תמונות/קולות

מתצפת.ת

onotole

תאריך

אוגוסט 13, 2023 03:01 אחה"צ +07
Arge enodis - Photo (c) Stefan, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Stefan
הזיהוי של symphyta_zin: Arge enodis, שייך ל אל-שנציים (תת-סדרה Symphyta)
נוסף בתאריך מרץ 27, 2024
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת.ת

marina_gorbunova

תאריך

אוגוסט 6, 2023 05:20 אחה"צ MSK
Arge enodis - Photo (c) Stefan, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Stefan
הזיהוי של symphyta_zin: Arge enodis, שייך ל אל-שנציים (תת-סדרה Symphyta)
נוסף בתאריך מרץ 27, 2024
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת.ת

sokolkov2002

תאריך

מאי 14, 2023 10:31 לפנה"צ MSK
Arge fuscipes - Photo (c) Henk Wallays, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Henk Wallays
הזיהוי של symphyta_zin: Arge fuscipes, שייך ל אל-שנציים (תת-סדרה Symphyta)
נוסף בתאריך מרץ 27, 2024
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת.ת

sokolkov2002

תאריך

מאי 22, 2023 02:14 אחה"צ MSK
Arge berberidis - Photo (c) Andrey Ponomarev, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Andrey Ponomarev
הזיהוי של symphyta_zin: Arge berberidis, שייך ל אל-שנציים (תת-סדרה Symphyta)
נוסף בתאריך מרץ 27, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

macrohunter_ls

תאריך

מאי 29, 2023 03:58 אחה"צ MSK
Sterictiphora - Photo (c) Gábor Keresztes, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Gábor Keresztes
הזיהוי של symphyta_zin: סוג Sterictiphora, שייך ל אל-שנציים (תת-סדרה Symphyta)
נוסף בתאריך מרץ 27, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

sokolkov2002

תאריך

יוני 13, 2023 11:46 לפנה"צ MSK
Arge fuscipes - Photo (c) Henk Wallays, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Henk Wallays
הזיהוי של symphyta_zin: Arge fuscipes, שייך ל אל-שנציים (תת-סדרה Symphyta)
נוסף בתאריך מרץ 27, 2024
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת.ת

woodmen19

תאריך

יוני 2, 2023 08:03 לפנה"צ MSK

תגיות

Arge fuscipes - Photo (c) Henk Wallays, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Henk Wallays
הזיהוי של symphyta_zin: Arge fuscipes, שייך ל אל-שנציים (תת-סדרה Symphyta)
נוסף בתאריך מרץ 27, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

sokolkov2002

תאריך

יולי 27, 2018 02:12 אחה"צ MSK
Arge enodis - Photo (c) Stefan, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Stefan
הזיהוי של symphyta_zin: Arge enodis, שייך ל אל-שנציים (תת-סדרה Symphyta)
נוסף בתאריך מרץ 27, 2024
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת.ת

woodmen19

תאריך

יוני 6, 2023 02:37 אחה"צ MSK
Calameuta filiformis - Photo (c) Philippe Moniotte, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Philippe Moniotte
הזיהוי של symphyta_zin: Calameuta filiformis, שייך ל אל-שנציים (תת-סדרה Symphyta)
נוסף בתאריך מרץ 27, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

khatuna1

תאריך

יולי 11, 2019 08:32 לפנה"צ +04
Arge ochropus - Photo (c) Ingeborg van Leeuwen, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND)
הזיהוי של symphyta_zin: Arge ochropus, שייך ל אל-שנציים (תת-סדרה Symphyta)
נוסף בתאריך פברואר 18, 2024
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת.ת

marcelpolling

תאריך

יוני 12, 2022 02:08 אחה"צ +04
Arge simulatrix - Photo (c) Gábor Keresztes, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Gábor Keresztes
הזיהוי של symphyta_zin: Arge simulatrix, שייך ל אל-שנציים (תת-סדרה Symphyta)
נוסף בתאריך פברואר 18, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

gen_ok

תאריך

יולי 9, 2021 08:43 לפנה"צ MSK
Arge enodis - Photo (c) Stefan, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Stefan
הזיהוי של symphyta_zin: Arge enodis, שייך ל אל-שנציים (תת-סדרה Symphyta)
נוסף בתאריך פברואר 18, 2024
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת.ת

khalilaldamov

תאריך

אפריל 14, 2023 01:28 אחה"צ MSK
Arge pleuritica - Photo (c) Алексей Чуварков, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Алексей Чуварков
הזיהוי של symphyta_zin: Arge pleuritica, שייך ל אל-שנציים (תת-סדרה Symphyta)
נוסף בתאריך פברואר 18, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

creek_chen

תאריך

יולי 4, 2018 04:06 אחה"צ AWST
Arge - Photo (c) Didier-35, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של symphyta_zin: סוג Arge, שייך ל אל-שנציים (תת-סדרה Symphyta)
נוסף בתאריך פברואר 18, 2024
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת.ת

ivan_golubkov

תאריך

מאי 30, 2023 03:12 אחה"צ +06

מקום

Шахан (Google, OSM)
Arge ochropus - Photo (c) Ingeborg van Leeuwen, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND)
הזיהוי של symphyta_zin: Arge ochropus, שייך ל אל-שנציים (תת-סדרה Symphyta)
נוסף בתאריך פברואר 18, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

