ארכיון יומן של דצמבר 2018

דצמבר 30, 2018

Sortie oiseaux

Observations d'oiseaux vers la Sorge.

Plusieurs buses variables, quelques mésanges à longue queue, et un cincle plongeur pour la première fois !

הועלה ב-דצמבר 30, 2018 05:16 אחה"צ על ידי nicz nicz | 10 תצפיות | 0 תגובות | הוספת תגובה