תמונות/קולות

מתצפת.ת

klyle161

תאריך

אוגוסט 13, 2022 09:27 אחה"צ PDT
Catalinia andreas - Photo (c) Chris Benesh, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Chris Benesh
הזיהוי של the_kaleu: Catalinia andreas, שייך ל עקרבאים (סדרה Scorpiones)
נוסף בתאריך אוגוסט 14, 2022
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת.ת

klyle161

תאריך

אוגוסט 13, 2022 09:43 אחה"צ PDT
Catalinia andreas - Photo (c) Chris Benesh, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Chris Benesh
הזיהוי של the_kaleu: Catalinia andreas, שייך ל עקרבאים (סדרה Scorpiones)
נוסף בתאריך אוגוסט 14, 2022
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת.ת

klyle161

תאריך

אוגוסט 13, 2022 09:34 אחה"צ PDT
Catalinia andreas - Photo (c) Chris Benesh, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Chris Benesh
הזיהוי של the_kaleu: Catalinia andreas, שייך ל עקרבאים (סדרה Scorpiones)
נוסף בתאריך אוגוסט 14, 2022
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת.ת

hsug1747

תאריך

יולי 26, 2022 08:56 אחה"צ PDT

תיאור

65mm (chelicerae to tip of aculeus)

Anuroctonus pococki - Photo (c) R.J. Adams, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי R.J. Adams
הזיהוי של the_kaleu: Anuroctonus pococki, שייך ל עקרבאים (סדרה Scorpiones)
נוסף בתאריך אוגוסט 1, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

hsug1747

תאריך

יולי 26, 2022 09:28 לפנה"צ PDT

תיאור

59mm (chelicerae to tip of aculeus)

Anuroctonus pococki - Photo (c) R.J. Adams, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי R.J. Adams
הזיהוי של the_kaleu: Anuroctonus pococki, שייך ל עקרבאים (סדרה Scorpiones)
נוסף בתאריך אוגוסט 1, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

hsug1747

תאריך

יולי 27, 2022 03:01 לפנה"צ PDT

תיאור

59mm (chelicerae to tip of aculeus)

Anuroctonus pococki - Photo (c) R.J. Adams, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי R.J. Adams
הזיהוי של the_kaleu: Anuroctonus pococki, שייך ל עקרבאים (סדרה Scorpiones)
נוסף בתאריך אוגוסט 1, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

hsug1747

תאריך

יולי 23, 2022 09:21 אחה"צ PDT
Anuroctonus pococki - Photo (c) R.J. Adams, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי R.J. Adams
הזיהוי של the_kaleu: Anuroctonus pococki, שייך ל עקרבאים (סדרה Scorpiones)
נוסף בתאריך יולי 24, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

maryallisoncowles

תאריך

יולי 21, 2022 10:47 אחה"צ PDT
Paruroctonus silvestrii - Photo (c) Chris Benesh, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Chris Benesh
הזיהוי של the_kaleu: Paruroctonus silvestrii, שייך ל עקרבאים (סדרה Scorpiones)
נוסף בתאריך יולי 24, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

klyle161

תאריך

יולי 12, 2022 08:55 אחה"צ PDT
Anuroctonus pococki - Photo (c) R.J. Adams, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי R.J. Adams
הזיהוי של the_kaleu: Anuroctonus pococki, שייך ל עקרבאים (סדרה Scorpiones)
נוסף בתאריך יולי 24, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

klyle161

תאריך

יולי 23, 2022 09:28 אחה"צ PDT
Paravaejovis puritanus - Photo (c) Jay Keller, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Jay Keller
הזיהוי של the_kaleu: Paravaejovis puritanus, שייך ל עקרבאים (סדרה Scorpiones)
נוסף בתאריך יולי 24, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

klyle161

תאריך

יולי 18, 2022 08:29 אחה"צ PDT
Paravaejovis puritanus - Photo (c) Jay Keller, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Jay Keller
הזיהוי של the_kaleu: Paravaejovis puritanus, שייך ל עקרבאים (סדרה Scorpiones)
נוסף בתאריך יולי 24, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

klyle161

תאריך

יולי 23, 2022 09:38 אחה"צ PDT
Paravaejovis puritanus - Photo (c) Jay Keller, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Jay Keller
הזיהוי של the_kaleu: Paravaejovis puritanus, שייך ל עקרבאים (סדרה Scorpiones)
נוסף בתאריך יולי 24, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

klyle161

תאריך

יולי 23, 2022 09:52 אחה"צ PDT
Anuroctonus pococki - Photo (c) R.J. Adams, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי R.J. Adams
הזיהוי של the_kaleu: Anuroctonus pococki, שייך ל עקרבאים (סדרה Scorpiones)
נוסף בתאריך יולי 24, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

wildnettle

תאריך

יולי 2022

תיאור

Only adult I saw on the hillside last night. I hope it's not a bad sign for the colony. Last year there were many active at this time of year. But I haven't been out to check on them much this year so it might just have been the wrong night.

I think it's interesting that the mouthparts appear rose colored, but I'm not sure it isn't just the red light I was using to focus.

Anuroctonus pococki - Photo (c) R.J. Adams, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי R.J. Adams
הזיהוי של the_kaleu: Anuroctonus pococki, שייך ל עקרבאים (סדרה Scorpiones)
נוסף בתאריך יולי 23, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

wildnettle

תאריך

יולי 2022

תיאור

Probably immature Anuroctonus pococki. A colony of them lives on this hillside, although I only saw this one and one adult out last night.