tivanik

תאריך

מאי 20, 2023 04:16 אחה"צ MSK
Arge fuscipes - Photo (c) Henk Wallays, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Henk Wallays
הזיהוי של symphyta_zin: Arge fuscipes, שייך ל אל-שנציים (תת-סדרה Symphyta)
נוסף בתאריך פברואר 18, 2024
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת.ת

reflectitur_photons

תאריך

יוני 13, 2020 05:31 אחה"צ MSK
Arge - Photo (c) Didier-35, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של symphyta_zin: סוג Arge, שייך ל אל-שנציים (תת-סדרה Symphyta)
נוסף בתאריך פברואר 18, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

ichman

תאריך

יולי 20, 2014 08:05 אחה"צ MSK
Arge ustulata - Photo (c) Phaulactis, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Phaulactis
הזיהוי של symphyta_zin: Arge ustulata, שייך ל אל-שנציים (תת-סדרה Symphyta)
נוסף בתאריך פברואר 18, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

ichman

תאריך

יולי 16, 2014 03:26 אחה"צ MSK
Arge ustulata - Photo (c) Phaulactis, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Phaulactis
הזיהוי של symphyta_zin: Arge ustulata, שייך ל אל-שנציים (תת-סדרה Symphyta)
נוסף בתאריך פברואר 18, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

vadimrybakov69

תאריך

יולי 23, 2022 01:08 אחה"צ MSK
Arge ustulata - Photo (c) Phaulactis, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Phaulactis
הזיהוי של symphyta_zin: Arge ustulata, שייך ל אל-שנציים (תת-סדרה Symphyta)
נוסף בתאריך פברואר 18, 2024
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת.ת

vadimrybakov69

תאריך

יולי 19, 2019 11:41 לפנה"צ UTC
Arge - Photo (c) Didier-35, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של symphyta_zin: סוג Arge, שייך ל אל-שנציים (תת-סדרה Symphyta)
נוסף בתאריך פברואר 18, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

svetlanakutueva

תאריך

יוני 4, 2010 05:38 אחה"צ -11
Arge ochropus - Photo (c) Ingeborg van Leeuwen, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND)
הזיהוי של symphyta_zin: Arge ochropus, שייך ל אל-שנציים (תת-סדרה Symphyta)
נוסף בתאריך פברואר 18, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

alexey_yabs

תאריך

יולי 6, 2023 09:32 לפנה"צ +05
Arge ustulata - Photo (c) Andrey Ponomarev, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Andrey Ponomarev
הזיהוי של symphyta_zin: קומפלקס Arge ustulata, שייך ל אל-שנציים (תת-סדרה Symphyta)
נוסף בתאריך פברואר 18, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

nikolai_nakonechnyi

תאריך

מאי 27, 2020 02:15 אחה"צ +05
Arge ustulata - Photo (c) Phaulactis, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Phaulactis
הזיהוי של symphyta_zin: Arge ustulata, שייך ל אל-שנציים (תת-סדרה Symphyta)
נוסף בתאריך פברואר 18, 2024
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת.ת

tls-60

תאריך

מאי 28, 2020 12:46 אחה"צ +05
Arge - Photo (c) Didier-35, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של symphyta_zin: סוג Arge, שייך ל אל-שנציים (תת-סדרה Symphyta)
נוסף בתאריך פברואר 18, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

symphyta

תאריך

יוני 15, 2016
Arge longicornis - Photo (c) Andreas Taeger, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Andreas Taeger
הזיהוי של symphyta_zin: Arge longicornis, שייך ל אל-שנציים (תת-סדרה Symphyta)
נוסף בתאריך פברואר 14, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

symphyta

תאריך

יוני 13, 2016
Arge longicornis - Photo (c) Andreas Taeger, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Andreas Taeger
הזיהוי של symphyta_zin: Arge longicornis, שייך ל אל-שנציים (תת-סדרה Symphyta)
נוסף בתאריך פברואר 14, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

aleksey23

תאריך

יוני 23, 2021 01:43 לפנה"צ MSK
Serica brunnea - Photo (c) Ryszard, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של symphyta_zin: Serica brunnea, שייך ל זיבליתיים (משפחה Scarabaeidae)
נוסף בתאריך ינואר 27, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

nakarb

תאריך

יוני 18, 2023 11:50 לפנה"צ MSK
Arge dimidiata - Photo (c) Andrey Ponomarev, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Andrey Ponomarev
הזיהוי של symphyta_zin: Arge dimidiata, שייך ל אל-שנציים (תת-סדרה Symphyta)
נוסף בתאריך ינואר 27, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

krylenkosl

תאריך

אפריל 19, 2023 11:22 לפנה"צ MSK
Calameuta filiformis - Photo (c) Philippe Moniotte, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Philippe Moniotte
הזיהוי של symphyta_zin: Calameuta filiformis, שייך ל אל-שנציים (תת-סדרה Symphyta)
נוסף בתאריך ינואר 27, 2024
משתפר.ת

סטטיסטיקות

 • 47