ינואר 20, 2023

Biodiversity in the garden (insects)

Disastrous for the biodiversity in the garden, are free-roaming chickens and the visit of guinea fowl with their young. Everything about insects in, on and just above the ground is eaten away.

Posted on ינואר 20, 2023 12:30 אחה"צ by hermanberteler hermanberteler | 0 תגובות | הוספת תגובה

ארכיונים