Anuroctonus pococki - Photo (c) R.J. Adams, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי R.J. Adams
הזיהוי של the_kaleu: Anuroctonus pococki, שייך ל עקרבאים (סדרה Scorpiones)
נוסף בתאריך יולי 23, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

klyle161

תאריך

יולי 9, 2022 08:43 אחה"צ PDT
Anuroctonus pococki - Photo (c) R.J. Adams, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי R.J. Adams
הזיהוי של the_kaleu: Anuroctonus pococki, שייך ל עקרבאים (סדרה Scorpiones)
נוסף בתאריך יולי 10, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

klyle161

תאריך

אוגוסט 18, 2021 09:36 אחה"צ PDT
Paravaejovis puritanus - Photo (c) Jay Keller, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Jay Keller
הזיהוי של the_kaleu: Paravaejovis puritanus, שייך ל עקרבאים (סדרה Scorpiones)
נוסף בתאריך יולי 4, 2022
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת.ת

klyle161

תאריך

מאי 7, 2022 09:15 אחה"צ PDT
Paravaejovis puritanus - Photo (c) Jay Keller, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Jay Keller
הזיהוי של the_kaleu: Paravaejovis puritanus, שייך ל עקרבאים (סדרה Scorpiones)
נוסף בתאריך יולי 4, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

klyle161

תאריך

מאי 7, 2022 09:04 אחה"צ PDT
Paruroctonus silvestrii - Photo (c) Chris Benesh, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Chris Benesh
הזיהוי של the_kaleu: Paruroctonus silvestrii, שייך ל עקרבאים (סדרה Scorpiones)
נוסף בתאריך יולי 4, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

klyle161

תאריך

מאי 7, 2022 09:01 אחה"צ PDT
Anuroctonus pococki - Photo (c) R.J. Adams, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי R.J. Adams
הזיהוי של the_kaleu: Anuroctonus pococki, שייך ל עקרבאים (סדרה Scorpiones)
נוסף בתאריך יולי 4, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

klyle161

תאריך

יוני 24, 2022 08:39 אחה"צ PDT
Paruroctonus silvestrii - Photo (c) Chris Benesh, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Chris Benesh
הזיהוי של the_kaleu: Paruroctonus silvestrii, שייך ל עקרבאים (סדרה Scorpiones)
נוסף בתאריך יולי 4, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

klyle161

תאריך

יוני 26, 2022 08:57 אחה"צ PDT
Paruroctonus silvestrii - Photo (c) Chris Benesh, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Chris Benesh
הזיהוי של the_kaleu: Paruroctonus silvestrii, שייך ל עקרבאים (סדרה Scorpiones)
נוסף בתאריך יולי 4, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

klyle161

תאריך

מאי 7, 2022 09:00 אחה"צ PDT
Paruroctonus silvestrii - Photo (c) Chris Benesh, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Chris Benesh
הזיהוי של the_kaleu: Paruroctonus silvestrii, שייך ל עקרבאים (סדרה Scorpiones)
נוסף בתאריך יולי 4, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

klyle161

תאריך

מאי 7, 2022 09:00 אחה"צ PDT
Paruroctonus silvestrii - Photo (c) Chris Benesh, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Chris Benesh
הזיהוי של the_kaleu: Paruroctonus silvestrii, שייך ל עקרבאים (סדרה Scorpiones)
נוסף בתאריך יולי 4, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

klyle161

תאריך

יוני 26, 2022 08:55 אחה"צ PDT
Paruroctonus silvestrii - Photo (c) Chris Benesh, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Chris Benesh
הזיהוי של the_kaleu: Paruroctonus silvestrii, שייך ל עקרבאים (סדרה Scorpiones)
נוסף בתאריך יולי 4, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

klyle161

תאריך

יוני 26, 2022 08:49 אחה"צ PDT
Paruroctonus silvestrii - Photo (c) Chris Benesh, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Chris Benesh
הזיהוי של the_kaleu: Paruroctonus silvestrii, שייך ל עקרבאים (סדרה Scorpiones)
נוסף בתאריך יולי 4, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

klyle161

תאריך

יוני 26, 2022 08:51 אחה"צ PDT
Paruroctonus silvestrii - Photo (c) Chris Benesh, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Chris Benesh
הזיהוי של the_kaleu: Paruroctonus silvestrii, שייך ל עקרבאים (סדרה Scorpiones)
נוסף בתאריך יולי 4, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

klyle161

תאריך

יוני 26, 2022 08:48 אחה"צ PDT
Paruroctonus silvestrii - Photo (c) Chris Benesh, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Chris Benesh
הזיהוי של the_kaleu: Paruroctonus silvestrii, שייך ל עקרבאים (סדרה Scorpiones)
נוסף בתאריך יולי 4, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

klyle161

תאריך

יוני 26, 2022 08:45 אחה"צ PDT
Paruroctonus silvestrii - Photo (c) Chris Benesh, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Chris Benesh
הזיהוי של the_kaleu: Paruroctonus silvestrii, שייך ל עקרבאים (סדרה Scorpiones)
נוסף בתאריך יולי 4, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

ayslinn

תאריך

יולי 2, 2022 09:25 אחה"צ PDT

מקום

Ramona (Google, OSM)
Paruroctonus silvestrii - Photo (c) Chris Benesh, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Chris Benesh
הזיהוי של the_kaleu: Paruroctonus silvestrii, שייך ל עקרבאים (סדרה Scorpiones)
נוסף בתאריך יולי 4, 2022
מוביל.ה

סטטיסטיקות

 • 280