תמונות/קולות

מתצפת.ת

zangav

תאריך

אפריל 11, 2021 02:54 אחה"צ EDT
Anaxyrus americanus americanus - Photo (c) Ty Smith, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Ty Smith
הזיהוי של sneak-e: Anaxyrus americanus ssp. americanus, שייך ל קרפדיים (משפחה Bufonidae)
נוסף בתאריך מאי 1, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

apusapus2

תאריך

נובמבר 3, 2023 12:24 אחה"צ EDT
Myrmarachne formicaria - Photo (c) Pierre Bornand, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של sneak-e: Myrmarachne formicaria, שייך ל קופצניים (משפחה Salticidae)
נוסף בתאריך אפריל 19, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

apusapus2

תאריך

יולי 2023

מקום

Michigan, US (Google, OSM)
Xenox tigrinus - Photo (c) Judy Gallagher, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-SA), הועלה על ידי Judy Gallagher
הזיהוי של sneak-e: Xenox tigrinus, שייך ל בומביליים (משפחה Bombyliidae)
נוסף בתאריך אפריל 19, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

apusapus2

תאריך

נובמבר 3, 2023 12:24 אחה"צ EDT
Synemosyna formica - Photo (c) Thomas Shahan, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Thomas Shahan
הזיהוי של sneak-e: Synemosyna formica, שייך ל קופצניים (משפחה Salticidae)
נוסף בתאריך אפריל 19, 2024
חריג טקסונומית

תמונות/קולות

מתצפת.ת

apusapus2

תאריך

אפריל 2024

מקום

Michigan, US (Google, OSM)
Lilioceris lilii - Photo (c) mstoyanova, כל הזכויות שמורות
הזיהוי של sneak-e: Lilioceris lilii, שייך ל עליתיים (משפחה Chrysomelidae)
נוסף בתאריך אפריל 19, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

apusapus2

תאריך

מאי 2023

מקום

Michigan, US (Google, OSM)
Amaurobius - Photo (c) David Gil, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי David Gil
הזיהוי של sneak-e: סוג Amaurobius, שייך ל עכבישים (סדרה Araneae)
נוסף בתאריך אפריל 19, 2024
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת.ת

cyn6

תאריך

יוני 22, 2019 11:15 לפנה"צ EDT
Loxosceles - Photo (c) Kevin Wiener, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Kevin Wiener
הזיהוי של sneak-e: סוג Loxosceles, שייך ל עכבישים (סדרה Araneae)
נוסף בתאריך אפריל 14, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

jason212

תאריך

אפריל 6, 2024 04:17 אחה"צ EDT
Sciaroidea - Photo (c) João P. Burini, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של sneak-e: משפחת על Sciaroidea, שייך ל יתושים (תת-סדרה Nematocera)
נוסף בתאריך אפריל 11, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

jason212

תאריך

אפריל 6, 2024 04:47 אחה"צ EDT
Thamnophis sirtalis sirtalis - Photo (c) Owen, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Owen
הזיהוי של sneak-e: Thamnophis sirtalis ssp. sirtalis, שייך ל זעמניים (משפחה Colubridae)
נוסף בתאריך אפריל 10, 2024
תומך

תמונות/קולות

מה

קטנדל (סוג Lithobius)

מתצפת.ת

jason212

תאריך

מרץ 17, 2024 08:02 אחה"צ EDT
קטנדל - Photo (c) Alexis, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY), הועלה על ידי Alexis
הזיהוי של sneak-e: קטנדל (סוג Lithobius)
נוסף בתאריך אפריל 10, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

jason212

תאריך

מרץ 17, 2024 08:03 אחה"צ EDT
Dysdera crocata - Photo (c) Graham Montgomery, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Graham Montgomery
הזיהוי של sneak-e: Dysdera crocata, שייך ל צלובשניים (סוג Dysdera)
נוסף בתאריך אפריל 10, 2024
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת.ת

jason212

תאריך

מרץ 17, 2024 05:04 אחה"צ EDT
Thamnophis sirtalis sirtalis - Photo (c) Owen, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Owen
הזיהוי של sneak-e: Thamnophis sirtalis ssp. sirtalis, שייך ל זעמניים (משפחה Colubridae)
נוסף בתאריך אפריל 10, 2024
תומך

תמונות/קולות

מה

פרעושית (סוג Altica)

מתצפת.ת

jason212

תאריך

מרץ 26, 2024 01:32 אחה"צ EDT
פרעושית - Photo (c) Udo Schmidt, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-SA)
הזיהוי של sneak-e: פרעושית (סוג Altica)
נוסף בתאריך אפריל 10, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

jason212

תאריך

אפריל 5, 2024 06:09 אחה"צ EDT
Poecilus lucublandus - Photo (c) Léo-Guy de Repentigny, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Léo-Guy de Repentigny
הזיהוי של sneak-e: Poecilus lucublandus, שייך ל רצניתיים (משפחה Carabidae)
נוסף בתאריך אפריל 10, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

jason212

תאריך

אפריל 6, 2024 04:17 אחה"צ EDT
Mycetophilidae - Photo (c) Paul Bedell, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-SA), הועלה על ידי Paul Bedell
הזיהוי של sneak-e: משפחה Mycetophilidae, שייך ל יתושים (תת-סדרה Nematocera)
נוסף בתאריך אפריל 10, 2024
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת.ת

tom15

תאריך

אוקטובר 2019

מקום

Ontario, CA (Google, OSM)
Micropterus nigricans - Photo (c) Kristiina Hurme, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Kristiina Hurme
הזיהוי של sneak-e: Micropterus nigricans, שייך ל דגים (מחלקה Actinopterygii)
נוסף בתאריך אפריל 8, 2024
תומך
נוסף בגלל איחוד טקסונים

