פרטי טקסונומיה עבור Manfreda scabra

מערכת יחסים: סטייה

iNaturalist Israel Plants of the World Online
סוג Agave (הורה: תת משפחה Agavoideae) אחד לרבים סוג Agave (הורה: משפחה Asparagaceae)
סוג Manfreda (הורה: תת משפחה Agavoideae) מין Agave alboaustralis (הורה: סוג Agave)
סוג Polianthes (הורה: תת משפחה Agavoideae) מין Agave amica (הורה: סוג Agave)
סוג Prochnyanthes (הורה: תת משפחה Agavoideae) מין Agave apedicellata (הורה: סוג Agave)
מין Manfreda brunnea (הורה: סוג Manfreda) מין Agave bicolor (הורה: סוג Agave)
מין Manfreda chamelensis (הורה: סוג Manfreda) מין Agave brunnea (הורה: סוג Agave)
מין Manfreda elongata (הורה: סוג Manfreda) מין Agave bulliana (הורה: סוג Agave)
מין Manfreda guerrerensis (הורה: סוג Manfreda) מין Agave chamelensis (הורה: סוג Agave)
מין Manfreda guttata (הורה: סוג Manfreda) מין Agave coetocapnia (הורה: סוג Agave)
מין Manfreda hauniensis (הורה: סוג Manfreda) מין Agave confertiflora (הורה: סוג Agave)
מין Manfreda involuta (הורה: סוג Manfreda) מין Agave debilis (הורה: סוג Agave)
מין Manfreda jaliscana (הורה: סוג Manfreda) מין Agave dolichantha (הורה: סוג Agave)
מין Manfreda littoralis (הורה: סוג Manfreda) מין Agave gracillima (הורה: סוג Agave)
מין Manfreda longibracteata (הורה: סוג Manfreda) מין Agave graminifolia (הורה: סוג Agave)
מין Manfreda longiflora (הורה: סוג Manfreda) מין Agave guerrerensis (הורה: סוג Agave)
מין Manfreda maculata (הורה: סוג Manfreda) מין Agave guttata (הורה: סוג Agave)
מין Manfreda maculosa (הורה: סוג Manfreda) מין Agave hauniensis (הורה: סוג Agave)
מין Manfreda malinaltenangensis (הורה: סוג Manfreda) מין Agave howardii (הורה: סוג Agave)
מין Manfreda nanchititlensis (הורה: סוג Manfreda) מין Agave involuta (הורה: סוג Agave)
מין Manfreda occidentalis (הורה: סוג Manfreda) מין Agave jaliscana (הורה: סוג Agave)
מין Manfreda parva (הורה: סוג Manfreda) מין Agave littoralis (הורה: סוג Agave)
מין Manfreda planifolia (הורה: סוג Manfreda) מין Agave longibracteata (הורה: סוג Agave)
מין Manfreda potosina (הורה: סוג Manfreda) מין Agave longiflora (הורה: סוג Agave)
מין Manfreda pringlei (הורה: סוג Manfreda) מין Agave maculata (הורה: סוג Agave)
מין Manfreda pubescens (הורה: סוג Manfreda) מין Agave michoacana (הורה: סוג Agave)
מין Manfreda revoluta (הורה: סוג Manfreda) מין Agave multicolor (הורה: סוג Agave)
מין Manfreda rubescens (הורה: סוג Manfreda) מין Agave nanchititlensis (הורה: סוג Agave)
מין Manfreda santana-michelii (הורה: סוג Manfreda) מין Agave neocernua (הורה: סוג Agave)
מין Manfreda scabra (הורה: סוג Manfreda) מין Agave neonelsonii (הורה: סוג Agave)
מין Manfreda sileri (הורה: סוג Manfreda) מין Agave neopringlei (הורה: סוג Agave)
מין Manfreda singuliflora (הורה: סוג Manfreda) מין Agave oaxacana (הורה: סוג Agave)
מין Manfreda umbrophila (הורה: סוג Manfreda) מין Agave occidentalis (הורה: סוג Agave)
