תמונות/קולות

מתצפת.ת

fredatwood

תאריך

ספטמבר 13, 2022 06:03 PM EDT
Ancyloxypha numitor - Photo (c) Rob Van Epps, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Rob Van Epps
הזיהוי של stricky228: Ancyloxypha numitor, שייך ל הספריתיים (משפחה Hesperiidae)
נוסף בתאריך 22 ספטמבר, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

fredatwood

תאריך

ספטמבר 13, 2022 06:33 PM EDT
Euptoieta claudia - Photo (c) Ken Slade, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של stricky228: Euptoieta claudia, שייך ל נימפיתיים (משפחה Nymphalidae)
נוסף בתאריך 22 ספטמבר, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

fredatwood

תאריך

ספטמבר 13, 2022 05:08 PM EDT
Hylephila phyleus - Photo (c) Ken-ichi Ueda, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY), הועלה על ידי Ken-ichi Ueda
הזיהוי של stricky228: Hylephila phyleus, שייך ל הספריתיים (משפחה Hesperiidae)
נוסף בתאריך 22 ספטמבר, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

fredatwood

תאריך

ספטמבר 13, 2022 04:59 PM EDT
Atteva aurea - Photo (c) Ken-ichi Ueda, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY)
הזיהוי של stricky228: Atteva aurea, שייך ל פרפראים ועשים (סדרה Lepidoptera)
נוסף בתאריך 22 ספטמבר, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

fredatwood

תאריך

ספטמבר 13, 2022 05:08 PM EDT
Scolia dubia - Photo (c) Thomas Shahan, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Thomas Shahan
הזיהוי של stricky228: Scolia dubia, שייך ל פגיונאים (משפחה Scoliidae)
נוסף בתאריך 22 ספטמבר, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

fredatwood

תאריך

ספטמבר 10, 2022 01:39 PM EDT
Clematis terniflora - Photo (c) Sandy Wolkenberg, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY), הועלה על ידי Sandy Wolkenberg
הזיהוי של stricky228: Clematis terniflora, שייך ל דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)
נוסף בתאריך 22 ספטמבר, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

fredatwood

תאריך

ספטמבר 10, 2022 10:03 AM EDT
Gasteracantha cancriformis - Photo (c) Vinícius Rodrigues de Souza, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Vinícius Rodrigues de Souza
הזיהוי של stricky228: Gasteracantha cancriformis, שייך ל גלגלניים (משפחה Araneidae)
נוסף בתאריך 22 ספטמבר, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

fredatwood

תאריך

ספטמבר 2022

מקום

Virginia, US (Google, OSM)
Terrapene carolina - Photo (c) Tony Gerard, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Tony Gerard
הזיהוי של stricky228: Terrapene carolina, שייך ל צבים ביצתיים (משפחה Emydidae)
נוסף בתאריך 22 ספטמבר, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

fredatwood

תאריך

ספטמבר 17, 2022 11:37 AM EDT
Erynnis horatius - Photo (c) Katja Schulz, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY)
הזיהוי של stricky228: Erynnis horatius, שייך ל הספריתיים (משפחה Hesperiidae)
נוסף בתאריך 22 ספטמבר, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

roy_cohutta

תאריך

יוני 2011

מקום

Georgia, US (Google, OSM)

תיאור

This is a forced flight shot, because after watching a few of these Tiger Spiketails for two days, I NEVER once saw one perch. I did observe a female laying eggs in the tiny stream, but mostly just observed a few males patrolling slowly. This location / habitat was a tiny stream, with clear water and sandy substrate, with a surrounding rocky seep area, in a small draw between two steep ridges. It was very dark under thick forest canopy, so I set up a Nikon Speedlight (as a remote slave) on my backpacking tripod to provide much needed light. After about 50 attempts, this was the best shot (most times I missed altogether).

Obviously, I looked for a perched individual, but found none. I tried shooting rapid-fire, but got only blurred images, as there was not enough light. I finally settled on trying for single shots with the flash (using a large f/stop / small aperature to increase depth of field so as to hopefully get the Spiketail in focus-shutter speed was 1/60). I missed numerous times, as the Spiketail(s) would pass right by me at shin level.

During August of 2013 I again observed this species (one individual) on the Jacks River Trail in the Cohutta Wilderness, but did not photograph.

Cordulegaster erronea - Photo (c) Nathaniel Schwartz, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND), הועלה על ידי Nathaniel Schwartz
הזיהוי של stricky228: Cordulegaster erronea, שייך ל שפיריות (תת-סדרה Anisoptera)
נוסף בתאריך 21 יוני, 2022
תומך

תמונות/קולות

מה

אדום חזה אמריקאי (Turdus migratorius)

מתצפת.ת

maractwin

תאריך

יוני 7, 2022 12:05 PM EDT
אדום חזה אמריקאי - Photo (c) Judy Gallagher, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY)
הזיהוי של stricky228: אדום חזה אמריקאי (Turdus migratorius)
נוסף בתאריך 10 יוני, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

ballsussysus

תאריך

מאי 27, 2022 11:24 AM MDT
Perisoreus canadensis - Photo (c) edporopat, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי edporopat
הזיהוי של stricky228: Perisoreus canadensis, שייך ל ציפורי שיר (סדרה Passeriformes)
נוסף בתאריך 07 יוני, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

ballsussysus

תאריך

יוני 2, 2022 01:54 PM MDT
Actitis macularius - Photo (c) Jason Headley, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Jason Headley
הזיהוי של stricky228: Actitis macularius, שייך ל חופמאים (סדרה Charadriiformes)
נוסף בתאריך 07 יוני, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

