תמונות/קולות

מתצפת.ת

ruthiewetzel

תאריך

יולי 15, 2024 10:35 לפנה"צ CDT
Lepomis humilis - Photo (c) Koaw Nature, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Koaw Nature
הזיהוי של swq-staff: Lepomis humilis, שייך ל דגים (מחלקה Actinopterygii)
נוסף בתאריך יולי 16, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

ian_coartney

תאריך

יולי 14, 2024 02:08 אחה"צ MDT
Cynomys ludovicianus - Photo (c) James Beissel, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי James Beissel
הזיהוי של swq-staff: Cynomys ludovicianus, שייך ל סנאיים (משפחה Sciuridae)
נוסף בתאריך יולי 16, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

wildflowers7

תאריך

יוני 2024
Petrochelidon pyrrhonota - Photo (c) Dean Hester, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND), הועלה על ידי Dean Hester
הזיהוי של swq-staff: Petrochelidon pyrrhonota, שייך ל סנוניתיים (משפחה Hirundinidae)
נוסף בתאריך יולי 16, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

lwbadger

תאריך

יולי 7, 2024 04:28 אחה"צ MDT
Neotamias minimus - Photo (c) Cameron Eckert, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Cameron Eckert
הזיהוי של swq-staff: Neotamias minimus, שייך ל סנאיים (משפחה Sciuridae)
נוסף בתאריך יולי 16, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

bleppo

תאריך

יוני 4, 2024 11:22 לפנה"צ MDT
Petrochelidon pyrrhonota - Photo (c) Dean Hester, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND), הועלה על ידי Dean Hester
הזיהוי של swq-staff: Petrochelidon pyrrhonota, שייך ל סנוניתיים (משפחה Hirundinidae)
נוסף בתאריך יולי 15, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

stroodls

תאריך

יוני 26, 2024 05:58 לפנה"צ MDT
Petrochelidon pyrrhonota - Photo (c) Dean Hester, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND), הועלה על ידי Dean Hester
הזיהוי של swq-staff: Petrochelidon pyrrhonota, שייך ל סנוניתיים (משפחה Hirundinidae)
נוסף בתאריך יולי 15, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

danielkelly

תאריך

יולי 5, 2024 12:50 אחה"צ MDT
Petrochelidon pyrrhonota - Photo (c) Dean Hester, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND), הועלה על ידי Dean Hester
הזיהוי של swq-staff: Petrochelidon pyrrhonota, שייך ל סנוניתיים (משפחה Hirundinidae)
נוסף בתאריך יולי 15, 2024
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת.ת

canisfam

תאריך

אפריל 18, 2024 07:12 אחה"צ MDT
Petrochelidon pyrrhonota - Photo (c) Dean Hester, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND), הועלה על ידי Dean Hester
הזיהוי של swq-staff: Petrochelidon pyrrhonota, שייך ל סנוניתיים (משפחה Hirundinidae)
נוסף בתאריך יולי 15, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

anishaaaa

תאריך

מאי 2, 2024 07:21 אחה"צ MDT
Petrochelidon pyrrhonota - Photo (c) Dean Hester, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND), הועלה על ידי Dean Hester
הזיהוי של swq-staff: Petrochelidon pyrrhonota, שייך ל סנוניתיים (משפחה Hirundinidae)
נוסף בתאריך יולי 15, 2024
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת.ת

caradimare

תאריך

יוני 25, 2024 07:50 אחה"צ MDT
Petrochelidon pyrrhonota - Photo (c) Dean Hester, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND), הועלה על ידי Dean Hester
הזיהוי של swq-staff: Petrochelidon pyrrhonota, שייך ל סנוניתיים (משפחה Hirundinidae)
נוסף בתאריך יולי 15, 2024
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת.ת

benn88

תאריך

יוני 4, 2024 02:41 אחה"צ MDT
Petrochelidon pyrrhonota - Photo (c) Dean Hester, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND), הועלה על ידי Dean Hester
הזיהוי של swq-staff: Petrochelidon pyrrhonota, שייך ל סנוניתיים (משפחה Hirundinidae)
נוסף בתאריך יולי 15, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

prowlowl

תאריך

אפריל 26, 2024 01:24 אחה"צ MDT

תיאור

No birds, just mud nests

Petrochelidon pyrrhonota - Photo (c) Dean Hester, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND), הועלה על ידי Dean Hester
הזיהוי של swq-staff: Petrochelidon pyrrhonota, שייך ל סנוניתיים (משפחה Hirundinidae)
נוסף בתאריך יולי 15, 2024
משתפר.ת

תמונות/קולות

מה

סנונית רפתות (Hirundo rustica)

מתצפת.ת

lindzschilling

תאריך

אוגוסט 21, 2023 04:25 אחה"צ CDT
סנונית רפתות - Photo (c) Ad Konings, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Ad Konings
הזיהוי של swq-staff: סנונית רפתות (Hirundo rustica)
נוסף בתאריך יולי 15, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

aaron_wurster

תאריך

מאי 28, 2024 12:04 אחה"צ MDT
Petrochelidon pyrrhonota - Photo (c) Dean Hester, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND), הועלה על ידי Dean Hester
הזיהוי של swq-staff: Petrochelidon pyrrhonota, שייך ל סנוניתיים (משפחה Hirundinidae)
נוסף בתאריך יולי 15, 2024
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת.ת

alexjdoyle17

תאריך

מאי 24, 2024 05:43 לפנה"צ MDT
Petrochelidon pyrrhonota - Photo (c) Dean Hester, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND), הועלה על ידי Dean Hester
הזיהוי של swq-staff: Petrochelidon pyrrhonota, שייך ל סנוניתיים (משפחה Hirundinidae)
נוסף בתאריך יולי 15, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

