תמונות/קולות

מתצפת/ת

vlada3223

תאריך

ספטמבר 25, 2022 11:46 AM MSK
Ligustrum lucidum - Photo (c) Barbara, Jim, Edward Fleischman, כל הזכויות שמורות, uploaded by Barbara, Jim, Edward Fleischman
הזיהוי של svetlana-bogdanovich: Ligustrum lucidum, שייך ל זיתיים (משפחה Oleaceae)
נוסף בתאריך 30 ספטמבר, 2022
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת/ת

vlada3223

תאריך

ספטמבר 25, 2022 11:47 AM MSK
Pyracantha coccinea - Photo (c) 
Joanna Boisse, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-SA)
הזיהוי של svetlana-bogdanovich: Pyracantha coccinea, שייך ל ורדיים (משפחה Rosaceae)
נוסף בתאריך 30 ספטמבר, 2022
תומך

תמונות/קולות

מה

אילנתה בלוטית (Ailanthus altissima)

מתצפת/ת

vlada3223

תאריך

ספטמבר 25, 2022 11:47 AM MSK
איילנתה בלוטית - Photo (c) Matthieu Gauvain, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), uploaded by Matthieu Gauvain
הזיהוי של svetlana-bogdanovich: אילנתה בלוטית (Ailanthus altissima)
נוסף בתאריך 30 ספטמבר, 2022
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת/ת

vlada3223

תאריך

ספטמבר 25, 2022 12:27 PM MSK
Jacobaea maritima - Photo (c) Jim Evans, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-SA)
הזיהוי של svetlana-bogdanovich: Jacobaea maritima, שייך ל מורכבים (משפחה Asteraceae)
נוסף בתאריך 30 ספטמבר, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

vlada3223

תאריך

ספטמבר 25, 2022 12:00 PM MSK
Parthenocissus tricuspidata - Photo (c) Sandy Wolkenberg, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY), uploaded by Sandy Wolkenberg
הזיהוי של svetlana-bogdanovich: Parthenocissus tricuspidata, שייך ל דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)
נוסף בתאריך 30 ספטמבר, 2022
מוביל.ה

תמונות/קולות

מה

תאנה (Ficus carica)

מתצפת/ת

vlada3223

תאריך

ספטמבר 25, 2022 11:48 AM MSK
תאנה - Photo (c) Drepanostoma, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), uploaded by Drepanostoma
הזיהוי של svetlana-bogdanovich: תאנה (Ficus carica)
נוסף בתאריך 30 ספטמבר, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

vlada3223

תאריך

ספטמבר 25, 2022 11:49 AM MSK
Pyracantha coccinea - Photo (c) 
Joanna Boisse, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-SA)
הזיהוי של svetlana-bogdanovich: Pyracantha coccinea, שייך ל ורדיים (משפחה Rosaceae)
נוסף בתאריך 30 ספטמבר, 2022
מוביל.ה

תמונות/קולות

מה

קיסוס החורש (Hedera helix)

מתצפת/ת

vlada3223

תאריך

ספטמבר 25, 2022 11:53 AM MSK
קיסוס החורש - Photo (c) Gianni Del Bufalo, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY), uploaded by Gianni Del Bufalo
הזיהוי של svetlana-bogdanovich: קיסוס החורש (Hedera helix)
נוסף בתאריך 30 ספטמבר, 2022
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת/ת

vlada3223

תאריך

ספטמבר 25, 2022 11:54 AM MSK
Geranium macrorrhizum - Photo (c) helloimthewanderer, כל הזכויות שמורות
הזיהוי של svetlana-bogdanovich: Geranium macrorrhizum, שייך ל גרניון (משפחה Geraniaceae)
נוסף בתאריך 30 ספטמבר, 2022
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת/ת

vlada3223

תאריך

ספטמבר 25, 2022 11:54 AM MSK
Jasminum nudiflorum - Photo (c) larrytip, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), uploaded by larrytip
הזיהוי של svetlana-bogdanovich: Jasminum nudiflorum, שייך ל זיתיים (משפחה Oleaceae)
נוסף בתאריך 30 ספטמבר, 2022
מוביל.ה