hobiecat

תאריך

מאי 13, 2022
Meleagris gallopavo - Photo (c) Matt K, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Matt K
הזיהוי של stricky228: Meleagris gallopavo, שייך ל ציפורים (מחלקה Aves)
נוסף בתאריך 21 מאי, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

hobiecat

תאריך

מאי 13, 2022
Aquilegia canadensis - Photo (c) Susan Elliott, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Susan Elliott
הזיהוי של stricky228: Aquilegia canadensis, שייך ל דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)
נוסף בתאריך 21 מאי, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

hobiecat

תאריך

מאי 12, 2022
Arisaema triphyllum - Photo (c) Jason Hollinger, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY)
הזיהוי של stricky228: Arisaema triphyllum, שייך ל לופיים (משפחה Araceae)
נוסף בתאריך 21 מאי, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

hobiecat

תאריך

מאי 15, 2022
Papilio polyxenes - Photo (c) Juan Carlos Garcia Morales, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Juan Carlos Garcia Morales
הזיהוי של stricky228: Papilio polyxenes, שייך ל פרפרים (משפחת על Papilionoidea)
נוסף בתאריך 21 מאי, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

hobiecat

תאריך

מאי 14, 2022
Colias philodice - Photo (c) Michael King, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Michael King
הזיהוי של stricky228: Colias philodice, שייך ל לבניניים (משפחה Pieridae)
נוסף בתאריך 21 מאי, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

fogartyf

תאריך

ינואר 23, 2022 09:55 AM PST
Falco columbarius suckleyi - Photo (c) Christian Artuso, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND), הועלה על ידי Christian Artuso
הזיהוי של stricky228: Falco columbarius ssp. suckleyi, שייך ל בז גמד (Falco columbarius)
נוסף בתאריך 06 מאי, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

allenbryan

תאריך

אפריל 13, 2022 06:23 PM EDT
Hemaris diffinis - Photo (c) tex-anne, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי tex-anne
הזיהוי של stricky228: Hemaris diffinis, שייך ל רפרפיים (משפחה Sphingidae)
נוסף בתאריך 04 מאי, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

allenbryan

תאריך

יולי 2007

מקום

Virginia, US (Google, OSM)
Satyrium kingi - Photo (c) Rob Van Epps, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Rob Van Epps
הזיהוי של stricky228: Satyrium kingi, שייך ל כחליליים (משפחה Lycaenidae)
נוסף בתאריך 04 מאי, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

allenbryan

תאריך

אפריל 22, 2022 07:22 PM EDT
Abaeis nicippe - Photo (c) Judy Gallagher, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY), הועלה על ידי Judy Gallagher
הזיהוי של stricky228: Abaeis nicippe, שייך ל לבניניים (משפחה Pieridae)
נוסף בתאריך 04 מאי, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

velodrome

תאריך

אפריל 16, 2022 01:06 PM PDT
Limosa fedoa - Photo (c) NatureShutterbug, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי NatureShutterbug
הזיהוי של stricky228: Limosa fedoa, שייך ל חופמאים (סדרה Charadriiformes)
נוסף בתאריך 01 מאי, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

idfennell

תאריך

אפריל 29, 2022 11:36 AM MDT
Limosa fedoa - Photo (c) NatureShutterbug, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי NatureShutterbug
הזיהוי של stricky228: Limosa fedoa, שייך ל חופמאים (סדרה Charadriiformes)
נוסף בתאריך 01 מאי, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

aaronveale

תאריך

אפריל 30, 2022 08:57 AM MDT
Limosa fedoa - Photo (c) NatureShutterbug, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי NatureShutterbug
הזיהוי של stricky228: Limosa fedoa, שייך ל חופמאים (סדרה Charadriiformes)
נוסף בתאריך 01 מאי, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

leisah

תאריך

אפריל 29, 2022 05:10 PM MDT
Limosa fedoa - Photo (c) NatureShutterbug, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי NatureShutterbug
הזיהוי של stricky228: Limosa fedoa, שייך ל חופמאים (סדרה Charadriiformes)
נוסף בתאריך 01 מאי, 2022
תומך

תמונות/קולות

מה

ברווז צהוב-מצח (Mareca penelope)

מתצפת.ת

fogartyf

תאריך

פברואר 21, 2022 09:49 AM PST
ברווז צהוב מצח - Photo (c) zametnya, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של stricky228: ברווז צהוב-מצח (Mareca penelope)
נוסף בתאריך 30 אפריל, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

fogartyf

תאריך

ינואר 23, 2022 09:06 AM PST
Spizella pallida - Photo (c) Greg Lasley, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Greg Lasley
הזיהוי של stricky228: Spizella pallida, שייך ל ציפורי שיר (סדרה Passeriformes)
נוסף בתאריך 30 אפריל, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

kennkaufman

תאריך

ספטמבר 17, 2021 01:29 PM EDT

תיאור

The species is locally common. Saw at least 6 today.

Tharsalea hyllus - Photo (c) pondhawk, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY)
הזיהוי של stricky228: Tharsalea hyllus, שייך ל כחליליים (משפחה Lycaenidae)
נוסף בתאריך 18 פברואר, 2022
תומך
נוסף בגלל שינוי טקסונומי

תמונות/קולות

מתצפת.ת

kennkaufman

תאריך

ספטמבר 17, 2021 01:29 PM EDT

תיאור

The species is locally common. Saw at least 6 today.

Lycaena hyllus - Photo (c) pondhawk, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY)
הזיהוי של stricky228: Lycaena hyllus [inactive], שייך ל כחליליים (משפחה Lycaenidae)
נוסף בתאריך 18 פברואר, 2022
חריג טקסונומית
(טקסון לא פעיל) נוסף בגלל שינוי טקסונומי

סטטיסטיקות

 • 138