תמונות/קולות

מתצפת/ת

naturetalksback

תאריך

יוני 25, 2020 10:35 AM AWST
Crematogaster - Photo (c) Philip Herbst, כל הזכויות שמורות
הזיהוי של stephane_degreef: סוג Crematogaster, שייך ל נמלים (משפחה Formicidae)
הוסף בתאריך 12 יולי, 2020
תומך

תמונות/קולות

מה

קמפונית סוג Camponotus

מתצפת/ת

naturetalksback

תאריך

יולי 4, 2020 10:22 AM AWST
קמפונית - Photo (c) Philip Herbst, כל הזכויות שמורות
הזיהוי של stephane_degreef: קמפונית (סוג Camponotus)
הוסף בתאריך 12 יולי, 2020
מוביל

תמונות/קולות

מתצפת/ת

peterhma

תאריך

נובמבר 16, 2015 11:53 AM EST

מקום

Panama (Google, OSM)
Alagoasa bipunctata perennis - Photo (c) Felix Fleck, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של stephane_degreef: Alagoasa bipunctata var. perennis, שייך ל חיפושית פשפש (שבט Alticini)
הוסף בתאריך 05 יולי, 2020
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

sylvie-la-spina

תאריך

יוני 9, 2018 01:08 PM CEST
יקרוניתיים - Photo (c) Wynand Uys, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY)
הזיהוי של stephane_degreef: יקרוניתיים (משפחה Cerambycidae)
הוסף בתאריך 13 אפריל, 2020
שיפור

תמונות/קולות

מתצפת/ת

sylvie-la-spina

תאריך

יוני 9, 2018 01:15 PM CEST
פרפראים ועשים - Photo (c) Yi-Kai Tea, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של stephane_degreef: פרפראים ועשים (סדרה Lepidoptera)
הוסף בתאריך 13 אפריל, 2020
שיפור

תמונות/קולות

מתצפת/ת

sylvie-la-spina

תאריך

יוני 24, 2018 03:54 PM CEST
יקרוניתיים - Photo (c) Wynand Uys, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY)
הזיהוי של stephane_degreef: יקרוניתיים (משפחה Cerambycidae)
הוסף בתאריך 13 אפריל, 2020
שיפור

תמונות/קולות

מתצפת/ת

sylvie-la-spina

תאריך

אוגוסט 11, 2018 01:33 PM CEST
Bombus pascuorum - Photo (c) Roberto Fontana, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של stephane_degreef: Bombus pascuorum, שייך ל דבוריים (משפחה Apidae)
הוסף בתאריך 13 אפריל, 2020
שיפור

תמונות/קולות

מתצפת/ת

sylvie-la-spina

תאריך

יוני 24, 2018 05:54 PM CEST
Bombus - Photo (c) sankax, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של stephane_degreef: סוג Bombus, שייך ל דבוריים (משפחה Apidae)
הוסף בתאריך 13 אפריל, 2020
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

sylvie-la-spina

תאריך

מרץ 11, 2017 11:52 AM CET
Osmia cornuta - Photo (c) Christophe Quintin, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של stephane_degreef: Osmia cornuta, שייך ל דבורים (על-משפחה Anthophila)
הוסף בתאריך 13 אפריל, 2020
שיפור

תמונות/קולות

מתצפת/ת

sylvie-la-spina

תאריך

ספטמבר 6, 2016 01:43 PM CEST
Megachilidae - Photo (c) sixlegs, כל הזכויות שמורות
הזיהוי של stephane_degreef: משפחה Megachilidae, שייך ל דבורים (על-משפחה Anthophila)
הוסף בתאריך 13 אפריל, 2020
שיפור

תמונות/קולות

מתצפת/ת

sylvie-la-spina

תאריך

יולי 29, 2019 03:59 PM CEST
Bombus pascuorum - Photo (c) Roberto Fontana, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של stephane_degreef: Bombus pascuorum, שייך ל דבוריים (משפחה Apidae)
הוסף בתאריך 13 אפריל, 2020
מוביל

תמונות/קולות

מתצפת/ת

sylvie-la-spina

תאריך

יולי 29, 2019 04:00 PM CEST
Tenthredinidae - Photo (c) maxson.erin, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY)
הזיהוי של stephane_degreef: משפחה Tenthredinidae, שייך ל אל-שנציים (תת-סדרה Symphyta)
הוסף בתאריך 13 אפריל, 2020
מוביל

