תמונות/קולות

מתצפת.ת

scottwgavins

תאריך

ינואר 30, 2023 01:05 AM AEST

תיאור

Camera set to watch one of 3 large dusty patches.

Aepyprymnus rufescens - Photo (c) Reiner Richter, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA), הועלה על ידי Reiner Richter
הזיהוי של tedjohansen: Aepyprymnus rufescens, שייך ל קנגוראים (סדרה Diprotodontia)
נוסף בתאריך 30 ינואר, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

pamday4

תאריך

ינואר 26, 2023 07:37 PM AEST

תיאור

Relocated to bush land

Cyclodomorphus gerrardii - Photo (c) Nicholas Wu, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Nicholas Wu
הזיהוי של tedjohansen: Cyclodomorphus gerrardii, שייך ל חומטיים (משפחה Scincidae)
נוסף בתאריך 27 ינואר, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

alicebakker

תאריך

ינואר 16, 2023 09:01 AM AEST
Hemidactylus frenatus - Photo (c) Arturo Macias, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Arturo Macias
הזיהוי של tedjohansen: Hemidactylus frenatus, שייך ל שממיתיים (משפחה Gekkonidae)
נוסף בתאריך 19 ינואר, 2023
חריג טקסונומית

תמונות/קולות

מתצפת.ת

jonandalisha

תאריך

ינואר 18, 2023 11:08 AM AEST
Varanus panoptes panoptes - Photo (c) Ethan Craft, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Ethan Craft
הזיהוי של tedjohansen: Varanus panoptes ssp. panoptes, שייך ל כוחיים (משפחה Varanidae)
נוסף בתאריך 18 ינואר, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

alicebakker

תאריך

ינואר 16, 2023 06:53 PM AEST

תיאור

Family of three in hollow branch

Acrobates pygmaeus - Photo (c) donnamareetomkinson, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA), הועלה על ידי donnamareetomkinson
הזיהוי של tedjohansen: Acrobates pygmaeus, שייך ל פוסומים מנוצי זנב (משפחה Acrobatidae)
נוסף בתאריך 17 ינואר, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

scottwgavins

תאריך

ינואר 8, 2023 04:34 PM AEST
Accipiter novaehollandiae - Photo (c) Kerry Vickers, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Kerry Vickers
הזיהוי של tedjohansen: Accipiter novaehollandiae, שייך ל נציים (סוג Accipiter)
נוסף בתאריך 11 ינואר, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

mickdrews

תאריך

נובמבר 27, 2022 08:29 PM AEST
Antaresia maculosa - Photo (c) Halvard Aas Midtun, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Halvard Aas Midtun
הזיהוי של tedjohansen: Antaresia maculosa, שייך ל פיתוניים (משפחה Pythonidae)
נוסף בתאריך 07 ינואר, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

mickdrews

תאריך

נובמבר 27, 2022 08:29 PM AEST
Antaresia - Photo (c) Adam Brice, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Adam Brice
הזיהוי של tedjohansen: סוג Antaresia, שייך ל פיתוניים (משפחה Pythonidae)
נוסף בתאריך 07 ינואר, 2023
תומך

תמונות/קולות

מה

כוחיים (משפחה Varanidae)

מתצפת.ת

scottwgavins

תאריך

ינואר 3, 2023 02:22 PM AEST

תיאור

These 8 old eggshells had been dug up by something.

כוחיים - Photo (c) Hong Wenyang, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Hong Wenyang
הזיהוי של tedjohansen: כוחיים (משפחה Varanidae)
נוסף בתאריך 03 ינואר, 2023
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת.ת

mburn

תאריך

דצמבר 25, 2022 11:08 AM AEST
שממיתיים - Photo (c) Laurent Hesemans, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Laurent Hesemans
הזיהוי של tedjohansen: שממיתיים (משפחה Gekkonidae)
נוסף בתאריך 03 ינואר, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

pamday4

תאריך

ינואר 1, 2023 03:22 PM AEST

תיאור

Back out and about after Christmas visitors departed. Was within a metre of me happily hunting in grass, was startled by noise next door. Approximately 30cm long

Varanus panoptes panoptes - Photo (c) Ethan Craft, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Ethan Craft
הזיהוי של tedjohansen: Varanus panoptes ssp. panoptes, שייך ל כוחיים (משפחה Varanidae)
נוסף בתאריך 03 ינואר, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

cemoneellen

תאריך

דצמבר 29, 2022 07:32 AM AEST
Rhipidura leucophrys - Photo (c) Lip Kee, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-SA)
הזיהוי של tedjohansen: Rhipidura leucophrys, שייך ל ציפורי שיר (סדרה Passeriformes)
נוסף בתאריך 31 דצמבר, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

mburn

תאריך

דצמבר 25, 2022 11:08 AM AEST
Hemidactylus frenatus - Photo (c) Arturo Macias, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Arturo Macias
הזיהוי של tedjohansen: Hemidactylus frenatus, שייך ל שממיתיים (משפחה Gekkonidae)
נוסף בתאריך 30 דצמבר, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

scottwgavins

תאריך

דצמבר 28, 2022 05:00 PM AEST
Banksia robur - Photo (c) sea-kangaroo, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND), הועלה על ידי sea-kangaroo
הזיהוי של tedjohansen: Banksia robur, שייך ל פרוטיאה (משפחה Proteaceae)
נוסף בתאריך 28 דצמבר, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

scottwgavins

תאריך

דצמבר 28, 2022 04:17 PM AEST
Ochna serrulata - Photo (c) JanePannor, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי JanePannor
הזיהוי של tedjohansen: Ochna serrulata, שייך ל מלפיגאים (סדרה Malpighiales)
נוסף בתאריך 28 דצמבר, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

