יומן של Hoogkerk-Bangeweer-Hoendiep-SuikerunieTerrein

ינואר 21, 2021

7. Kenmerken(Annotaties) toevoegen aan Waarnemingen dmv Identity

Als je toch iets nuttigs wilt doen en niet te veel wilt nadenken kun je Kenmerken als "in knop", "bloeiend", geslacht, larve, imago toevoegen aan fotos .

If enough observations of a taxon are annotated, we can start to get some cool data on them, eg for Monarchs 11 (although look at how many still need a life stage annotation!):

On the Identify page, here are the basic settings I’ll use choose for life stage annotations:

The URL for this is: https://www.inaturalist.org/observations/identify?quality_grade=needs_id%2Cresearch&order_by=random&without_term_id=1&captive=false 35

This should show me all Needs ID and RG observations lacking a life stage annotation, sorted randomly.

I’ll choose a taxon compatible with life stage, for example Lepidoptera.

Then, when I click on the first observation, I’ll make sure to go to the Annotations tab. There is a handy list of keyboard commands on the bottom left-hand corner.

It’s pretty easy to rapidly go through the observations and tell which ones are of eggs, larvae, pupae, or adults and add annotations for those.
Things to remember:

If you are unsure, it’s better to not add the annotation, feel free to move on to the next observation.

Don’t go too quickly, sometimes you’ll add the wrong annotation! Be sure to correct any errors you make

Some taxa can be tricky. For example, there are larviform female 5 adult beetles and other insects, which are difficult to distinguish from adults. Again, if you’re unsure, don’t add an annotation.

That’s about it!https://www.inaturalist.org/posts/21170-adding-photos-to-journal-and-news-posts
https://forum.inaturalist.org/t/using-identify-to-annotate-observations/1417

https://forum.inaturalist.org/t/using-identify-to-annotate-observations/1417

 1. Kenmerken(Annotaties) toevoegen aan Waarnemingen dmv Identity

I've tried to review my own observations, but failed untill I set "Reviewed" to "Any". May be it will be helpfull for someone.

פורסם ב ינואר 21, 2021 11:09 אחה"צ על־ידי ahospers ahospers | 0 comments | הוספת תגובה

8b. 3000.000 soorten waargenomen op iNaturalist

Op de hoofdpagina, Blog pagina van iNaturalist verscheen net vandaag een leuk stuk over de 300.000 soorten dat op iNaturalist.org doorgegeven is terwijl er in de wereld 2 miljoen soorten in totaal zijn. 80% is dus nog niet gezien door de deelnemers. We zien dat insecten en planten de grootste bijdrage leveren maar dat dit ook de soortenrijkste groepen zijn. In de grafieken beneden stelt elk vierkantje 1.000 soorten voor.

https://www.inaturalist.org/blog/42626-we-passed-300-000-species-observed-on-inaturalist

It’s interesting to compare this number with the total numbers of species that we think are out there. Most agree that there are around 2 million species with names and that many more species exist that haven’t yet been named. We use IUCN’s numbers from 2010 which tally 1,740,330 species of plants, animals and fungi. Using this denominator, iNaturalist has now censused about 17% of all named species.

The figure below shows this split out by taxonomic category. Each square represents 1,000 species. There are 1,740 total squares and 300 green squares representing the subset observed on iNaturalist.

Most of the species on iNaturalist represent plants and insects but these are also the most speciose groups. In fact, even though the same number of plant and insect species have been observed on iNaturalist (roughly 100,000 each), this represents a much smaller fraction of the total insect diversity (11%) versus the total plant diversity (33%).

The group with the smallest percentage of species observed was Arachnids (8%) and the four terrestrial vertebrate groups (birds, reptiles, amphibians, and mammals) were the only groups with greater than 50% observed. The denominators are probably underestimated as new species have been described since these IUCN numbers were released in 2010, but these percentages are likely not too far off.

In addition to thinking about how many species we’ve observed on iNaturalist, it’s interesting to consider how quickly we’re accumulating new species. The graphs below show the numbers of species observed on iNaturalist over time. The graph on the left is for North American Birds and the graph on the right is for South American Fish. For North American Birds, we do seem to be reaching a plateau (i.e. we've running out of missing species). In fact, over the last 12 months we’ve averaged 19,696 North American Bird observations for each new species tallied. In contrast, for South American Fish the number of species does not seem to be plateauing at all. Over the last 12 months we’ve tallied a new species for every 14 observations of South American Fish added on average.

Here’s the species groups and continents (e.g. South American Fish) where we’ve averaged fewer than 100 observations to tally a new species sorted by this obs/sp stat. Underrepresented groups like fishes and mollusks are over represented in this subset as are continents like South America and Africa.

These are the species groups and continents where we’ve averaged more than 100 and fewer than 1,000 observations to tally a new species.

Lastly, these are the species groups and continents where we’re averaging over 1,000 observations to log a new species. Here, North America and Europe dominate alongside over represented groups like birds and other terrestrial vertebrates.

To tally a new species on iNaturalist, several things have to happen: we need observations from that taxonomic group and location to be posted, the images must reveal enough detail for the species to be identified, and someone with the skills, time, and interest needs to provide an identification. There are steps you can do at each point in this process to increase the overall rate.

To generate more observations, spend some time observing taxa in places you don’t normally visit. If you focus mainly on terrestrial vertebrates, try observing some fish and invertebrates. Invest in some gear to attract or capture creatures you don’t normally encounter like a moth light or aquatic sampling gear or a macro lens for your phone. Try to get others observing by organizing a bioblitz.

To increase the probability your observations will be identified, do your best to take identifiable photos. If you are an identifier specializing in a certain group, write a journal post to encourage people to pay attention to the characters you know are important. Also, engage with observers. Often they can relocate the critter and take photos of the characters you want as in this exchange between @agapakisnikos and @naufalurfi:

https://www.inaturalist.org/blog/42626-we-passed-300-000-species-observed-on-inaturalist

8b. 3000.000 soorten waargenomen op iNaturalist

פורסם ב ינואר 21, 2021 11:08 אחה"צ על־ידי ahospers ahospers | 0 comments | הוספת תגובה

20. EOL took 291,000 common names in 279 languages from WikiData

Google started with FreeBase

De soorten gaan van WikiData naar Encyclopedia of Life..en van EOL naar iNaturalist.

Language Support

Language support in EOL v3 is in continuous development, but many features are internationalized. Here's where things stand at the moment:

The interface- navigating EOL in different languages:

Thanks to our collaborators at translatewiki and their corps of volunteer translators, the full EOL basic interface navigation is available in Arabic, Brazilian Portuguese, English, Finnish, French, Macedonian, Piedmontese, Traditional Chinese and Turkish. Read more about becoming a volunteer translator.

Common or vernacular names for taxa:

We have harvested the common names holdings of the wikidata, which include just over 291,000 names in 279 languages. We also have >93,000 common names in 130 languages added by valiant EOL members to fill gaps they observed over the past ten years. You can search EOL by any of these names and find them in the names tab of any taxon page.

Articles:
We have articles in many languages. The article tab has a language filter, which is set to English by default. We hope soon to make that default setting configurable in your EOL profile.

Structured data:

Our valiant translatewiki community

One of the great advantages of structured attribute and interaction data is that it is very efficient to translate. Commonly used data terms like "body length" and "predator" in our taxon page summaries are translated by the translatewiki community, and many place names have translations available from our geographic terms providers, geonames and wikidata. We have harvested the common names holdings of the wikidata, which include just over 291,000 names in 279 languages. We also have >93,000 common names in 130 languages added by valiant EOL members to fill gaps they observed over the past ten years. You can search EOL by any of these names and find them in the names tab of any taxon page.

https://www.wikidata.org/wiki/Wikidata:SPARQL_query_service/queries/examples
https://www.wikidata.org/wiki/Wikidata:SPARQL_query_service/queries/examples#The_Netherlands
https://www.wikidata.org/wiki/Wikidata:SPARQL_query_service/queries/examples#Gender_distribution_in_the_candidates_for_the_Dutch_general_election_2017
From Freebase to Wikidata: The Great Migration
https://static.googleusercontent.com/media/research.google.com/nl//pubs/archive/44818.pdf
https://www.eol.org/docs/what-is-eol/language-support
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4a/Biodiversity_Next_conference_poster_on_Wikimedia_and_iNaturalist.pdf

https://www.wikidata.org/wiki/Wikidata:WikiProject_Freebase
https://www.wikidata.org/wiki/Wikidata:WikiProject_Biodiversity

iNaturalist (Q16958215) is a citizen science project focused on biodiversity. It has a large community of enthusiasts, of which some are also active in the various Wikimedia communities. This wikiproject aims at improving the cross-pollination between iNaturalist and Wikimedia communities. Wikimedia Commons is an ideal platform to source iNaturalist with observations while iNaturalist with its high-grade annotations of observations provides valuable references to Wikidata statements. "Research grade" observations are incorporated into other online databases such as Global Biodiversity Information Facility (Q1531570). iNaturalist supports many Wikimedia-compatible licensing options, including CC0 (Q6938433), Creative Commons Attribution (Q6905323) and Creative Commons Attribution-ShareAlike (Q6905942). Snippets from Wikipedia are also used on iNaturalist to describe individual taxa.
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4a/Biodiversity_Next_conference_poster_on_Wikimedia_and_iNaturalist.pdf

EOL took 291,000 common names in 279 languages from WikiData
EOL took 291,000 common names in 279 languages from WikiData (20)

Google started with FreeBase

Language Support
Language support in EOL v3 is in continuous development, but many features are internationalized. Here's where things stand at the moment:

The interface- navigating EOL in different languages:

Thanks to our collaborators at translatewiki and their corps of volunteer translators, the full EOL basic interface navigation is available in Arabic, Brazilian Portuguese, English, Finnish, French, Macedonian, Piedmontese, Traditional Chinese and Turkish. Read more about becoming a volunteer translator.

