תמונות/קולות

מתצפת.ת

birdingjulia

תאריך

יולי 2022

תיאור

Male and female on Stachys sylvatica

Rophites - Photo (c) Joachim Wimmer, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND), הועלה על ידי Joachim Wimmer
הזיהוי של wbf_julie_weissmann: תת סוג Rophites, שייך ל הליקטיתיים (משפחה Halictidae)
נוסף בתאריך דצמבר 16, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

birdingjulia

תאריך

יולי 2022

תיאור

Male and female on Stachys sylvatica

Rophites - Photo (c) Nikolai Vladimirov, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Nikolai Vladimirov
הזיהוי של wbf_julie_weissmann: סוג Rophites, שייך ל הליקטיתיים (משפחה Halictidae)
נוסף בתאריך דצמבר 16, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

birdingjulia

תאריך

יוני 2, 2022 04:50 אחה"צ CEST
Chelostoma rapunculi - Photo (c) Jakob Fahr, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Jakob Fahr
הזיהוי של wbf_julie_weissmann: Chelostoma rapunculi, שייך ל דבורים (על-משפחה Anthophila)
נוסף בתאריך דצמבר 1, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

ingrid_kulozik

תאריך

אפריל 15, 2022 04:40 אחה"צ CEST
Andrena fulva - Photo (c) sheriff_kelly, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי sheriff_kelly
הזיהוי של wbf_julie_weissmann: Andrena fulva, שייך ל דבורים (על-משפחה Anthophila)
נוסף בתאריך דצמבר 1, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

birdingjulia

תאריך

יוני 2, 2022 04:43 אחה"צ CEST
Foveosmia - Photo (c) Henk Wallays, כל הזכויות שמורות
הזיהוי של wbf_julie_weissmann: תת סוג Foveosmia, שייך ל דבורים (על-משפחה Anthophila)
נוסף בתאריך דצמבר 1, 2022
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת.ת

birdingjulia

תאריך

יולי 4, 2022 04:07 אחה"צ CEST
Macropis europaea - Photo (c) Rasmus Allesoee, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Rasmus Allesoee
הזיהוי של wbf_julie_weissmann: Macropis europaea, שייך ל דבורים (על-משפחה Anthophila)
נוסף בתאריך נובמבר 21, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

birdingjulia

תאריך

יולי 4, 2022 04:00 אחה"צ CEST
Macropis europaea - Photo (c) Rasmus Allesoee, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Rasmus Allesoee
הזיהוי של wbf_julie_weissmann: Macropis europaea, שייך ל דבורים (על-משפחה Anthophila)
נוסף בתאריך נובמבר 21, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

birdingjulia

תאריך

יולי 4, 2022 03:39 אחה"צ CEST
Macropis - Photo (c) Nikolai Vladimirov, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Nikolai Vladimirov
הזיהוי של wbf_julie_weissmann: תת סוג Macropis, שייך ל דבורים (על-משפחה Anthophila)
נוסף בתאריך נובמבר 21, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

birdingjulia

תאריך

יולי 4, 2022 03:19 אחה"צ CEST
Macropis europaea - Photo (c) Rasmus Allesoee, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Rasmus Allesoee
הזיהוי של wbf_julie_weissmann: Macropis europaea, שייך ל דבורים (על-משפחה Anthophila)
נוסף בתאריך נובמבר 21, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

ingrid_kulozik

תאריך

יוני 11, 2020 04:47 אחה"צ CEST
Eucera longicornis - Photo (c) Dave Hernon, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY), הועלה על ידי Dave Hernon
הזיהוי של wbf_julie_weissmann: Eucera longicornis, שייך ל דבוריים (משפחה Apidae)
נוסף בתאריך נובמבר 16, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

birdingjulia

תאריך

מאי 10, 2022 04:02 אחה"צ CEST
Dialictus - Photo (c) Katja Schulz, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY), הועלה על ידי Katja Schulz
הזיהוי של wbf_julie_weissmann: תת סוג Dialictus, שייך ל הליקטיתיים (משפחה Halictidae)
נוסף בתאריך נובמבר 7, 2022
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת.ת

birdingjulia

תאריך

יוני 28, 2022 12:08 אחה"צ CEST

תיאור

Female

Eucera - Photo (c) Valter Jacinto, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Valter Jacinto
הזיהוי של wbf_julie_weissmann: סוג Eucera, שייך ל דבוריים (משפחה Apidae)
נוסף בתאריך ספטמבר 1, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

birdingjulia

תאריך

אוגוסט 19, 2021 01:11 אחה"צ CEST
Sphecodes - Photo (c) Henk Wallays, כל הזכויות שמורות
הזיהוי של wbf_julie_weissmann: סוג Sphecodes, שייך ל הליקטיתיים (משפחה Halictidae)
נוסף בתאריך ספטמבר 1, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

birdingjulia

תאריך

יוני 28, 2022 12:20 אחה"צ CEST
Megachile - Photo (c) Even Dankowicz, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY), הועלה על ידי Even Dankowicz
הזיהוי של wbf_julie_weissmann: סוג Megachile, שייך ל דבורים (על-משפחה Anthophila)
נוסף בתאריך ספטמבר 1, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

birdingjulia

תאריך

יוני 28, 2022 11:51 לפנה"צ CEST
Megachile - Photo (c) Even Dankowicz, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY), הועלה על ידי Even Dankowicz
הזיהוי של wbf_julie_weissmann: סוג Megachile, שייך ל דבורים (על-משפחה Anthophila)
נוסף בתאריך ספטמבר 1, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

