תמונות/קולות

מתצפת.ת

mikepatterson

תאריך

יוני 18, 2022 09:10 AM PDT
Physocarpus capitatus - Photo (c) brock, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי brock
הזיהוי של stevewarner: Physocarpus capitatus, שייך ל ורדיים (משפחה Rosaceae)
נוסף בתאריך 19 יוני, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

mikepatterson

תאריך

יוני 18, 2022 08:59 AM PDT
Contopus cooperi - Photo (c) BJ Stacey, כל הזכויות שמורות
הזיהוי של stevewarner: Contopus cooperi, שייך ל ציפורי שיר (סדרה Passeriformes)
נוסף בתאריך 19 יוני, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

mikepatterson

תאריך

יוני 17, 2022 11:54 AM PDT
Neotamias townsendii - Photo (c) Ken Clifton, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של stevewarner: Neotamias townsendii, שייך ל סנאיים (משפחה Sciuridae)
נוסף בתאריך 19 יוני, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

mikepatterson

תאריך

יוני 2019

תיאור

Recently described subspecies junia

Tharsalea mariposa - Photo (c) Ken-ichi Ueda, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY), הועלה על ידי Ken-ichi Ueda
הזיהוי של stevewarner: Tharsalea mariposa, שייך ל כחליליים (משפחה Lycaenidae)
נוסף בתאריך 18 פברואר, 2022
תומך
נוסף בגלל שינוי טקסונומי

תמונות/קולות

מתצפת.ת

mikepatterson

תאריך

יוני 2019

תיאור

Recently described subspecies junia

Tharsalea mariposa - Photo (c) Ken-ichi Ueda, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY), הועלה על ידי Ken-ichi Ueda
הזיהוי של stevewarner: Tharsalea mariposa, שייך ל כחליליים (משפחה Lycaenidae)
נוסף בתאריך 18 פברואר, 2022
תומך
נוסף בגלל שינוי טקסונומי

תמונות/קולות

מתצפת.ת

mikepatterson

תאריך

יוני 26, 2018 01:00 PM PDT

תיאור

Recently described subspecies junia.

See: Journal of the Lepidopterists' Society 72(1):1-26. 2018 http://www.bioone.org/doi/10.18473/lepi.72i1.a2

Tharsalea mariposa - Photo (c) Ken-ichi Ueda, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY), הועלה על ידי Ken-ichi Ueda
הזיהוי של stevewarner: Tharsalea mariposa, שייך ל כחליליים (משפחה Lycaenidae)
נוסף בתאריך 18 פברואר, 2022
תומך
נוסף בגלל שינוי טקסונומי

תמונות/קולות

מתצפת.ת

mikepatterson

תאריך

יוני 17, 2018 09:43 AM PDT
Tharsalea helloides - Photo (c) Jerry Oldenettel, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של stevewarner: Tharsalea helloides, שייך ל כחליליים (משפחה Lycaenidae)
נוסף בתאריך 18 פברואר, 2022
תומך
נוסף בגלל שינוי טקסונומי

תמונות/קולות

מתצפת.ת

mikepatterson

תאריך

יולי 14, 2018 11:40 AM PDT
Tharsalea helloides - Photo (c) Jerry Oldenettel, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של stevewarner: Tharsalea helloides, שייך ל כחליליים (משפחה Lycaenidae)
נוסף בתאריך 18 פברואר, 2022
תומך
נוסף בגלל שינוי טקסונומי

תמונות/קולות

מתצפת.ת

mikepatterson

תאריך

אוגוסט 26, 2017 01:03 PM PDT
Tharsalea helloides - Photo (c) Jerry Oldenettel, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של stevewarner: Tharsalea helloides, שייך ל כחליליים (משפחה Lycaenidae)
נוסף בתאריך 18 פברואר, 2022
תומך
נוסף בגלל שינוי טקסונומי

תמונות/קולות

מתצפת.ת

mikepatterson

תאריך

יוני 2019

תיאור

Recently described subspecies junia

Lycaena mariposa - Photo (c) Ken-ichi Ueda, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY), הועלה על ידי Ken-ichi Ueda
הזיהוי של stevewarner: Lycaena mariposa [inactive], שייך ל כחליליים (משפחה Lycaenidae)
נוסף בתאריך 18 פברואר, 2022
חריג טקסונומית
(טקסון לא פעיל) נוסף בגלל שינוי טקסונומי

תמונות/קולות

מתצפת.ת

mikepatterson

תאריך

יוני 2019

תיאור

Recently described subspecies junia

Lycaena mariposa - Photo (c) Ken-ichi Ueda, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY), הועלה על ידי Ken-ichi Ueda
הזיהוי של stevewarner: Lycaena mariposa [inactive], שייך ל כחליליים (משפחה Lycaenidae)
נוסף בתאריך 18 פברואר, 2022
חריג טקסונומית
(טקסון לא פעיל) נוסף בגלל שינוי טקסונומי

תמונות/קולות

מתצפת.ת

mikepatterson

תאריך

יוני 26, 2018 01:00 PM PDT

תיאור

Recently described subspecies junia.