Common or vernacular names for taxa:

We have harvested the common names holdings of the wikidata, which include just over 291,000 names in 279 languages. We also have >93,000 common names in 130 languages added by valiant EOL members to fill gaps they observed over the past ten years. You can search EOL by any of these names and find them in the names tab of any taxon page.

Articles:
We have articles in many languages. The article tab has a language filter, which is set to English by default. We hope soon to make that default setting configurable in your EOL profile.

Structured data:
Our valiant translatewiki community

One of the great advantages of structured attribute and interaction data is that it is very efficient to translate. Commonly used data terms like "body length" and "predator" in our taxon page summaries are translated by the translatewiki community, and many place names have translations available from our geographic terms providers, geonames and wikidata. We have harvested the common names holdings of the wikidata, which include just over 291,000 names in 279 languages. We also have >93,000 common names in 130 languages added by valiant EOL members to fill gaps they observed over the past ten years. You can search EOL by any of these names and find them in the names tab of any taxon page.

https://www.wikidata.org/wiki/Wikidata:SPARQL_query_service/queries/examples
https://www.wikidata.org/wiki/Wikidata:SPARQL_query_service/queries/examples#The_Netherlands
https://www.wikidata.org/wiki/Wikidata:SPARQL_query_service/queries/examples#Gender_distribution_in_the_candidates_for_the_Dutch_general_election_2017
From Freebase to Wikidata: The Great Migration
https://static.googleusercontent.com/media/research.google.com/nl//pubs/archive/44818.pdf
https://www.eol.org/docs/what-is-eol/language-support
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4a/Biodiversity_Next_conference_poster_on_Wikimedia_and_iNaturalist.pdf

https://www.wikidata.org/wiki/Wikidata:WikiProject_Freebase
https://www.wikidata.org/wiki/Wikidata:WikiProject_Biodiversity

iNaturalist (Q16958215) is a citizen science project focused on biodiversity. It has a large community of enthusiasts, of which some are also active in the various Wikimedia communities. This wikiproject aims at improving the cross-pollination between iNaturalist and Wikimedia communities. Wikimedia Commons is an ideal platform to source iNaturalist with observations while iNaturalist with its high-grade annotations of observations provides valuable references to Wikidata statements. "Research grade" observations are incorporated into other online databases such as Global Biodiversity Information Facility (Q1531570). iNaturalist supports many Wikimedia-compatible licensing options, including CC0 (Q6938433), Creative Commons Attribution (Q6905323) and Creative Commons Attribution-ShareAlike (Q6905942). Snippets from Wikipedia are also used on iNaturalist to describe individual taxa.
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4a/Biodiversity_Next_conference_poster_on_Wikimedia_and_iNaturalist.pdf

EOL took 291,000 common names in 279 languages from WikiData
EOL took 291,000 common names in 279 languages from WikiData (20)

Mmatching iNat taxa to Wikidata items would not rely on strings, as suggested earlier in this thread, but on Wikidata’s and iNat’s IDs. Every Wikidata item has a free-form label in multiple languages. While the text label is subject to change, the numeric ID of the item (what Wikidata calls a “QID”) is persistent. E.g. item Q630829 2 represents Larus occidentalis and it has labels in 47 different languages. Each Wikidata item also contains links to the corresponding Wikipedia articles, when they exist. There are currently Wikipedia articles about Larus occidentalis in 28 language editions, from English to Navajo or Hungarian. Finally, each Wikidata item also contains links to many external databases in the Identifiers section, for example the item about Larus occidentalis links to 21 other databases, from NCBI to eBird etc.

Now, one of these identifiers is the iNaturalist Taxon ID. We created this property a while ago for the purpose of reconciling iNat taxa and Wikidata items and, as far as I can tell, it has been extensively populated in Wikidata (it’s currently used by over half a million Wikidata items 1). The first batch of iNat IDs mapped to Wikidata via Mix’n’Match got imported by a script (since the property didn’t exist at that time), but future edits made in Mix’N’Match should go live on Wikidata immediately. I don’t know how often Magnus Manske refreshes the Mix’N’Match catalog with new data dumps from iNat but we can ask him :)
So why does this all matter? Having an iNat ID—>Wikidata QID mapping means that it’s straightforward to automatically retrieve all the associated Wikipedia articles for a given iNat taxon, irrespective of spelling or variation in the title. How to best ingest these links depends on what works best for iNaturalist, but this is by far the best mechanism to have correct matches from iNat to Wikipedia instead of relying on heuristics that match labels.
Finally, I’d like to make a case for adding a Wikidata link directly in the “More info” list. There’s a lot of information about taxa in Wikidata that would be valuable to iNat users, if the link were displayed alongside GBIF, BOLD, Google Scholar and others.
https://forum.inaturalist.org/t/use-wikidata-to-link-to-appropriate-wikipedia-articles-in-all-languages/5538/16

https://forum.inaturalist.org/t/inaturalist-and-wikipedia/2680/6
https://forum.inaturalist.org/t/inaturalist-and-wikipedia/2680

Every taxon page on iNaturalist—pages about species, genera, families, etc—has an "About" tab that automatically pulls content from Wikipedia, if there is a page for that taxon.

iNaturalist About tab for Hypericum kalmianum:
image|435x500,75%

Ways to help improve iNaturalist taxon pages through Wikipedia

 • Edit, expand, and improve Wikipedia pages about taxa. Anyone can edit Wikipedia! Even you. ;)

 • If you don't feel comfortable yet editing Wikipedia articles directly, you can point out issues on their associated Talk pages, or at the relevant WikiProject Talk page. • Add useful identification tips (citations are required)

 • Create Wikipedia pages that don't exist yet! For example, all the red links here are flora found in the Chicago region that don't have a Wikipedia page yet.

 • Add your or others' photos to existing Wikipedia pages – you can search iNaturalist photos by the type of photo license. A helpful website has been created to assist in this task. Only CC BY, CC BY-SA, and public domain licenses are available for use on Wikipedia, but see example text to politely request if users are willing to change their photo license.

 • Do the same for Wikipedia in languages other than English.

 • Bring in vernacular/common names from Wikipedia (if they are sourced) and add them to iNaturalist

 • ?

 • Relevant feature requests

  Basic components of a taxon/species page on Wikipedia

  See more detailed example template for a taxon article here.

  • Taxobox (Automatic taxobox, Speciesbox, Infraspeciesbox) – Wikipedia's way of sorting species within their taxonomic hierarchy
  • Intro paragraph
  • Physical description
  • Taxonomy
  • Distribution and habitat
  • Ecology
  • Conservation
  • Human uses/Culture
  • References
  • Taxonbar (super useful, pulls information from Wikidata)
  • Categories

  Where to ask questions / learn more

  (And hey, how meta, a wiki topic about Wikipedia. Feel free to edit!)

  1. EOL took 291,000 common names in 279 languages from WikiData

  פורסם ב ינואר 21, 2021 11:07 אחה"צ על־ידי ahospers ahospers | 1 comment | הוספת תגובה

  22. Afkortingen gebruiken in iNaturalist “suggest an ID” bar accepts partial names

  For those of you who may not know, the “suggest an ID” bar accepts partial names, by producing a list of “closest matches”. Thus, eup mac becomes Euphorbia maculata, mall becomes Anas platyrhynchos (ie Mallard), and so on.

  I started a spreadsheet of shortcuts! Specifically, short ones, one to three letters or maybe four.

