יומן של BIO121snhu

ארכיון יומן של מרץ 2023

מרץ 18, 2023

LLavalley March 18, 2023 Wing Rd, Epsom, NH

Species found:
Birds- American Crow, Cardinal

Fungi- Turkey tail shelf fungus

Moss -Redshank moss, Brocade moss

Lycopodium- Prickly tree Clubmoss

Lichen-Beard Lichen, Common Greenshield

Fern- Wood Fern

Gymnosperm -White Pine, Red Spruce, White Spruce, Eastern Hemlock

Angiosperm-American Beech, Red Maple

הועלה ב-מרץ 18, 2023 07:48 אחה"צ על ידי llavalley llavalley | 3 תגובות | הוספת תגובה

ארכיונים