תמונות/קולות

מתצפת.ת

boorin_

תאריך

מאי 8, 2024 06:14 לפנה"צ PDT
Doriopsilla fulva - Photo (c) Robin Gwen Agarwal, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Robin Gwen Agarwal
הזיהוי של thetidepooler: Doriopsilla fulva, שייך ל חשופיות-ים (סדרה Nudibranchia)
נוסף בתאריך מאי 27, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

boorin_

תאריך

מאי 23, 2024 06:26 לפנה"צ PDT
Aldisa sanguinea - Photo (c) Robin Gwen Agarwal, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Robin Gwen Agarwal
הזיהוי של thetidepooler: Aldisa sanguinea, שייך ל חשופיות-ים (סדרה Nudibranchia)
נוסף בתאריך מאי 27, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

robertodesu

תאריך

מאי 11, 2024 07:52 לפנה"צ PDT
Crimora coneja - Photo (c) spencer_riffle, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי spencer_riffle
הזיהוי של thetidepooler: Crimora coneja, שייך ל חשופיות-ים (סדרה Nudibranchia)
נוסף בתאריך מאי 24, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

robertodesu

תאריך

מאי 11, 2024 07:50 לפנה"צ PDT
Crimora coneja - Photo (c) spencer_riffle, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי spencer_riffle
הזיהוי של thetidepooler: Crimora coneja, שייך ל חשופיות-ים (סדרה Nudibranchia)
נוסף בתאריך מאי 24, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

snugglymisha

תאריך

מאי 11, 2024 06:56 לפנה"צ PDT

תיאור

At first thought three lined but not sure because of white tip cerrata... Maybe coopers ? Coloration is so light.

Coryphella cooperi - Photo (c) Gary McDonald, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Gary McDonald
הזיהוי של thetidepooler: Coryphella cooperi, שייך ל חשופיות-ים (סדרה Nudibranchia)
נוסף בתאריך מאי 12, 2024
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת.ת

jonahowens

תאריך

מאי 11, 2024 07:00 לפנה"צ PDT
Limacia mcdonaldi - Photo (c) Gary McDonald, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Gary McDonald
הזיהוי של thetidepooler: Limacia mcdonaldi, שייך ל חשופיות-ים (סדרה Nudibranchia)
נוסף בתאריך מאי 11, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

jonahowens

תאריך

מאי 11, 2024 07:16 לפנה"צ PDT
Babakina festiva - Photo (c) Robin Agarwal (ANudibranchMom on iNaturalist), זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של thetidepooler: Babakina festiva, שייך ל חשופיות-ים (סדרה Nudibranchia)
נוסף בתאריך מאי 11, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

jonahowens

תאריך

מאי 11, 2024 06:42 לפנה"צ PDT
Hermissenda opalescens - Photo (c) Gary McDonald, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Gary McDonald
הזיהוי של thetidepooler: Hermissenda opalescens, שייך ל חשופיות-ים (סדרה Nudibranchia)
נוסף בתאריך מאי 11, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

jonahowens

תאריך

מאי 11, 2024 06:08 לפנה"צ PDT
Austraeolis stearnsi - Photo (c) Gary McDonald, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Gary McDonald
הזיהוי של thetidepooler: Austraeolis stearnsi, שייך ל חשופיות-ים (סדרה Nudibranchia)
נוסף בתאריך מאי 11, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

jonahowens

תאריך

מאי 11, 2024 06:14 לפנה"צ PDT
Babakina festiva - Photo (c) Robin Agarwal (ANudibranchMom on iNaturalist), זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של thetidepooler: Babakina festiva, שייך ל חשופיות-ים (סדרה Nudibranchia)
נוסף בתאריך מאי 11, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

jonahowens

תאריך

מאי 11, 2024 07:13 לפנה"צ PDT
Rostanga pulchra - Photo (c) Gary McDonald, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Gary McDonald
הזיהוי של thetidepooler: Rostanga pulchra, שייך ל זריות (משפחת על Doridoidea)
נוסף בתאריך מאי 11, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

chloeclaw

תאריך

מאי 10, 2024 07:28 לפנה"צ PDT
Cadlina sparsa - Photo (c) Gary McDonald, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Gary McDonald
הזיהוי של thetidepooler: Cadlina sparsa, שייך ל חשופיות-ים (סדרה Nudibranchia)
נוסף בתאריך מאי 11, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

chloeclaw

תאריך

מאי 10, 2024 07:33 לפנה"צ PDT
Cadlina flavomaculata - Photo (c) Robin Gwen Agarwal, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Robin Gwen Agarwal
הזיהוי של thetidepooler: Cadlina flavomaculata, שייך ל חשופיות-ים (סדרה Nudibranchia)
נוסף בתאריך מאי 11, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

nicole13785

תאריך

מאי 10, 2024 07:02 לפנה"צ PDT
Doriopsilla albopunctata - Photo (c) Robin Gwen Agarwal, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Robin Gwen Agarwal
הזיהוי של thetidepooler: Doriopsilla albopunctata, שייך ל חשופיות-ים (סדרה Nudibranchia)
נוסף בתאריך מאי 11, 2024
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת.ת

biointrainin

תאריך

מאי 11, 2024 07:40 לפנה"צ PDT
Thordisa bimaculata - Photo (c) jeffhamann, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי jeffhamann
הזיהוי של thetidepooler: Thordisa bimaculata, שייך ל זריות (משפחת על Doridoidea)
נוסף בתאריך מאי 11, 2024
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת.ת

