אוקטובר 8, 2023

Big River Micros

The attached observations are the result of some experimenting I've been doing with micro hooks in the Missouri River. So far this technique has gotten me a couple lifers (Bullhead Minnow and Emerald Shiner) and there are multiple fish that I hope to figure out soon (River Shiner, Shoal and Silver Chubs). All of these fish were caught on a piece of worm and a tanago hook or a size 22 dry fly hook.

הועלה ב-אוקטובר 8, 2023 12:36 לפנה"צ על ידי warmouthkee warmouthkee | 14 תצפיות | 0 תגובות | הוספת תגובה

ארכיונים