birdingjulia

תאריך

יולי 25, 2021 04:06 אחה"צ CEST
Heriades truncorum - Photo (c) Henk Wallays, כל הזכויות שמורות
הזיהוי של wbf_julie_weissmann: Heriades truncorum, שייך ל דבורים (על-משפחה Anthophila)
נוסף בתאריך אוגוסט 31, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

birdingjulia

תאריך

יוני 28, 2022 12:00 אחה"צ CEST

תיאור

Male

Eucera - Photo (c) Valter Jacinto, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Valter Jacinto
הזיהוי של wbf_julie_weissmann: סוג Eucera, שייך ל דבוריים (משפחה Apidae)
נוסף בתאריך אוגוסט 31, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

birdingjulia

תאריך

יוני 28, 2022 12:00 אחה"צ CEST

תיאור

Male

Eucerini - Photo (c) Valter Jacinto, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Valter Jacinto
הזיהוי של wbf_julie_weissmann: שבט Eucerini, שייך ל דבוריים (משפחה Apidae)
נוסף בתאריך אוגוסט 31, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

birdingjulia

תאריך

יוני 28, 2022 12:18 אחה"צ CEST
Coelioxys - Photo (c) Royal Tyler, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA), הועלה על ידי Royal Tyler
הזיהוי של wbf_julie_weissmann: סוג Coelioxys, שייך ל דבורים (על-משפחה Anthophila)
נוסף בתאריך אוגוסט 31, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

birdingjulia

תאריך

יוני 28, 2022 12:20 אחה"צ CEST
Anthidium oblongatum - Photo (c) Martin R. Lucas, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Martin R. Lucas
הזיהוי של wbf_julie_weissmann: Anthidium oblongatum, שייך ל דבורים (על-משפחה Anthophila)
נוסף בתאריך אוגוסט 31, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

birdingjulia

תאריך

יוני 28, 2022 12:22 אחה"צ CEST
Stelis punctulatissima - Photo (c) Henk Wallays, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Henk Wallays
הזיהוי של wbf_julie_weissmann: Stelis punctulatissima, שייך ל דבורים (על-משפחה Anthophila)
נוסף בתאריך אוגוסט 31, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

birdingjulia

תאריך

אוגוסט 3, 2022 11:09 לפנה"צ CEST
Anthidiellum strigatum - Photo (c) Henk Wallays, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Henk Wallays
הזיהוי של wbf_julie_weissmann: Anthidiellum strigatum, שייך ל דבורים (על-משפחה Anthophila)
נוסף בתאריך אוגוסט 31, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

birdingjulia

תאריך

אוגוסט 3, 2022 11:36 לפנה"צ CEST
Anthidium oblongatum - Photo (c) Martin R. Lucas, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Martin R. Lucas
הזיהוי של wbf_julie_weissmann: Anthidium oblongatum, שייך ל דבורים (על-משפחה Anthophila)
נוסף בתאריך אוגוסט 31, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

birdingjulia

תאריך

אוגוסט 3, 2022 09:53 לפנה"צ CEST
Coelioxys afer - Photo (c) Emanuele Santarelli, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-SA), הועלה על ידי Emanuele Santarelli
הזיהוי של wbf_julie_weissmann: Coelioxys afer, שייך ל דבורים (על-משפחה Anthophila)
נוסף בתאריך אוגוסט 31, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

birdingjulia

תאריך

אוגוסט 3, 2022 10:16 לפנה"צ CEST
Eutricharaea - Photo (c) Judy Gallagher, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-SA), הועלה על ידי Judy Gallagher
הזיהוי של wbf_julie_weissmann: תת סוג Eutricharaea, שייך ל דבורים (על-משפחה Anthophila)
נוסף בתאריך אוגוסט 31, 2022
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת.ת

birdingjulia

תאריך

אוגוסט 3, 2022 10:54 לפנה"צ CEST
Anthidium oblongatum - Photo (c) Martin R. Lucas, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Martin R. Lucas
הזיהוי של wbf_julie_weissmann: Anthidium oblongatum, שייך ל דבורים (על-משפחה Anthophila)
נוסף בתאריך אוגוסט 31, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

birdingjulia

תאריך

אוגוסט 3, 2022 10:59 לפנה"צ CEST
Coelioxys afer - Photo (c) Emanuele Santarelli, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-SA), הועלה על ידי Emanuele Santarelli
הזיהוי של wbf_julie_weissmann: Coelioxys afer, שייך ל דבורים (על-משפחה Anthophila)
נוסף בתאריך אוגוסט 31, 2022
תומך

תמונות/קולות

מה

צרזאבית הדבורים (Philanthus triangulum)

מתצפת.ת

birdingjulia

תאריך

יולי 6, 2022 12:03 אחה"צ CEST
צרזאבית הדבורים - Photo (c) Henk Wallays, כל הזכויות שמורות
הזיהוי של wbf_julie_weissmann: צרזאבית הדבורים (Philanthus triangulum)
נוסף בתאריך אוגוסט 31, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

birdingjulia

תאריך

יולי 6, 2022 12:08 אחה"צ CEST
Eucera - Photo (c) Valter Jacinto, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Valter Jacinto
הזיהוי של wbf_julie_weissmann: סוג Eucera, שייך ל דבוריים (משפחה Apidae)
נוסף בתאריך אוגוסט 31, 2022
תומך

תמונות/קולות

מה

צרזאבית הדבורים (Philanthus triangulum)

מתצפת.ת

birdingjulia

תאריך

יולי 6, 2022 12:25 אחה"צ CEST
צרזאבית הדבורים - Photo (c) Henk Wallays, כל הזכויות שמורות
הזיהוי של wbf_julie_weissmann: צרזאבית הדבורים (Philanthus triangulum)
נוסף בתאריך אוגוסט 7, 2022
תומך

סטטיסטיקות

 • 57