  Thought it might be a useful resource for anyone who does a lot of IDs, especially if you’re doing coarse identifications. Maybe you’ll find a neat shortcut you wouldn’t have thought of. There are some weird surprises in there (q q = Chelicerata??).
  Please help me fill it in. As it gets longer and more complete, it’ll be more useful.

  https://docs.google.com/spreadsheets/d/1V5II3NaULAmVqdYWh5DTm2rASvcPQgcgvXTcyYjBrkM/edit?usp=sharing 11

  nor moc = northern mockingbird, bla pho = black Phoebe, cal scr = California scrub jay, ocr sea = ochre sea star, pac pur = pacific purple sea urchin, etc.
  there were a shorter way to fill in the ‘Euphorbia’ species that I’m constantly typing”. Then memorize a relevant listed string for use, or contribute one if you figure out a good shortcut. Sounds handy, great

  https://forum.inaturalist.org/t/inat-id-shortcut-list/17572

  1. Afkortingen gebruiken in iNaturalist “suggest an ID” bar accepts partial names

  פורסם ב ינואר 21, 2021 11:02 אחה"צ על־ידי ahospers ahospers | 0 comments | הוספת תגובה

  25. iOS 14 heeft een snelle multi-photo selection optie intern ingebouwd, en dit is een veel gevraagde eigenschap

  iNaturalist app stapt over naar iOS 14 en deze iphone app heeft een snelle en goede multi foto select app, een gewaardeerde feature.
  Voor iOS onder versie 14 (pre-iOS 14) is een third party library photo picker gebruikt en die lijkt nogal langzaam te zijn bij grote hoeveelheden fotos en dat is niet eenvoudig te veranderen.

  De met iOS 14 meegeleverde native photo picker that is erg snel als je dat graag wilt is een upgrade tot iOS14 verstandig om multiple photos goed te kunnen gebruiken. iOS 14 heeft ook verbeterde security en deel
  mogeljikheden over je fotos

  Met vresie 3.0.6 wordt de iNat iPhone app volledig herschreven en om die reden ook gefaseerd uitgerold naar de Apple store. Dit bleek terecht want erwaren nogal wat crashes in het begin en ook de conversie kon soms lang duren.

  Verschillende gebruikers vinden upload via de iPhone handiger en sneller dan via de PC omdat het opzoeken van een locatie op de PC enorm veel tijd kost. En dat is idd niet zo handig.

  Tot November 2019 werd RestKit gebruikt op 3 plekken in de iOS app :guides, projects, and observations.
  In November werden de gidsen uit iNat iOS gehaald.
  In Januari 2020 kwam iNat 2.8.7 waarbij de Project tab weg was en de maanden er na zouden
  de observations overgezet worden vanuti Reskit en Voorjaar 2020 worden de third party Swift libaries toegevoegd waarbij de eerste actie het gebruik van de third pary libary voor multi photo selection zal zijn.
  Tijdperk, Periode Betrokken Librarie Geraakte onderdelen
  Tot November 2019 Alleen RestKit Library Library Aanwezig in Guides, Projecten en Waarnemingen.
  November 2019 Alleen RestKit Library Gidsen overgezet naar Swift
  Januari 2020 Van Reskit naar Swift iNat 2.8.7, Project Overgezet naar Swift
  Maart2020 Van Reskit naar Swift iNat 2.8.7, Project Overgezet naar Swift

  Multi-photo upload by Web


  https://www.inaturalist.org/pages/getting+started#web
  https://www.inaturalist.org/pages/video+tutorials#add_web

  https://forum.inaturalist.org/t/multiple-images-selection-in-gallery-disabled-in-latest-update-and-photo-metadata-not-being-read/7519/56

  https://forum.inaturalist.org/t/multiple-images-selection-in-gallery-disabled-in-latest-update-and-photo-metadata-not-being-read/7519/55

  https://forum.inaturalist.org/t/multiple-images-selection-in-gallery-disabled-in-latest-update-and-photo-metadata-not-being-read/7519/41?u=ahospers

  Vlaggen van een Taxon

  Als je vragen hebt over een Taxon kun je een Vlag zetten op de pagina. Zie dit plaatje
  Flag voor Curation, Edit Foto's of Create atlas

  Links, Referenties, Literature

  https://kildor.name/react/inat-converter/Met Google translate kun je ook statistisch journaal posts maken. er is een tool voor die de noodzakelijke alineas (page breaks) toevoegt, origineel is het gebruikt om statische to Flora of Russia projectte schrijven en zet ook wat statistieken om in HTML .

  https://forum.waarneming.nl/index.php/topic,475127.0.html

  https://forum.waarneming.nl/index.php/topic,460800.msg2428973.html#msg2428973

  1. iOS 14 heeft een snelle multi-photo selection optie intern ingebouwd, en dit is een veel gevraagde eigenschap

  https://forum.inaturalist.org/t/share-observations-between-users/337/ and https://forum.inaturalist.org/t/add-interactions-to-species-pages/433/ respectively

  https://forum.waarneming.nl/index.php/topic,460800.msg2428973.html#msg2428973 Gaat op de iPhone de fotokiezer van ObsIdentify ge-update worden?

  Er is -- als ik het goed begrepen heb -- een nieuwe native fotokiezer in iOS 14 die onder andere een zoekveld ondersteund tijdens het selecteren van foto's uit de fotogalerij. Ook zijn de prestaties beter bij het laden/browsen van albums in iCloud. Daarnaast is er ook ondersteuning voor het bladeren van BESTANDEN ipv allen de FOTOKIEZER, op die manier kunnen ook bestanden uit een map geladen worden ipv alleen uit de fotogalerij.

  Als ik de website gebruik zijn deze mogelijkheden er wel (screenshots):

  oelichting
  Ik ervaar hinderlijk slechte prestaties van de huidige fotokiezer in ObsIdentify (met een iPhone XR), zoals ik hier heb gemeld (maar geen reactie op heb ontvangen).
  Ik neig er daarom naar om de website te gebruiken, maar die is dan regelmatig weer niet in staat om GPS gegevens aan de foto's te ontfutselen, terwijl ObsIdentify dat met dezelfde foto's wel lukt.

  https://forum.waarneming.nl/index.php/topic,475127.0.html

  to’s uit de fotobibliotheek ronduit belabberd.
  Ik moet daarbij melden dat ik grootgebruiker ben van iCloud wat betreft fotoopslag.

  Wat er gebeurd als ik in ObsIdentify op het gallerij icoon druk is, dat er lang niets gebeurd en vervolgens een lijst verschijnt van mijn fotoalbums. Bovenaan staat ‘Recent’. Meestal is dat waar ik moet zijn dus dan gaat het prima.
  Zoek ik echter een eigen album dat een paar schermen scroller lager staat blijkt er echter een enorm prestatieprobleem te zijn. Het scrollen van de albumlijst is traag als dikke stroop. Het lijkt alsof er ter plekke op de achtergrond een cache gemaakt wordt van alle albums ofzo. Uiteindelijk lukt het me om bij betreffend album te komen en kan ik binnen het album met redelijk normale prestaties door de foto’s bladeren en er 1 selecteren.
  Dan kan ik verder en als ik een slechte match heb, mag ik nog meer foto’s toevoegen. Enfin, hetzelde liedje, maar dit keer toch iets minder stroperig, doch verre van ideaal.

  Gebruik ik gewoon de website via Safari heb ik dit probleem niet, ben ik in 4 seconde klaar met 4 foto’s erin knallen en hoppakee daar staat de match al op het scherm.

  Nu begreep ik dat in iOS 14 een nieuwe bestanden/foto-blader module is geïntroduceerd (met ingebouwde search/filter bar). Safari gebruikt deze dan ook en ging super snel. ObsIdentify benut dit niet vanzelf na de systeemupdate en is nu een soort kreupel oudje geworden op mijn toestel.

  k wil graag het volgende eens aankaarten: Sinds ik mijn iPhone (XR) heb geupdate naar iOS 14.0 zijn de prestaties bij het laden van foto’s uit de fotobibliotheek ronduit belabberd.
  Ik moet daarbij melden dat ik grootgebruiker ben van iCloud wat betreft fotoopslag.

  Wat er gebeurd als ik in ObsIdentify op het gallerij icoon druk is, dat er lang niets gebeurd en vervolgens een lijst verschijnt van mijn fotoalbums. Bovenaan staat ‘Recent’. Meestal is dat waar ik moet zijn dus dan gaat het prima.
  Zoek ik echter een eigen album dat een paar schermen scroller lager staat blijkt er echter een enorm prestatieprobleem te zijn. Het scrollen van de albumlijst is traag als dikke stroop. Het lijkt alsof er ter plekke op de achtergrond een cache gemaakt wordt van alle albums ofzo. Uiteindelijk lukt het me om bij betreffend album te komen en kan ik binnen het album met redelijk normale prestaties door de foto’s bladeren en er 1 selecteren.
  Dan kan ik verder en als ik een slechte match heb, mag ik nog meer foto’s toevoegen. Enfin, hetzelde liedje, maar dit keer toch iets minder stroperig, doch verre van ideaal.

  Gebruik ik gewoon de website via Safari heb ik dit probleem niet, ben ik in 4 seconde klaar met 4 foto’s erin knallen en hoppakee daar staat de match al op het scherm.

  Nu begreep ik dat in iOS 14 een nieuwe bestanden/foto-blader module is geïntroduceerd (met ingebouwde search/filter bar). Safari gebruikt deze dan ook en ging super snel. ObsIdentify benut dit niet vanzelf na de systeemupdate en is nu een soort kreupel oudje geworden op mijn toestel.

