תמונות/קולות

מתצפת.ת

melampyrum

תאריך

יולי 10, 2024 05:09 אחה"צ +03
Splachnum ampullaceum - Photo (c) Stefan Gey, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Stefan Gey
הזיהוי של xiv_ix: Splachnum ampullaceum, שייך ל טחבים (פילום Bryophyta)
נוסף בתאריך יולי 15, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

aliaksandarmialik

תאריך

יולי 5, 2024 12:45 אחה"צ +03
Pleurozium schreberi - Photo (c) Adam Gordon, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND), הועלה על ידי Adam Gordon
הזיהוי של xiv_ix: Pleurozium schreberi, שייך ל טחבים (פילום Bryophyta)
נוסף בתאריך יולי 8, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

naturdeer

תאריך

יולי 3, 2024 10:25 לפנה"צ +03
Ptychostomum moravicum - Photo (c) Marcin Klisz, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Marcin Klisz
הזיהוי של xiv_ix: Ptychostomum moravicum, שייך ל טחבים (פילום Bryophyta)
נוסף בתאריך יולי 8, 2024
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת.ת

ekaterinamojsejchik

תאריך

יולי 26, 2023 01:38 אחה"צ +03
Mniaceae - Photo (c) Vladimir Bryukhov, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Vladimir Bryukhov
הזיהוי של xiv_ix: משפחה Mniaceae, שייך ל טחבים (פילום Bryophyta)
נוסף בתאריך יולי 8, 2024
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת.ת

naturdeer

תאריך

יולי 6, 2024 06:39 אחה"צ +03
Ptychostomum imbricatulum - Photo (c) Denis Ibaev, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY), הועלה על ידי Denis Ibaev
הזיהוי של xiv_ix: Ptychostomum imbricatulum, שייך ל טחבים (פילום Bryophyta)
נוסף בתאריך יולי 8, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

ekaterinamojsejchik

תאריך

יולי 30, 2023 05:25 אחה"צ +03
Blasia pusilla - Photo (c) Chris Poling, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של xiv_ix: Blasia pusilla, שייך ל טחבי כבד (פילום Marchantiophyta)
נוסף בתאריך יולי 8, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

lg-macbeth

תאריך

נובמבר 3, 2022 01:25 אחה"צ +03
Campylium stellatum - Photo (c) Stefan Gey, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Stefan Gey
הזיהוי של xiv_ix: Campylium stellatum, שייך ל טחבים (פילום Bryophyta)
נוסף בתאריך יולי 5, 2024
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת.ת

lg-macbeth

תאריך

יוני 27, 2024 11:59 לפנה"צ +03
Dactylorhiza incarnata ochroleuca - Photo (c) Tig, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Tig
הזיהוי של xiv_ix: Dactylorhiza incarnata ssp. ochroleuca, שייך ל סַחלביים (משפחה Orchidaceae)
נוסף בתאריך יולי 5, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

tayloria

תאריך

מאי 2022

מקום

Bayern, DE (Google, OSM)
Moerckia flotoviana - Photo (c) petit_bonnier, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של xiv_ix: Moerckia flotoviana, שייך ל טחבי כבד (פילום Marchantiophyta)
נוסף בתאריך יולי 5, 2024
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת.ת

lg-macbeth

תאריך

אוגוסט 24, 2023 03:26 אחה"צ +03
Cortinarius violaceus - Photo (c) Federico Calledda, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Federico Calledda
הזיהוי של xiv_ix: Cortinarius violaceus, שייך ל הינומה (סוג Cortinarius)
נוסף בתאריך יוני 26, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

lg-macbeth

תאריך

נובמבר 2, 2023 01:07 אחה"צ +03
Sphagnum warnstorfii - Photo (c) Rob Routledge, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Rob Routledge
הזיהוי של xiv_ix: Sphagnum warnstorfii, שייך ל טחבים (פילום Bryophyta)
נוסף בתאריך יוני 26, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

kukarzinio

תאריך

פברואר 27, 2022 02:32 אחה"צ +03
Schistidium submuticum - Photo (c) Tero Linjama, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Tero Linjama
הזיהוי של xiv_ix: Schistidium submuticum, שייך ל טחבים (פילום Bryophyta)
נוסף בתאריך יוני 24, 2024
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת.ת

maestro_euhenio

תאריך

יוני 24, 2024
Grimmia pulvinata - Photo (c) Paul Cook, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Paul Cook
הזיהוי של xiv_ix: Grimmia pulvinata, שייך ל טחבים (פילום Bryophyta)
נוסף בתאריך יוני 24, 2024
תומך

תמונות/קולות

מה

סינטריכיה כפרית (Syntrichia ruralis)

