סוג Manfreda) מין Agave guttata (אב: סוג Agave)
מין Manfreda maculosa (אב: סוג Manfreda) מין Agave hauniensis (אב: סוג Agave)
מין Manfreda malinaltenangensis (אב: סוג Manfreda) מין Agave howardii (אב: סוג Agave)
מין Manfreda nanchititlensis (אב: סוג Manfreda) מין Agave involuta (אב: סוג Agave)
מין Manfreda occidentalis (אב: סוג Manfreda) מין Agave jaliscana (אב: סוג Agave)
מין Manfreda parva (אב: סוג Manfreda) מין Agave littoralis (אב: סוג Agave)
מין Manfreda planifolia (אב: סוג Manfreda) מין Agave longibracteata (אב: סוג Agave)
מין Manfreda potosina (אב: סוג Manfreda) מין Agave longiflora (אב: סוג Agave)
מין Manfreda pringlei (אב: סוג Manfreda) מין Agave maculata (אב: סוג Agave)
מין Manfreda pubescens (אב: סוג Manfreda) מין Agave michoacana (אב: סוג Agave)
מין Manfreda revoluta (אב: סוג Manfreda) מין Agave multicolor (אב: סוג Agave)
מין Manfreda rubescens (אב: סוג Manfreda) מין Agave nanchititlensis (אב: סוג Agave)
מין Manfreda santana-michelii (אב: סוג Manfreda) מין Agave neocernua (אב: סוג Agave)
מין Manfreda scabra (אב: סוג Manfreda) מין Agave neonelsonii (אב: סוג Agave)
מין Manfreda sileri (אב: סוג Manfreda) מין Agave neopringlei (אב: סוג Agave)
מין Manfreda singuliflora (אב: סוג Manfreda) מין Agave oaxacana (אב: סוג Agave)
מין Manfreda umbrophila (אב: סוג Manfreda) מין Agave occidentalis (אב: סוג Agave)
מין Manfreda variegata (אב: סוג Manfreda) מין Agave palustris (אב: סוג Agave)
מין Manfreda verhoekiae (אב: סוג Manfreda) מין Agave parva (אב: סוג Agave)
מין Manfreda virginica (אב: סוג Manfreda) מין Agave planifolia (אב: סוג Agave)
מין Polianthes alboaustralis (אב: סוג Polianthes) מין Agave platyphylla (אב: סוג Agave)
מין Polianthes bicolor (אב: סוג Polianthes) מין Agave potosina (אב: סוג Agave)
מין Polianthes cernua (אב: סוג Polianthes) מין Agave pratensis (אב: סוג Agave)
מין Polianthes densiflora (אב: סוג Polianthes) מין Agave producta (אב: סוג Agave)
מין Polianthes durangensis (אב: סוג Polianthes) מין Agave pubescens (אב: סוג Agave)
מין Polianthes elongata (אב: סוג Polianthes) מין Agave quilae (אב: סוג Agave)
מין Polianthes geminiflora (אב: סוג Polianthes) מין Agave revoluta (אב: סוג Agave)
מין Polianthes graminifolia (אב: סוג Polianthes) מין Agave rosei (אב: סוג Agave)
מין Polianthes howardii (אב: סוג Polianthes) מין Agave santana-michelii (אב: סוג Agave)
מין Polianthes longiflora (אב: סוג Polianthes) מין Agave scabra (אב: סוג Agave)
מין Polianthes michoacana (אב: סוג Polianthes) מין Agave sileri (אב: סוג Agave)
מין Polianthes montana (אב: סוג Polianthes) מין Agave singuliflora (אב: סוג Agave)
מין Polianthes multicolor (אב: סוג Polianthes) מין Agave stictata (אב: סוג Agave)
מין Polianthes nelsonii (אב: סוג Polianthes) מין Agave umbrophila (אב: סוג Agave)
מין Polianthes oaxacana (אב: סוג Polianthes) מין Agave variegata (אב: סוג Agave)
מין Polianthes palustris (אב: סוג Polianthes) מין Agave venustuliflora (אב: סוג Agave)
מין Polianthes platyphylla (אב: סוג Polianthes) מין Agave verhoekiae (אב: סוג Agave)
מין Polianthes pringlei (אב: סוג Polianthes) מין Agave virginica (אב: סוג Agave)
מין Polianthes quilae (אב: סוג Polianthes) מין Agave zapopanensis (אב: סוג Agave)
מין Polianthes sessiliflora (אב: סוג Polianthes) תת מין Agave coetocapnia clivicola (אב: מין Agave coetocapnia)
מין Polianthes tuberosa (אב: סוג Polianthes) תת מין Agave coetocapnia coetocapnia (אב: מין Agave coetocapnia)
מין Polianthes venustuliflora (אב: סוג Polianthes) תת מין Agave coetocapnia pueblensis (אב: מין Agave coetocapnia)
מין Polianthes zapopanensis (אב: סוג Polianthes)
מין Prochnyanthes mexicana (אב: סוג Prochnyanthes)
זן Polianthes geminiflora clivicola (אב: מין Polianthes geminiflora)
זן Polianthes geminiflora geminiflora (אב: מין Polianthes geminiflora)
זן Polianthes geminiflora pueblensis (אב: מין Polianthes geminiflora)

POWO lumps Manfreda, Polianthes and Prochnyanthes into Agave - see https://www.inaturalist.org/flags/334972 and https://www.inaturalist.org/flags/481869

Downstream deviations for Agave 3

Downstream flagged taxa: 1
טקסון שסומן
Manfreda scabra