  Is dit bekend bij anderen?
  Gaan we uiteindelijk over naar ‘de nieuwe bladermodule’?

  1. iOS 14 heeft een snelle multi-photo selection optie intern ingebouwd, en dit is een veel gevraagde eigenschap

  פורסם ב ינואר 21, 2021 10:59 אחה"צ על־ידי ahospers ahospers | 0 comments | הוספת תגובה

  ינואר 16, 2021

  26.Verrijking text met Opmaak, Mark-Up languages met CONTROL toets

  De opmaak voor een MARK UP tekst is sinds de zomer van 2020 verrijkt en omdat ik deze post gemist had heb ik het even bij mijn eigen journaal toegevoegd. Je kunt nu dmv de CONTROL toets de taal verrijken.
  Markdown uitgebreid naar de comments en de ID velden.in comments and IDs and the formatting buttons. Mocht je niet bekend zijn met de MARKUP language, het is sterk verwant aan het gewone HTML en je kunt nu gewoon toetsencombinatens gebruiken in de add comments and IDs op de iNaturalist.org website om te kijken hoe deze opmaak nu precies werkt.

  Code Output Keyboard Shortcut
  *italic* italic CMD-i / CTRL-i
  **bold** bold CMD-b / CTRL-b
  [link](https://www.inaturalist.org) link CMD-k / CTRL-k

  * an
  * unordered
  * list

  • an
  • unordered
  • list

  1. an
  1. ordered
  1. list

  1. an
  2. unordered
  3. list

  
  > block quoted text is a nice way
  >
  > to quote external sources
      


  block quoted text is a nice way  to quote external sources

  New support for Markdown in comments and IDs and the formatting buttons.For those not familiar with Markdown, it's a more convenient formatting scheme than HTML that builds on how you may already express things like emphasis in plain text. You can use the buttons that now display when you add comments and IDs on the website to see how this formatting works, but here's on overview:

  Code Output Keyboard Shortcut
  *italic* italic CMD-i / CTRL-i
  **bold** bold CMD-b / CTRL-b
  [link](https://www.inaturalist.org) link CMD-k / CTRL-k

  * an
  * unordered
  * list

  • an
  • unordered
  • list

  1. an
  1. ordered
  1. list

  1. an
  2. unordered
  3. list

  
  > block quoted text is a nice way
  >
  > to quote external sources
      


  block quoted text is a nice way  to quote external sources

  But wait, there's more!
  Code Output
  `code` code
  |this|is|
  |-|-|
  |a|table|
  this is
  a table


  The important bit is the row of hyphens below the header row.

  We're supporting most of basic Markdown formatting, plus the tables extension,
  even though we don't have buttons for all those things.

  It's also worth noting that we're supporting Markdown on comments, identifications, journal posts, and mostly on user profiles and project descriptions (you may run into trouble if that text is being truncated as it is on the project detail page). We're also supporting Markdown in the mobile apps for comments and IDs right now, even though we don't have the formatting buttons there. Mobile support for Markdown in user profiles, project descriptions, and journal posts is a work in progress (bold, italic, and links work fine, lists and tables not quite). We're still supporting HTML like we used to, but we're parsing it a bit more striclty than we used to. There are also a few weird cases where past text may now be formatted incorrectly, e.g. if you (like me) were in the habit of listing traces through keys like this,

  1. Hairy patella
  4. Red tail
  18. Falcate toes
  

  you'll need to switch to something like

  1\. Hairy patella
  4\. Red tail
  18\. Falcate toes
  

  Finally, thanks to everyone who chimed in on the Forum about this. Also, huge kudos to todtb for contributing the keyboard shortcuts for the text editor and for adding it to Identify (he's also working on making the text editor available when editing comments and identification remarks). He just volunteered to do both and did a great job, so thank you!

  26.Verrijking text met Opmaak, Mark-Up languages met CONTROL toets

  פורסם ב ינואר 16, 2021 11:49 אחה"צ על־ידי ahospers ahospers | 1 comment | הוספת תגובה

  20. In “Suggest an ID” balk kun je ook delen van namen invoeren

  Lang niet iedereen weet dit maar het veld “Suggest an ID” balk accepteert ook onderdeel, delen van namen. Als resultaat antwoord iNaturalist dan met een lijst van beste passende namen die op dat stuk lijken. Dwz de 6 lettes "eup mac" wordt dan "Euphorbia maculata" en de vier letters "mall " geeft als resultaat "Anas platyrhynchos "(Dit staat voor Eend, Mallard), en zo zijn er wel tientallen voorbeelden.

  Iemand op internet heeft een Spreadsheet van matches van namen gemaakt met allerlei afkortingen, short cuts voor namen..En vooral de drieletter afkortingen zijn erg interessant. De link naar de spreadsheet is

  For those of you who may not know, the “suggest an ID” bar accepts partial names, by producing a list of “closest matches”. Thus, eup mac becomes Euphorbia maculata, mall becomes Anas platyrhynchos (ie Mallard), and so on.

  I started a spreadsheet of shortcuts! Specifically, short ones, one to three letters or maybe four.
  https://docs.google.com/spreadsheets/d/1V5II3NaULAmVqdYWh5DTm2rASvcPQgcgvXTcyYjBrkM/edit?usp=sharing 11

  Thought it might be a useful resource for anyone who does a lot of IDs, especially if you’re doing coarse identifications. Maybe you’ll find a neat shortcut you wouldn’t have thought of. There are some weird surprises in there (q q = Chelicerata??).
  Please help me fill it in. As it gets longer and more complete, it’ll be more useful.

  https://docs.google.com/spreadsheets/d/1V5II3NaULAmVqdYWh5DTm2rASvcPQgcgvXTcyYjBrkM/edit?usp=sharing 11

  nor moc = northern mockingbird, bla pho = black Phoebe, cal scr = California scrub jay, ocr sea = ochre sea star, pac pur = pacific purple sea urchin, etc.
  there were a shorter way to fill in the ‘Euphorbia’ species that I’m constantly typing”. Then memorize a relevant listed string for use, or contribute one if you figure out a good shortcut. Sounds handy, great

  Bron, Source, Referentie

  https://www.delpher.nl/nl/kranten/results?query=eelderbaan&page=1&coll=ddd
  https://www.dekrantvantoen.nl/srch/query.do?v2=true
  https://forum.inaturalist.org/t/inat-id-shortcut-list/17572

  WEST SUI iNaturalist in het Nieuws, In de Druk, Op de TV (25
  WEST EELD ROEG 24 Herkenning van Soorten met Model 5 (Voorjaar 2020) in iNaturalist (TensorFlow 2, (18.24))
  WEST EELD ROEG SUI 23. Leuke Projecten op iNaturalist zoals Camera vallen, Aliens species en audio waarnemingen
  WEST EELD ROEG SUI 22. Houd je van “Tinder” ? Deze identificatie app lijkt hier namelijk enorm op (22)
  WEST EELD ROEG SUI 21. Interpolating, Tips Tricks and Geen GPS in For effectbij fotos toevoegen (21)
  WEST EELD In “Suggest an ID” balk kun je ook delen van namen invoeren (20x)
  WEST SUI 20. Trekvogelsymposium - webinar 22 nov 2020 Zwin
  xxxx EELD EOL haalde 91,000 locale soorten uit 279 languages van WikiData (20)

  Op zoek naar een WarmtePompBoiler en evt als bijverwarming voor de L/Lucht Warmtepomp de oude CV radiatoren weer een beetje verwarmen. Monobloc Enzavu menig woning helpen het gasgebruik flink terug te schroeven. Opvallendste kenmerk: hij heeft geen buitenunit en bezorgt de buren dus geen overlast. Monobloc systemen zijn stiller.

  1. Stads Warmtepomp Zonder BuitenUnit van
  2. EnZaVu Stads Warmtepomp Zonder BuitenUnit
  3. Monobloc warmtepomp HP-M 25 enkel Binnendeel
  4. ConsumentenBond Hybride WarmtePomp test roept Vragen Op
  5. ConsumentenBond Hybride WarmtePomp test Geen Winnaar test roept Vragen Op
  6. Tweakers Warmtepomp Zonder BuitenUnit
  7. Enzavu Geen Buiten-unit Wel WarmWater
  8. HP-M 25 Itho Daalderop is een hybride lucht/water warmtepomp binnendeel only
  9. Ventiline/Inventum Ecolution warmtepomp
  10. DucoBox Eco Ventilatie Warmtepomp SWW Sanitair Warm Water(COP 5,3)
  11. ConsumentenBond AD.nl Hybride WarmtePomp test Geen Winnaar
  12. ConsumentenBond AD.nl Hybride WarmtePomp test Geen Winnaar
   van 4450 euro (Remeha Ace, 4 kW split) tot 7575 euro (Bosch Compress, 5 kW monoblock). De duurste warmtepomp in de test, de 5kW-monoblock van Bosch, is volgens de Consumentenbond ook de stilste, en er kan bovendien de meeste energie mee worden bespaard. Een stopcontact van 16A*220V trekt 3.5kwh maar kan dit wel continu trekken.

  stadswarmtepomp van Enzavu menig woning helpen het gasgebruik flink terug te schroeven. Opvallendste kenmerk: hij heeft geen buitenunit en bezorgt de buren dus geen overlast.

