תמונות/קולות

מתצפת.ת

megmarijona

תאריך

אפריל 30, 2023 10:24 לפנה"צ MDT
Melilotus officinalis - Photo (c) Sergey Mayorov, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Sergey Mayorov
הזיהוי של taitsougstad: Melilotus officinalis, שייך ל דבשה (סוג Melilotus)
נוסף בתאריך 29 מאי, 2023
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת.ת

megmarijona

תאריך

מאי 1, 2023 06:24 לפנה"צ MDT
Thermopsis rhombifolia - Photo Masebrock, לא ידועות מגבלות של זכויות יוצרים (נחלת הכלל)
הזיהוי של taitsougstad: Thermopsis rhombifolia, שייך ל קטניות (משפחה Fabaceae)
נוסף בתאריך 29 מאי, 2023
תומך

תמונות/קולות

מה

דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)

מתצפת.ת

mikey74

תאריך

מאי 27, 2023 07:16 אחה"צ MDT
דו-פסיגיים קדומים - Photo (c) KC Kasem, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי KC Kasem
הזיהוי של taitsougstad: דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)
נוסף בתאריך 29 מאי, 2023
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת.ת

michaelw2

תאריך

מאי 27, 2023 08:00 אחה"צ MDT

תיאור

Catnip or nettle? Or same?

Nepeta cataria - Photo (c) Mark Kluge, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Mark Kluge
הזיהוי של taitsougstad: Nepeta cataria, שייך ל נפית (סוג Nepeta)
נוסף בתאריך 29 מאי, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

rsw82

תאריך

מאי 12, 2023 04:52 אחה"צ MDT
Alyssum desertorum - Photo (c) Jim Morefield, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY), הועלה על ידי Jim Morefield
הזיהוי של taitsougstad: Alyssum desertorum, שייך ל מצליבים (משפחה Brassicaceae)
נוסף בתאריך 29 מאי, 2023
משתפר.ת

תמונות/קולות

מה

חומעה מסולסלת (Rumex crispus)

מתצפת.ת

jpmills

תאריך

מאי 28, 2023 01:31 אחה"צ MDT
חומעה מסולסלת - Photo (c) Jay Keller, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Jay Keller
הזיהוי של taitsougstad: חומעה מסולסלת (Rumex crispus)
נוסף בתאריך 29 מאי, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

cunninghamk81

תאריך

מאי 28, 2023 02:27 אחה"צ MDT
Penstemon nitidus - Photo (c) Matt Lavin, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-SA)
הזיהוי של taitsougstad: Penstemon nitidus, שייך ל צינוראים (סדרה Lamiales)
נוסף בתאריך 29 מאי, 2023
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת.ת

cunninghamk81

תאריך

מאי 28, 2023 02:26 אחה"צ MDT
Penstemon albidus - Photo (c) Michelle Goerdel, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Michelle Goerdel
הזיהוי של taitsougstad: Penstemon albidus, שייך ל צינוראים (סדרה Lamiales)
נוסף בתאריך 29 מאי, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

cunninghamk81

תאריך

מאי 28, 2023 02:25 אחה"צ MDT
Phacelia linearis - Photo (c) John D Reynolds, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי John D Reynolds
הזיהוי של taitsougstad: Phacelia linearis, שייך ל דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)
נוסף בתאריך 29 מאי, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

cunninghamk81

תאריך

מאי 28, 2023 02:15 אחה"צ MDT
Oxytropis sericea - Photo (c) ashegan, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי ashegan
הזיהוי של taitsougstad: Oxytropis sericea, שייך ל קטניות (משפחה Fabaceae)
נוסף בתאריך 29 מאי, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

saraness406

תאריך

מאי 28, 2023 07:48 אחה"צ MDT
שום - Photo (c) James Gaither, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND)
הזיהוי של taitsougstad: שום (סוג Allium)
נוסף בתאריך 29 מאי, 2023
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת.ת

rsw82

תאריך

מאי 28, 2023 04:45 אחה"צ MDT
Cerastium arvense - Photo (c) Tig, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Tig
הזיהוי של taitsougstad: Cerastium arvense, שייך ל צפורניים (משפחה Caryophyllaceae)
נוסף בתאריך 29 מאי, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

rsw82

תאריך

מאי 28, 2023 05:16 אחה"צ MDT

תיאור

A dense patch of yellow, presumed western wallflowers?

Erysimum - Photo (c) Tom Heijnen, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Tom Heijnen
הזיהוי של taitsougstad: סוג Erysimum, שייך ל מצליבים (משפחה Brassicaceae)
נוסף בתאריך 29 מאי, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

rsw82

תאריך

מאי 28, 2023 04:55 אחה"צ MDT
Penstemon albidus - Photo (c) Michelle Goerdel, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Michelle Goerdel
הזיהוי של taitsougstad: Penstemon albidus, שייך ל צינוראים (סדרה Lamiales)
נוסף בתאריך 29 מאי, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

dylanmanka

תאריך

מאי 26, 2023 11:52 לפנה"צ MDT
Artemisia cana - Photo (c) Kenneth Bader, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Kenneth Bader
הזיהוי של taitsougstad: Artemisia cana, שייך ל מורכבים (משפחה Asteraceae)
נוסף בתאריך 27 מאי, 2023
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת.ת

