תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

imasongster

תאריך

אוגוסט 3, 2019 11:26 PM EDT
Halysidota - Photo (c) Jim Johnson, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND)
הזיהוי של spyingnaturalist: סוג Halysidota, שייך ל דובוניים (תת משפחה Arctiinae)
הוסף בתאריך 18 יוני, 2021.
שיפור

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

horseofprzewalski

תאריך

אוקטובר 23, 2020 07:50 PM EDT
Halysidota tessellaris - Photo (c) Jenn Forman Orth, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של spyingnaturalist: Halysidota tessellaris, שייך ל דובוניים (תת משפחה Arctiinae)
הוסף בתאריך 18 יוני, 2021.
תומך

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

bgatcreek

תאריך

ספטמבר 16, 2020 05:53 PM EDT
Halysidota tessellaris - Photo (c) Jenn Forman Orth, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של spyingnaturalist: Halysidota tessellaris, שייך ל דובוניים (תת משפחה Arctiinae)
הוסף בתאריך 18 יוני, 2021.
תומך

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

cardinallou

תאריך

ספטמבר 26, 2020 01:28 PM EDT
Halysidota tessellaris - Photo (c) Jenn Forman Orth, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של spyingnaturalist: Halysidota tessellaris, שייך ל דובוניים (תת משפחה Arctiinae)
הוסף בתאריך 18 יוני, 2021.
תומך

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

galloc05

תאריך

ספטמבר 6, 2020 05:34 PM EDT
Halysidota tessellaris - Photo (c) Jenn Forman Orth, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של spyingnaturalist: Halysidota tessellaris, שייך ל דובוניים (תת משפחה Arctiinae)
הוסף בתאריך 18 יוני, 2021.
תומך

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

aevan

תאריך

אוגוסט 20, 2020 01:24 PM EDT

תיאור

Fuzzy

Halysidota tessellaris - Photo (c) Jenn Forman Orth, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של spyingnaturalist: Halysidota tessellaris, שייך ל דובוניים (תת משפחה Arctiinae)
הוסף בתאריך 18 יוני, 2021.
תומך

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

tanyaminott

תאריך

יולי 15, 2020 08:34 AM EDT
Halysidota - Photo (c) Jim Johnson, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND)
הזיהוי של spyingnaturalist: סוג Halysidota, שייך ל דובוניים (תת משפחה Arctiinae)
הוסף בתאריך 18 יוני, 2021.
שיפור

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

izafarr

תאריך

יולי 1, 2020 01:01 PM EDT
Halysidota - Photo (c) Jim Johnson, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND)
הזיהוי של spyingnaturalist: סוג Halysidota, שייך ל דובוניים (תת משפחה Arctiinae)
הוסף בתאריך 18 יוני, 2021.
שיפור

תמונות/קולות

מתצפת/ת

joesebastiani

תאריך

יוני 24, 2020 09:34 PM EDT
Halysidota - Photo (c) Jim Johnson, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND)
הזיהוי של spyingnaturalist: סוג Halysidota, שייך ל דובוניים (תת משפחה Arctiinae)
הוסף בתאריך 18 יוני, 2021.
שיפור

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

izafarr

תאריך

יוני 25, 2020 12:20 AM EDT
Halysidota - Photo (c) Jim Johnson, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND)
הזיהוי של spyingnaturalist: סוג Halysidota, שייך ל דובוניים (תת משפחה Arctiinae)
הוסף בתאריך 18 יוני, 2021.
שיפור

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

perambulator

תאריך

יוני 24, 2020 03:45 PM UTC

מקום

Fredericksburg (Google, OSM)
Halysidota - Photo (c) Jim Johnson, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND)
הזיהוי של spyingnaturalist: סוג Halysidota, שייך ל דובוניים (תת משפחה Arctiinae)
הוסף בתאריך 18 יוני, 2021.
שיפור

תמונות/קולות

מתצפת/ת

buggggssss

תאריך

יוני 20, 2020 01:35 AM EDT
Halysidota - Photo (c) Jim Johnson, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND)
הזיהוי של spyingnaturalist: סוג Halysidota, שייך ל דובוניים (תת משפחה Arctiinae)
הוסף בתאריך 18 יוני, 2021.
שיפור

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

capitalnaturalist

תאריך

יוני 17, 2020 01:41 AM EDT
Halysidota - Photo (c) Jim Johnson, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND)
הזיהוי של spyingnaturalist: סוג Halysidota, שייך ל דובוניים (תת משפחה Arctiinae)
הוסף בתאריך 18 יוני, 2021.
תומך

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

sammie10

תאריך

ספטמבר 6, 2019 07:30 PM EDT
Halysidota tessellaris - Photo (c) Jenn Forman Orth, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של spyingnaturalist: Halysidota tessellaris, שייך ל דובוניים (תת משפחה Arctiinae)
הוסף בתאריך 18 יוני, 2021.
תומך

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

sammie10

תאריך

ספטמבר 6, 2019 07:25 PM EDT
Halysidota tessellaris - Photo (c) Jenn Forman Orth, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של spyingnaturalist: Halysidota tessellaris, שייך ל דובוניים (תת משפחה Arctiinae)
הוסף בתאריך 18 יוני, 2021.
תומך

