תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

rcurtis

תאריך

מרץ 3, 2018 02:28 PM EST

מקום

Ohio, US (Google, OSM)
Punctelia rudecta - Photo (c) Jason Hollinger, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY)
הזיהוי של tcurtis: Punctelia rudecta, שייך ל פטריות (ממלכה Fungi)
הוסף בתאריך 27 ינואר, 2021.
שיפור

תמונות/קולות

מתצפת/ת

tyler_miller

תאריך

אוגוסט 21, 2020 10:15 AM EDT

מקום

Ontario, CA (Google, OSM)

תיאור

P2-4-c

Trapeliopsis granulosa - Photo (c) Andrew Simon, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של tcurtis: Trapeliopsis granulosa, שייך ל פטריות (ממלכה Fungi)
הוסף בתאריך 25 ינואר, 2021.
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

chuckt2007

תאריך

יוני 3, 2015 11:37 AM EDT

מקום

Ohio, US (Google, OSM)

תיאור

aka reindeer lichens.

Cladonia furcata - Photo (c) wanderflechten, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND)
הזיהוי של tcurtis: Cladonia furcata, שייך ל פטריות (ממלכה Fungi)
הוסף בתאריך 25 ינואר, 2021.
מוביל

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

rcurtis

תאריך

ינואר 9, 2021 11:05 AM EST
Lepra pustulata - Photo (c) Vitaly Charny, כל הזכויות שמורות
הזיהוי של tcurtis: Lepra pustulata, שייך ל פטריות (ממלכה Fungi)
הוסף בתאריך 18 ינואר, 2021.
מוביל

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

rcurtis

תאריך

ינואר 9, 2021 11:06 AM EST
Myelochroa galbina - Photo (c) Rob Curtis, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של tcurtis: Myelochroa galbina, שייך ל פטריות (ממלכה Fungi)
הוסף בתאריך 18 ינואר, 2021.
מוביל

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

rcurtis

תאריך

ינואר 9, 2021 11:57 AM EST

מקום

Ohio, US (Google, OSM)

תיאור

Post for lichen parasite with pink pustules

תגיות

BH
Ovicuculispora parmeliae - Photo (c) Tomás Curtis, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של tcurtis: Ovicuculispora parmeliae, שייך ל פטריות (ממלכה Fungi)
הוסף בתאריך 18 ינואר, 2021.
מוביל

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

rcurtis

תאריך

ינואר 9, 2021 12:00 PM EST

מקום

Ohio, US (Google, OSM)

תגיות

BH
Physcia americana - Photo (c) aarongunnar, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY)
הזיהוי של tcurtis: Physcia americana, שייך ל פטריות (ממלכה Fungi)
הוסף בתאריך 18 ינואר, 2021.
מוביל

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

rcurtis

תאריך

ינואר 9, 2021 12:31 PM EST

מקום

Ohio, US (Google, OSM)

תגיות

BH
Mycobilimbia berengeriana - Photo (c) Tomás Curtis, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של tcurtis: Mycobilimbia berengeriana, שייך ל פטריות (ממלכה Fungi)
הוסף בתאריך 18 ינואר, 2021.
מוביל

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

rcurtis

תאריך

ינואר 9, 2021 12:30 PM EST

מקום

Ohio, US (Google, OSM)

תגיות

BH
Bacidia schweinitzii - Photo (c) Tomás Curtis, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של tcurtis: Bacidia schweinitzii, שייך ל פטריות (ממלכה Fungi)
הוסף בתאריך 18 ינואר, 2021.
מוביל

תמונות/קולות

מתצפת/ת

rcurtis

תאריך

ינואר 9, 2021 12:37 PM EST

מקום

Ohio, US (Google, OSM)

תגיות

BH
Heterodermia speciosa - Photo (c) Rob Curtis, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של tcurtis: Heterodermia speciosa, שייך ל פטריות (ממלכה Fungi)
הוסף בתאריך 18 ינואר, 2021.
מוביל