vibri

תאריך

אפריל 3, 2022 05:09 אחה"צ MDT
Pica hudsonia - Photo (c) Johnal Palahniuk, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Johnal Palahniuk
הזיהוי של taitsougstad: Pica hudsonia, שייך ל עורביים (משפחה Corvidae)
נוסף בתאריך 27 מאי, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

joewitschy

תאריך

מאי 26, 2023 08:27 אחה"צ MDT
Prunus virginiana - Photo (c) Dan Mullen, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND)
הזיהוי של taitsougstad: Prunus virginiana, שייך ל פרונוס (סוג Prunus)
נוסף בתאריך 27 מאי, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

dillon_alexander

תאריך

מאי 26, 2023 08:27 אחה"צ MDT

מקום

Livingston (Google, OSM)
Prunus virginiana - Photo (c) Dan Mullen, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND)
הזיהוי של taitsougstad: Prunus virginiana, שייך ל פרונוס (סוג Prunus)
נוסף בתאריך 27 מאי, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

jfgaskin

תאריך

מאי 16, 2023 05:31 אחה"צ MDT
Lithophragma parviflorum - Photo (c) Ken-ichi Ueda, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY)
הזיהוי של taitsougstad: Lithophragma parviflorum, שייך ל בקעצוריים (משפחה Saxifragaceae)
נוסף בתאריך 26 מאי, 2023
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת.ת

jfgaskin

תאריך

מאי 16, 2023 05:33 אחה"צ MDT
Leucocrinum montanum - Photo (c) Brent Miller, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND)
הזיהוי של taitsougstad: Leucocrinum montanum, שייך ל חד-פסיגיים (מחלקה Liliopsida)
נוסף בתאריך 26 מאי, 2023
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת.ת

jfgaskin

תאריך

מאי 16, 2023 05:34 אחה"צ MDT
Musineon - Photo (c) Barbara Muenchau, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Barbara Muenchau
הזיהוי של taitsougstad: סוג Musineon, שייך ל סוככיים (משפחה Apiaceae)
נוסף בתאריך 26 מאי, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

jfgaskin

תאריך

מאי 16, 2023 05:35 אחה"צ MDT
Collinsia parviflora - Photo (c) Rob Routledge, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Rob Routledge
הזיהוי של taitsougstad: Collinsia parviflora, שייך ל צינוראים (סדרה Lamiales)
נוסף בתאריך 26 מאי, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

jfgaskin

תאריך

מאי 16, 2023 05:41 אחה"צ MDT
Leucocrinum montanum - Photo (c) Brent Miller, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND)
הזיהוי של taitsougstad: Leucocrinum montanum, שייך ל חד-פסיגיים (מחלקה Liliopsida)
נוסף בתאריך 26 מאי, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

jfgaskin

תאריך

מאי 16, 2023 05:43 אחה"צ MDT
Delphinium bicolor - Photo (c) je9h, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי je9h
הזיהוי של taitsougstad: Delphinium bicolor, שייך ל דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)
נוסף בתאריך 26 מאי, 2023
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת.ת

jfgaskin

תאריך

מאי 16, 2023 05:43 אחה"צ MDT
Leucocrinum montanum - Photo (c) Brent Miller, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND)
הזיהוי של taitsougstad: Leucocrinum montanum, שייך ל חד-פסיגיים (מחלקה Liliopsida)
נוסף בתאריך 26 מאי, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

jfgaskin

תאריך

מאי 16, 2023 05:45 אחה"צ MDT
Delphinium bicolor - Photo (c) je9h, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי je9h
הזיהוי של taitsougstad: Delphinium bicolor, שייך ל דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)
נוסף בתאריך 26 מאי, 2023
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת.ת

jfgaskin

תאריך

מאי 16, 2023 05:46 אחה"צ MDT
Delphinium bicolor - Photo (c) je9h, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי je9h
הזיהוי של taitsougstad: Delphinium bicolor, שייך ל דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)
נוסף בתאריך 26 מאי, 2023
תומך

תמונות/קולות

מה

סיסנית הבולבוסין (Poa bulbosa)

מתצפת.ת

jfgaskin

תאריך

מאי 16, 2023 06:41 לפנה"צ MDT
סיסנית הבולבוסין - Photo (c) icosahedron, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY), הועלה על ידי icosahedron
הזיהוי של taitsougstad: סיסנית הבולבוסין (Poa bulbosa)
נוסף בתאריך 26 מאי, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

nativegirl51

תאריך

מאי 25, 2023 04:58 אחה"צ MDT
Pica hudsonia - Photo (c) Johnal Palahniuk, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Johnal Palahniuk
הזיהוי של taitsougstad: Pica hudsonia, שייך ל עורביים (משפחה Corvidae)
נוסף בתאריך 26 מאי, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

dillon_alexander

תאריך

מאי 25, 2023 05:09 אחה"צ MDT

מקום

Gardiner (Google, OSM)
Maianthemum stellatum - Photo (c) Anita, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של taitsougstad: Maianthemum stellatum, שייך ל חד-פסיגיים (מחלקה Liliopsida)
נוסף בתאריך 26 מאי, 2023
תומך

סטטיסטיקות

 • 15122