תמונות/קולות

מתצפת.ת

enspring

תאריך

אפריל 16, 2021 11:49 לפנה"צ PDT
Haliclona - Photo (c) Ronald Werson, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND), הועלה על ידי Ronald Werson
הזיהוי של tomleeturner: סוג Haliclona, שייך ל ספוגיים (פילום Porifera)
נוסף בתאריך 03 יוני, 2023
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת.ת

enspring

תאריך

אפריל 18, 2021 01:18 אחה"צ PDT
Haliclona - Photo (c) Ronald Werson, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND), הועלה על ידי Ronald Werson
הזיהוי של tomleeturner: סוג Haliclona, שייך ל ספוגיים (פילום Porifera)
נוסף בתאריך 03 יוני, 2023
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת.ת

enspring

תאריך

אפריל 18, 2021 01:43 אחה"צ PDT
Haliclona - Photo (c) Ronald Werson, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND), הועלה על ידי Ronald Werson
הזיהוי של tomleeturner: סוג Haliclona, שייך ל ספוגיים (פילום Porifera)
נוסף בתאריך 03 יוני, 2023
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת.ת

enspring

תאריך

אפריל 18, 2021 02:12 אחה"צ PDT
Haliclona - Photo (c) Ronald Werson, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND), הועלה על ידי Ronald Werson
הזיהוי של tomleeturner: סוג Haliclona, שייך ל ספוגיים (פילום Porifera)
נוסף בתאריך 03 יוני, 2023
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת.ת

danielhennigar

תאריך

ינואר 15, 2022 04:00 אחה"צ UTC

מקום

Tofino (Google, OSM)
Haliclona - Photo (c) Ronald Werson, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND), הועלה על ידי Ronald Werson
הזיהוי של tomleeturner: סוג Haliclona, שייך ל ספוגיים (פילום Porifera)
נוסף בתאריך 03 יוני, 2023
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת.ת

rebeccareaderlee

תאריך

ינואר 17, 2022 09:54 אחה"צ PST
Haliclona - Photo (c) Ronald Werson, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND), הועלה על ידי Ronald Werson
הזיהוי של tomleeturner: סוג Haliclona, שייך ל ספוגיים (פילום Porifera)
נוסף בתאריך 03 יוני, 2023
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת.ת

b_harvey

תאריך

ינואר 26, 2022 04:34 אחה"צ UTC
Haliclona - Photo (c) Ronald Werson, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND), הועלה על ידי Ronald Werson
הזיהוי של tomleeturner: סוג Haliclona, שייך ל ספוגיים (פילום Porifera)
נוסף בתאריך 03 יוני, 2023
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת.ת

mikaia

תאריך

ינואר 2, 2022 04:20 לפנה"צ UTC

תיאור

Pink turret sponge

Haliclona - Photo (c) Ronald Werson, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND), הועלה על ידי Ronald Werson
הזיהוי של tomleeturner: סוג Haliclona, שייך ל ספוגיים (פילום Porifera)
נוסף בתאריך 03 יוני, 2023
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת.ת

aiva

תאריך

ינואר 27, 2022 06:49 אחה"צ UTC

תיאור

*Encrusting purple sponge- like form on rock surfaces, usually submerged

apologies for photo quality

תגיות

Haliclona - Photo (c) Ronald Werson, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND), הועלה על ידי Ronald Werson
הזיהוי של tomleeturner: סוג Haliclona, שייך ל ספוגיים (פילום Porifera)
נוסף בתאריך 03 יוני, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

gabe_schp

תאריך

ינואר 28, 2022 05:10 אחה"צ PST
Haliclona - Photo (c) Ronald Werson, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND), הועלה על ידי Ronald Werson
הזיהוי של tomleeturner: סוג Haliclona, שייך ל ספוגיים (פילום Porifera)
נוסף בתאריך 03 יוני, 2023
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת.ת

gabe_schp

תאריך

ינואר 28, 2022 04:54 אחה"צ PST
Haliclona - Photo (c) Ronald Werson, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND), הועלה על ידי Ronald Werson
הזיהוי של tomleeturner: סוג Haliclona, שייך ל ספוגיים (פילום Porifera)
נוסף בתאריך 03 יוני, 2023
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת.ת

ashyare

תאריך

ינואר 29, 2022 06:52 אחה"צ UTC
Haliclona - Photo (c) Ronald Werson, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND), הועלה על ידי Ronald Werson
הזיהוי של tomleeturner: סוג Haliclona, שייך ל ספוגיים (פילום Porifera)
נוסף בתאריך 03 יוני, 2023
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת.ת

jasspreets

תאריך

מאי 9, 2020 12:16 אחה"צ PDT
Haliclona - Photo (c) Ronald Werson, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND), הועלה על ידי Ronald Werson
הזיהוי של tomleeturner: סוג Haliclona, שייך ל ספוגיים (פילום Porifera)
נוסף בתאריך 03 יוני, 2023
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת.ת

benmoran11

תאריך

מרץ 31, 2016 03:56 אחה"צ PDT
Haliclona - Photo (c) Ronald Werson, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND), הועלה על ידי Ronald Werson
הזיהוי של tomleeturner: סוג Haliclona, שייך ל ספוגיים (פילום Porifera)
נוסף בתאריך 03 יוני, 2023
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת.ת

raina_d27

תאריך

אפריל 27, 2017
Chalinidae - Photo (c) Sylvain Le Bris, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Sylvain Le Bris
הזיהוי של tomleeturner: משפחה Chalinidae, שייך ל ספוגיים (פילום Porifera)
נוסף בתאריך 03 יוני, 2023
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת.ת

