תמונות/קולות

מתצפת.ת

spossin

תאריך

מאי 11, 2024 02:27 אחה"צ CEST
Cepaea - Photo (c) Jon J. Laysell, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Jon J. Laysell
הזיהוי של snailtim: סוג Cepaea, שייך ל קדמומיים (משפחה Helicidae)
נוסף בתאריך מאי 12, 2024
משתפר.ת

תמונות/קולות

מה

Arion ater

מתצפת.ת

rowanny

תאריך

אוגוסט 11, 2023 12:50 אחה"צ EDT
Arion ater - Photo (c) kateahmad, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של snailtim: Arion ater, שייך ל שבלולי-יבשה (סדרה Stylommatophora)
נוסף בתאריך מאי 11, 2024
תומך
נוסף בגלל איחוד טקסונים

תמונות/קולות

מה

Arion ater

מתצפת.ת

chwillbill68

תאריך

ספטמבר 6, 2020 09:06 אחה"צ EDT
Arion ater - Photo (c) kateahmad, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של snailtim: Arion ater, שייך ל שבלולי-יבשה (סדרה Stylommatophora)
נוסף בתאריך מאי 11, 2024
מוביל.ה
נוסף בגלל איחוד טקסונים

תמונות/קולות

מה

Arion ater

מתצפת.ת

hollycybelle

תאריך

יוני 1, 2020 08:57 לפנה"צ EDT
Arion ater - Photo (c) kateahmad, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של snailtim: Arion ater, שייך ל שבלולי-יבשה (סדרה Stylommatophora)
נוסף בתאריך מאי 11, 2024
תומך
נוסף בגלל איחוד טקסונים

תמונות/קולות

מה

Arion ater

מתצפת.ת

tate_yawitz

תאריך

דצמבר 29, 2019 10:18 אחה"צ EST
Arion ater - Photo (c) kateahmad, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של snailtim: Arion ater, שייך ל שבלולי-יבשה (סדרה Stylommatophora)
נוסף בתאריך מאי 11, 2024
משתפר.ת
נוסף בגלל איחוד טקסונים

תמונות/קולות

מתצפת.ת

vsomesh

תאריך

מרץ 29, 2020 10:20 לפנה"צ EDT
Arion ater - Photo (c) kateahmad, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של snailtim: Arion ater, שייך ל שבלולי-יבשה (סדרה Stylommatophora)
נוסף בתאריך מאי 11, 2024
מוביל.ה
נוסף בגלל איחוד טקסונים

תמונות/קולות

מה

Arion ater

מתצפת.ת

ryan2062

תאריך

אוגוסט 10, 2019 08:19 אחה"צ EDT
Arion ater - Photo (c) kateahmad, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של snailtim: Arion ater, שייך ל שבלולי-יבשה (סדרה Stylommatophora)
נוסף בתאריך מאי 11, 2024
משתפר.ת
נוסף בגלל איחוד טקסונים

תמונות/קולות

מה

Arion ater

מתצפת.ת

djm

תאריך

מאי 25, 2017 08:03 אחה"צ EDT
Arion ater - Photo (c) kateahmad, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של snailtim: Arion ater, שייך ל שבלולי-יבשה (סדרה Stylommatophora)
נוסף בתאריך מאי 11, 2024
מוביל.ה
נוסף בגלל איחוד טקסונים

תמונות/קולות

מה

Arion ater

מתצפת.ת

lah275

תאריך

ספטמבר 7, 2016 03:38 אחה"צ EDT

תיאור

Large slug roughly 6 inches (when stretched) found on cultivated Japanese maples

Arion ater - Photo (c) kateahmad, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של snailtim: Arion ater, שייך ל שבלולי-יבשה (סדרה Stylommatophora)
נוסף בתאריך מאי 11, 2024
מוביל.ה
נוסף בגלל איחוד טקסונים

תמונות/קולות

מה

Arion ater

מתצפת.ת

lah275

תאריך

ספטמבר 7, 2016 03:38 אחה"צ EDT

תיאור

Large slug roughly 6 inches (when stretched) found on cultivated Japanese maples; Had a dark brown skin with orange bottom

