תמונות/קולות

מתצפת.ת

paulbotboygrieve

תאריך

יוני 5, 2023 02:59 אחה"צ PDT

תיאור

Unsure

Phegopteris connectilis - Photo (c) Arthur Chapman, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של steveansell: Phegopteris connectilis, שייך ל שרכאים (מחלקה Polypodiopsida)
נוסף בתאריך 07 יוני, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

selwell

תאריך

יוני 5, 2023 01:18 אחה"צ PDT

תיאור

Belfort/KVR Transect

Tharsalea helloides - Photo (c) Jerry Oldenettel, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של steveansell: Tharsalea helloides, שייך ל כחליליים (משפחה Lycaenidae)
נוסף בתאריך 07 יוני, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

selwell

תאריך

יוני 5, 2023 01:13 אחה"צ PDT

תיאור

Belfort/KVR Transect

Coenonympha california - Photo (c) David Beadle, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי David Beadle
הזיהוי של steveansell: Coenonympha california, שייך ל סטיריתיים (תת משפחה Satyrinae)
נוסף בתאריך 07 יוני, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

caitlin_and_plants

תאריך

יוני 5, 2023 06:37 אחה"צ PDT
Polystichum munitum - Photo (c) Anthony Mendoza, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של steveansell: Polystichum munitum, שייך ל שרכאים (מחלקה Polypodiopsida)
נוסף בתאריך 07 יוני, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

ellensc

תאריך

יוני 5, 2023 02:41 אחה"צ PDT
Limenitis arthemis rubrofasciata - Photo (c) Siobhan Stromquist, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Siobhan Stromquist
הזיהוי של steveansell: Limenitis arthemis ssp. rubrofasciata, שייך ל נימפיתיים (משפחה Nymphalidae)
נוסף בתאריך 07 יוני, 2023
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת.ת

ellensc

תאריך

יוני 5, 2023 02:39 אחה"צ PDT

תיאור

Feeding on Spreading Dogbane.

Phyciodes cocyta - Photo (c) Susan Elliott, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Susan Elliott
הזיהוי של steveansell: Phyciodes cocyta, שייך ל נימפיתיים (משפחה Nymphalidae)
נוסף בתאריך 07 יוני, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

sallyhocking

תאריך

יוני 5, 2023 11:30 לפנה"צ PDT
Papilio rutulus - Photo (c) Tom Benson, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND)
הזיהוי של steveansell: Papilio rutulus, שייך ל פרפרים (משפחת על Papilionoidea)
נוסף בתאריך 07 יוני, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

bcollis

תאריך

יוני 5, 2023 03:43 אחה"צ PDT
Gymnocarpium disjunctum - Photo (c) Susan, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Susan
הזיהוי של steveansell: Gymnocarpium disjunctum, שייך ל שרכאים (מחלקה Polypodiopsida)
נוסף בתאריך 07 יוני, 2023
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת.ת

zecklo

תאריך

יוני 4, 2023 01:16 אחה"צ PDT
Athyrium filix-femina - Photo (c) Wendy Feltham, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Wendy Feltham
הזיהוי של steveansell: Athyrium filix-femina, שייך ל שרכאים (מחלקה Polypodiopsida)
נוסף בתאריך 07 יוני, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

lesfreck

תאריך

יוני 5, 2023 12:39 אחה"צ PDT
Phyciodes cocyta - Photo (c) Susan Elliott, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Susan Elliott
הזיהוי של steveansell: Phyciodes cocyta, שייך ל נימפיתיים (משפחה Nymphalidae)
נוסף בתאריך 07 יוני, 2023
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת.ת

lesfreck

תאריך

יוני 5, 2023 12:38 אחה"צ PDT
Coenonympha california - Photo (c) David Beadle, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי David Beadle
הזיהוי של steveansell: Coenonympha california, שייך ל סטיריתיים (תת משפחה Satyrinae)
נוסף בתאריך 07 יוני, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

lesfreck

תאריך

יוני 5, 2023 12:13 אחה"צ PDT
Erynnis persius - Photo (c) Mike Patterson, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של steveansell: Erynnis persius, שייך ל הספריתיים (משפחה Hesperiidae)
נוסף בתאריך 07 יוני, 2023
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת.ת

lesfreck

תאריך

יוני 5, 2023 11:14 לפנה"צ PDT
Cupido amyntula - Photo (c) Nick Block, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY), הועלה על ידי Nick Block
הזיהוי של steveansell: Cupido amyntula, שייך ל כחליליים (משפחה Lycaenidae)
נוסף בתאריך 07 יוני, 2023
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת.ת

bradenjudson

תאריך

יוני 4, 2023 09:52 לפנה"צ PDT
Pholisora catullus - Photo (c) arapp5, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של steveansell: Pholisora catullus, שייך ל הספריתיים (משפחה Hesperiidae)
נוסף בתאריך 07 יוני, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

jim22lawrence

תאריך

יוני 4, 2023 12:47 אחה"צ PDT
Polygonia satyrus - Photo (c) David Hofmann, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND)
הזיהוי של steveansell: Polygonia satyrus, שייך ל נימפיתיים (משפחה Nymphalidae)
נוסף בתאריך 07 יוני, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

annesp

תאריך

יוני 2, 2023 11:51 לפנה"צ PDT

תיאור

BIMBY

Papilio multicaudata - Photo (c) David Alan Rogers, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי David Alan Rogers
הזיהוי של steveansell: Papilio multicaudata, שייך ל פרפרים (משפחת על Papilionoidea)
נוסף בתאריך 07 יוני, 2023
מוביל.ה

