תור צווארון - Photo (c) Daniel, כל הזכויות שמורות יונת סלעים - Photo (c) Kentish Plumber,  זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND) תור אמריקנית - Photo (c) Donna Pomeroy,  זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC) Zenaida asiatica - Photo (c) tnewman,  זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC) Columbina inca - Photo (c) Greg Lasley,  זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC) Falco sparverius - Photo (c) Henry (Hank) Fabian, כל הזכויות שמורות קתרטס תרנגולי - Photo (c) Maggie.Smith,  זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC) Accipiter striatus - Photo (c) Rick Leche - Photography,  זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND) Accipiter cooperii - Photo (c) Jim Johnson,  זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND)
List of birds seen at or from our old house צפייה »
32 of 35 observed
 
Ocypodidae - Photo (c) Vishal Bhave,  זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
1 of 1 observed