תמונות/קולות

מתצפת.ת

anastasia_mischief

תאריך

יוני 6, 2023 08:13 לפנה"צ MSK
Coprinellus disseminatus - Photo (c) magikarp99, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של woodmen19: Coprinellus disseminatus, שייך ל דיואית (סוג Coprinellus)
נוסף בתאריך 07 יוני, 2023
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת.ת

yury-redkin

תאריך

יולי 2, 2017 02:10 אחה"צ +05
Artomyces pyxidatus - Photo (c) Max Mudie, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Max Mudie
הזיהוי של woodmen19: Artomyces pyxidatus, שייך ל פטריות (ממלכה Fungi)
נוסף בתאריך 04 יוני, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

votinceva-elena

תאריך

מאי 25, 2023 12:59 אחה"צ MSK
Phylloscopus trochiloides - Photo (c) Александр, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA), הועלה על ידי Александр
הזיהוי של woodmen19: Phylloscopus trochiloides, שייך ל עלווית (סוג Phylloscopus)
נוסף בתאריך 04 יוני, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

votinceva-elena

תאריך

מאי 25, 2023 09:09 לפנה"צ MSK
Hippolais icterina - Photo (c) Michael Sveikutis, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-ND)
הזיהוי של woodmen19: Hippolais icterina, שייך ל ציפורי שיר (סדרה Passeriformes)
נוסף בתאריך 04 יוני, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

votinceva-elena

תאריך

מאי 25, 2023 08:33 לפנה"צ MSK
Palomena prasina - Photo (c) Barry Walter, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY), הועלה על ידי Barry Walter
הזיהוי של woodmen19: Palomena prasina, שייך ל תריסיתיים (משפחה Pentatomidae)
נוסף בתאריך 04 יוני, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

votinceva-elena

תאריך

מאי 25, 2023 08:07 לפנה"צ MSK
Coccinella quinquepunctata - Photo (c) AnneTanne, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של woodmen19: Coccinella quinquepunctata, שייך ל מושיתיים (משפחה Coccinellidae)
נוסף בתאריך 04 יוני, 2023
תומך

תמונות/קולות

מה

נתוזיתיים (משפחה Elateridae)

מתצפת.ת

votinceva-elena

תאריך

מאי 25, 2023 08:05 לפנה"צ MSK
נתוזיתיים - Photo (c) Denis Doucet, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Denis Doucet
הזיהוי של woodmen19: נתוזיתיים (משפחה Elateridae)
נוסף בתאריך 04 יוני, 2023
משתפר.ת

תמונות/קולות

מה

ברכיה (Anas platyrhynchos)

מתצפת.ת

votinceva-elena

תאריך

מאי 25, 2023 05:50 לפנה"צ MSK

תיאור

вылетела утка Кряква

ברכיה - Photo (c) אנונימי, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-SA)
הזיהוי של woodmen19: ברכיה (Anas platyrhynchos)
נוסף בתאריך 04 יוני, 2023
תומך

תמונות/קולות

מה

ביצנית ירוקת רגל (Tringa nebularia)

מתצפת.ת

votinceva-elena

תאריך

מאי 25, 2023 08:31 לפנה"צ MSK
ביצנית ירוקת רגל - Photo (c) Ximo Galarza, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של woodmen19: ביצנית ירוקת רגל (Tringa nebularia)
נוסף בתאריך 04 יוני, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

votinceva-elena

תאריך

מאי 26, 2023 06:51 לפנה"צ MSK
Acrocephalus dumetorum - Photo (c) ilkkai, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של woodmen19: Acrocephalus dumetorum, שייך ל קנית (סוג Acrocephalus)
נוסף בתאריך 04 יוני, 2023
תומך

תמונות/קולות

מה

סבכי קוצים (Curruca communis)

מתצפת.ת

votinceva-elena

תאריך

מאי 26, 2023 07:12 לפנה"צ MSK
סבכי קוצים - Photo (c) Mark Kilner, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של woodmen19: סבכי קוצים (Curruca communis)
נוסף בתאריך 04 יוני, 2023
תומך

תמונות/קולות

מה

חרגולן נחלים (Locustella fluviatilis)

מתצפת.ת

votinceva-elena

תאריך

מאי 26, 2023 08:55 לפנה"צ MSK
חרגולן נחלים - Photo (c) akven, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי akven
הזיהוי של woodmen19: חרגולן נחלים (Locustella fluviatilis)
נוסף בתאריך 04 יוני, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

votinceva-elena

תאריך

מאי 26, 2023 10:00 לפנה"צ MSK
Clematis alpina sibirica - Photo (c) Natalya, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY), הועלה על ידי Natalya
הזיהוי של woodmen19: Clematis alpina ssp. sibirica, שייך ל דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)
נוסף בתאריך 04 יוני, 2023
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת.ת

votinceva-elena

תאריך

מאי 26, 2023 10:02 לפנה"צ MSK
Lathyrus vernus - Photo (c) Martin Grimm, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Martin Grimm
הזיהוי של woodmen19: Lathyrus vernus, שייך ל טופח (סוג Lathyrus)
נוסף בתאריך 04 יוני, 2023
תומך

תמונות/קולות

מה

פיפיון עצים (Anthus trivialis)

מתצפת.ת

votinceva-elena

תאריך

מאי 26, 2023 10:20 לפנה"צ MSK
פיפיון עצים - Photo (c) Carles Pastor, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-SA), הועלה על ידי Carles Pastor
הזיהוי של woodmen19: פיפיון עצים (Anthus trivialis)
נוסף בתאריך 04 יוני, 2023
תומך

תמונות/קולות

מה

סבכי שחור כיפה (Sylvia atricapilla)