chloeclaw

תאריך

מאי 10, 2024 07:18 לפנה"צ PDT
Limacia cockerelli - Photo (c) Robin Agarwal (ANudibranchMom on iNaturalist), זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של thetidepooler: Limacia cockerelli, שייך ל חשופיות-ים (סדרה Nudibranchia)
נוסף בתאריך מאי 11, 2024
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת.ת

chloeclaw

תאריך

מאי 10, 2024 07:32 לפנה"צ PDT
Felimare porterae - Photo ללא זכויות יוצרים, הועלה על ידי Alex Heyman
הזיהוי של thetidepooler: Felimare porterae, שייך ל חשופיות-ים (סדרה Nudibranchia)
נוסף בתאריך מאי 11, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

chloeclaw

תאריך

מאי 10, 2024 07:38 לפנה"צ PDT
Acanthodoris rhodoceras - Photo (c) Robin Gwen Agarwal, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Robin Gwen Agarwal
הזיהוי של thetidepooler: Acanthodoris rhodoceras, שייך ל חשופיות-ים (סדרה Nudibranchia)
נוסף בתאריך מאי 11, 2024
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת.ת

ericklug

תאריך

מאי 10, 2024 05:30 לפנה"צ PDT
Doriopsilla albopunctata - Photo (c) Robin Gwen Agarwal, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Robin Gwen Agarwal
הזיהוי של thetidepooler: Doriopsilla albopunctata, שייך ל חשופיות-ים (סדרה Nudibranchia)
נוסף בתאריך מאי 11, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

ramennudi

תאריך

מאי 10, 2024 05:00 לפנה"צ PDT
Coryphella trilineata - Photo (c) Ken-ichi Ueda, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY), הועלה על ידי Ken-ichi Ueda
הזיהוי של thetidepooler: Coryphella trilineata, שייך ל חשופיות-ים (סדרה Nudibranchia)
נוסף בתאריך מאי 11, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

ramennudi

תאריך

מאי 10, 2024 04:48 לפנה"צ PDT
Coryphella cooperi - Photo (c) Gary McDonald, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Gary McDonald
הזיהוי של thetidepooler: Coryphella cooperi, שייך ל חשופיות-ים (סדרה Nudibranchia)
נוסף בתאריך מאי 11, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

ramennudi

תאריך

מאי 10, 2024 03:29 לפנה"צ PDT
Cadlina sparsa - Photo (c) Gary McDonald, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Gary McDonald
הזיהוי של thetidepooler: Cadlina sparsa, שייך ל חשופיות-ים (סדרה Nudibranchia)
נוסף בתאריך מאי 11, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

ramennudi

תאריך

מאי 10, 2024 03:32 לפנה"צ PDT
Bermudella angelensis - Photo (c) Gary McDonald, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Gary McDonald
הזיהוי של thetidepooler: Bermudella angelensis, שייך ל חשופיות-ים (סדרה Nudibranchia)
נוסף בתאריך מאי 11, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

ramennudi

תאריך

מאי 10, 2024 04:34 לפנה"צ PDT
Cadlina flavomaculata - Photo (c) Robin Gwen Agarwal, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Robin Gwen Agarwal
הזיהוי של thetidepooler: Cadlina flavomaculata, שייך ל חשופיות-ים (סדרה Nudibranchia)
נוסף בתאריך מאי 11, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

ramennudi

תאריך

מאי 10, 2024 04:26 לפנה"צ PDT

תיאור

(Picture quality is a little lacking here)

Apata pricei - Photo (c) Siobhan O'Neill, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Siobhan O'Neill
הזיהוי של thetidepooler: Apata pricei, שייך ל חשופיות-ים (סדרה Nudibranchia)
נוסף בתאריך מאי 11, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

ramennudi

תאריך

מאי 10, 2024 04:23 לפנה"צ PDT
Rostanga pulchra - Photo (c) Gary McDonald, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Gary McDonald
הזיהוי של thetidepooler: Rostanga pulchra, שייך ל זריות (משפחת על Doridoidea)
נוסף בתאריך מאי 11, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

ramennudi

תאריך

מאי 10, 2024 04:09 לפנה"צ PDT
Babakina festiva - Photo (c) Robin Agarwal (ANudibranchMom on iNaturalist), זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של thetidepooler: Babakina festiva, שייך ל חשופיות-ים (סדרה Nudibranchia)
נוסף בתאריך מאי 11, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

ramennudi

תאריך

מאי 10, 2024 03:59 לפנה"צ PDT
Austraeolis stearnsi - Photo (c) Gary McDonald, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Gary McDonald
הזיהוי של thetidepooler: Austraeolis stearnsi, שייך ל חשופיות-ים (סדרה Nudibranchia)
נוסף בתאריך מאי 11, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

ramennudi

תאריך

מאי 10, 2024 06:20 לפנה"צ PDT
Hermissenda opalescens - Photo (c) Gary McDonald, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Gary McDonald
הזיהוי של thetidepooler: Hermissenda opalescens, שייך ל חשופיות-ים (סדרה Nudibranchia)
נוסף בתאריך מאי 11, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

ramennudi

תאריך

מאי 10, 2024 06:21 לפנה"צ PDT
Austraeolis stearnsi - Photo (c) Gary McDonald, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Gary McDonald
הזיהוי של thetidepooler: Austraeolis stearnsi, שייך ל חשופיות-ים (סדרה Nudibranchia)
נוסף בתאריך מאי 11, 2024
תומך

סטטיסטיקות

 • 299