תמונות/קולות

מה

קיסוס החורש (Hedera helix)

מתצפת/ת

vlada3223

תאריך

ספטמבר 25, 2022 11:54 AM MSK
קיסוס החורש - Photo (c) Gianni Del Bufalo, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY), uploaded by Gianni Del Bufalo
הזיהוי של svetlana-bogdanovich: קיסוס החורש (Hedera helix)
נוסף בתאריך 30 ספטמבר, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

vlada3223

תאריך

ספטמבר 25, 2022 11:57 AM MSK
Pyracantha coccinea - Photo (c) 
Joanna Boisse, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-SA)
הזיהוי של svetlana-bogdanovich: Pyracantha coccinea, שייך ל ורדיים (משפחה Rosaceae)
נוסף בתאריך 30 ספטמבר, 2022
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת/ת

vlada3223

תאריך

ספטמבר 25, 2022 12:01 PM MSK
Albizia julibrissin - Photo (c) Fanghong, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-SA)
הזיהוי של svetlana-bogdanovich: Albizia julibrissin, שייך ל קטניות (משפחה Fabaceae)
נוסף בתאריך 30 ספטמבר, 2022
מוביל.ה

תמונות/קולות

מה

דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)

מתצפת/ת

vlada3223

תאריך

ספטמבר 25, 2022 12:08 PM MSK
לילנית רב גונית - Photo (c) rsalgadogarciglia, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), uploaded by rsalgadogarciglia
הזיהוי של svetlana-bogdanovich: לילנית רב גונית (Mirabilis jalapa)
נוסף בתאריך 30 ספטמבר, 2022
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת/ת

mary2413

תאריך

ספטמבר 25, 2022 12:11 PM MSK
Cotinus coggygria - Photo (c) Annette Geiser-Barkhausen, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), uploaded by Annette Geiser-Barkhausen
הזיהוי של svetlana-bogdanovich: Cotinus coggygria, שייך ל דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)
נוסף בתאריך 30 ספטמבר, 2022
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת/ת

mary2413

תאריך

ספטמבר 25, 2022 12:45 PM MSK
Euonymus latifolius - Photo (c) Stefano Macchetta, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA), uploaded by Stefano Macchetta
הזיהוי של svetlana-bogdanovich: Euonymus latifolius, שייך ל דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)
נוסף בתאריך 30 ספטמבר, 2022
תומך

תמונות/קולות

מה

Cornus mas

מתצפת/ת

glazateni

תאריך

ספטמבר 30, 2022 02:34 AM MSK
Cornus mas - Photo (c) Vireloup, כל הזכויות שמורות, uploaded by Vireloup
הזיהוי של svetlana-bogdanovich: Cornus mas, שייך ל דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)
נוסף בתאריך 30 ספטמבר, 2022
משתפר.ת

תמונות/קולות

מה

ער אציל (Laurus nobilis)

מתצפת/ת

sofya_dunaeva

תאריך

ספטמבר 18, 2022 10:28 AM MSK
ער אציל - Photo (c) James Gaither, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND)
הזיהוי של svetlana-bogdanovich: ער אציל (Laurus nobilis)
נוסף בתאריך 30 ספטמבר, 2022
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת/ת

nomen_dubium

תאריך

יולי 31, 2022 04:28 PM MSK

מקום

Керчь (Google, OSM)
Rapana venosa - Photo (c) Eddi Bisulli, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), uploaded by Eddi Bisulli
הזיהוי של svetlana-bogdanovich: Rapana venosa, שייך ל ארגמוניים (משפחה Muricidae)
נוסף בתאריך 28 ספטמבר, 2022
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת/ת

pananjey

תאריך

ספטמבר 6, 2022 11:33 AM MSK
Euonymus latifolius - Photo (c) Stefano Macchetta, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA), uploaded by Stefano Macchetta
הזיהוי של svetlana-bogdanovich: Euonymus latifolius, שייך ל דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)
נוסף בתאריך 28 ספטמבר, 2022
משתפר.ת