מתצפת.ת

votinceva-elena

תאריך

מאי 26, 2023 10:50 לפנה"צ MSK
סבכי שחור כיפה - Photo (c) Ad Konings, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Ad Konings
הזיהוי של woodmen19: סבכי שחור כיפה (Sylvia atricapilla)
נוסף בתאריך 04 יוני, 2023
תומך

תמונות/קולות

מה

קופצניים (משפחה Salticidae)

מתצפת.ת

votinceva-elena

תאריך

מאי 26, 2023 11:30 לפנה"צ MSK
קופצניים - Photo (c) Philip Herbst, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Philip Herbst
הזיהוי של woodmen19: קופצניים (משפחה Salticidae)
נוסף בתאריך 04 יוני, 2023
משתפר.ת

תמונות/קולות

מה

נחליאלי לימוני (Motacilla citreola)

מתצפת.ת

ver_ba_nika

תאריך

יוני 3, 2023 01:01 אחה"צ MSK
נחליאלי לימוני - Photo (c) egorbirder, כל הזכויות שמורות
הזיהוי של woodmen19: נחליאלי לימוני (Motacilla citreola)
נוסף בתאריך 03 יוני, 2023
תומך

תמונות/קולות

מה

סבכי קוצים (Curruca communis)

מתצפת.ת

ver_ba_nika

תאריך

יוני 3, 2023 12:46 אחה"צ MSK
סבכי קוצים - Photo (c) Mark Kilner, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של woodmen19: סבכי קוצים (Curruca communis)
נוסף בתאריך 03 יוני, 2023
תומך

תמונות/קולות

מה

טבלן לבן-לחיים (Podiceps auritus)

מתצפת.ת

ver_ba_nika

תאריך

יוני 3, 2023 12:30 אחה"צ MSK
טבלן לבן-לחיים - Photo (c) brian stahls, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי brian stahls
הזיהוי של woodmen19: טבלן לבן-לחיים (Podiceps auritus)
נוסף בתאריך 03 יוני, 2023
תומך

תמונות/קולות

מה

שסועה מצויה (Schizophyllum commune)

מתצפת.ת

tivel_owl

תאריך

מאי 30, 2023 05:33 אחה"צ MSK
שסועה מצויה - Photo (c) Fluff Berger, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-SA), הועלה על ידי Fluff Berger
הזיהוי של woodmen19: שסועה מצויה (Schizophyllum commune)
נוסף בתאריך 03 יוני, 2023
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת.ת

votinceva-elena

תאריך

יוני 3, 2023 11:30 לפנה"צ MSK
Prunella vulgaris - Photo (c) fitomorfolog_t, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY), הועלה על ידי fitomorfolog_t
הזיהוי של woodmen19: Prunella vulgaris, שייך ל שפתניים (משפחה Lamiaceae)
נוסף בתאריך 03 יוני, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

votinceva-elena

תאריך

יוני 3, 2023 11:19 לפנה"צ MSK
Geranium sylvaticum - Photo (c) Leonard Worthington, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Leonard Worthington
הזיהוי של woodmen19: Geranium sylvaticum, שייך ל גרניון (סוג Geranium)
נוסף בתאריך 03 יוני, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

votinceva-elena

תאריך

יוני 3, 2023 11:18 לפנה"צ MSK
Silene flos-cuculi - Photo (c) AnneTanne, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של woodmen19: Silene flos-cuculi, שייך ל ציפורנית (סוג Silene)
נוסף בתאריך 03 יוני, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

votinceva-elena

תאריך

יוני 3, 2023 09:55 לפנה"צ MSK
Vaccinium vitis-idaea - Photo (c) Sam Thomas, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של woodmen19: Vaccinium vitis-idaea, שייך ל אברשיים (משפחה Ericaceae)
נוסף בתאריך 03 יוני, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

seabiu

תאריך

יוני 1, 2023 03:31 אחה"צ MSK
Fomitopsis pinicola - Photo (c) Kari Pihlaviita, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Kari Pihlaviita
הזיהוי של woodmen19: Fomitopsis pinicola, שייך ל Fomitopsidaceae (משפחה Fomitopsidaceae)
נוסף בתאריך 03 יוני, 2023
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת.ת

seabiu

תאריך

יוני 1, 2023 03:31 אחה"צ MSK
Fomitopsis - Photo (c) fungi_fanatic, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של woodmen19: סוג Fomitopsis, שייך ל Fomitopsidaceae (משפחה Fomitopsidaceae)
נוסף בתאריך 03 יוני, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

elenamikhaylova

תאריך

יוני 1, 2023 07:16 אחה"צ +08

מקום

Тунгуй (Google, OSM)
Fomitopsis pinicola - Photo (c) Kari Pihlaviita, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Kari Pihlaviita
הזיהוי של woodmen19: Fomitopsis pinicola, שייך ל Fomitopsidaceae (משפחה Fomitopsidaceae)
נוסף בתאריך 03 יוני, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

serycherny

תאריך

יוני 1, 2023 02:21 אחה"צ MSK
Leccinum versipelle - Photo (c) Randi Hausken, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-SA)
הזיהוי של woodmen19: Leccinum versipelle, שייך ל גּוּשָׁנִית (סוג Leccinum)
נוסף בתאריך 03 יוני, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

sm_ksenia

תאריך

מאי 31, 2023 03:45 אחה"צ MSK
Fomitopsis pinicola - Photo (c) Kari Pihlaviita, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Kari Pihlaviita
הזיהוי של woodmen19: Fomitopsis pinicola, שייך ל Fomitopsidaceae (משפחה Fomitopsidaceae)
נוסף בתאריך 01 יוני, 2023
תומך

סטטיסטיקות

 • 6391