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

davidstern1

תאריך

ספטמבר 1, 2019 12:24 PM EDT

תיאור

On milkweed

Halysidota tessellaris - Photo (c) Jenn Forman Orth, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של spyingnaturalist: Halysidota tessellaris, שייך ל דובוניים (תת משפחה Arctiinae)
הוסף בתאריך 18 יוני, 2021.
תומך

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

joycem1218

תאריך

ספטמבר 1, 2019 04:22 PM EDT
Halysidota tessellaris - Photo (c) Jenn Forman Orth, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של spyingnaturalist: Halysidota tessellaris, שייך ל דובוניים (תת משפחה Arctiinae)
הוסף בתאריך 18 יוני, 2021.
תומך

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

katharinab

תאריך

אוגוסט 28, 2019 08:52 AM EDT
Halysidota - Photo (c) Jim Johnson, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND)
הזיהוי של spyingnaturalist: סוג Halysidota, שייך ל דובוניים (תת משפחה Arctiinae)
הוסף בתאריך 18 יוני, 2021.
שיפור

תמונות/קולות

מתצפת/ת

steveyoung

תאריך

אוגוסט 18, 2019 02:56 PM EDT
Halysidota tessellaris - Photo (c) Jenn Forman Orth, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של spyingnaturalist: Halysidota tessellaris, שייך ל דובוניים (תת משפחה Arctiinae)
הוסף בתאריך 18 יוני, 2021.
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

marcosk

תאריך

אוגוסט 18, 2019 12:56 PM EDT
Halysidota tessellaris - Photo (c) Jenn Forman Orth, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של spyingnaturalist: Halysidota tessellaris, שייך ל דובוניים (תת משפחה Arctiinae)
הוסף בתאריך 18 יוני, 2021.
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

kferris01

תאריך

מאי 19, 2020 01:17 PM EDT
Halysidota - Photo (c) Jim Johnson, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND)
הזיהוי של spyingnaturalist: סוג Halysidota, שייך ל דובוניים (תת משפחה Arctiinae)
הוסף בתאריך 18 יוני, 2021.
תומך

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

scwilso35

תאריך

אוקטובר 5, 2014 10:29 AM EDT
Halysidota tessellaris - Photo (c) Jenn Forman Orth, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של spyingnaturalist: Halysidota tessellaris, שייך ל דובוניים (תת משפחה Arctiinae)
הוסף בתאריך 18 יוני, 2021.
תומך

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

kbarylski

תאריך

יוני 20, 2020 10:44 PM EDT
Halysidota - Photo (c) Jim Johnson, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND)
הזיהוי של spyingnaturalist: סוג Halysidota, שייך ל דובוניים (תת משפחה Arctiinae)
הוסף בתאריך 18 יוני, 2021.
שיפור

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

becksnyc

תאריך

יוני 17, 2020 10:54 PM EDT
Halysidota - Photo (c) Jim Johnson, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND)
הזיהוי של spyingnaturalist: סוג Halysidota, שייך ל דובוניים (תת משפחה Arctiinae)
הוסף בתאריך 18 יוני, 2021.
תומך

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

kathiefriedley

תאריך

יוני 9, 2021 10:52 PM EDT
Halysidota - Photo (c) Jim Johnson, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND)
הזיהוי של spyingnaturalist: סוג Halysidota, שייך ל דובוניים (תת משפחה Arctiinae)
הוסף בתאריך 18 יוני, 2021.
שיפור

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

frankim

תאריך

ספטמבר 3, 2007 05:05 PM EDT

תיאור

Sept 2007. (Sycamore tussock?) (Venomous)

Halysidota tessellaris - Photo (c) Jenn Forman Orth, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של spyingnaturalist: Halysidota tessellaris, שייך ל דובוניים (תת משפחה Arctiinae)
הוסף בתאריך 18 יוני, 2021.
מוביל

תמונות/קולות

מתצפת/ת

emilio_c

תאריך

יוני 8, 2021 10:09 PM EDT
Halysidota - Photo (c) Jim Johnson, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND)
הזיהוי של spyingnaturalist: סוג Halysidota, שייך ל דובוניים (תת משפחה Arctiinae)
הוסף בתאריך 18 יוני, 2021.
תומך

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

samanthaelliott

תאריך

יוני 7, 2021 10:43 AM EDT
Halysidota - Photo (c) Jim Johnson, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND)
הזיהוי של spyingnaturalist: סוג Halysidota, שייך ל דובוניים (תת משפחה Arctiinae)
הוסף בתאריך 18 יוני, 2021.
תומך

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

dianelepkowski

תאריך

יוני 6, 2021 09:09 PM EDT
Halysidota - Photo (c) Jim Johnson, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND)
הזיהוי של spyingnaturalist: סוג Halysidota, שייך ל דובוניים (תת משפחה Arctiinae)
הוסף בתאריך 18 יוני, 2021.
שיפור

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

muscadinemoon

תאריך

יוני 5, 2021 10:39 PM EDT

מקום

Big Falls Rd (Google, OSM)
Halysidota - Photo (c) Jim Johnson, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND)
הזיהוי של spyingnaturalist: סוג Halysidota, שייך ל דובוניים (תת משפחה Arctiinae)
הוסף בתאריך 18 יוני, 2021.
תומך

סטטיסטיקות

 • 6254