תמונות/קולות

מתצפת.ת

tom15

תאריך

אוגוסט 2019

מקום

Ontario, CA (Google, OSM)
Micropterus nigricans - Photo (c) Kristiina Hurme, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Kristiina Hurme
הזיהוי של sneak-e: Micropterus nigricans, שייך ל דגים (מחלקה Actinopterygii)
נוסף בתאריך אפריל 8, 2024
תומך
נוסף בגלל איחוד טקסונים

תמונות/קולות

מתצפת.ת

mikedufour

תאריך

מרץ 29, 2024 03:49 אחה"צ EDT
Geophilomorpha - Photo (c) Graham Montgomery, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Graham Montgomery
הזיהוי של sneak-e: סדרה Geophilomorpha, שייך ל נדליים (מחלקה Chilopoda)
נוסף בתאריך אפריל 2, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

mikedufour

תאריך

מרץ 29, 2024 03:57 אחה"צ EDT
Camponotus pennsylvanicus - Photo (c) Dmitry Mozzherin, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של sneak-e: Camponotus pennsylvanicus, שייך ל קמפונית (סוג Camponotus)
נוסף בתאריך אפריל 2, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

mikedufour

תאריך

מרץ 29, 2024 03:57 אחה"צ EDT
קמפונית - Photo (c) Philip Herbst, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Philip Herbst
הזיהוי של sneak-e: קמפונית (סוג Camponotus)
נוסף בתאריך אפריל 2, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

mikedufour

תאריך

מרץ 29, 2024 04:02 אחה"צ EDT
Polydesmus - Photo (c) Bee Smith, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY)
הזיהוי של sneak-e: סוג Polydesmus, שייך ל מרבי-רגל (תת-מערכה Myriapoda)
נוסף בתאריך אפריל 2, 2024
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת.ת

mikedufour

תאריך

מרץ 23, 2024 09:27 לפנה"צ EDT
Spinus pinus - Photo (c) Mason Maron, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Mason Maron
הזיהוי של sneak-e: Spinus pinus, שייך ל פרושיים (משפחה Fringillidae)
נוסף בתאריך אפריל 2, 2024
תומך

תמונות/קולות

מה

קתרטס תרנגולי (Cathartes aura)

מתצפת.ת

mikedufour

תאריך

מרץ 31, 2024 12:47 אחה"צ EDT
קתרטס תרנגולי - Photo (c) Seig, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Seig
הזיהוי של sneak-e: קתרטס תרנגולי (Cathartes aura)
נוסף בתאריך אפריל 2, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

mikedufour

תאריך

מרץ 29, 2024 05:08 אחה"צ EDT
Dendroides - Photo (c) Nick Block, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY), הועלה על ידי Nick Block
הזיהוי של sneak-e: סוג Dendroides, שייך ל חיפושיות (סדרה Coleoptera)
נוסף בתאריך אפריל 2, 2024
מוביל.ה

תמונות/קולות

מה

בז נודד (Falco peregrinus)

מתצפת.ת

mikedufour

תאריך

דצמבר 2023

מקום

Ontario, CA (Google, OSM)
בז נודד - Photo (c) Carlos Delgado, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-SA)
הזיהוי של sneak-e: בז נודד (Falco peregrinus)
נוסף בתאריך אפריל 1, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

rickmalad

תאריך

אוגוסט 2023

מקום

Indiana, US (Google, OSM)
Mastophora yeargani - Photo (c) Ray Simpson, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Ray Simpson
הזיהוי של sneak-e: Mastophora yeargani, שייך ל גלגלניים (משפחה Araneidae)
נוסף בתאריך מרץ 18, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

rickmalad

תאריך

אוגוסט 2023

מקום

Indiana, US (Google, OSM)
Mastophora yeargani - Photo (c) Ray Simpson, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Ray Simpson
הזיהוי של sneak-e: Mastophora yeargani, שייך ל גלגלניים (משפחה Araneidae)
נוסף בתאריך מרץ 18, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

moose6

תאריך

אוגוסט 1, 2023 04:43 אחה"צ EDT
Tetragnatha - Photo (c) rolandwirth, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי rolandwirth
הזיהוי של sneak-e: סוג Tetragnatha, שייך ל פגיוניים (משפחה Tetragnathidae)
נוסף בתאריך מרץ 17, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

benmwildlife

תאריך

יולי 27, 2021 11:53 לפנה"צ EDT
Eburia quadrigeminata - Photo (c) i_fox, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי i_fox
הזיהוי של sneak-e: Eburia quadrigeminata, שייך ל יקרוניתיים (משפחה Cerambycidae)
נוסף בתאריך דצמבר 28, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

moose6

תאריך

נובמבר 12, 2023 01:09 אחה"צ EST
Scytodes thoracica - Photo (c) markussehnal, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי markussehnal
הזיהוי של sneak-e: Scytodes thoracica, שייך ל יּוֹרְקָנִיּים (סוג Scytodes)
נוסף בתאריך דצמבר 19, 2023
תומך

סטטיסטיקות

 • 571