lilschoenster21

תאריך

יולי 8, 2024 02:07 אחה"צ MDT

מקום

Interior (Google, OSM)
Petrochelidon pyrrhonota - Photo (c) Dean Hester, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND), הועלה על ידי Dean Hester
הזיהוי של swq-staff: Petrochelidon pyrrhonota, שייך ל סנוניתיים (משפחה Hirundinidae)
נוסף בתאריך יולי 15, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

darabe22

תאריך

יולי 8, 2024 10:30 לפנה"צ MDT
Petrochelidon pyrrhonota - Photo (c) Dean Hester, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND), הועלה על ידי Dean Hester
הזיהוי של swq-staff: Petrochelidon pyrrhonota, שייך ל סנוניתיים (משפחה Hirundinidae)
נוסף בתאריך יולי 15, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

pierreloria

תאריך

אפריל 8, 2017 11:42 אחה"צ MDT
Neotamias minimus - Photo (c) Cameron Eckert, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Cameron Eckert
הזיהוי של swq-staff: Neotamias minimus, שייך ל סנאיים (משפחה Sciuridae)
נוסף בתאריך יולי 15, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

tesgeorge

תאריך

יולי 8, 2024 06:45 אחה"צ MDT
Cynomys ludovicianus - Photo (c) James Beissel, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי James Beissel
הזיהוי של swq-staff: Cynomys ludovicianus, שייך ל סנאיים (משפחה Sciuridae)
נוסף בתאריך יולי 15, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

tesgeorge

תאריך

יולי 9, 2024 02:17 אחה"צ MDT
Cynomys ludovicianus - Photo (c) James Beissel, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי James Beissel
הזיהוי של swq-staff: Cynomys ludovicianus, שייך ל סנאיים (משפחה Sciuridae)
נוסף בתאריך יולי 15, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

tesgeorge

תאריך

יולי 10, 2024 01:24 אחה"צ MDT
Neotamias minimus - Photo (c) Cameron Eckert, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Cameron Eckert
הזיהוי של swq-staff: Neotamias minimus, שייך ל סנאיים (משפחה Sciuridae)
נוסף בתאריך יולי 15, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

jkanda_23

תאריך

יוני 30, 2024 11:07 לפנה"צ MDT
Petrochelidon pyrrhonota - Photo (c) Dean Hester, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND), הועלה על ידי Dean Hester
הזיהוי של swq-staff: Petrochelidon pyrrhonota, שייך ל סנוניתיים (משפחה Hirundinidae)
נוסף בתאריך יולי 15, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

calebcatto

תאריך

מרץ 15, 2024 06:35 אחה"צ MDT
Cynomys ludovicianus - Photo (c) James Beissel, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי James Beissel
הזיהוי של swq-staff: Cynomys ludovicianus, שייך ל סנאיים (משפחה Sciuridae)
נוסף בתאריך יולי 15, 2024
תומך

תמונות/קולות

מה

אייל פרדי לבן-זנב (Odocoileus virginianus)

מתצפת.ת

calebcatto

תאריך

מרץ 15, 2024 06:54 אחה"צ MDT
אייל פרדי לבן-זנב - Photo (c) jefferykarafa, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי jefferykarafa
הזיהוי של swq-staff: אייל פרדי לבן-זנב (Odocoileus virginianus)
נוסף בתאריך יולי 15, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

bill_osborn

תאריך

יולי 13, 2024 02:42 אחה"צ MDT
Rubus idaeus - Photo (c) Ole Husby, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-SA)
הזיהוי של swq-staff: Rubus idaeus, שייך ל פטל (סוג Rubus)
נוסף בתאריך יולי 15, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

joempls

תאריך

יולי 11, 2024 07:33 אחה"צ MDT
Cynomys ludovicianus - Photo (c) James Beissel, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי James Beissel
הזיהוי של swq-staff: Cynomys ludovicianus, שייך ל סנאיים (משפחה Sciuridae)
נוסף בתאריך יולי 15, 2024
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת.ת

joempls

תאריך

יולי 11, 2024 07:33 אחה"צ MDT
Cynomys - Photo (c) Kevin Schafer, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND), הועלה על ידי Kevin Schafer
הזיהוי של swq-staff: סוג Cynomys, שייך ל סנאיים (משפחה Sciuridae)
נוסף בתאריך יולי 15, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

xavierpiron

תאריך

ספטמבר 13, 2016 08:49 אחה"צ MDT
Cynomys ludovicianus - Photo (c) James Beissel, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי James Beissel
הזיהוי של swq-staff: Cynomys ludovicianus, שייך ל סנאיים (משפחה Sciuridae)
נוסף בתאריך יולי 15, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

calebcatto

תאריך

מרץ 16, 2024 01:10 אחה"צ MDT
Yucca glauca - Photo (c) amkatros, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של swq-staff: Yucca glauca, שייך ל אספרגיים (משפחה Asparagaceae)
נוסף בתאריך יולי 15, 2024
תומך

תמונות/קולות

מה

ארנב כותנה מזרחי (Sylvilagus floridanus)

מתצפת.ת

wilson175

תאריך

יולי 14, 2024 08:44 לפנה"צ CDT
ארנב כותנה מזרחי - Photo (c) Pedro Peloso, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Pedro Peloso
הזיהוי של swq-staff: ארנב כותנה מזרחי (Sylvilagus floridanus)
נוסף בתאריך יולי 15, 2024
תומך

סטטיסטיקות

 • 4628