ינואר 11, 2020

Lost: 10 million hectares

Five months of grieving for a relentlessly growing area of lost and damaged habitat, and dreading the expected reports emerging as fire grounds become safe to enter
https://www.theage.com.au/national/victoria/leaked-report-lays-bare-environmental-devastation-of-victorian-fires-20200110-p53qep.html

פורסם ב ינואר 11, 2020 03:58 לפנה"צ על־ידי dustaway dustaway | 0 תגובות | הוספת תגובה

מאי 21, 2017

butterflyhouse.com.au error: Catoria camelaria

The male shown as Catoria camelaria in the second photo here:
http://lepidoptera.butterflyhouse.com.au/enno/camelaria.html
is in fact Cleora sabulata, though identified at the copyright holder's page as C. perfumosa
[C. perfumosa is a north Queensland species]

פורסם ב מאי 21, 2017 09:43 לפנה"צ על־ידי dustaway dustaway | 0 תגובות | הוספת תגובה

ארכיונים