תמונות/קולות

מתצפת.ת

pgirard

תאריך

יוני 14, 2024
Favorinus blianus - Photo (c) Heine Jensen, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY), הועלה על ידי Heine Jensen
הזיהוי של xrufray: Favorinus blianus, שייך ל חשופיות-ים (סדרה Nudibranchia)
נוסף בתאריך יוני 19, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

pgirard

תאריך

יוני 14, 2024
Calma glaucoides - Photo (c) João Pedro Silva, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של xrufray: Calma glaucoides, שייך ל חשופיות-ים (סדרה Nudibranchia)
נוסף בתאריך יוני 19, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

thierryachinkoproject

תאריך

ינואר 21, 2024 09:19 לפנה"צ WAT

תיאור

P,X:F,40,24H,1 cmN,wbA

Cephalophorus nigrifrons - Photo (c) Markus Lilje, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND), הועלה על ידי Markus Lilje
הזיהוי של xrufray: Cephalophorus nigrifrons, שייך ל צבאיים (תת משפחה Antilopinae)
נוסף בתאריך יוני 16, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

frederic-andre

תאריך

יוני 14, 2024 07:58 אחה"צ CEST
Gobius niger - Photo (c) Stefan, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Stefan
הזיהוי של xrufray: Gobius niger, שייך ל דגים (מחלקה Actinopterygii)
נוסף בתאריך יוני 16, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

frederic-andre

תאריך

יוני 14, 2024 09:09 אחה"צ CEST
Gobius xanthocephalus - Photo (c) Xaime Beiro, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Xaime Beiro
הזיהוי של xrufray: Gobius xanthocephalus, שייך ל דגים (מחלקה Actinopterygii)
נוסף בתאריך יוני 16, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

frederic-andre

תאריך

יוני 14, 2024 08:05 אחה"צ CEST
Gobius niger - Photo (c) Stefan, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Stefan
הזיהוי של xrufray: Gobius niger, שייך ל דגים (מחלקה Actinopterygii)
נוסף בתאריך יוני 16, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

frederic-andre

תאריך

יוני 14, 2024 07:55 אחה"צ CEST
Gobius niger - Photo (c) Stefan, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Stefan
הזיהוי של xrufray: Gobius niger, שייך ל דגים (מחלקה Actinopterygii)
נוסף בתאריך יוני 16, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

frederic-andre

תאריך

יוני 14, 2024 08:55 אחה"צ CEST
Gobius cruentatus - Photo (c) trece_grados, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי trece_grados
הזיהוי של xrufray: Gobius cruentatus, שייך ל דגים (מחלקה Actinopterygii)
נוסף בתאריך יוני 16, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

frederic-andre

תאריך

יוני 14, 2024 08:57 אחה"צ CEST
Gobius cruentatus - Photo (c) trece_grados, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי trece_grados
הזיהוי של xrufray: Gobius cruentatus, שייך ל דגים (מחלקה Actinopterygii)
נוסף בתאריך יוני 16, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

frederic-andre

תאריך

יוני 14, 2024 08:56 אחה"צ CEST
Gobius couchi - Photo (c) Roberto Pillon, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Roberto Pillon
הזיהוי של xrufray: Gobius couchi, שייך ל דגים (מחלקה Actinopterygii)
נוסף בתאריך יוני 16, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

vrufray

תאריך

פברואר 27, 2021 04:07 אחה"צ WAT

מקום

Lope, Gabon (Google, OSM)
Leptopelis rufus - Photo (c) Chris Quirin, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY), הועלה על ידי Chris Quirin
הזיהוי של xrufray: Leptopelis rufus, שייך ל חסרי זנב (סדרה Anura)
נוסף בתאריך יוני 15, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

baschin

תאריך

יולי 23, 2016 09:07 אחה"צ CEST
Syngnathus - Photo (c) Kevin Bryant, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של xrufray: סוג Syngnathus, שייך ל סוסוני ים (תת משפחה Syngnathinae)
נוסף בתאריך יוני 15, 2024
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת.ת

gobius66

תאריך

ספטמבר 30, 2023 10:59 אחה"צ CEST
Bursatella leachii - Photo (c) Duncan Pritchard, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Duncan Pritchard
הזיהוי של xrufray: Bursatella leachii, שייך ל ארנב-זיפי (סוג Bursatella)
נוסף בתאריך יוני 14, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

matteo_ricotti

תאריך

פברואר 7, 2024 05:07 אחה"צ CET
Amphorina andra - Photo (c) Pascal GIRARD, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Pascal GIRARD
הזיהוי של xrufray: Amphorina andra, שייך ל חשופיות-ים (סדרה Nudibranchia)
נוסף בתאריך יוני 14, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