תמונות/קולות

מה

לבנין הצנון (Pieris rapae)

מתצפת.ת

wendimae

תאריך

יוני 5, 2023 02:06 אחה"צ PDT
לבנין הצנון - Photo (c) Brad Moon, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Brad Moon
הזיהוי של steveansell: לבנין הצנון (Pieris rapae)
נוסף בתאריך 07 יוני, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

katb1

תאריך

יוני 5, 2023 03:44 אחה"צ PDT
Pterourus - Photo (c) AVEnturate Coahuila, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי AVEnturate Coahuila
הזיהוי של steveansell: תת סוג Pterourus, שייך ל פרפרים (משפחת על Papilionoidea)
נוסף בתאריך 07 יוני, 2023
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת.ת

rebecca847

תאריך

יוני 3, 2023 06:13 אחה"צ PDT
Papilio rutulus - Photo (c) Tom Benson, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND)
הזיהוי של steveansell: Papilio rutulus, שייך ל פרפרים (משפחת על Papilionoidea)
נוסף בתאריך 07 יוני, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

jim22lawrence

תאריך

יוני 4, 2023 12:51 אחה"צ PDT
Polygonia satyrus - Photo (c) David Hofmann, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND)
הזיהוי של steveansell: Polygonia satyrus, שייך ל נימפיתיים (משפחה Nymphalidae)
נוסף בתאריך 07 יוני, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

wendimae

תאריך

מאי 26, 2023 04:57 אחה"צ PDT
Celastrina echo - Photo ללא זכויות יוצרים, הועלה על ידי Robb Hannawacker
הזיהוי של steveansell: Celastrina echo, שייך ל כחליליים (משפחה Lycaenidae)
נוסף בתאריך 07 יוני, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

juliahousdenproulx

תאריך

מאי 29, 2023 03:35 אחה"צ PDT
Polygonia gracilis - Photo (c) Gordon Karre, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Gordon Karre
הזיהוי של steveansell: Polygonia gracilis, שייך ל נימפיתיים (משפחה Nymphalidae)
נוסף בתאריך 07 יוני, 2023
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת.ת

juliahousdenproulx

תאריך

מאי 28, 2023 05:12 אחה"צ PDT
Polygonia faunus - Photo (c) Nick Block, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY), הועלה על ידי Nick Block
הזיהוי של steveansell: Polygonia faunus, שייך ל נימפיתיים (משפחה Nymphalidae)
נוסף בתאריך 07 יוני, 2023
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת.ת

outdoorobserver

תאריך

יוני 5, 2023 07:03 אחה"צ PDT
Dryopteris expansa - Photo (c) Samuel Brinker, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Samuel Brinker
הזיהוי של steveansell: Dryopteris expansa, שייך ל שרכאים (מחלקה Polypodiopsida)
נוסף בתאריך 07 יוני, 2023
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת.ת

outdoorobserver

תאריך

יוני 5, 2023 07:12 אחה"צ PDT
Dryopteris expansa - Photo (c) Samuel Brinker, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Samuel Brinker
הזיהוי של steveansell: Dryopteris expansa, שייך ל שרכאים (מחלקה Polypodiopsida)
נוסף בתאריך 07 יוני, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

wendimae

תאריך

ינואר 27, 2023 03:34 אחה"צ PST
Pentagramma triangularis - Photo (c) Belinda Lo, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של steveansell: Pentagramma triangularis, שייך ל שרכאים (מחלקה Polypodiopsida)
נוסף בתאריך 07 יוני, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

katb1

תאריך

יוני 5, 2023 03:22 אחה"צ PDT
Papilio rutulus - Photo (c) Tom Benson, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND)
הזיהוי של steveansell: Papilio rutulus, שייך ל פרפרים (משפחת על Papilionoidea)
נוסף בתאריך 07 יוני, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

katb1

תאריך

יוני 5, 2023 03:21 אחה"צ PDT
Pterourus - Photo (c) AVEnturate Coahuila, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי AVEnturate Coahuila
הזיהוי של steveansell: תת סוג Pterourus, שייך ל פרפרים (משפחת על Papilionoidea)
נוסף בתאריך 07 יוני, 2023
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת.ת

usufruct

תאריך

יוני 3, 2023 01:02 אחה"צ PDT
Adiantum aleuticum - Photo (c) David Hofmann, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND)
הזיהוי של steveansell: Adiantum aleuticum, שייך ל שרכאים (מחלקה Polypodiopsida)
נוסף בתאריך 07 יוני, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

abbyhyde

תאריך

מאי 27, 2023 02:12 אחה"צ PDT
Erynnis persius - Photo (c) Mike Patterson, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של steveansell: Erynnis persius, שייך ל הספריתיים (משפחה Hesperiidae)
נוסף בתאריך 07 יוני, 2023
מוביל.ה

סטטיסטיקות

 • 42651