ארכיון יומן של אוקטובר 2021

אוקטובר 5, 2021

Record: uncommon visitor to Canberra - red-backed kingfisher

Social media (eg instagram and facebook) and citizen science websites like this one i(Naturalist) and ebird.org make it easy to be alerted when uncommon visitors come to town...so when a little red-backed kingfisher popped up in some Canberra bushland, I jumped on the bandwagon.
For me, this was only the second time I'd seen a red-backed kingfisher...plus during my visits to the Campbell Park woodland, I also spotted my first owlet-nightjar, and some nesting little corollas...so it broke up the monotony of lockdown just a little.

הועלה ב-אוקטובר 5, 2021 10:56 לפנה"צ על ידי alphaj16 alphaj16 | 3 תצפיות | 0 תגובות | הוספת תגובה