  Berekening WarmtePomp Vermogen bij 3m3 gas/dag, 800m3/jaar

  .
  Bepalend is het hudiige gasverbruik, aantal bewoners, de watertemperatuur en het soort afgiftesysteem. Hier volgt het commentaar van Van der Ree.

  Heb je laag vermogen nodig dan neem je een lucht lucht warmptepomp. Een winter telt tegenwoordig 30 dagen en geen 60 dagen en in 2020 was er geen enkele vorstdag.
  Neem het gasverbruik (2-3m3/per dag) van een (erg) koude dag waarbij weinig gedouched wordt, deel dat door 24 (uren in een dag) en vermenigvuldig dat met 9(draaiuren). Dat is het vermogen wat je nodig hebt.
  Nu we weten hoeveel het totaal aan bewoonbare oppervlakte onze woning is, kunnen we verder het vermogen van onze warmtepomp berekenen. We doen dit door het bekomen totaal te vermenigvuldigen met een waarde per M² uitgedrukt in Watt (W). Deze waarde is verschillend per bouwjaar van de woning omdat in de loop der jaren de isolatiewaarde is toegenomen.

  1. Voor woningen gebouwd voor 2000 neem je de factor/waarde 80 Watt (Oppervlakte 100m2)
  2. Voor woningen gebouwd tussen 2000 en 2010 neem je de factor/waarde 60 Watt (vermogen 6kwh)
  3. Voor woningen gebouwd tussen 2010 en 2017 neem je de factor/waarde 50 Watt (Oppervlakte 100m2)
  4. Voor woningen gebouwd na 2017 neem je de factor/waarde 40 Watt (vermogen 4kwh)

  Zo merk je dat de warmtepomp voor een oude woning twee maal zoveel vermogen zal nodig hebben dan een nieuwbouwwoning.

  Als we even teruggrijpen naar onze grote woning en ons klein appartementje krijg je volgende benodigde vermogens:

  1. Grote woning van 200 M² met bouwjaar 1995: 200x80 = 16.000 Watt of 16kW
  2. Grote woning van 200 M² met bouwjaar 2018: 200x40 = 8.000 Watt of 8kW
  3. Appartement/rijwoning van 75 M² met bouwjaar 1995: 75x80 = 6.000 Watt of 6kW
  4. Appartement/rijwoning van 75 M² met bouwjaar 2018: 75x40 = 3.000 Watt of 3kW
   Opgelet: het berekende vermogen is ook afhankelijk van hoe warm je steeds wenst te hebben. Als de woning steeds wenst te verwarmen tot 24° celcius heb je meer vermogen nodig dan als je tevreden bent met een 20-tal graden celcius.

  Keuzeboom Beslisboom WarmteNet WarmteStad WarmtePomp Routekaart

  Keuzeboom Beslisboom WarmteNet WarmteStad WarmtePomp

  Keuzeboom Beslisboom WarmteNet WarmteStad WarmtePomp Dakpannen Dakisolatie Routekaart
  Selwerd Vinkhuizen Paddepoel isolatie warmtestad ArmteStad WarmtePomp MonoBloc

  Rekenvoorbeeld besparing hybride warmtepomp
  Ter illustratie een voorbeeldsom om de mogelijke besparing uit te rekenen: Een huis verbruikt 1.200 m³ gas en er wonen 4 personen. Een persoon gebruikt ongeveer 100 m³ gas voor warm water: 4 x 100 m³ = 400. Dan blijft er dus 800 m³ over voor verwarmen.
  De hybride warmtepomp neem 2/3e daarvan voor zijn rekening: 600 m³ aardgasbesparing per jaar. Uit 1 m³ aardgas kun je 9,77 kWh aan energie halen.• Kosten gas: € 0,8055 m³/ 9,77 = € 0,0824 kWh
  • Kosten elektra = € 0,2255/kWh 600 m³ aardgas x 9,77 = 7.816 kWh. Het ketelrendement is 90 %. 7.816 kWh x 90 % = 7.034 kWh warmte.
  De benodigde elektriciteit voor de warmtepomp bij een SCOP van 4 = 1.758,6 kWh (7.034 kW gedeeld door 4)
  • Kosten warmtepomp: 1758,6 x 0,2255 = € 396,56
  • Besparing warmtepomp: 800 m³ gas x € 0,8055 = € 644,40
  • Netto besparing op jaarbasis = € 247,84
  Let wel: dit is bij een SCOP van 4. Als je met deze COP wegkomt heb je een relatief lage afgiftetemperatuur en is ook een ‘volledige’ (standalone) warmtepomp mogelijk. Heb je hogere afgiftetemperaturen, dan zal de SCOP snel lager zijn en moet het huis dermate goed zijn geïsoleerd dat de 2/3e besparing op gas mogelijk is.

  Omkasting warmtepomp geluiddempen werkt nog steeds goed

  Consumentenbond Warmtepomp EnergieLabel C Tussenwoning

  Consumentenbond Warmtepomp EnergieLabel C Tussenwoning
  Nachtregeling, Geluiddempende omkasting Monobloc Hoge SCOP Trillingsdemping BuitenUnit op de grond Modulerende warmtepomp buffervat zorgt voor lager toerental

  Wij laten de oude CV ketel lekker hangen een hebben op de slaapkamer een airco met buitenunit geplaatst (primair om te koelen) in de woonkamer ook een 3.5 kW airco met de nadruk op verwarmen met een COP van 6 en een grote buitenunit. Zo heb je risicospreiding als er een apparaat defect raakt en als de oude 24 jaar oude CV het begeeft komt er de 'beste in de test' van de consumentenbond voor in de plaats... De eerste bevindingen zijn goed. Een lucht-lucht warmtepomp (airco) is veel sneller met aanwarmen dan een CV en omdat we zonnepanelen hebben: https://youtu.be/XXLqIgAbpwA willen we zo veel mogelijk de airo gebruiken om te verwarmen. Alleen als het vriest werk de airco niet efficiënt i.v.m. ontdooien van de buitenunit en laten we de CV lekker het meeste werk doen, ook omdat dan

  Bij een monoblock warmtepomp wordt energie uit de buitenlucht onttrokken en omgezet in warmte. Geen koudemiddel en compressor, de condensor, het expansieventiel en de verdamper in de buitenunit zijn geïntegreerd. Bij een split warmtepomp is er sprake van een gesloten systeem waarin het koudemiddel circuleert.

  1. Inventum Ecolution® Combi 50
  2. https://www.enzavu.online/p/nav5ai-warmtepomp-verwarming-tapwater-en-koeling-prijs-op-aanvraag

  פורסם ב ינואר 16, 2021 11:42 אחה"צ על־ידי ahospers ahospers | 0 comments | הוספת תגובה

  25. iNaturalist in het Nieuws, In de Druk, Op de TV, Citizen Sciences

  https://www.inaturalist.org/pages/press Turorial https://www.youtube.com/watch?v=eS_9KpXgPdk

