תמונות/קולות

מה

קיפוד לבן בטן (Erinaceus roumanicus)

מתצפת/ת

pavelsus

תאריך

ספטמבר 14, 2022 01:26 PM +05
קיפוד לבן בטן - Photo (c) Ryszard, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של yurii_basov: קיפוד לבן בטן (Erinaceus roumanicus)
נוסף בתאריך 17 נובמבר, 2022
תומך
Potentilla paradoxa - Photo ללא זכויות יוצרים, הועלה על ידי Reuven Martin
הזיהוי של yurii_basov: Potentilla paradoxa, שייך ל ורדיים (משפחה Rosaceae)
נוסף בתאריך 16 נובמבר, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

pavelsus

תאריך

אוקטובר 27, 2022 09:26 AM MSK
Aegopodium podagraria - Photo Cbaile19, לא ידועות מגבלות של זכויות יוצרים (נחלת הכלל)
הזיהוי של yurii_basov: Aegopodium podagraria, שייך ל סוככיים (משפחה Apiaceae)
נוסף בתאריך 28 אוקטובר, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

pavelsus

תאריך

אוקטובר 27, 2022 09:31 AM MSK
Mycelis muralis - Photo (c) Kristian Peters, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של yurii_basov: Mycelis muralis, שייך ל מורכבים (משפחה Asteraceae)
נוסף בתאריך 28 אוקטובר, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

pavelsus

תאריך

אוקטובר 26, 2022 11:47 AM MSK
Geum - Photo (c) Ivano Marques, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Ivano Marques
הזיהוי של yurii_basov: סוג Geum, שייך ל ורדיים (משפחה Rosaceae)
נוסף בתאריך 26 אוקטובר, 2022
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת/ת

pavelsus

תאריך

אוקטובר 26, 2022 12:02 PM MSK
Solanum dulcamara - Photo (c) Alexander Baransky, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Alexander Baransky
הזיהוי של yurii_basov: Solanum dulcamara, שייך ל סולנום (סוג Solanum)
נוסף בתאריך 26 אוקטובר, 2022
תומך

תמונות/קולות

מה

לחך גדול (Plantago major)

מתצפת/ת

pavelsus

תאריך

אוקטובר 26, 2022 12:31 PM MSK
לחך - Photo (c) Михаил Шовкун, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Михаил Шовкун
הזיהוי של yurii_basov: לחך (סוג Plantago)
נוסף בתאריך 26 אוקטובר, 2022
משתפר.ת

תמונות/קולות

מה

חומעה (סוג Rumex)

מתצפת/ת

pavelsus

תאריך

אוקטובר 26, 2022 12:32 PM MSK
חומעה - Photo (c) Les, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND)
הזיהוי של yurii_basov: חומעה (סוג Rumex)
נוסף בתאריך 26 אוקטובר, 2022
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת/ת

pavelsus

תאריך

אוקטובר 26, 2022 12:32 PM MSK
בקיה - Photo (c) Bruce B Missen, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Bruce B Missen
הזיהוי של yurii_basov: בקיה (סוג Vicia)
נוסף בתאריך 26 אוקטובר, 2022
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת/ת

pavelsus

תאריך

אוקטובר 26, 2022 12:32 PM MSK
דבקה - Photo (c) Václav Dvořák, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Václav Dvořák
הזיהוי של yurii_basov: דבקה (סוג Galium)
נוסף בתאריך 26 אוקטובר, 2022
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת/ת

pavelsus

תאריך

אוקטובר 26, 2022 12:32 PM MSK
דו-פסיגיים קדומים - Photo (c) KC Kasem, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי KC Kasem
הזיהוי של yurii_basov: דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)
נוסף בתאריך 26 אוקטובר, 2022
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת/ת

pavelsus

תאריך

אוקטובר 26, 2022 12:33 PM MSK
Achillea millefolium - Photo (c) gdeheij, כל הזכויות שמורות
הזיהוי של yurii_basov: קומפלקס Achillea millefolium, שייך ל מורכבים (משפחה Asteraceae)
נוסף בתאריך 26 אוקטובר, 2022
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת/ת

pavelsus

תאריך

אוקטובר 26, 2022 12:33 PM MSK
תלתן - Photo (c) allysonv, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי allysonv
הזיהוי של yurii_basov: תלתן (סוג Trifolium)
נוסף בתאריך 26 אוקטובר, 2022
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת/ת

pavelsus

תאריך

אוקטובר 26, 2022 12:33 PM MSK
Rumex acetosa - Photo (c) Dean Zagorac, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Dean Zagorac
הזיהוי של yurii_basov: Rumex acetosa, שייך ל חומעה (סוג Rumex)
נוסף בתאריך 26 אוקטובר, 2022
מוביל.ה

תמונות/קולות

מה

דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)

מתצפת/ת

pavelsus

תאריך

אוקטובר 26, 2022 12:34 PM MSK
דו-פסיגיים קדומים - Photo (c) KC Kasem, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי KC Kasem
הזיהוי של yurii_basov: דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)
נוסף בתאריך 26 אוקטובר, 2022
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת/ת

pavelsus

תאריך

אוקטובר 26, 2022 12:35 PM MSK
מורכבים - Photo (c) Ram-Man, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-SA)
הזיהוי של yurii_basov: מורכבים (משפחה Asteraceae)
נוסף בתאריך 26 אוקטובר, 2022
משתפר.ת