vanessaegavins

תאריך

דצמבר 25, 2022 03:00 PM AEST
Varanus panoptes panoptes - Photo (c) Ethan Craft, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Ethan Craft
הזיהוי של tedjohansen: Varanus panoptes ssp. panoptes, שייך ל כוחיים (משפחה Varanidae)
נוסף בתאריך 27 דצמבר, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

emmahedges

תאריך

דצמבר 25, 2022 07:05 PM AEST
Tropidonophis mairii mairii - Photo (c) dhfischer, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי dhfischer
הזיהוי של tedjohansen: Tropidonophis mairii ssp. mairii, שייך ל זעמניים (משפחה Colubridae)
נוסף בתאריך 27 דצמבר, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

scottwgavins

תאריך

דצמבר 20, 2022 09:04 AM AEST

תיאור

Camera set to watch an area of scratched up bark on the trunk of a leaning Melaleuca quinquenervia.

Intellagama lesueurii - Photo (c) Leo, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של tedjohansen: Intellagama lesueurii, שייך ל חרדוניים (משפחה Agamidae)
נוסף בתאריך 22 דצמבר, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

scottwgavins

תאריך

דצמבר 19, 2022 03:30 PM AEST
Varanus varius - Photo (c) lepidox, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי lepidox
הזיהוי של tedjohansen: Varanus varius, שייך ל כוחיים (משפחה Varanidae)
נוסף בתאריך 21 דצמבר, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

dan_bishop

תאריך

דצמבר 13, 2022 04:06 PM AEST
Thalasseus bergii - Photo (c) Bird Explorers, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Bird Explorers
הזיהוי של tedjohansen: Thalasseus bergii, שייך ל חופמאים (סדרה Charadriiformes)
נוסף בתאריך 21 דצמבר, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

butchulla23

תאריך

דצמבר 19, 2022 08:41 PM AEST
Cryptophis nigrescens - Photo (c) dhfischer, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי dhfischer
הזיהוי של tedjohansen: Cryptophis nigrescens, שייך ל פתניים (משפחה Elapidae)
נוסף בתאריך 21 דצמבר, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

scottwgavins

תאריך

מרץ 29, 2022 04:59 PM AEST
Zanda funereus - Photo (c) andreamvee, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי andreamvee
הזיהוי של tedjohansen: Zanda funerea, שייך ל קקדואיים (משפחה Cacatuidae)
נוסף בתאריך 11 דצמבר, 2022
תומך
נוסף בגלל שינוי טקסונומי

תמונות/קולות

מתצפת.ת

scottwgavins

תאריך

דצמבר 5, 2022 10:51 AM AEST
Platycercus adscitus - Photo (c) Giverny, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Giverny
הזיהוי של tedjohansen: Platycercus adscitus, שייך ל דרראים (משפחה Psittaculidae)
נוסף בתאריך 08 דצמבר, 2022
תומך

תמונות/קולות

מה

כיסנאי דואה (Petaurus breviceps)

מתצפת.ת

mickdrews

תאריך

נובמבר 29, 2022 07:34 PM AEST
כיסנאי דואה - Photo (c) James Bailey, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי James Bailey
הזיהוי של tedjohansen: כיסנאי דואה (Petaurus breviceps)
נוסף בתאריך 04 דצמבר, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

mickdrews

תאריך

נובמבר 27, 2022 08:29 PM AEST
Antaresia maculosa - Photo (c) Halvard Aas Midtun, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Halvard Aas Midtun
הזיהוי של tedjohansen: Antaresia maculosa, שייך ל פיתוניים (משפחה Pythonidae)
נוסף בתאריך 04 דצמבר, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

mel_youman

תאריך

דצמבר 3, 2022 10:23 AM AEST
Varanus - Photo (c) marcelfinlay, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי marcelfinlay
הזיהוי של tedjohansen: סוג Varanus, שייך ל כוחיים (משפחה Varanidae)
נוסף בתאריך 04 דצמבר, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

edtonks

תאריך

נובמבר 23, 2022 09:33 AM AEST
Ctenotus robustus - Photo (c) coenobita, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY), הועלה על ידי coenobita
הזיהוי של tedjohansen: Ctenotus robustus, שייך ל חומטיים (משפחה Scincidae)
נוסף בתאריך 25 נובמבר, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

aroro

תאריך

נובמבר 15, 2022 07:22 PM AEST
Morelia spilota mcdowelli - Photo (c) Greg Tasney, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-SA), הועלה על ידי Greg Tasney
הזיהוי של tedjohansen: Morelia spilota ssp. mcdowelli, שייך ל פיתוניים (משפחה Pythonidae)
נוסף בתאריך 21 נובמבר, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

scottwgavins

תאריך

נובמבר 17, 2022 04:37 PM AEST
Diporiphora nobbi - Photo (c) Scott W. Gavins, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Scott W. Gavins
הזיהוי של tedjohansen: Diporiphora nobbi, שייך ל חרדוניים (משפחה Agamidae)
נוסף בתאריך 18 נובמבר, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

scottwgavins

תאריך

נובמבר 16, 2022 03:03 PM AEST
Carlia pectoralis - Photo (c) Scott W. Gavins, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Scott W. Gavins
הזיהוי של tedjohansen: Carlia pectoralis, שייך ל חומטיים (משפחה Scincidae)
נוסף בתאריך 17 נובמבר, 2022
מוביל.ה

סטטיסטיקות

 • 106