פרטי טקסונומיה עבור סוג Stegnogramma

מערכת יחסים: סטייה

iNaturalist Israel Plants of the World Online
סוג Abacopteris (הורה: תת משפחה Thelypteridoideae) אחד לרבים סוג Thelypteris (הורה: משפחה Aspleniaceae)
סוג Amauropelta (הורה: תת משפחה Thelypteridoideae) מין Thelypteris decora (הורה: סוג Thelypteris)
סוג Amblovenatum (הורה: תת משפחה Thelypteridoideae) בן-כלאיים Thelypteris × incesta (הורה: סוג Thelypteris)
סוג Ampelopteris (הורה: תת משפחה Thelypteridoideae)
סוג Chingia (הורה: תת משפחה Thelypteridoideae)
סוג Christella (הורה: תת משפחה Thelypteridoideae)
סוג Cyclogramma (הורה: תת משפחה Thelypteridoideae)
סוג Cyclosorus (הורה: תת משפחה Thelypteridoideae)
סוג Glaphyropteridopsis (הורה: תת משפחה Thelypteridoideae)
סוג Goniopteris (הורה: תת משפחה Thelypteridoideae)
סוג Grypothrix (הורה: תת משפחה Thelypteridoideae)
סוג Hoiokula (הורה: תת משפחה Thelypteridoideae)
סוג Leptogramma (הורה: תת משפחה Thelypteridoideae)
סוג Menisciopsis (הורה: תת משפחה Thelypteridoideae)
סוג Meniscium (הורה: תת משפחה Thelypteridoideae)
סוג Menisorus (הורה: תת משפחה Thelypteridoideae)
סוג Mesophlebion (הורה: תת משפחה Thelypteridoideae)
סוג Mesopteris (הורה: תת משפחה Thelypteridoideae)
סוג Metathelypteris (הורה: תת משפחה Thelypteridoideae)
סוג Oreopteris (הורה: תת משפחה Thelypteridoideae)
סוג Pakau (הורה: תת משפחה Thelypteridoideae)
סוג Parathelypteris (הורה: תת משפחה Thelypteridoideae)
סוג Pelazoneuron (הורה: תת משפחה Thelypteridoideae)
סוג Plesioneuron (הורה: תת משפחה Thelypteridoideae)
סוג Pronephrium (הורה: תת משפחה Thelypteridoideae)
סוג Pseudocyclosorus (הורה: תת משפחה Thelypteridoideae)
סוג Sphaerostephanos (הורה: תת משפחה Thelypteridoideae)
סוג Stegnogramma (הורה: תת משפחה Thelypteridoideae)
סוג Steiropteris (הורה: תת משפחה Thelypteridoideae)
סוג Strophocaulon (הורה: תת משפחה Thelypteridoideae)
סוג Thelypteris (הורה: תת משפחה Thelypteridoideae)
סוג Trigonospora (הורה: תת משפחה Thelypteridoideae)
תת סוג Amauropelta (הורה: סוג Amauropelta)
תת סוג Nibaa (הורה: סוג Amauropelta)
תת סוג Parathelypteris (הורה: סוג Amauropelta)
תת סוג Venus (הורה: סוג Amauropelta)
תחום Haplogramma (הורה: סוג Leptogramma)
תחום Leptogramma (הורה: סוג Leptogramma)
מין Pseudocyclosorus tsoi (הורה: סוג Pseudocyclosorus)

POWO treats all of Thelypteridoideae sensu PPG I as the single genus Thelypteris, except for Coryphopteris. We follow PPG I in dividing that subfamily into a number of segregate genera, whose circumscriptions have not yet been completely stabilized.

סטיות במורד העץ עבור Plesioneuron 8

סטיות במורד העץ עבור Goniopteris 124

סטיות במורד העץ עבור Menisorus 3

סטיות במורד העץ עבור Strophocaulon 2

סטיות במורד העץ עבור Trigonospora 2

סטיות במורד העץ עבור Mesopteris 6

סטיות במורד העץ עבור Cyclogramma 8

סטיות במורד העץ עבור Haplogramma 7

סטיות במורד העץ עבור Steiropteris 20

סטיות במורד העץ עבור Mesophlebion 15

סטיות במורד העץ עבור Leptogramma 18

סטיות במורד העץ עבור Parathelypteris 1

סטיות במורד העץ עבור Christella 34

סטיות במורד העץ עבור Menisciopsis 6

סטיות במורד העץ עבור Glaphyropteridopsis 10

סטיות במורד העץ עבור Pakau 1

סטיות במורד העץ עבור Grypothrix 12

סטיות במורד העץ עבור Parathelypteris 6

סטיות במורד העץ עבור Amauropelta 207

סטיות במורד העץ עבור Hoiokula 2

סטיות במורד העץ עבור Oreopteris 3

סטיות במורד העץ עבור Chingia 24

סטיות במורד העץ עבור Sphaerostephanos 33

סטיות במורד העץ עבור Leptogramma 24

סטיות במורד העץ עבור Venus 2

סטיות במורד העץ עבור Amblovenatum 7

סטיות במורד העץ עבור Abacopteris 14

סטיות במורד העץ עבור Pseudocyclosorus 8

סטיות במורד העץ עבור Pelazoneuron 20

סטיות במורד העץ עבור Cyclosorus 2

סטיות במורד העץ עבור Nibaa 2

סטיות במורד העץ עבור Amauropelta 217

סטיות במורד העץ עבור Ampelopteris 1

סטיות במורד העץ עבור Meniscium 21

סטיות במורד העץ עבור Stegnogramma 4

סטיות במורד העץ עבור Metathelypteris 7

סטיות במורד העץ עבור Pronephrium 21

טקסונים מסומנים במורד העץ הטקסונומי: 1
טקסון שסומן
Stegnogramma australis
נוצר על־ידי loarie ב פברואר 17, 2019