תמונות/קולות

מתצפת.ת

sanderson1976

תאריך

אוקטובר 25, 2021 08:47 לפנה"צ EDT
Nannopterum auritum - Photo (c) José Antonio Linage Espinosa, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי José Antonio Linage Espinosa
הזיהוי של stricky228: Nannopterum auritum, שייך ל קורמורניים (משפחה Phalacrocoracidae)
נוסף בתאריך מרץ 4, 2023
תומך
נוסף בגלל שינוי טקסונומי

תמונות/קולות

מתצפת.ת

arapp5

תאריך

פברואר 15, 2021 05:10 אחה"צ EST
Corthylio calendula - Photo (c) Mark Shields, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Mark Shields
הזיהוי של stricky228: Corthylio calendula, שייך ל ציפורי שיר (סדרה Passeriformes)
נוסף בתאריך פברואר 15, 2023
תומך
נוסף בגלל שינוי טקסונומי

תמונות/קולות

מתצפת.ת

fredatwood

תאריך

ספטמבר 13, 2022 06:03 אחה"צ EDT
Ancyloxypha numitor - Photo (c) Rob Van Epps, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Rob Van Epps
הזיהוי של stricky228: Ancyloxypha numitor, שייך ל הספריתיים (משפחה Hesperiidae)
נוסף בתאריך ספטמבר 22, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

fredatwood

תאריך

ספטמבר 13, 2022 06:33 אחה"צ EDT
Euptoieta claudia - Photo (c) Ken Slade, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של stricky228: Euptoieta claudia, שייך ל נימפיתיים (משפחה Nymphalidae)
נוסף בתאריך ספטמבר 22, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

fredatwood

תאריך

ספטמבר 13, 2022 05:08 אחה"צ EDT
Hylephila phyleus - Photo (c) Ken-ichi Ueda, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY), הועלה על ידי Ken-ichi Ueda
הזיהוי של stricky228: Hylephila phyleus, שייך ל הספריתיים (משפחה Hesperiidae)
נוסף בתאריך ספטמבר 22, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

fredatwood

תאריך

ספטמבר 13, 2022 04:59 אחה"צ EDT
Atteva aurea - Photo (c) Ken-ichi Ueda, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY)
הזיהוי של stricky228: Atteva aurea, שייך ל פרפראים ועשים (סדרה Lepidoptera)
נוסף בתאריך ספטמבר 22, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

fredatwood

תאריך

ספטמבר 13, 2022 05:08 אחה"צ EDT
Scolia dubia - Photo (c) Thomas Shahan, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Thomas Shahan
הזיהוי של stricky228: Scolia dubia, שייך ל פגיונאים (משפחה Scoliidae)
נוסף בתאריך ספטמבר 22, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

fredatwood

תאריך

ספטמבר 10, 2022 01:39 אחה"צ EDT
Clematis terniflora - Photo (c) Sandy Wolkenberg, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY), הועלה על ידי Sandy Wolkenberg
הזיהוי של stricky228: Clematis terniflora, שייך ל נוריתיים (משפחה Ranunculaceae)
נוסף בתאריך ספטמבר 22, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

fredatwood

תאריך

ספטמבר 10, 2022 10:03 לפנה"צ EDT
Gasteracantha cancriformis - Photo (c) kenbuc, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של stricky228: Gasteracantha cancriformis, שייך ל גלגלניים (משפחה Araneidae)
נוסף בתאריך ספטמבר 22, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

fredatwood

תאריך

ספטמבר 2022

מקום

Virginia, US (Google, OSM)
Terrapene carolina - Photo (c) Richard Coldiron, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Richard Coldiron
הזיהוי של stricky228: Terrapene carolina, שייך ל צבים ביצתיים (משפחה Emydidae)
נוסף בתאריך ספטמבר 22, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

fredatwood

תאריך

ספטמבר 17, 2022 11:37 לפנה"צ EDT
Erynnis horatius - Photo (c) Katja Schulz, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY)
הזיהוי של stricky228: Erynnis horatius, שייך ל הספריתיים (משפחה Hesperiidae)
נוסף בתאריך ספטמבר 22, 2022
תומך

תמונות/קולות

מה

אדום חזה אמריקאי (Turdus migratorius)

מתצפת.ת

maractwin

תאריך

יוני 7, 2022 12:05 אחה"צ EDT
אדום חזה אמריקאי - Photo (c) Dimitris Salas, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Dimitris Salas
הזיהוי של stricky228: אדום חזה אמריקאי (Turdus migratorius)
נוסף בתאריך יוני 10, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

quinnbirds

תאריך

מאי 27, 2022 11:24 לפנה"צ MDT
Perisoreus canadensis - Photo (c) Tim Harding, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND)
הזיהוי של stricky228: Perisoreus canadensis, שייך ל עורביים (משפחה Corvidae)
נוסף בתאריך יוני 7, 2022
תומך

תמונות/קולות

מה

בצנית ברודה (Actitis macularius)

מתצפת.ת

quinnbirds

תאריך

יוני 2, 2022 01:54 אחה"צ MDT
בצנית ברודה - Photo (c) Jason Headley, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Jason Headley
הזיהוי של stricky228: בצנית ברודה (Actitis macularius)
נוסף בתאריך יוני 7, 2022
תומך