See: Journal of the Lepidopterists' Society 72(1):1-26. 2018 http://www.bioone.org/doi/10.18473/lepi.72i1.a2

Lycaena mariposa - Photo (c) Ken-ichi Ueda, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY), הועלה על ידי Ken-ichi Ueda
הזיהוי של stevewarner: Lycaena mariposa [inactive], שייך ל כחליליים (משפחה Lycaenidae)
נוסף בתאריך 18 פברואר, 2022
חריג טקסונומית
(טקסון לא פעיל) נוסף בגלל שינוי טקסונומי

תמונות/קולות

מתצפת.ת

jimjohnson

תאריך

פברואר 1, 2022 11:40 AM PST

תיאור

Salpinctes obsoletus - Photo (c) Jerry Oldenettel, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של stevewarner: Salpinctes obsoletus, שייך ל ציפורי שיר (סדרה Passeriformes)
נוסף בתאריך 11 פברואר, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

mikepatterson

תאריך

דצמבר 11, 2021 11:37 AM PST

מקום

Sunset Beach (Google, OSM)
Larus argentatus - Photo (c) Andrew Thompson, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Andrew Thompson
הזיהוי של stevewarner: Larus argentatus, שייך ל שחף (סוג Larus)
נוסף בתאריך 18 דצמבר, 2021
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

mikepatterson

תאריך

דצמבר 5, 2021 11:05 AM PST

מקום

Wireless Rd (Google, OSM)
Gallinago delicata - Photo (c) Juan Miguel Artigas Azas, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Juan Miguel Artigas Azas
הזיהוי של stevewarner: Gallinago delicata, שייך ל חופמאים (סדרה Charadriiformes)
נוסף בתאריך 08 דצמבר, 2021
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

davidcbailey

תאריך

אוגוסט 10, 2021 08:27 AM PDT
Emerita analoga - Photo (c) stevenw12339, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של stevewarner: Emerita analoga, שייך ל מעשירי רגל (סדרה Decapoda)
נוסף בתאריך 19 אוגוסט, 2021
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

mikepatterson

תאריך

מאי 2020

מקום

Oregon, US (Google, OSM)
Coenonympha california insulana - Photo (c) Thomas Barbin, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Thomas Barbin
הזיהוי של stevewarner: Coenonympha california ssp. insulana, שייך ל סטיריתיים (תת משפחה Satyrinae)
נוסף בתאריך 30 יולי, 2021
תומך
נוסף בגלל שינוי טקסונומי

תמונות/קולות

מתצפת.ת

mikepatterson

תאריך

יולי 2018

מקום

Oregon, US (Google, OSM)
Coenonympha california insulana - Photo (c) Thomas Barbin, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Thomas Barbin
הזיהוי של stevewarner: Coenonympha california ssp. insulana, שייך ל סטיריתיים (תת משפחה Satyrinae)
נוסף בתאריך 30 יולי, 2021
תומך
נוסף בגלל שינוי טקסונומי

תמונות/קולות

מתצפת.ת

mikepatterson

תאריך

יוני 17, 2018 09:43 AM PDT
Tharsalea helloides - Photo (c) Jerry Oldenettel, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של stevewarner: Tharsalea helloides [inactive], שייך ל כחליליים (משפחה Lycaenidae)
נוסף בתאריך 28 יולי, 2021
חריג טקסונומית
(טקסון לא פעיל) נוסף בגלל שינוי טקסונומי

תמונות/קולות

מתצפת.ת

mikepatterson

תאריך

יולי 14, 2018 11:40 AM PDT
Tharsalea helloides - Photo (c) Jerry Oldenettel, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של stevewarner: Tharsalea helloides [inactive], שייך ל כחליליים (משפחה Lycaenidae)
נוסף בתאריך 28 יולי, 2021
חריג טקסונומית
(טקסון לא פעיל) נוסף בגלל שינוי טקסונומי