  Citizen Science Burger Wetenschap

  1. Piper, Alana. “Digital Crowdsourcing and Public Understandings of the Past: Citizen Historians Meet Criminal Characters.” History Australia 0, no. 0 (August 14, 2020): 1–17. https://doi.org/10.1080/14490854.2020.1796500.
  2. Herodotou, Christothea, Maria Aristeidou, Grant Miller, Heidi Ballard, and Lucy Robinson. “What Do 1. We Know about Young Volunteers? An Exploratory Study of Participation in Zooniverse.” Citizen Science: Theory and Practice 5, no. 1 (January 13, 2020). http://oro.open.ac.uk/69002/.
  3. Aristeidou, Maria, and Christothea Herodotou. “Online Citizen Science: A Systematic Review of Effects on Learning and Scientific Literacy.” Citizen Science: Theory and Practice 5, no. 1 (2020): 1–12.
  4. Tyson, Anya. “NOLS and Nutcrackers: The Motivations, Barriers, and Benefits Experienced by Outdoor Adventure Educators in the Context of a Citizen Science Project.” Citizen Science: Theory and Practice 4, no. 1 (June 13, 2019): 20. https://doi.org/10.5334/cstp.127.
  5. Locritani, M., S. Merlino, and M. Abbate. “Assessing the Citizen Science Approach as Tool to Increase Awareness on the Marine Litter Problem.” Marine Pollution Bulletin 140 (March 1, 2019): 320–29. https://doi.org/10.1016/j.marpolbul.2019.01.023.
  6. Kermish-Allen, Ruth, Karen Peterman, and Christine Bevc. “The Utility of Citizen Science Projects in K-5 Schools: Measures of Community Engagement and Student Impacts.” Cultural Studies of Science Education 14, no. 3 (September 1, 2019): 627–41. https://doi.org/10.1007/s11422-017-9830-4.
  7. Bonney, Rick, Tina B. Phillips, Heidi L. Ballard, and Jody W. Enck. “Can Citizen Science Enhance Public Understanding of Science?” Public Understanding of Science 25, no. 1 (January 1, 2016): 2–16. https://doi.org/10.1177/0963662515607406.
  8. McKinley, Duncan C., Abe J. Miller-Rushing, Heidi L. Ballard, Rick Bonney, Hutch Brown, Susan C. Cook-Patton, Daniel M. Evans, et al. “Citizen Science Can Improve Conservation Science, Natural Resource Management, and Environmental Protection.” Biological Conservation, The role of citizen science in biological conservation, 208 (April 1, 2017): 15–28. https://doi.org/10.1016/j.biocon.2016.05.015.
  9. Mitchell, Nicola, Maggie Triska, Andrea Liberatore, Linden Ashcroft, Richard Weatherill, and Nancy Longnecker. “Benefits and Challenges of Incorporating Citizen Science into University Education.” PloS One 12, no. 11 (2017): e0186285.
  10. Kern, Anne L., Gillian H. Roehrig, Devarati Bhattacharya, Jeremy Y. Wang, Frank A. Finley, Bree J. Reynolds, and Younkyeong Nam. “Drawing on Place and Culture for Climate Change Education in Native Communities.” In EcoJustice, Citizen Science and Youth Activism, 121–38. Environmental Discourses in Science Education. Springer, Cham, 2015. https://doi.org/10.1007/978-3-319-11608-2_8.
  11. Bonney, Rick, Caren B. Cooper, Janis Dickinson, Steve Kelling, Tina Phillips, Kenneth V. Rosenberg, and Jennifer Shirk. “Citizen Science: A Developing Tool for Expanding Science Knowledge and Scientific Literacy.” BioScience 59, no. 11 (December 1, 2009): 977–84. https://doi.org/10.1525/bio.2009.59.11.9.
  12. Brosnan, Tess, Sebastian Filep, and Jenny Rock. “Exploring Synergies: Hopeful Tourism and Citizen Science.” Annals of Tourism Research 53 (July 2015): 96–98. https://doi.org/10.1016/j.annals.2015.05.002.
  13. Brossard, Dominique, Bruce Lewenstein, and Rick Bonney. “Scientific Knowledge and Attitude Change: The Impact of a Citizen Science Project.” International Journal of Science Education 27, no. 9 (January 1, 2005): 1099–1121. https://doi.org/10.1080/09500690500069483.
  14. Conrad, Cathy C., and Krista G. Hilchey. “A Review of Citizen Science and Community-Based Environmental Monitoring: Issues and Opportunities.” Environmental Monitoring and Assessment 176, no. 1 (May 1, 2011): 273–91. https://doi.org/10.1007/s10661-010-1582-5.
  15. Cox, Joe, Eun Young Oh, Brooke Simmons, Chris Lintott, Karen Masters, Anita Greenhill, Gary Graham, and Kate Holmes. “Defining and Measuring Success in Online Citizen Science: A Case Study of Zooniverse Projects.” Computing in Science Engineering 17, no. 4 (July 2015): 28–41. https://doi.org/10.1109/MCSE.2015.65.
  16. Evans, Celia, Eleanor Abrams, Robert Reitsma, Karin Roux, Laura Salmonsen, and Peter P. Marra. “The Neighborhood Nestwatch Program: Participant Outcomes of a Citizen-Science Ecological Research Project.” Conservation Biology 19, no. 3 (2005): 589–94. https://doi.org/10.1111/j.1523-1739.2005.00s01.x.
  17. Prather, Edward E., Sébastien Cormier, Colin S. Wallace, Chris Lintott, M. Jordan Raddick, and Arfon Smith. “Measuring the Conceptual Understandings of Citizen Scientists Participating in Zooniverse Projects: A First Approach.” Astronomy Education Review 12, no. 1 (December 2013): 1–14. https://doi.org/10.3847/AER2013002.
  18. Toomey, Anne H., and Margret C. Domroese. “Can Citizen Science Lead to Positive Conservation Attitudes and Behaviors?” Human Ecology Review 20, no. 1 (2013): 50–62.

  iNaturalist is frequently mentioned in a variety of local news outlets. We suggest searching Google News for recent examples. Below are some notable examples of broader media coverage about iNaturalist.

  2020 August, The Conversation

  The next invasion of insect pests will be discovered via social media

  "iNaturalist has become a world-leading resource that combines observational data with artificial intelligence and community expertise to bring natural history into the digital age." by Paul Manning and Morgan Jackson

  2020 August, The New York Times

  The Pleasures of Moth Watching

  How "mothing" turned Margaret Roach into a citizen scientist.

  2020 August, The New York Times

  17 Learning Tools For Your Next Outdoor Excursion

  Stephanie Rosenbloom endorses Seek by iNaturalist for learning more about what's around you.

  2020 August, Sierra

  iNaturalist Does More Than ID Plants

  iNaturalist also helped Korrin L. Bishop find meaning during the pandemic.

  2020 June, Mashable

  Don't know how to tell trees apart? There's an app for that.

  Sarah Lindenfield Hall tells of neighborhood nature explorations with her daughter during the covid-19 pandemic.

  2020 February, Wired

  The Secret to Enjoying Nature Is … Your Phone

  Catherine LeClair writes about iNaturalist and Seek by iNaturalist, and how using them helped her become more connected to nature.

  2020 February, USA Today

  How a bizarre, monster fish hoodwinked researchers and reeled in a wave of citizen scientists

  Covers the collaborative ID of a hoodwinker sunfish found in California.

  2019 July, CBC.ca and CTV

  What's that bug? How to identify any plant or animal with your smartphone

  iNaturalist and iNaturalist Canada are discussed in this article, as well as the importance of crowdsourced data. iNaturalist staff member Carrie Seltzer was also interviewed for CTV in connection with the article.

  2019 June, Bay Nature

  An Update to the App to Identify (Almost) Anything (Almost) Anywhere

  Seek team members discuss Seek 2.0's live ID suggestions feature.

  2019 Apr, FlyTimes

  Diptera and iNaturalist: A case study from Asiloidea

  Dipterists Even Dankowicz and Chris Cohen discuss the use of iNaturalist in their research.

  2019 Apr, Slate

  Plants and Birds Need Privacy Online, Too

  April Glaser explores the tradeoffs between sharing biodiversity information and keeping it secret, using eBird and iNaturalist as examples.

  2019 Feb, NPR

  Scientists Shocked By Rare, Giant Sunfish Washed Up On California Beach

  The iNaturalist observation of a rare Hoodwinker Sunfish in the wrong hemisphere spawned many news stories in outlets around the world. This piece by Merrit Kennedy describes the dialogue on iNaturalist that made this discovery possible.

  2019 Jan, The Daily - Case Western Reserve University

  How male dragonflies adapt wing color to temperature

  Hundreds of dragonfly photos on iNaturalist were examined as part of a study looking into the connection between wing color and local temperature.

  2018 Oct, Mongabay

  The iNaturalist species data sharing platform reaches one million users

  Sue Palminteri talking with co-director Scott Loarie about how iNaturalist has scaled over the last 10 years and what new challenges emerge with new technologies.

  2018 Oct, The New York Times

  With Bugs, You're Never Home Alone

  Coverage by Nicola Twilley of the Never Home Alone project (and book of the same name by Rob Dunn) that aims to understand the wildlife inside our homes.

  2018 Aug, Associated Press

  The Green Big Apple: New Yorkers document the city’s plants

  Emiliano Rodríguez Mega writes about the New York Botanical Garden's endeavor to map all of the city's plants.

  2018 Apr, Microsoft News

  Like taking a whole scientific team with you on a walk: iNaturalist helps spawn a generation of citizen scientists

  A story for Earth Day highlighting the contributions of users, the impact of the community, and the support of Microsoft AI for Earth.

  2018 Mar, Earther

  This New App Is Like Shazam for Your Nature Photos

  Asher Elbein writes about the new gamified, kid-safe nature exploration app for iOS Seek by iNaturalist that uses solely computer vision.

  2017 Dec, South China Morning Post

  Conservation in Hong Kong: citizen scientists enlisted to record and safeguard city’s amazing biodiversity

  A piece about Hong Kong's Biodiversity Strategy and Action Plan (BSAP) and its citizen science initiatives, including a BioBlitz that used iNaturalist.

  2017 Dec, The New York Times Magazine

  Letter of Recommendation: iNaturalist

  Ferris Jabr writes a piece about iNat's computer vision ID feature and the importance of knowing the names of living things.

  2017 Jul, The Atlantic

  Finally: An App That Can Identify the Animal You Saw on Your Hike

  Ed Yong describes iNaturalist's computer vision functionality released in June 2017 and puts it to the test with his own observations.

  2017 Jul, Bay Nature

  Identify Anything, Anywhere, Instantly (Well, Almost) With the Newest iNaturalist Release

  In-depth coverage by Eric Simons of the evolution and initial launch of iNaturalist's computer vision/image recognition tool, with many quotes the iNaturalist team and broader iNaturalist community.