מתצפת.ת

maestro_euhenio

תאריך

יוני 24, 2024 12:00 אחה"צ +03
סינטריכיה כפרית - Photo (c) Matthew Ireland, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Matthew Ireland
הזיהוי של xiv_ix: סינטריכיה כפרית (Syntrichia ruralis)
נוסף בתאריך יוני 24, 2024
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת.ת

preternaturalist

תאריך

אוגוסט 10, 2014 01:12 אחה"צ EDT

תגיות

Meesia hexasticha - Photo (c) Eric Snyder, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Eric Snyder
הזיהוי של xiv_ix: Meesia hexasticha, שייך ל טחבים (פילום Bryophyta)
נוסף בתאריך יוני 24, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

shaunpogacnik95

תאריך

אוגוסט 2021
Meesia longiseta - Photo (c) Dr. Oliver Dürhammer, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Dr. Oliver Dürhammer
הזיהוי של xiv_ix: Meesia longiseta, שייך ל טחבים (פילום Bryophyta)
נוסף בתאריך יוני 24, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

stepdi

תאריך

יוני 22, 2024 01:35 אחה"צ +03
Gymnadenia conopsea - Photo (c) Fero Bednar, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Fero Bednar
הזיהוי של xiv_ix: Gymnadenia conopsea, שייך ל סַחלביים (משפחה Orchidaceae)
נוסף בתאריך יוני 23, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

semion_levy

תאריך

יוני 25, 2023 09:30 אחה"צ +03
Betula humilis - Photo (c) Надежда Орлова, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Надежда Орлова
הזיהוי של xiv_ix: Betula humilis, שייך ל אלונאים (סדרה Fagales)
נוסף בתאריך יוני 21, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

semion_levy

תאריך

יוני 25, 2023 09:33 אחה"צ +03
Salix lapponum - Photo (c) Марина Садыкова, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY), הועלה על ידי Марина Садыкова
הזיהוי של xiv_ix: Salix lapponum, שייך ל ערבה (סוג Salix)
נוסף בתאריך יוני 21, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

evgeniyt

תאריך

יוני 20, 2024 05:03 אחה"צ +03
Neottia ovata - Photo (c) Les, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND)
הזיהוי של xiv_ix: Neottia ovata, שייך ל סַחלביים (משפחה Orchidaceae)
נוסף בתאריך יוני 21, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

ilya_fiadziushka

תאריך

יוני 19, 2024 12:19 אחה"צ +03
Calvatia gigantea - Photo (c) Krystelle Denis, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Krystelle Denis
הזיהוי של xiv_ix: Calvatia gigantea, שייך ל אבקיתים (משפחה Lycoperdaceae)
נוסף בתאריך יוני 19, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

ekaterinamojsejchik

תאריך

יולי 25, 2023 11:33 לפנה"צ +03
Polytrichum commune - Photo (c) Paul Marcum, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Paul Marcum
הזיהוי של xiv_ix: Polytrichum commune, שייך ל טחבים (פילום Bryophyta)
נוסף בתאריך יוני 19, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

ekaterinamojsejchik

תאריך

יולי 25, 2023 10:55 לפנה"צ +03
Sphagnum girgensohnii - Photo (c) Kari Pihlaviita, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של xiv_ix: Sphagnum girgensohnii, שייך ל טחבים (פילום Bryophyta)
נוסף בתאריך יוני 19, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

ekaterinamojsejchik

תאריך

יולי 25, 2023 01:46 אחה"צ +03
Hypnum cupressiforme - Photo (c) Fabio Cianferoni, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Fabio Cianferoni
הזיהוי של xiv_ix: Hypnum cupressiforme, שייך ל טחבים (פילום Bryophyta)
נוסף בתאריך יוני 19, 2024
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת.ת

staki

תאריך

נובמבר 5, 2023 12:38 אחה"צ +03

תיאור

19

Sphagnum fimbriatum - Photo (c) Stefan Gey, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Stefan Gey
הזיהוי של xiv_ix: Sphagnum fimbriatum, שייך ל טחבים (פילום Bryophyta)
נוסף בתאריך יוני 19, 2024
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת.ת

staki

תאריך

נובמבר 5, 2023 10:54 לפנה"צ +03

תיאור

6

Sphagnum rubellum - Photo (c) b.gliwa, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-SA)
הזיהוי של xiv_ix: Sphagnum rubellum, שייך ל טחבים (פילום Bryophyta)
נוסף בתאריך יוני 19, 2024
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת.ת

staki

תאריך

נובמבר 5, 2023 10:57 לפנה"צ +03

תיאור

7

Sphagnum medium - Photo (c) Janet Wright, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Janet Wright
הזיהוי של xiv_ix: Sphagnum medium, שייך ל טחבים (פילום Bryophyta)
נוסף בתאריך יוני 19, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

staki

תאריך

נובמבר 5, 2023 11:04 לפנה"צ +03

תיאור

8

Sphagnum fuscum - Photo (c) Stefan Gey, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Stefan Gey
הזיהוי של xiv_ix: Sphagnum fuscum, שייך ל טחבים (פילום Bryophyta)
נוסף בתאריך יוני 19, 2024
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת.ת

staki

תאריך

נובמבר 5, 2023 11:07 לפנה"צ +03

תיאור

9

Sphagnum cuspidatum - Photo (c) Stefan Gey, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Stefan Gey
הזיהוי של xiv_ix: Sphagnum cuspidatum, שייך ל טחבים (פילום Bryophyta)
נוסף בתאריך יוני 19, 2024
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת.ת

staki

תאריך

נובמבר 5, 2023 11:10 לפנה"צ +03

תיאור

10

Sphagnum divinum - Photo (c) Vladimir Bryukhov, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Vladimir Bryukhov
הזיהוי של xiv_ix: Sphagnum divinum, שייך ל טחבים (פילום Bryophyta)
נוסף בתאריך יוני 19, 2024
מוביל.ה

סטטיסטיקות

 • 556