תמונות/קולות

מתצפת.ת

mikepatterson

תאריך

אוגוסט 26, 2017 01:03 PM PDT
Tharsalea helloides - Photo (c) Jerry Oldenettel, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של stevewarner: Tharsalea helloides [inactive], שייך ל כחליליים (משפחה Lycaenidae)
נוסף בתאריך 28 יולי, 2021
חריג טקסונומית
(טקסון לא פעיל) נוסף בגלל שינוי טקסונומי

תמונות/קולות

מתצפת.ת

mikepatterson

תאריך

יוני 2019

תיאור

Recently described subspecies junia

Tharsalea mariposa - Photo (c) Ken-ichi Ueda, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY), הועלה על ידי Ken-ichi Ueda
הזיהוי של stevewarner: Tharsalea mariposa [inactive], שייך ל כחליליים (משפחה Lycaenidae)
נוסף בתאריך 28 יולי, 2021
חריג טקסונומית
(טקסון לא פעיל) נוסף בגלל שינוי טקסונומי

תמונות/קולות

מתצפת.ת

mikepatterson

תאריך

יוני 2019

תיאור

Recently described subspecies junia

Tharsalea mariposa - Photo (c) Ken-ichi Ueda, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY), הועלה על ידי Ken-ichi Ueda
הזיהוי של stevewarner: Tharsalea mariposa [inactive], שייך ל כחליליים (משפחה Lycaenidae)
נוסף בתאריך 28 יולי, 2021
חריג טקסונומית
(טקסון לא פעיל) נוסף בגלל שינוי טקסונומי

תמונות/קולות

מתצפת.ת

mikepatterson

תאריך

יוני 26, 2018 01:00 PM PDT

תיאור

Recently described subspecies junia.

See: Journal of the Lepidopterists' Society 72(1):1-26. 2018 http://www.bioone.org/doi/10.18473/lepi.72i1.a2

Tharsalea mariposa - Photo (c) Ken-ichi Ueda, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY), הועלה על ידי Ken-ichi Ueda
הזיהוי של stevewarner: Tharsalea mariposa [inactive], שייך ל כחליליים (משפחה Lycaenidae)
נוסף בתאריך 28 יולי, 2021
חריג טקסונומית
(טקסון לא פעיל) נוסף בגלל שינוי טקסונומי

תמונות/קולות

מתצפת.ת

mikepatterson

תאריך

יוני 8, 2021 02:35 PM PDT
Taricha granulosa - Photo (c) Henk Wallays, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Henk Wallays
הזיהוי של stevewarner: Taricha granulosa, שייך ל טריטון (תת משפחה Pleurodelinae)
נוסף בתאריך 11 יוני, 2021
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

leecain

תאריך

יוני 1, 2021 08:05 AM HST
Lewisia columbiana rupicola - Photo (c) Mike Patterson, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של stevewarner: Lewisia columbiana var. rupicola, שייך ל דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)
נוסף בתאריך 05 יוני, 2021
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

mikepatterson

תאריך

יוני 2, 2021 08:09 AM PDT
Perisoreus canadensis - Photo (c) edporopat, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי edporopat
הזיהוי של stevewarner: Perisoreus canadensis, שייך ל ציפורי שיר (סדרה Passeriformes)
נוסף בתאריך 04 יוני, 2021
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

mikepatterson

תאריך

ינואר 23, 2021 12:56 PM PST

תיאור

Delayed pre-formative molt into January eliminates juvenile RBSA and RNSA. See: Howell 2010 Molt in North American Birds

Sphyrapicus varius - Photo (c) Christian Grenier, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Christian Grenier
הזיהוי של stevewarner: Sphyrapicus varius, שייך ל ציפורים (מחלקה Aves)
נוסף בתאריך 25 ינואר, 2021
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

leecain

תאריך

אוגוסט 26, 2020 02:27 PM HST
Adelpha californica - Photo (c) randomtruth, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של stevewarner: Adelpha californica, שייך ל נימפיתיים (משפחה Nymphalidae)
נוסף בתאריך 31 אוגוסט, 2020
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

leecain

תאריך

אוגוסט 21, 2020 02:10 PM HST
Cercyonis pegala - Photo (c) David Hofmann, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND)
הזיהוי של stevewarner: Cercyonis pegala, שייך ל סטיריתיים (תת משפחה Satyrinae)
נוסף בתאריך 31 אוגוסט, 2020
תומך

סטטיסטיקות

 • 305