מין Manfreda variegata (הורה: סוג Manfreda) מין Agave palustris (הורה: סוג Agave)
מין Manfreda verhoekiae (הורה: סוג Manfreda) מין Agave parva (הורה: סוג Agave)
מין Manfreda virginica (הורה: סוג Manfreda) מין Agave planifolia (הורה: סוג Agave)
מין Polianthes alboaustralis (הורה: סוג Polianthes) מין Agave platyphylla (הורה: סוג Agave)
מין Polianthes bicolor (הורה: סוג Polianthes) מין Agave potosina (הורה: סוג Agave)
מין Polianthes cernua (הורה: סוג Polianthes) מין Agave pratensis (הורה: סוג Agave)
מין Polianthes densiflora (הורה: סוג Polianthes) מין Agave producta (הורה: סוג Agave)
מין Polianthes durangensis (הורה: סוג Polianthes) מין Agave pubescens (הורה: סוג Agave)
מין Polianthes elongata (הורה: סוג Polianthes) מין Agave quilae (הורה: סוג Agave)
מין Polianthes geminiflora (הורה: סוג Polianthes) מין Agave revoluta (הורה: סוג Agave)
מין Polianthes graminifolia (הורה: סוג Polianthes) מין Agave rosei (הורה: סוג Agave)
מין Polianthes howardii (הורה: סוג Polianthes) מין Agave santana-michelii (הורה: סוג Agave)
מין Polianthes longiflora (הורה: סוג Polianthes) מין Agave scabra (הורה: סוג Agave)
מין Polianthes michoacana (הורה: סוג Polianthes) מין Agave sileri (הורה: סוג Agave)
מין Polianthes montana (הורה: סוג Polianthes) מין Agave singuliflora (הורה: סוג Agave)
מין Polianthes multicolor (הורה: סוג Polianthes) מין Agave stictata (הורה: סוג Agave)
מין Polianthes nelsonii (הורה: סוג Polianthes) מין Agave umbrophila (הורה: סוג Agave)
מין Polianthes oaxacana (הורה: סוג Polianthes) מין Agave variegata (הורה: סוג Agave)
מין Polianthes palustris (הורה: סוג Polianthes) מין Agave venustuliflora (הורה: סוג Agave)
מין Polianthes platyphylla (הורה: סוג Polianthes) מין Agave verhoekiae (הורה: סוג Agave)
מין Polianthes pringlei (הורה: סוג Polianthes) מין Agave virginica (הורה: סוג Agave)
מין Polianthes quilae (הורה: סוג Polianthes) מין Agave zapopanensis (הורה: סוג Agave)
מין Polianthes sessiliflora (הורה: סוג Polianthes) תת מין Agave coetocapnia clivicola (הורה: מין Agave coetocapnia)
מין Polianthes tuberosa (הורה: סוג Polianthes) תת מין Agave coetocapnia coetocapnia (הורה: מין Agave coetocapnia)
מין Polianthes venustuliflora (הורה: סוג Polianthes) תת מין Agave coetocapnia pueblensis (הורה: מין Agave coetocapnia)
מין Polianthes zapopanensis (הורה: סוג Polianthes)
מין Prochnyanthes mexicana (הורה: סוג Prochnyanthes)
זן Polianthes geminiflora clivicola (הורה: מין Polianthes geminiflora)
זן Polianthes geminiflora geminiflora (הורה: מין Polianthes geminiflora)
זן Polianthes geminiflora pueblensis (הורה: מין Polianthes geminiflora)

POWO lumps Manfreda, Polianthes and Prochnyanthes into Agave - see https://www.inaturalist.org/flags/334972 and https://www.inaturalist.org/flags/481869

סטיות במורד העץ עבור Agave 2

טקסונים מסומנים במורד העץ הטקסונומי: 1
טקסון שסומן
Manfreda scabra