תמונות/קולות

מתצפת/ת

hohesz

תאריך

נובמבר 2020
Pteropus poliocephalus - Photo (c) Wayne Deeker, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של timothyshields: Pteropus poliocephalus, שייך ל עטלפי פירות (משפחה Pteropodidae)
הוסף בתאריך 21 אוקטובר, 2021
שיפור

תמונות/קולות

מתצפת/ת

gregtasney

תאריך

אוקטובר 19, 2021 08:03 PM AEDT
Litoria fallax - Photo (c) Lily Kumpe, כל הזכויות שמורות
הזיהוי של timothyshields: Litoria fallax, שייך ל חסרי זנב (סדרה Anura)
הוסף בתאריך 20 אוקטובר, 2021
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

gregtasney

תאריך

אוקטובר 19, 2021 08:07 PM AEDT
Litoria tyleri - Photo (c) teejaybee, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND)
הזיהוי של timothyshields: Litoria tyleri, שייך ל חסרי זנב (סדרה Anura)
הוסף בתאריך 20 אוקטובר, 2021
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

gregtasney

תאריך

אוקטובר 19, 2021 08:10 PM AEDT
Litoria tyleri - Photo (c) teejaybee, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND)
הזיהוי של timothyshields: Litoria tyleri, שייך ל חסרי זנב (סדרה Anura)
הוסף בתאריך 20 אוקטובר, 2021
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

gregtasney

תאריך

אוקטובר 19, 2021 08:13 PM AEDT
Litoria tyleri - Photo (c) teejaybee, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND)
הזיהוי של timothyshields: Litoria tyleri, שייך ל חסרי זנב (סדרה Anura)
הוסף בתאריך 20 אוקטובר, 2021
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

juliandargan

תאריך

אוקטובר 20, 2021 11:31 AM AEST
Goodenia rotundifolia - Photo (c) Tony Rodd, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של timothyshields: Goodenia rotundifolia, שייך ל אסטראים (סדרה Asterales)
הוסף בתאריך 20 אוקטובר, 2021
שיפור

תמונות/קולות

מתצפת/ת

juliandargan

תאריך

אוקטובר 20, 2021 11:17 AM AEST
Pomax umbellata - Photo (c) David Lochlin, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY)
הזיהוי של timothyshields: Pomax umbellata, שייך ל דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)
הוסף בתאריך 20 אוקטובר, 2021
שיפור

תמונות/קולות

מה

קטניות (משפחה Fabaceae)

מתצפת/ת

juliandargan

תאריך

אוקטובר 18, 2021 12:51 PM AEST
קטניות - Photo (c) Kevin Thiele, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY)
הזיהוי של timothyshields: קטניות (משפחה Fabaceae)
הוסף בתאריך 20 אוקטובר, 2021
מוביל

תמונות/קולות

מתצפת/ת

juliandargan

תאריך

אוקטובר 20, 2021 11:15 AM AEST
Pomax umbellata - Photo (c) David Lochlin, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY)
הזיהוי של timothyshields: Pomax umbellata, שייך ל דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)
הוסף בתאריך 20 אוקטובר, 2021
שיפור

תמונות/קולות

מתצפת/ת

juliandargan

תאריך

אוקטובר 20, 2021 10:57 AM AEST
Acacia disparrima disparrima - Photo (c) Nicholas John Fisher, כל הזכויות שמורות
הזיהוי של timothyshields: Acacia disparrima ssp. disparrima, שייך ל שיטה (סוג Acacia)
הוסף בתאריך 20 אוקטובר, 2021
שיפור

תמונות/קולות

מתצפת/ת

juliandargan

תאריך

אוקטובר 20, 2021 11:14 AM AEST
Goodenia rotundifolia - Photo (c) Tony Rodd, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של timothyshields: Goodenia rotundifolia, שייך ל אסטראים (סדרה Asterales)
הוסף בתאריך 20 אוקטובר, 2021
שיפור

תמונות/קולות

מתצפת/ת

juliandargan

תאריך

אוקטובר 20, 2021 11:11 AM AEST
Acacia disparrima disparrima - Photo (c) Nicholas John Fisher, כל הזכויות שמורות
הזיהוי של timothyshields: Acacia disparrima ssp. disparrima, שייך ל שיטה (סוג Acacia)
הוסף בתאריך 20 אוקטובר, 2021
שיפור

תמונות/קולות

מתצפת/ת

juliandargan

תאריך

אוקטובר 20, 2021 10:41 AM AEST
Acacia podalyriifolia - Photo (c) WK Cheng, כל הזכויות שמורות
הזיהוי של timothyshields: Acacia podalyriifolia, שייך ל שיטה (סוג Acacia)
הוסף בתאריך 20 אוקטובר, 2021
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

juliandargan

תאריך

אוקטובר 20, 2021 10:44 AM AEST
Goodenia rotundifolia - Photo (c) Tony Rodd, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של timothyshields: Goodenia rotundifolia, שייך ל אסטראים (סדרה Asterales)
הוסף בתאריך 20 אוקטובר, 2021
שיפור

תמונות/קולות

מתצפת/ת

juliandargan

תאריך

אוקטובר 20, 2021 10:39 AM AEST
Corymbia tessellaris - Photo (c) Megan, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של timothyshields: Corymbia tessellaris, שייך ל דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)
הוסף בתאריך 20 אוקטובר, 2021
שיפור