תמונות/קולות

מה

תרנגול הודו מצוי (Meleagris gallopavo)

מתצפת.ת

hobiecat

תאריך

מאי 13, 2022
תרנגול הודו מצוי - Photo (c) Matt K, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Matt K
הזיהוי של stricky228: תרנגול הודו מצוי (Meleagris gallopavo)
נוסף בתאריך מאי 21, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

hobiecat

תאריך

מאי 13, 2022
Aquilegia canadensis - Photo (c) Susan Elliott, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Susan Elliott
הזיהוי של stricky228: Aquilegia canadensis, שייך ל נוריתיים (משפחה Ranunculaceae)
נוסף בתאריך מאי 21, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

hobiecat

תאריך

מאי 12, 2022
Arisaema triphyllum - Photo (c) Jason Hollinger, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY)
הזיהוי של stricky228: Arisaema triphyllum, שייך ל לופיים (משפחה Araceae)
נוסף בתאריך מאי 21, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

hobiecat

תאריך

מאי 15, 2022
Papilio polyxenes - Photo (c) Juan Carlos Garcia Morales, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Juan Carlos Garcia Morales
הזיהוי של stricky228: Papilio polyxenes, שייך ל צבעוניים (משפחה Papilionidae)
נוסף בתאריך מאי 21, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

hobiecat

תאריך

מאי 14, 2022
Colias philodice - Photo (c) Michael King, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Michael King
הזיהוי של stricky228: Colias philodice, שייך ל לבניניים (משפחה Pieridae)
נוסף בתאריך מאי 21, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

fogartyf

תאריך

ינואר 23, 2022 09:55 לפנה"צ PST
Falco columbarius suckleyi - Photo (c) Christian Artuso, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND), הועלה על ידי Christian Artuso
הזיהוי של stricky228: Falco columbarius ssp. suckleyi, שייך ל בז גַּמד (Falco columbarius)
נוסף בתאריך מאי 6, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

allenbryan

תאריך

אפריל 13, 2022 06:23 אחה"צ EDT
Hemaris diffinis - Photo (c) tex-anne, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי tex-anne
הזיהוי של stricky228: Hemaris diffinis, שייך ל רפרפיים (משפחה Sphingidae)
נוסף בתאריך מאי 4, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

allenbryan

תאריך

יולי 2007

מקום

Virginia, US (Google, OSM)
Satyrium kingi - Photo (c) Rob Van Epps, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Rob Van Epps
הזיהוי של stricky228: Satyrium kingi, שייך ל כחליליים (משפחה Lycaenidae)
נוסף בתאריך מאי 4, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

allenbryan

תאריך

אפריל 22, 2022 07:22 אחה"צ EDT
Abaeis nicippe - Photo (c) Judy Gallagher, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-SA), הועלה על ידי Judy Gallagher
הזיהוי של stricky228: Abaeis nicippe, שייך ל לבניניים (משפחה Pieridae)
נוסף בתאריך מאי 4, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

velodrome

תאריך

אפריל 16, 2022 01:06 אחה"צ PDT
Limosa fedoa - Photo (c) itazura, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של stricky228: Limosa fedoa, שייך ל חרטומניים (משפחה Scolopacidae)
נוסף בתאריך מאי 1, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

idfennell

תאריך

אפריל 29, 2022 11:36 לפנה"צ MDT
Limosa fedoa - Photo (c) itazura, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של stricky228: Limosa fedoa, שייך ל חרטומניים (משפחה Scolopacidae)
נוסף בתאריך מאי 1, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

aaronveale

תאריך

אפריל 30, 2022 08:57 לפנה"צ MDT
Limosa fedoa - Photo (c) itazura, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של stricky228: Limosa fedoa, שייך ל חרטומניים (משפחה Scolopacidae)
נוסף בתאריך מאי 1, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

leisah

תאריך

אפריל 29, 2022 05:10 אחה"צ MDT
Limosa fedoa - Photo (c) itazura, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של stricky228: Limosa fedoa, שייך ל חרטומניים (משפחה Scolopacidae)
נוסף בתאריך מאי 1, 2022
תומך

תמונות/קולות

מה

ברווז צהוב-מצח (Mareca penelope)

מתצפת.ת

fogartyf

תאריך

פברואר 21, 2022 09:49 לפנה"צ PST
ברווז צהוב מצח - Photo (c) Riley Walsh, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Riley Walsh
הזיהוי של stricky228: ברווז צהוב-מצח (Mareca penelope)
נוסף בתאריך אפריל 30, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

fogartyf

תאריך

ינואר 23, 2022 09:06 לפנה"צ PST
Spizella pallida - Photo (c) Greg Lasley, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Greg Lasley
הזיהוי של stricky228: Spizella pallida, שייך ל ציפורי שיר (סדרה Passeriformes)
נוסף בתאריך אפריל 30, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

kennkaufman

תאריך

ספטמבר 17, 2021 01:29 אחה"צ EDT

תיאור

The species is locally common. Saw at least 6 today.

Tharsalea hyllus - Photo (c) Rebecca McCluskey, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Rebecca McCluskey
הזיהוי של stricky228: Tharsalea hyllus, שייך ל כחליליים (משפחה Lycaenidae)
נוסף בתאריך פברואר 18, 2022
תומך
נוסף בגלל שינוי טקסונומי

סטטיסטיקות

 • 139