  2017 Mar, Science Friday

  Where to Find Wildflowers? Experts Weigh In

  iNat co-founder Ken-ichi Ueda shares how to use iNaturalist to record and share the spring wildflower bloom alongside a panel of fellow wildlife-enthusiasts.

  2016 Nov, DatingAdvice.com

  Nature Lovers Come Together on iNaturalist.org to Document Their Environment and Share Their Passion

  Not quite "press", but still kind of amusing, and not a bad write-up! Also brings to mind John Muir Laws's thoughts on love and nature.

  2016 Jul, National Public Radio

  The App That Aims To Gamify Biology Has Amateurs Discovering New Species

  This story featuring iNaturalist by KERA in Texas got picked up by NPR for national broadcast on All Tech Considered.

  2016 Jul, Mongabay

  Citizen science leads to snail rediscovery in Vietnam

  Describes a snail posted to iNat from Vietnam that hadn't been seen in over 100 years.

  2015 Nov, Forbes

  How Emerging Technologies Could Help Protect Biodiversity

  Story about a recent paper on technology for conservation that covers iNaturalist

  2015 Aug, National Geographic

  People-Powered Data Visualization

  Highlighting the power of big data generated by citizen science using iNaturalist, eBird, and other examples.

  2014 Nov, MongaBay

  Citizen scientist site hits one million observations of life on Earth

  Nice story on iNat reaching 1,000,000 observations and launching improved maps.

  2014 May, Science

  The biodiversity of species and their rates of extinction, distribution, and protection

  Pimm et al. assess the current rate of extinction compared with a hypothetical background rate. They cite iNaturalist as an important tool in helping scientists fill the gaps in our knowledge of where species currently persist.

  2014 February, San Francisco Chronicle

  Bioblitz volunteers help catalog species

  SF Chronicle coverage of an iNat-powered bioblitz that we helped organize in collaboration with Nerds for Nature, Wild Oakland, and numerous other partners. Nerds for Nature has conducted numerous bioblitzes like this, and they're both tons of fun and a great model for using iNat to engage people with nature while collecting potentially useful data.

  Want more? Noteworthy observations and other news can be found on Facebook and Twitter. The iNaturalist blog highlights news and and stories from the Observation of the Week. You can also search Google for even more news about iNaturalist.

  Contact

  iNaturalist is a joint initiative of the California Academy of Sciences and the National Geographic Society. iNaturalist has a physical office at:

  California Academy of Sciences
  55 Music Concourse Drive
  Golden Gate Park
  San Francisco, CA 94118
  USA

  You can email us at help@inaturalist.org.

  Branding

  If you're interested in using our brand in press coverage or to link to us, here are some files. If you're interested in higher resolution images or vector formats, please contact us.

  PNG and White text PNG

  PNG and White text PNG

  PNG and White text PNG

  Citing

  iNaturalist. Available from https://www.inaturalist.org. Accessed [date].

  https://www.inaturalist.org/pages/press Turorial https://www.youtube.com/watch?v=eS_9KpXgPdk iNaturalist in het Nieuws, In de Druk, Op de TV (25)
  פורסם ב ינואר 16, 2021 11:30 אחה"צ על־ידי ahospers ahospers | 0 comments | הוספת תגובה

  23. Leuke Projecten op iNaturalist zoals Camera vallen, Microscopie, Aliens en audio waarnemingen

  Op iNaturalist zijn honderden, so niet duizenden projecten die Microscopie, Voedselplanten van rupsen, schimmels of Nectarplanten aangeven. Ik ken een voorbeeld waar je aan de hand van vliegtijden van mannetjes, voedselzoeksters, werksters of koninginnen de miersoort kon achterhalen. Nog niet gevonden maar " Found Feathers", Scatology, North American Animal Tracking Database en Tinctorial zijn speciale projecten met bijzondere waarnemingen.

  1. Skulls and bones
  2. Global Roadkill Observations
  3. Challenging Bird Identifications
  4. Birds on Ships
  5. Found Feathers
  6. Amazing Aberrants
  7. North American Caterpillars
  8. Leafminers of North America
  9. Galls of North America
  10. Leaf and Plant Galls
  11. European Plant Galler Faunistics
  https://www.inaturalist.org/projects/audio-observations-from-around-the-world 2 https://www.inaturalist.org/projects/euromediterranean-alien-species https://www.inaturalist.org/projects/alien-parrots-observatory 1 https://www.inaturalist.org/projects/camera-traps-trail-cams 1 https://www.inaturalist.org/projects/cal-cam-california-trail-cams https://www.inaturalist.org/projects/hand-feeding 1 https://www.inaturalist.org/projects/dead-animals 1 https://www.inaturalist.org/projects/orthoptera https://www.inaturalist.org/projects/passengers-parasites-taking-rides Een paar projecten die de interactie tussen Motten, vlinders en Nectorplanten of Voedselplanten weergeven https://www.inaturalist.org/projects/butterfly-moth-nectar-plants https://www.inaturalist.org/projects/butterfly-moth-host-plants Deze kan een filter ook niet vinden https://www.inaturalist.org/projects/never-home-alone-the-wild-life-of-homes 11 Of Microscopie https://www.inaturalist.org/projects/microscopic-microbes En natuurlijk Vogels https://www.inaturalist.org/projects/bird-feeders 16 https://www.inaturalist.org/projects/dead-birds Leuke Projecten op iNaturalist zoals Camera vallen, Aliens species en audio waarnemingen(23)
  67. Stads Warmtepomp Enzavu zonder buitenunit, Afvoer is 5Graden kouder Monobloc Op zoek naar een WarmtePompBoiler en evt als bijverwarming voor de L/Lucht Warmtepomp de oude CV radiatoren weer een beetje verwarmen. Monobloc Enzavu menig woning helpen het gasgebruik flink terug te schroeven. Opvallendste kenmerk: hij heeft geen buitenunit en bezorgt de buren dus geen overlast. Monobloc systemen zijn stiller. 1. Stads Warmtepomp Zonder BuitenUnit van 1. EnZaVu Stads Warmtepomp Zonder BuitenUnit 1. Monobloc warmtepomp HP-M 25 enkel Binnendeel 1. ConsumentenBond Hybride WarmtePomp test roept Vragen Op 1. ConsumentenBond Hybride WarmtePomp test Geen Winnaar test roept Vragen Op 1. Tweakers Warmtepomp Zonder BuitenUnit 1. Enzavu Geen Buiten-unit Wel WarmWater 1. HP-M 25 Itho Daalderop is een hybride lucht/water warmtepomp binnendeel only 1. Ventiline/Inventum Ecolution warmtepomp 1. DucoBox Eco Ventilatie Warmtepomp SWW Sanitair Warm Water(COP 5,3) 1. ConsumentenBond AD.nl Hybride WarmtePomp test Geen Winnaar 1. ConsumentenBond AD.nl Hybride WarmtePomp test Geen Winnaar van 4450 euro (Remeha Ace, 4 kW split) tot 7575 euro (Bosch Compress, 5 kW monoblock). De duurste warmtepomp in de test, de 5kW-monoblock van Bosch, is volgens de Consumentenbond ook de stilste, en er kan bovendien de meeste energie mee worden bespaard. Een stopcontact van 16A*220V trekt 3.5kwh maar kan dit wel continu trekken. stadswarmtepomp van Enzavu menig woning helpen het gasgebruik flink terug te schroeven. Opvallendste kenmerk: hij heeft geen buitenunit en bezorgt de buren dus geen overlast.