תמונות/קולות

מתצפת/ת

sylvie-la-spina

תאריך

יוני 5, 2019 04:05 PM CEST

תיאור

C'est un des rares ichneumons reconnaissable du premier coup d'oeil. Les tibias tricolores avec la bande blanche médiane est caractéristique de l'espèce. C'est la superstar des ichneumons, sans doute même le plus répandu des hyménos à la surface du globe, et toujours en grandes quantités. C'est simple, on le trouve d'Islande jusqu'en Afrique du Sud.
Son mode de reproduction parthénogénétique serait en grande partie responsable de son succès écologique : on connait les mâles, mais ils sont extrêmement rares et confinés en Amérique du Nord.
Un truc amusant : cet individu est tellement commun et assez photogénique, que je l'ai vu plusieurs fois en photo sur des brochures comme illustration des auxiliaires de culture utilisables contre les ravageurs (y a un truc comme ça qui trainait y a pas longtemps sur le forum "ceux qu'on ne sait pas où placer". L'ironie c'est que D. laetatorius est tout sauf un auxiliaire, puisqu'il a la facheuse manie de parasiter des syrphes aphidophages !
Classification
Ordre : Hyménoptères
Famille : Ichneumonidés
Genre : Diplazon
Espèce : laetatorius
Nom scientifique : Diplazon laetatorius

Morphologie
Diplazon laetatorius est un Ichneumon au corps noir avec une partie de l’abdomen rouge, et des bandes blanches bordées de noir caractéristiques sur les pattes, qui en font l’un des rares Ichneumonidés reconnaissables à vue.

Habitat
Cet endoparasite est une espèce cosmopolite, on la rencontre dans tous les types de milieux. Les adultes hivernent.

Reproduction
Les femelles de la famille des Ichneumonidés déposent usuellement leur œuf dans les chenilles vivantes ou les chrysalides de papillons qui servent alors d'alimentation aux larves. Diplazon laetatorius est un endoparasite fréquent des larves de Syrphidés (des Diptères) qui se reproduit par parthénogénèse (les œufs sont issus d’ovules non fécondés).

Régime alimentaire
Les adultes se nourrissent du nectar des fleurs, d’Ombellifères notamment, tandis que les larves se nourrissent des œufs et larves d’autres insectes qu’elles parasitent.

Relation avec l’Homme
Cette espèce n’est pas menacée.

Répartition géographique
Diplazon laetatorius est une espèce commune largement répartie en Europe.

https://www.insecte.org/forum/viewtopic.php?t=74441

צרעתניים - Photo (c) 57Andrew, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND)
הזיהוי של stephane_degreef: צרעתניים (משפחה Ichneumonidae)
הוסף בתאריך 13 אפריל, 2020
שיפור

תמונות/קולות

מתצפת/ת

sylvie-la-spina

תאריך

יולי 29, 2019 04:12 PM CEST
דבורים - Photo (c) nutmeg66, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND)
הזיהוי של stephane_degreef: דבורים (על-משפחה Anthophila)
הוסף בתאריך 13 אפריל, 2020
שיפור

תמונות/קולות

מתצפת/ת

sylvie-la-spina

תאריך

אפריל 8, 2020
Andrena haemorrhoa - Photo (c) Rachel, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND)
הזיהוי של stephane_degreef: Andrena haemorrhoa, שייך ל דבורים (על-משפחה Anthophila)
הוסף בתאריך 13 אפריל, 2020
שיפור

תמונות/קולות

מתצפת/ת

sylvie-la-spina

תאריך

אפריל 8, 2020
Andrena - Photo (c) amoorehouse, כל הזכויות שמורות
הזיהוי של stephane_degreef: סוג Andrena, שייך ל דבורים (על-משפחה Anthophila)
הוסף בתאריך 13 אפריל, 2020
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

sylvie-la-spina

תאריך

אפריל 8, 2020
Andrena cineraria - Photo (c) AnneTanne, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של stephane_degreef: Andrena cineraria, שייך ל דבורים (על-משפחה Anthophila)
הוסף בתאריך 13 אפריל, 2020
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

sylvie-la-spina

תאריך

אפריל 1, 2020
Bombus - Photo (c) Valter Jacinto, כל הזכויות שמורות
הזיהוי של stephane_degreef: תת סוג Bombus, שייך ל דבוריים (משפחה Apidae)
הוסף בתאריך 13 אפריל, 2020
מוביל