תמונות/קולות

מתצפת/ת

rcurtis

תאריך

ינואר 9, 2021 01:33 PM EST

מקום

Ohio, US (Google, OSM)

תגיות

BH
Usnea mutabilis - Photo (c) Jason Hollinger, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY)
הזיהוי של tcurtis: Usnea mutabilis, שייך ל פטריות (ממלכה Fungi)
הוסף בתאריך 18 ינואר, 2021.
מוביל

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

rcurtis

תאריך

ינואר 9, 2021 02:11 PM EST

מקום

Ohio, US (Google, OSM)

תגיות

BH
Collema subflaccidum - Photo (c) Joe Walewski, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של tcurtis: Collema subflaccidum, שייך ל פטריות (ממלכה Fungi)
הוסף בתאריך 18 ינואר, 2021.
מוביל

תמונות/קולות

מתצפת/ת

rcurtis

תאריך

ינואר 9, 2021 02:18 PM EST

מקום

Ohio, US (Google, OSM)

תגיות

BH
Anaptychia palmulata - Photo (c) Jason Hollinger, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY)
הזיהוי של tcurtis: Anaptychia palmulata, שייך ל פטריות (ממלכה Fungi)
הוסף בתאריך 18 ינואר, 2021.
מוביל

תמונות/קולות

מתצפת/ת

rcurtis

תאריך

ינואר 9, 2021 02:24 PM EST

מקום

Ohio, US (Google, OSM)
Cladonia subtenuis - Photo (c) Susan J. Hewitt, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של tcurtis: Cladonia subtenuis, שייך ל פטריות (ממלכה Fungi)
הוסף בתאריך 18 ינואר, 2021.
מוביל

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

rcurtis

תאריך

ינואר 9, 2021 02:31 PM EST

מקום

Ohio, US (Google, OSM)
Cladonia uncialis - Photo (c) brionnap, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של tcurtis: Cladonia uncialis, שייך ל פטריות (ממלכה Fungi)
הוסף בתאריך 18 ינואר, 2021.
מוביל

תמונות/קולות

מתצפת/ת

rcurtis

תאריך

ינואר 9, 2021 02:34 PM EST

מקום

Ohio, US (Google, OSM)
Racodium rupestre - Photo (c) Tomás Curtis, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של tcurtis: Racodium rupestre, שייך ל פטריות (ממלכה Fungi)
הוסף בתאריך 18 ינואר, 2021.
מוביל

תמונות/קולות

מתצפת/ת

rcurtis

תאריך

ינואר 9, 2021 02:47 PM EST

מקום

Ohio, US (Google, OSM)
Chrysothrix insulizans - Photo (c) Shaun Pogacnik, כל הזכויות שמורות
הזיהוי של tcurtis: Chrysothrix insulizans, שייך ל פטריות (ממלכה Fungi)
הוסף בתאריך 18 ינואר, 2021.
מוביל

תמונות/קולות

מתצפת/ת

rcurtis

תאריך

ינואר 9, 2021 02:56 PM EST

מקום

Ohio, US (Google, OSM)
Lepraria cryophila - Photo (c) Pete Woods, כל הזכויות שמורות
הזיהוי של tcurtis: Lepraria cryophila, שייך ל פטריות (ממלכה Fungi)
הוסף בתאריך 18 ינואר, 2021.
מוביל

תמונות/קולות

מתצפת/ת

rcurtis

תאריך

ינואר 9, 2021 02:59 PM EST

מקום

Ohio, US (Google, OSM)
Racodium rupestre - Photo (c) Tomás Curtis, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של tcurtis: Racodium rupestre, שייך ל פטריות (ממלכה Fungi)
הוסף בתאריך 18 ינואר, 2021.
מוביל

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

rcurtis

תאריך

ינואר 9, 2021 03:00 PM EST

מקום

Ohio, US (Google, OSM)
Flakea papillata - Photo (c) klips, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של tcurtis: Flakea papillata, שייך ל פטריות (ממלכה Fungi)
הוסף בתאריך 18 ינואר, 2021.
מוביל