  Berekening WarmtePomp Vermogen bij 3m3 gas/dag, 800m3/jaar

  . Bepalend is het hudiige gasverbruik, aantal bewoners, de watertemperatuur en het soort afgiftesysteem. Hier volgt het commentaar van Van der Ree. Heb je laag vermogen nodig dan neem je een lucht lucht warmptepomp. Een winter telt tegenwoordig 30 dagen en geen 60 dagen en in 2020 was er geen enkele vorstdag. Neem het gasverbruik (2-3m3/per dag) van een (erg) koude dag waarbij weinig gedouched wordt, deel dat door 24 (uren in een dag) en vermenigvuldig dat met 9(draaiuren). Dat is het vermogen wat je nodig hebt. Nu we weten hoeveel het totaal aan bewoonbare oppervlakte onze woning is, kunnen we verder het vermogen van onze warmtepomp berekenen. We doen dit door het bekomen totaal te vermenigvuldigen met een waarde per M² uitgedrukt in Watt (W). Deze waarde is verschillend per bouwjaar van de woning omdat in de loop der jaren de isolatiewaarde is toegenomen. 1. Voor woningen gebouwd voor 2000 neem je de factor/waarde 80 Watt (Oppervlakte 100m2) 1. Voor woningen gebouwd tussen 2000 en 2010 neem je de factor/waarde 60 Watt (vermogen 6kwh) 1. Voor woningen gebouwd tussen 2010 en 2017 neem je de factor/waarde 50 Watt (Oppervlakte 100m2) 1. Voor woningen gebouwd na 2017 neem je de factor/waarde 40 Watt (vermogen 4kwh) Zo merk je dat de warmtepomp voor een oude woning twee maal zoveel vermogen zal nodig hebben dan een nieuwbouwwoning. Als we even teruggrijpen naar onze grote woning en ons klein appartementje krijg je volgende benodigde vermogens: 1. Grote woning van 200 M² met bouwjaar 1995: 200x80 = 16.000 Watt of 16kW 1. Grote woning van 200 M² met bouwjaar 2018: 200x40 = 8.000 Watt of 8kW 1. Appartement/rijwoning van 75 M² met bouwjaar 1995: 75x80 = 6.000 Watt of 6kW 1. Appartement/rijwoning van 75 M² met bouwjaar 2018: 75x40 = 3.000 Watt of 3kW Opgelet: het berekende vermogen is ook afhankelijk van hoe warm je steeds wenst te hebben. Als de woning steeds wenst te verwarmen tot 24° celcius heb je meer vermogen nodig dan als je tevreden bent met een 20-tal graden celcius. Keuzeboom Beslisboom WarmteNet WarmteStad WarmtePomp Routekaart Keuzeboom Beslisboom WarmteNet WarmteStad WarmtePomp Keuzeboom Beslisboom WarmteNet WarmteStad WarmtePomp Dakpannen Dakisolatie Routekaart Selwerd Vinkhuizen Paddepoel isolatie warmtestad ArmteStad WarmtePomp MonoBloc Rekenvoorbeeld besparing hybride warmtepomp Ter illustratie een voorbeeldsom om de mogelijke besparing uit te rekenen: Een huis verbruikt 1.200 m³ gas en er wonen 4 personen. Een persoon gebruikt ongeveer 100 m³ gas voor warm water: 4 x 100 m³ = 400. Dan blijft er dus 800 m³ over voor verwarmen. De hybride warmtepomp neem 2/3e daarvan voor zijn rekening: 600 m³ aardgasbesparing per jaar. Uit 1 m³ aardgas kun je 9,77 kWh aan energie halen.• Kosten gas: € 0,8055 m³/ 9,77 = € 0,0824 kWh • Kosten elektra = € 0,2255/kWh 600 m³ aardgas x 9,77 = 7.816 kWh. Het ketelrendement is 90 %. 7.816 kWh x 90 % = 7.034 kWh warmte. De benodigde elektriciteit voor de warmtepomp bij een SCOP van 4 = 1.758,6 kWh (7.034 kW gedeeld door 4) • Kosten warmtepomp: 1758,6 x 0,2255 = € 396,56 • Besparing warmtepomp: 800 m³ gas x € 0,8055 = € 644,40 • Netto besparing op jaarbasis = € 247,84 Let wel: dit is bij een SCOP van 4. Als je met deze COP wegkomt heb je een relatief lage afgiftetemperatuur en is ook een ‘volledige’ (standalone) warmtepomp mogelijk. Heb je hogere afgiftetemperaturen, dan zal de SCOP snel lager zijn en moet het huis dermate goed zijn geïsoleerd dat de 2/3e besparing op gas mogelijk is. Omkasting warmtepomp geluiddempen werkt nog steeds goed Consumentenbond Warmtepomp EnergieLabel C Tussenwoning Consumentenbond Warmtepomp EnergieLabel C Tussenwoning Nachtregeling, Geluiddempende omkasting Monobloc Hoge SCOP Trillingsdemping BuitenUnit op de grond Modulerende warmtepomp buffervat zorgt voor lager toerental Wij laten de oude CV ketel lekker hangen een hebben op de slaapkamer een airco met buitenunit geplaatst (primair om te koelen) in de woonkamer ook een 3.5 kW airco met de nadruk op verwarmen met een COP van 6 en een grote buitenunit. Zo heb je risicospreiding als er een apparaat defect raakt en als de oude 24 jaar oude CV het begeeft komt er de 'beste in de test' van de consumentenbond voor in de plaats... De eerste bevindingen zijn goed. Een lucht-lucht warmtepomp (airco) is veel sneller met aanwarmen dan een CV en omdat we zonnepanelen hebben: https://youtu.be/XXLqIgAbpwA willen we zo veel mogelijk de airo gebruiken om te verwarmen. Alleen als het vriest werk de airco niet efficiënt i.v.m. ontdooien van de buitenunit en laten we de CV lekker het meeste werk doen, ook omdat dan Bij een monoblock warmtepomp wordt energie uit de buitenlucht onttrokken en omgezet in warmte. Geen koudemiddel en compressor, de condensor, het expansieventiel en de verdamper in de buitenunit zijn geïntegreerd. Bij een split warmtepomp is er sprake van een gesloten systeem waarin het koudemiddel circuleert. 1. Inventum Ecolution® Combi 50 2. https://www.enzavu.online/p/nav5ai-warmtepomp-verwarming-tapwater-en-koeling-prijs-op-aanvraag 67. Stads Warmtepomp Enzavu zonder buitenunit, Afvoer is 5Graden kouder Monobloc
  פורסם ב ינואר 16, 2021 11:28 אחה"צ על־ידי ahospers ahospers | 1 comment | הוספת תגובה

  ינואר 14, 2021

  21.Interpolating, Tips Tricks and Geen GPS in Fotos, Press on Photo fotos toevoegen

  Blijkbaar kun je in de (Android?) app op zes verschillende manieren fotos toevoegen. De manier kan er voor zorgen dat de GPS coordinaten ook uit een later toegevoegde foto gehaald kan worden.

  1. Tap the green plus icon, tap “Choose Image,” choose one photo, then tap the camera icon to add more photos
  2. Tap the green plus icon, tap “Choose Image” and long-press to choose multiple photos at once
  3. Tap the green plus icon, tap “No Photo” and tap the camera icon to add photos, manually changing all the other settings
  4. Find a photo in your photos or gallery app and share the photo with iNaturalist, then tap the camera icon to add more photos
  5. Long-press to select multiple photos in your photos or gallery app to share multiple photos as a single observation in iNaturalist
   Something else?'

   What I’m seeing is that long-pressing in the photos app to **share multiple photos with iNat as a **single observation currently does what you’re asking for, i.e. it consistently imports coordinates from one of the photos even if another doesn’t have coordinates. Strangely, choosing multiple photos from within the iNat app does not have that effect. If we made both of these behave the same (i.e. we always get coordinates when we can), would that solve your issue, @er in inm d?

   Not importing coordinates (or any other metadata) when tapping the photos icon on the observation edit screen to add additional photos is intentional. I think we may have done that at some point and it was extremely jarring. Actually I think what we did was prompt you whether or not you wanted to use the metadata from a new photo you were importing and most people found that insanely confusing (I kind of liked it).

   I’m not entirely convinced @p i s um’s solution of choosing which photo to import coordinates from solves a problem a lot of people are having. I could imagine it being useful in situations where the coordinates are way off on the first photo you took but much better on the last, but that seems like a distant edge case. Just my opinion, though. Could be interesting to show the coordinates from all photos on the location chooser just so you can change the coordinates if the app got coordinates from one bad egg.

   https://forum.inaturalist.org/t/look-for-location-in-more-than-1-picture/3679/12
   For example, in this observation: https://www.inaturalist.org/observations/25972355 5


   Both of the in focus pictures lacked location tagging, and it wasn’t until I tried the out of focus image that I was able to get the coordinates.

   No location found:
   https://photos.app.goo.gl/ZSAR3CKhq2Hx7wbx9

   Found coordinates in the 3rd picture
   https://photos.app.goo.gl/f92HPdfdXuMBfPx26 1

   https://forum.inaturalist.org/t/interpolating-coordinates/5170

   https://photos.google.com/share/AF1QipOjgd45c0VwQmi4ubXabnMIl7RzF8ZuqHGRIZghNRdXJplAuLlbv1l74ZS8M1RL0Q/photo/AF1QipOtgfwCnNR6-BEUJ7Rt2s9Wy-ulRsPc-bxteBHd?key=X1RpS2hCbFd2UXM3RGhmaHI1V1ZVUXpVam13dHhB

   Interpolating, Tips Tricks and Geen GPS in Fotos, Press on Photo geeft een heel ander effect bij fotos toevoegen (21)

   https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Westpark_(Groningen)&oldid=57237339
   http://stadsmonumenten.nl/04_west.html
   http://stadsmonumenten.nl/BultvanBuist.html
   Op onderstaande Plattegronden, kaarten kun je Hoogkerk zien liggen op het Gele zandplateu, zandrug iets ten noordwesten van Groningen, Groningen zelf ligt op een uitloper van de Hondsrug.
   https://photos.app.goo.gl/zTTXvnFPM6aoJDr89


   פורסם ב ינואר 14, 2021 11:09 אחה"צ על־ידי ahospers ahospers | 1 comment | הוספת תגובה

   ארכיונים