מרץ 13, 2024

Viola sp. (checklist)

species of the genus Viola in the Czech Republic (native)
Viola alba subsp. alba*
Viola ambigua*
Viola arvensis *
Viola biflora *
Viola canina *
Viola canina subsp. canina *
Viola canina subsp. ruppii *
Viola collina
Viola elatior*
Viola hirta *
Viola kitaibeliana*
Viola lutea subsp. sudetica *
Viola mirabilis *
Viola odorata *
Viola palustris *
Viola pumila *
Viola reichenbachiana *
Viola riviniana *

 • Viola riviniana var. minor*
 • Viola riviniana var. riviniana*
  Viola rupestris subsp. rupestris*
  Viola stagnina *
  Viola suavis subsp. suavis *
  Viola tricolor subsp. curtisii
  Viola tricolor subsp. polychroma *
  Viola tricolor subsp. saxatilis *
  Viola tricolor subsp. tricolor

הועלה ב-מרץ 13, 2024 03:53 אחה"צ על ידי lenkaschwabova lenkaschwabova | 8 תצפיות | 0 תגובות | הוספת תגובה

Gagea sp. (checklist)

species of the genus Gagea in the Czech Republic

הועלה ב-מרץ 13, 2024 03:43 אחה"צ על ידי lenkaschwabova lenkaschwabova | 4 תצפיות | 0 תגובות | הוספת תגובה

ארכיונים