תמונות/קולות

מתצפת/ת

rcurtis

תאריך

ינואר 9, 2021 03:01 PM EST

מקום

Ohio, US (Google, OSM)
Lepraria cryophila - Photo (c) Pete Woods, כל הזכויות שמורות
הזיהוי של tcurtis: Lepraria cryophila, שייך ל פטריות (ממלכה Fungi)
הוסף בתאריך 18 ינואר, 2021.
מוביל

תמונות/קולות

מתצפת/ת

rcurtis

תאריך

ינואר 9, 2021 03:37 PM EST

מקום

Ohio, US (Google, OSM)
Dibaeis absoluta - Photo (c) Katja Schulz, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY)
הזיהוי של tcurtis: Dibaeis absoluta, שייך ל פטריות (ממלכה Fungi)
הוסף בתאריך 18 ינואר, 2021.
מוביל

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

rcurtis

תאריך

ינואר 9, 2021 04:22 PM EST

מקום

Ohio, US (Google, OSM)
Chaenotheca furfuracea - Photo (c) 110367164600474964103, כל הזכויות שמורות, uploaded by Keith F. Saylor
הזיהוי של tcurtis: Chaenotheca furfuracea, שייך ל פטריות (ממלכה Fungi)
הוסף בתאריך 18 ינואר, 2021.
מוביל

תמונות/קולות

מתצפת/ת

sandylucas

תאריך

יוני 21, 2018 10:20 AM PDT
Dipsacus fullonum - Photo (c) BJ Stacey, כל הזכויות שמורות
הזיהוי של tcurtis: Dipsacus fullonum, שייך ל שלמוניים (תת משפחה Dipsacoideae)
הוסף בתאריך 11 ינואר, 2021.
מוביל

תמונות/קולות

מתצפת/ת

gwenlh

תאריך

ינואר 9, 2021 12:57 PM PST

תיאור

I am tempted to call this Cladonia, because of the stubby-looking podetia-like things but I really don't know. I can't see enough detail to recognize scales on the dead tree trunk. In the location shot the handles of my poles are pointing to this lichen.

Baeomyces rufus - Photo (c) Samuel Brinker, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של tcurtis: Baeomyces rufus, שייך ל פטריות (ממלכה Fungi)
הוסף בתאריך 11 ינואר, 2021.
שיפור

תמונות/קולות

מתצפת/ת

lostinthemoss

תאריך

יולי 26, 2017 12:01 PM CDT
Lecanora symmicta - Photo (c) andrey_358, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של tcurtis: Lecanora symmicta, שייך ל פטריות (ממלכה Fungi)
הוסף בתאריך 08 ינואר, 2021.
מוביל

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

lovetheland

תאריך

דצמבר 16, 2020 01:36 PM EST

תיאור

Maybe H. adglutinata, @tcurtis ?

Heppia adglutinata - Photo (c) Samuel Brinker, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של tcurtis: Heppia adglutinata, שייך ל פטריות (ממלכה Fungi)
הוסף בתאריך 03 ינואר, 2021.
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

sedge

תאריך

דצמבר 27, 2020 10:01 PM CST
Dermatocarpon luridum - Photo (c) Jason Hollinger, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY)
הזיהוי של tcurtis: Dermatocarpon luridum, שייך ל פטריות (ממלכה Fungi)
הוסף בתאריך 02 ינואר, 2021.
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

birderkellyk

תאריך

דצמבר 12, 2020 12:38 PM EST
Cladonia cristatella - Photo (c) Susan J. Hewitt, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של tcurtis: Cladonia cristatella, שייך ל פטריות (ממלכה Fungi)
הוסף בתאריך 02 ינואר, 2021.
תומך

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

shaunpogacnik95

תאריך

מאי 26, 2017 09:48 AM EDT

מקום

Ontario, CA (Google, OSM)
Lathagrium undulatum - Photo (c) Samuel Brinker, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של tcurtis: Lathagrium undulatum, שייך ל פטריות (ממלכה Fungi)
הוסף בתאריך 30 דצמבר, 2020.
תומך

סטטיסטיקות

 • 23657