Arion ater - Photo (c) kateahmad, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של snailtim: Arion ater, שייך ל שבלולי-יבשה (סדרה Stylommatophora)
נוסף בתאריך מאי 11, 2024
מוביל.ה
נוסף בגלל איחוד טקסונים

תמונות/קולות

מה

Arion ater

מתצפת.ת

melissa17jane

תאריך

ספטמבר 25, 2018 08:18 לפנה"צ EDT
Arion ater - Photo (c) kateahmad, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של snailtim: Arion ater, שייך ל שבלולי-יבשה (סדרה Stylommatophora)
נוסף בתאריך מאי 11, 2024
מוביל.ה
נוסף בגלל איחוד טקסונים

תמונות/קולות

מה

Arion ater

מתצפת.ת

joehughes

תאריך

ספטמבר 12, 2017 09:18 לפנה"צ EDT
Arion ater - Photo (c) kateahmad, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של snailtim: Arion ater, שייך ל שבלולי-יבשה (סדרה Stylommatophora)
נוסף בתאריך מאי 11, 2024
מוביל.ה
נוסף בגלל איחוד טקסונים

תמונות/קולות

מתצפת.ת

a_smith

תאריך

מאי 7, 2024 09:49 לפנה"צ EDT
Neohelix dentifera - Photo (c) Kevin Ripka, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY)
הזיהוי של snailtim: Neohelix dentifera, שייך ל שבלולי-יבשה (סדרה Stylommatophora)
נוסף בתאריך מאי 9, 2024
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת.ת

a_smith

תאריך

מאי 7, 2024 11:26 לפנה"צ EDT
Neohelix dentifera - Photo (c) Kevin Ripka, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY)
הזיהוי של snailtim: Neohelix dentifera, שייך ל שבלולי-יבשה (סדרה Stylommatophora)
נוסף בתאריך מאי 9, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

odalaigh

תאריך

יוני 28, 2018 12:35 אחה"צ EDT
Planorbella campanulata - Photo (c) Jason M Crockwell, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND), הועלה על ידי Jason M Crockwell
הזיהוי של snailtim: Planorbella campanulata, שייך ל סלילניתיים (משפחה Planorbidae)
נוסף בתאריך מאי 7, 2024
תומך

תמונות/קולות

מה

שקופון אמריקאי (Zonitoides arboreus)

מתצפת.ת

natashataylor

תאריך

ינואר 25, 2021 08:00 לפנה"צ AEST
שקופון אמריקאי - Photo (c) Kim, Hyun-tae, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA), הועלה על ידי Kim, Hyun-tae
הזיהוי של snailtim: שקופון אמריקאי (Zonitoides arboreus)
נוסף בתאריך מאי 7, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

hydrophilus

תאריך

יוני 24, 2023 08:35 לפנה"צ EDT
Triodopsinae - Photo (c) Casey H. Richart, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY), הועלה על ידי Casey H. Richart
הזיהוי של snailtim: תת משפחה Triodopsinae, שייך ל שבלולי-יבשה (סדרה Stylommatophora)
נוסף בתאריך מאי 7, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

lani_exploradora

תאריך

ספטמבר 24, 2023 04:28 אחה"צ EDT
Mesarion - Photo (c) Tomáš Čejka, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Tomáš Čejka
הזיהוי של snailtim: תת סוג Mesarion, שייך ל שבלולי-יבשה (סדרה Stylommatophora)
נוסף בתאריך מאי 7, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

shane567

תאריך

מאי 6, 2024 07:20 לפנה"צ EDT
Cochlicopa - Photo (c) Aydin Örstan, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND)
הזיהוי של snailtim: סוג Cochlicopa, שייך ל שבלולי-יבשה (סדרה Stylommatophora)
נוסף בתאריך מאי 7, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

a_smith

תאריך

מאי 2, 2024 12:47 אחה"צ EDT
Mesodon thyroidus - Photo (c) Richard Coldiron, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Richard Coldiron
הזיהוי של snailtim: Mesodon thyroidus, שייך ל שבלולי-יבשה (סדרה Stylommatophora)
נוסף בתאריך מאי 7, 2024
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת.ת

a_smith

תאריך

מאי 3, 2024 10:53 לפנה"צ EDT
Neohelix dentifera - Photo (c) Kevin Ripka, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY)
הזיהוי של snailtim: Neohelix dentifera, שייך ל שבלולי-יבשה (סדרה Stylommatophora)
נוסף בתאריך מאי 7, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

ciafre

תאריך

מאי 2022

מקום

United States (Google, OSM)