slebris

תאריך

יוני 10, 2024 10:56 לפנה"צ CEST
Amphorina farrani - Photo (c) sunhill, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי sunhill
הזיהוי של xrufray: Amphorina farrani, שייך ל חשופיות-ים (סדרה Nudibranchia)
נוסף בתאריך יוני 14, 2024
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת.ת

slebris

תאריך

יוני 12, 2024 10:32 לפנה"צ CEST
Polycera norvegica - Photo (c) elegaer, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של xrufray: Polycera norvegica, שייך ל חשופיות-ים (סדרה Nudibranchia)
נוסף בתאריך יוני 14, 2024
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת.ת

pierrecorbrion

תאריך

יולי 14, 2022 10:59 לפנה"צ CEST
Amphorina farrani - Photo (c) sunhill, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי sunhill
הזיהוי של xrufray: Amphorina farrani, שייך ל חשופיות-ים (סדרה Nudibranchia)
נוסף בתאריך יוני 13, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

pgirard

תאריך

יוני 12, 2024
Eubranchus scintillans - Photo (c) Bernard Picton, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY), הועלה על ידי Bernard Picton
הזיהוי של xrufray: Eubranchus scintillans, שייך ל חשופיות-ים (סדרה Nudibranchia)
נוסף בתאריך יוני 13, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

pgirard

תאריך

יוני 12, 2024
Eubranchus - Photo (c) Arial Simpson, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Arial Simpson
הזיהוי של xrufray: סוג Eubranchus, שייך ל חשופיות-ים (סדרה Nudibranchia)
נוסף בתאריך יוני 12, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

pgirard

תאריך

יוני 12, 2024
Eubranchus - Photo (c) Arial Simpson, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Arial Simpson
הזיהוי של xrufray: סוג Eubranchus, שייך ל חשופיות-ים (סדרה Nudibranchia)
נוסף בתאריך יוני 12, 2024
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת.ת

pgirard

תאריך

יוני 9, 2024
Tergipes tergipes - Photo (c) Stefan, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Stefan
הזיהוי של xrufray: Tergipes tergipes, שייך ל חשופיות-ים (סדרה Nudibranchia)
נוסף בתאריך יוני 12, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

pgirard

תאריך

יוני 10, 2024 03:11 אחה"צ CEST
Cadlina laevis - Photo (c) João Pedro Silva, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של xrufray: Cadlina laevis, שייך ל חשופיות-ים (סדרה Nudibranchia)
נוסף בתאריך יוני 12, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

pgirard

תאריך

יוני 10, 2024 02:58 אחה"צ CEST
Candiella lineata - Photo (c) Heine Jensen, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY), הועלה על ידי Heine Jensen
הזיהוי של xrufray: Candiella lineata, שייך ל חשופיות-ים (סדרה Nudibranchia)
נוסף בתאריך יוני 12, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

pgirard

תאריך

יוני 11, 2024
Cadlina pellucida - Photo (c) João Pedro Silva, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של xrufray: Cadlina pellucida, שייך ל חשופיות-ים (סדרה Nudibranchia)
נוסף בתאריך יוני 12, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

pgirard

תאריך

יוני 11, 2024
Colpodaspis pusilla - Photo (c) Bernard Picton, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY), הועלה על ידי Bernard Picton
הזיהוי של xrufray: Colpodaspis pusilla, שייך ל תריסיות (סדרה Cephalaspidea)
נוסף בתאריך יוני 12, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

pgirard

תאריך

יוני 10, 2024
Trapania tartanella - Photo (c) Antoni López-Arenas i Cama, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Antoni López-Arenas i Cama
הזיהוי של xrufray: Trapania tartanella, שייך ל חשופיות-ים (סדרה Nudibranchia)
נוסף בתאריך יוני 12, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

pgirard

תאריך

יוני 11, 2024
Amphorina farrani - Photo (c) sunhill, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי sunhill
הזיהוי של xrufray: Amphorina farrani, שייך ל חשופיות-ים (סדרה Nudibranchia)
נוסף בתאריך יוני 12, 2024
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת.ת

pgirard

תאריך

יוני 11, 2024
Polycera norvegica - Photo (c) elegaer, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של xrufray: Polycera norvegica, שייך ל חשופיות-ים (סדרה Nudibranchia)
נוסף בתאריך יוני 12, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

pgirard

תאריך

יוני 11, 2024
Hermaea - Photo (c) Nick Shaw, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Nick Shaw
הזיהוי של xrufray: סוג Hermaea, שייך ל חינניות-ים (תת מחלקה Heterobranchia)
נוסף בתאריך יוני 12, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

pgirard

תאריך

יוני 11, 2024
Hermaea - Photo (c) Nick Shaw, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Nick Shaw
הזיהוי של xrufray: סוג Hermaea, שייך ל חינניות-ים (תת מחלקה Heterobranchia)
נוסף בתאריך יוני 12, 2024
תומך

סטטיסטיקות

 • 12849