תמונות/קולות

מה

מורכבים (משפחה Asteraceae)

מתצפת/ת

pavelsus

תאריך

אוקטובר 26, 2022 12:37 PM MSK
דו-פסיגיים קדומים - Photo (c) KC Kasem, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי KC Kasem
הזיהוי של yurii_basov: דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)
נוסף בתאריך 26 אוקטובר, 2022
משתפר.ת

תמונות/קולות

מה

מצליבים (משפחה Brassicaceae)

מתצפת/ת

pavelsus

תאריך

אוקטובר 26, 2022 12:52 PM MSK
דו-פסיגיים קדומים - Photo (c) KC Kasem, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי KC Kasem
הזיהוי של yurii_basov: דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)
נוסף בתאריך 26 אוקטובר, 2022
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת/ת

pavelsus

תאריך

אוקטובר 26, 2022 12:52 PM MSK
Pyrola - Photo (c) David Hofmann, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND)
הזיהוי של yurii_basov: סוג Pyrola, שייך ל אברשיים (משפחה Ericaceae)
נוסף בתאריך 26 אוקטובר, 2022
משתפר.ת

תמונות/קולות

מה

ילקוט הרועים (Capsella bursa-pastoris)

מתצפת/ת

pavelsus

תאריך

אוקטובר 26, 2022 12:53 PM MSK
מצליבים - Photo (c) Hiroyuki-H, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-SA)
הזיהוי של yurii_basov: מצליבים (משפחה Brassicaceae)
נוסף בתאריך 26 אוקטובר, 2022
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת/ת

pavelsus

תאריך

אוקטובר 26, 2022 12:53 PM MSK
Cichorioideae - Photo (c) LUPRA, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי LUPRA
הזיהוי של yurii_basov: תת משפחה Cichorioideae, שייך ל מורכבים (משפחה Asteraceae)
נוסף בתאריך 26 אוקטובר, 2022
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת/ת

pavelsus

תאריך

אוקטובר 26, 2022 12:53 PM MSK
Achillea millefolium - Photo (c) gdeheij, כל הזכויות שמורות
הזיהוי של yurii_basov: קומפלקס Achillea millefolium, שייך ל מורכבים (משפחה Asteraceae)
נוסף בתאריך 26 אוקטובר, 2022
משתפר.ת

תמונות/קולות

מה

ילקוט הרועים (Capsella bursa-pastoris)

מתצפת/ת

pavelsus

תאריך

אוקטובר 26, 2022 12:54 PM MSK
ילקוט הרועים - Photo (c) Dawid, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Dawid
הזיהוי של yurii_basov: ילקוט הרועים (Capsella bursa-pastoris)
נוסף בתאריך 26 אוקטובר, 2022
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת/ת

pavelsus

תאריך

אוקטובר 26, 2022 12:54 PM MSK
Carduus crispus - Photo (c) Serge M. Appolonov, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Serge M. Appolonov
הזיהוי של yurii_basov: Carduus crispus, שייך ל קרדה (סוג Carduus)
נוסף בתאריך 26 אוקטובר, 2022
מוביל.ה

תמונות/קולות

מה

ילקוט הרועים (Capsella bursa-pastoris)

מתצפת/ת

pavelsus

תאריך

אוקטובר 26, 2022 12:54 PM MSK
ילקוט הרועים - Photo (c) Dawid, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Dawid
הזיהוי של yurii_basov: ילקוט הרועים (Capsella bursa-pastoris)
נוסף בתאריך 26 אוקטובר, 2022
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת/ת

pavelsus

תאריך

אוקטובר 26, 2022 12:55 PM MSK
Elymus - Photo (c) Matt Lavin, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-SA)
הזיהוי של yurii_basov: סוג Elymus, שייך ל דגניים (משפחה Poaceae)
נוסף בתאריך 26 אוקטובר, 2022
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת/ת

pavelsus

תאריך

אוקטובר 26, 2022 12:56 PM MSK
Viola - Photo (c) Kostas Zontanos, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Kostas Zontanos
הזיהוי של yurii_basov: סוג Viola, שייך ל מלפיגאים (סדרה Malpighiales)
נוסף בתאריך 26 אוקטובר, 2022
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת/ת

pavelsus

תאריך

אוקטובר 26, 2022 01:01 PM MSK
Vaccinium myrtillus - Photo (c) Tig, כל הזכויות שמורות
הזיהוי של yurii_basov: Vaccinium myrtillus, שייך ל אברשיים (משפחה Ericaceae)
נוסף בתאריך 26 אוקטובר, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

pavelsus

תאריך

אוקטובר 26, 2022 01:01 PM MSK
Vaccinium vitis-idaea - Photo (c) Sam Thomas, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של yurii_basov: Vaccinium vitis-idaea, שייך ל אברשיים (משפחה Ericaceae)
נוסף בתאריך 26 אוקטובר, 2022
משתפר.ת

תמונות/קולות

מה

פטרית עץ (מחלקה Agaricomycetes)

מתצפת/ת

pavelsus

תאריך

אוקטובר 26, 2022 01:01 PM MSK
פטריות - Photo (c) Adam Bryant, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Adam Bryant
הזיהוי של yurii_basov: פטריות (ממלכה Fungi)
נוסף בתאריך 26 אוקטובר, 2022
משתפר.ת

סטטיסטיקות

 • 4732