תיאור

Found a shell nearby which is identifiable but it's unclear whether these images are of the same species: https://www.inaturalist.org/observations/117795219

Triodopsinae - Photo (c) Casey H. Richart, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY), הועלה על ידי Casey H. Richart
הזיהוי של snailtim: תת משפחה Triodopsinae, שייך ל שבלולי-יבשה (סדרה Stylommatophora)
נוסף בתאריך מאי 7, 2024
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת.ת

stadzzz

תאריך

אפריל 27, 2024 10:42 אחה"צ EDT
Arion - Photo (c) André MIQUET, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי André MIQUET
הזיהוי של snailtim: סוג Arion, שייך ל שבלולי-יבשה (סדרה Stylommatophora)
נוסף בתאריך מאי 7, 2024
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת.ת

rkluzco

תאריך

יוני 7, 2008 05:14 אחה"צ EDT
Mesodon - Photo (c) John Ratzlaff, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי John Ratzlaff
הזיהוי של snailtim: סוג Mesodon, שייך ל שבלולי-יבשה (סדרה Stylommatophora)
נוסף בתאריך מאי 6, 2024
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת.ת

etantrah

תאריך

יוני 23, 2022 04:12 אחה"צ EDT
Triodopsinae - Photo (c) Casey H. Richart, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY), הועלה על ידי Casey H. Richart
הזיהוי של snailtim: תת משפחה Triodopsinae, שייך ל שבלולי-יבשה (סדרה Stylommatophora)
נוסף בתאריך מאי 6, 2024
תומך

תמונות/קולות

מה

ענברוניים (משפחה Succineidae)

מתצפת.ת

nrpeters

תאריך

מאי 11, 2023 07:49 לפנה"צ EDT
ענברוניים - Photo (c) ColinDJones, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי ColinDJones
הזיהוי של snailtim: ענברוניים (משפחה Succineidae)
נוסף בתאריך מאי 6, 2024
תומך

תמונות/קולות

מה

ענברוניים (משפחה Succineidae)

מתצפת.ת

carnegiecoop

תאריך

יוני 1, 2023 05:04 אחה"צ EDT
ענברוניים - Photo (c) ColinDJones, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי ColinDJones
הזיהוי של snailtim: ענברוניים (משפחה Succineidae)
נוסף בתאריך מאי 6, 2024
תומך

תמונות/קולות

מה

ענברוניים (משפחה Succineidae)

מתצפת.ת

ilovebugs7

תאריך

יוני 14, 2023 03:17 אחה"צ EDT
ענברוניים - Photo (c) ColinDJones, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי ColinDJones
הזיהוי של snailtim: ענברוניים (משפחה Succineidae)
נוסף בתאריך מאי 6, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

abby_kraus

תאריך

יוני 15, 2023 03:00 אחה"צ EDT
ענברוניים - Photo (c) ColinDJones, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי ColinDJones
הזיהוי של snailtim: ענברוניים (משפחה Succineidae)
נוסף בתאריך מאי 6, 2024
תומך

תמונות/קולות

מה

ענברוניים (משפחה Succineidae)

מתצפת.ת

masaotab

תאריך

יולי 15, 2023 10:13 לפנה"צ EDT
ענברוניים - Photo (c) ColinDJones, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי ColinDJones
הזיהוי של snailtim: ענברוניים (משפחה Succineidae)
נוסף בתאריך מאי 6, 2024
תומך

סטטיסטיקות

 • 8717