תמונות/קולות

מה

מצליבים (משפחה Brassicaceae)

מתצפת/ת

marina_gorbunova

תאריך

יוני 12, 2019 12:00 PM MSK
דקורניהמנוצה - Photo (c) Susan J. Hewitt, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), uploaded by Susan J. Hewitt
הזיהוי של svetlana-bogdanovich: דקורניהמנוצה (Descurainia sophia)
נוסף בתאריך 28 ספטמבר, 2022
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת/ת

marialukina

תאריך

יולי 12, 2022 11:21 AM MSK
Diplotaxis tenuifolia - Photo (c) antoniorico, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של svetlana-bogdanovich: Diplotaxis tenuifolia, שייך ל מצליבים (משפחה Brassicaceae)
נוסף בתאריך 28 ספטמבר, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

katerina_kashirina

תאריך

יוני 5, 2022 09:07 AM MSK
Consolida orientalis - Photo (c) Wildlife Travel, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של svetlana-bogdanovich: Consolida orientalis, שייך ל דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)
נוסף בתאריך 28 ספטמבר, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

katerina_kashirina

תאריך

יוני 5, 2022 09:10 AM MSK
Lysimachia - Photo (c) Kari Pihlaviita, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), uploaded by Kari Pihlaviita
הזיהוי של svetlana-bogdanovich: סוג Lysimachia, שייך ל מירסיניים (תת משפחה Myrsinoideae)
נוסף בתאריך 28 ספטמבר, 2022
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת/ת

vadim66

תאריך

יולי 28, 2022 12:54 PM MSK
Cuscuta lupuliformis - Photo (c) Marco Schmidt, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA), uploaded by Marco Schmidt
הזיהוי של svetlana-bogdanovich: Cuscuta lupuliformis, שייך ל כשות (סוג Cuscuta)
נוסף בתאריך 28 ספטמבר, 2022
מוביל.ה

תמונות/קולות

מה

חבלבל (סוג Convolvulus)

מתצפת/ת

anastasia_kisello

תאריך

ספטמבר 22, 2022 02:38 PM MSK
חבלבל השדה - Photo (c) T. E. D., כל הזכויות שמורות, uploaded by T. E. D.
הזיהוי של svetlana-bogdanovich: חבלבל השדה (Convolvulus arvensis)
נוסף בתאריך 28 ספטמבר, 2022
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת/ת

kosmonavtka

תאריך

יוני 4, 2022 12:57 PM MSK
Nigella damascena - Photo (c) 
Gordon Joly, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY)
הזיהוי של svetlana-bogdanovich: Nigella damascena, שייך ל דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)
נוסף בתאריך 28 ספטמבר, 2022
תומך

תמונות/קולות

מה

אלון לביד (Quercus pubescens)

מתצפת/ת

borovskatya

תאריך

ספטמבר 22, 2022 10:20 AM MSK
אלון לביד - Photo (c) mustafa gökmen, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), uploaded by mustafa gökmen
הזיהוי של svetlana-bogdanovich: אלון לביד (Quercus pubescens)
נוסף בתאריך 28 ספטמבר, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

borovskatya

תאריך

ספטמבר 22, 2022 10:22 AM MSK
Cormus domestica - Photo (c) Clement Rivier Photos, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), uploaded by Clement Rivier Photos
הזיהוי של svetlana-bogdanovich: Cormus domestica, שייך ל ורדיים (משפחה Rosaceae)
נוסף בתאריך 28 ספטמבר, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

borovskatya

תאריך

ספטמבר 22, 2022 10:31 AM MSK
Hippocrepis emerus - Photo (c) Сергей, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), uploaded by Сергей
הזיהוי של svetlana-bogdanovich: Hippocrepis emerus, שייך ל קטניות (משפחה Fabaceae)
נוסף בתאריך 28 ספטמבר, 2022
תומך

סטטיסטיקות

 • 25032