תמונות/קולות

מתצפת/ת

sylvie-la-spina

תאריך

אפריל 1, 2020
Osmia cornuta - Photo (c) Christophe Quintin, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של stephane_degreef: Osmia cornuta, שייך ל דבורים (על-משפחה Anthophila)
הוסף בתאריך 13 אפריל, 2020
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

sylvie-la-spina

תאריך

אפריל 1, 2020
Andrena fulva - Photo (c) Dluogs, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-SA)
הזיהוי של stephane_degreef: Andrena fulva, שייך ל דבורים (על-משפחה Anthophila)
הוסף בתאריך 13 אפריל, 2020
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

sylvie-la-spina

תאריך

אפריל 1, 2020
Andrena haemorrhoa - Photo (c) Rachel, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND)
הזיהוי של stephane_degreef: Andrena haemorrhoa, שייך ל דבורים (על-משפחה Anthophila)
הוסף בתאריך 13 אפריל, 2020
שיפור

תמונות/קולות

מתצפת/ת

sylvie-la-spina

תאריך

אפריל 1, 2020
Andrena cineraria - Photo (c) AnneTanne, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של stephane_degreef: Andrena cineraria, שייך ל דבורים (על-משפחה Anthophila)
הוסף בתאריך 13 אפריל, 2020
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

sylvie-la-spina

תאריך

מרץ 17, 2020
Bombus pascuorum - Photo (c) Roberto Fontana, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של stephane_degreef: Bombus pascuorum, שייך ל דבוריים (משפחה Apidae)
הוסף בתאריך 13 אפריל, 2020
שיפור

תמונות/קולות

מתצפת/ת

sylvie-la-spina

תאריך

מרץ 17, 2020
Andrena - Photo (c) amoorehouse, כל הזכויות שמורות
הזיהוי של stephane_degreef: סוג Andrena, שייך ל דבורים (על-משפחה Anthophila)
הוסף בתאריך 13 אפריל, 2020
שיפור

תמונות/קולות

מתצפת/ת

sylvie-la-spina

תאריך

מרץ 17, 2020
Bombus pascuorum - Photo (c) Roberto Fontana, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של stephane_degreef: Bombus pascuorum, שייך ל דבוריים (משפחה Apidae)
הוסף בתאריך 13 אפריל, 2020
שיפור

תמונות/קולות

מתצפת/ת

sylvie-la-spina

תאריך

מרץ 17, 2020
Osmia bicolor - Photo (c) frank007, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של stephane_degreef: Osmia bicolor, שייך ל דבורים (על-משפחה Anthophila)
הוסף בתאריך 13 אפריל, 2020
שיפור

תמונות/קולות

מתצפת/ת

sylvie-la-spina

תאריך

אפריל 8, 2020
Andrena - Photo (c) amoorehouse, כל הזכויות שמורות
הזיהוי של stephane_degreef: סוג Andrena, שייך ל דבורים (על-משפחה Anthophila)
הוסף בתאריך 13 אפריל, 2020
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

sylvie-la-spina

תאריך

מרץ 17, 2020
Osmia bicolor - Photo (c) frank007, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של stephane_degreef: Osmia bicolor, שייך ל דבורים (על-משפחה Anthophila)
הוסף בתאריך 13 אפריל, 2020
שיפור

תמונות/קולות

מתצפת/ת

sylvie-la-spina

תאריך

מרץ 17, 2020
Andrena - Photo (c) amoorehouse, כל הזכויות שמורות
הזיהוי של stephane_degreef: סוג Andrena, שייך ל דבורים (על-משפחה Anthophila)
הוסף בתאריך 13 אפריל, 2020
שיפור

תמונות/קולות

מתצפת/ת

sylvie-la-spina

תאריך

אפריל 8, 2020
קופצניים - Photo (c) Philip Herbst, כל הזכויות שמורות
הזיהוי של stephane_degreef: קופצניים (משפחה Salticidae)
הוסף בתאריך 13 אפריל, 2020
תומך

סטטיסטיקות

 • 296