jaxinewolfe

תאריך

אוקטובר 7, 2017 02:07 אחה"צ PDT
Chalinidae - Photo (c) Sylvain Le Bris, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Sylvain Le Bris
הזיהוי של tomleeturner: משפחה Chalinidae, שייך ל ספוגיים (פילום Porifera)
נוסף בתאריך 03 יוני, 2023
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת.ת

jaxinewolfe

תאריך

אוקטובר 8, 2017
Haliclona - Photo (c) Ronald Werson, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND), הועלה על ידי Ronald Werson
הזיהוי של tomleeturner: סוג Haliclona, שייך ל ספוגיים (פילום Porifera)
נוסף בתאריך 03 יוני, 2023
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת.ת

natkuk

תאריך

אוקטובר 7, 2017
Chalinidae - Photo (c) Sylvain Le Bris, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Sylvain Le Bris
הזיהוי של tomleeturner: משפחה Chalinidae, שייך ל ספוגיים (פילום Porifera)
נוסף בתאריך 03 יוני, 2023
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת.ת

max_four

תאריך

אוקטובר 7, 2019 01:41 אחה"צ PDT
Haliclona - Photo (c) Ronald Werson, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND), הועלה על ידי Ronald Werson
הזיהוי של tomleeturner: סוג Haliclona, שייך ל ספוגיים (פילום Porifera)
נוסף בתאריך 03 יוני, 2023
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת.ת

alexkelsh

תאריך

יוני 28, 2020 04:53 אחה"צ PDT
Haliclona - Photo (c) Ronald Werson, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND), הועלה על ידי Ronald Werson
הזיהוי של tomleeturner: סוג Haliclona, שייך ל ספוגיים (פילום Porifera)
נוסף בתאריך 03 יוני, 2023
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת.ת

sr_smith

תאריך

יולי 8, 2020 01:23 אחה"צ PDT
Haliclona - Photo (c) Ronald Werson, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND), הועלה על ידי Ronald Werson
הזיהוי של tomleeturner: סוג Haliclona, שייך ל ספוגיים (פילום Porifera)
נוסף בתאריך 03 יוני, 2023
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת.ת

orcawatcher

תאריך

יולי 11, 2020 02:21 אחה"צ PDT
Haliclona - Photo (c) Ronald Werson, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND), הועלה על ידי Ronald Werson
הזיהוי של tomleeturner: סוג Haliclona, שייך ל ספוגיים (פילום Porifera)
נוסף בתאריך 03 יוני, 2023
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת.ת

sr_smith

תאריך

אוגוסט 2, 2020 10:59 לפנה"צ PDT
Haliclona - Photo (c) Ronald Werson, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND), הועלה על ידי Ronald Werson
הזיהוי של tomleeturner: סוג Haliclona, שייך ל ספוגיים (פילום Porifera)
נוסף בתאריך 03 יוני, 2023
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת.ת

boattailedgrackle

תאריך

מאי 2021

מקום

Washington, US (Google, OSM)

תיאור

pink/purple one on the right

Haliclona - Photo (c) Ronald Werson, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND), הועלה על ידי Ronald Werson
הזיהוי של tomleeturner: סוג Haliclona, שייך ל ספוגיים (פילום Porifera)
נוסף בתאריך 03 יוני, 2023
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת.ת

boattailedgrackle

תאריך

מאי 2021

מקום

Washington, US (Google, OSM)
Haliclona - Photo (c) Ronald Werson, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND), הועלה על ידי Ronald Werson
הזיהוי של tomleeturner: סוג Haliclona, שייך ל ספוגיים (פילום Porifera)
נוסף בתאריך 03 יוני, 2023
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת.ת

stierra

תאריך

אוגוסט 8, 2021 11:07 לפנה"צ UTC
Haliclona - Photo (c) Ronald Werson, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND), הועלה על ידי Ronald Werson
הזיהוי של tomleeturner: סוג Haliclona, שייך ל ספוגיים (פילום Porifera)
נוסף בתאריך 03 יוני, 2023
משתפר.ת

תמונות/קולות

מה

חיים

מתצפת.ת

jlpapiez

תאריך

אוגוסט 9, 2021 12:34 אחה"צ PDT
Corallinales - Photo (c) tangatawhenua, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי tangatawhenua
הזיהוי של tomleeturner: סדרה Corallinales, שייך ל אדומיות (פילום Rhodophyta)
נוסף בתאריך 03 יוני, 2023
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת.ת

stierra

תאריך

אוגוסט 21, 2021 12:26 אחה"צ UTC
Haliclona - Photo (c) Ronald Werson, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND), הועלה על ידי Ronald Werson
הזיהוי של tomleeturner: סוג Haliclona, שייך ל ספוגיים (פילום Porifera)
נוסף בתאריך 03 יוני, 2023
משתפר.ת

תמונות/קולות

מה

חיים

מתצפת.ת

brendan197

תאריך

אוקטובר 6, 2021 09:30 לפנה"צ PDT
Corallinales - Photo (c) tangatawhenua, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי tangatawhenua
הזיהוי של tomleeturner: סדרה Corallinales, שייך ל אדומיות (פילום Rhodophyta)
נוסף בתאריך 03 יוני, 2023
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת.ת

abe

תאריך

יוני 3, 2022 03:02 אחה"צ PDT
Haliclona - Photo (c) Ronald Werson, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND), הועלה על ידי Ronald Werson
הזיהוי של tomleeturner: סוג Haliclona, שייך ל ספוגיים (פילום Porifera)
נוסף בתאריך 03 יוני, 2023
משתפר.ת

סטטיסטיקות

 • 8876