תמונות/קולות

מתצפת/ת

juliandargan

תאריך

אוקטובר 20, 2021 10:54 AM AEST
Corymbia - Photo (c) vickymills, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של timothyshields: סוג Corymbia, שייך ל דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)
הוסף בתאריך 20 אוקטובר, 2021
שיפור

תמונות/קולות

מתצפת/ת

juliandargan

תאריך

אוקטובר 20, 2021 10:47 AM AEST
Lophostemon suaveolens - Photo (c) leithallb, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של timothyshields: Lophostemon suaveolens, שייך ל דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)
הוסף בתאריך 20 אוקטובר, 2021
שיפור

תמונות/קולות

מתצפת/ת

juliandargan

תאריך

אוקטובר 20, 2021 11:03 AM AEST
Angophora leiocarpa - Photo (c) Ian McMillan, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של timothyshields: Angophora leiocarpa, שייך ל דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)
הוסף בתאריך 20 אוקטובר, 2021
שיפור

תמונות/קולות

מתצפת/ת

juliandargan

תאריך

אוקטובר 20, 2021 11:05 AM AEST
Acrotriche aggregata - Photo (c) Nicholas John Fisher, כל הזכויות שמורות
הזיהוי של timothyshields: Acrotriche aggregata, שייך ל אברשיים (משפחה Ericaceae)
הוסף בתאריך 20 אוקטובר, 2021
שיפור

תמונות/קולות

מתצפת/ת

juliandargan

תאריך

אוקטובר 20, 2021 11:00 AM AEST
Petalostigma pubescens - Photo (c) 金翼白眉, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של timothyshields: Petalostigma pubescens, שייך ל מלפיגאים (סדרה Malpighiales)
הוסף בתאריך 20 אוקטובר, 2021
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

juliandargan

תאריך

אוקטובר 20, 2021 11:02 AM AEST
Petalostigma pubescens - Photo (c) 金翼白眉, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של timothyshields: Petalostigma pubescens, שייך ל מלפיגאים (סדרה Malpighiales)
הוסף בתאריך 20 אוקטובר, 2021
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

juliandargan

תאריך

אוקטובר 20, 2021 10:15 AM AEST
Alphitonia excelsa - Photo (c) Margaret Donald, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND)
הזיהוי של timothyshields: Alphitonia excelsa, שייך ל ורדנאים (סדרה Rosales)
הוסף בתאריך 20 אוקטובר, 2021
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

debmetters

תאריך

אוקטובר 10, 2021 10:19 AM AEST
Monotoca scoparia - Photo (c) Reiner Richter, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של timothyshields: Monotoca scoparia, שייך ל אברשיים (משפחה Ericaceae)
הוסף בתאריך 20 אוקטובר, 2021
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

debmetters

תאריך

ספטמבר 19, 2021 10:19 AM AEST
Olearia nernstii - Photo (c) n8tureg1rl, כל הזכויות שמורות
הזיהוי של timothyshields: Olearia nernstii, שייך ל מורכבים (משפחה Asteraceae)
הוסף בתאריך 20 אוקטובר, 2021
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

debmetters

תאריך

אוקטובר 14, 2021 04:40 PM AEST
Psydrax odorata - Photo (c) David Eickhoff, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY)
הזיהוי של timothyshields: Psydrax odorata, שייך ל דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)
הוסף בתאריך 20 אוקטובר, 2021
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

debmetters

תאריך

אוקטובר 20, 2021 07:10 AM AEST
Daviesia villifera - Photo (c) QuestaGame, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND)
הזיהוי של timothyshields: Daviesia villifera, שייך ל קטניות (משפחה Fabaceae)
הוסף בתאריך 20 אוקטובר, 2021
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

debmetters

תאריך

אוקטובר 20, 2021 06:35 AM AEST
Cheilanthes sieberi - Photo (c) Third Silence Nature Photography, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY)
הזיהוי של timothyshields: Cheilanthes sieberi, שייך ל שרכאים (מחלקה Polypodiopsida)
הוסף בתאריך 20 אוקטובר, 2021
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

debmetters

תאריך

אוקטובר 20, 2021 06:33 AM AEST
Lomandra longifolia - Photo (c) Joel Poyitt, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של timothyshields: Lomandra longifolia, שייך ל חד-פסיגיים (מחלקה Liliopsida)
הוסף בתאריך 20 אוקטובר, 2021
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

juliandargan

תאריך

אוקטובר 20, 2021 10:12 AM AEST
Acacia leiocalyx - Photo (c) Bruce McLennan, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של timothyshields: Acacia leiocalyx, שייך ל שיטה (סוג Acacia)
הוסף בתאריך 20 אוקטובר, 2021
שיפור

תמונות/קולות

מה

אברשיים (משפחה Ericaceae)

מתצפת/ת

juliandargan

תאריך

אוקטובר 20, 2021 10:04 AM AEST
אברשיים - Photo (c) Chris Whitehouse, כל הזכויות שמורות
הזיהוי של timothyshields: אברשיים (משפחה Ericaceae)
הוסף בתאריך 20 אוקטובר, 2021
שיפור

סטטיסטיקות

 • 1450