אפריל 22, 2018

iNaturalist 新類型專案

iNaturalist 最近重新設計了專案(project)的設定,新增了兩種專案類型,分別是「集錦專案」(collection)以及「總括性專案」(umbrella collection)。集錦專案可以讓你自動把特定的地點、使用者、品質等級以及分類群等囊括進入該集錦專案,總括性專案則是可以篩選特定的子專案。這兩類型的專案都會有視覺化統計的呈現,像是觀察到的分類群比例、觀察者排行榜、鑑定數量等。這對於資料的統整以及上傳增加許多的便利,大家可以試試看。

הועלה ב-אפריל 22, 2018 03:20 לפנה"צ על ידי mutolisp mutolisp | 0 תגובות | הוספת תגובה

מרץ 16, 2018

八掌溪沿岸的草生地

前幾天去巡一下八掌溪,幾乎都是外來歸化種的天下。像是田野菟絲子(Cuscuta campestris)、銀合歡(Leucaena leucocephala)、賽芻豆(Macroptilium atropurpureum)、翅果鐵刀木(翼柄決明 Senna alata)等

הועלה ב-מרץ 16, 2018 06:28 לפנה"צ על ידי mutolisp mutolisp | 12 תצפיות | 0 תגובות | הוספת תגובה

Introduction of iNaturalist at Academia Sinica

Topics: The naturalists and their practice on citizen science—introduction of iNaturalist 博物與公民科學實踐—iNaturalist 介紹
Date: 2018-04-16 (Mon.) 10:00—12:00
Location: 中央研究院跨領域科技研究大樓 1 樓演講廳

הועלה ב-מרץ 16, 2018 06:07 לפנה"צ על ידי mutolisp mutolisp | 0 תגובות | הוספת תגובה

ארכיונים