תמונות/קולות

מתצפת.ת

ejcrocker1989

תאריך

ספטמבר 11, 2021 02:00 אחה"צ EDT
דבוראים - Photo (c) Riley Walsh, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Riley Walsh
הזיהוי של smirnovasofya: דבוראים (סדרה Hymenoptera)
נוסף בתאריך דצמבר 19, 2021
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת.ת

naturluver68

תאריך

ספטמבר 17, 2021 10:39 לפנה"צ EDT
צמחים בעלי פרחים - Photo (c) Amy, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Amy
הזיהוי של smirnovasofya: צמחים בעלי פרחים (תת-מערכה Angiospermae)
נוסף בתאריך דצמבר 19, 2021
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת.ת

naturluver68

תאריך

ספטמבר 17, 2021 10:44 לפנה"צ EDT
צמחים בעלי פרחים - Photo (c) Amy, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Amy
הזיהוי של smirnovasofya: צמחים בעלי פרחים (תת-מערכה Angiospermae)
נוסף בתאריך דצמבר 19, 2021
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת.ת

naturluver68

תאריך

ספטמבר 17, 2021 10:48 לפנה"צ EDT
שרכאים - Photo (c) Lena Dietz Chiasson, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Lena Dietz Chiasson
הזיהוי של smirnovasofya: שרכאים (מחלקה Polypodiopsida)
נוסף בתאריך דצמבר 19, 2021
משתפר.ת

תמונות/קולות

מה

דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)

מתצפת.ת

suzandhertribe

תאריך

ספטמבר 17, 2021 10:50 לפנה"צ EDT
דו-פסיגיים קדומים - Photo (c) KC Corcoran, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי KC Corcoran
הזיהוי של smirnovasofya: דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)
נוסף בתאריך דצמבר 19, 2021
מוביל.ה

תמונות/קולות

מה

דגנִיים (משפחה Poaceae)

מתצפת.ת

naturluver68

תאריך

ספטמבר 17, 2021 10:49 לפנה"צ EDT
צמחים בעלי פרחים - Photo (c) Amy, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Amy
הזיהוי של smirnovasofya: צמחים בעלי פרחים (תת-מערכה Angiospermae)
נוסף בתאריך דצמבר 19, 2021
משתפר.ת

תמונות/קולות

מה

דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)

מתצפת.ת

pwlong

תאריך

ספטמבר 17, 2021 11:01 לפנה"צ EDT
דו-פסיגיים קדומים - Photo (c) KC Corcoran, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי KC Corcoran
הזיהוי של smirnovasofya: דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)
נוסף בתאריך דצמבר 19, 2021
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת.ת

mshewbert

תאריך

ספטמבר 17, 2021 10:01 לפנה"צ UTC
חרקים - Photo (c) Graham Winterflood, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-SA), הועלה על ידי Graham Winterflood
הזיהוי של smirnovasofya: חרקים (מחלקה Insecta)
נוסף בתאריך דצמבר 19, 2021
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת.ת

david1215

תאריך

ספטמבר 10, 2021 02:03 אחה"צ EDT
צמחים וסקולריים - Photo (c) harrylurling, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-ND), הועלה על ידי harrylurling
הזיהוי של smirnovasofya: צמחים וסקולריים (פילום Tracheophyta)
נוסף בתאריך דצמבר 19, 2021
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת.ת

zaniyah

תאריך

ספטמבר 17, 2021 10:28 לפנה"צ UTC
צמחים וסקולריים - Photo (c) harrylurling, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-ND), הועלה על ידי harrylurling
הזיהוי של smirnovasofya: צמחים וסקולריים (פילום Tracheophyta)
נוסף בתאריך דצמבר 19, 2021
משתפר.ת

תמונות/קולות

מה

צמחים וסקולריים (פילום Tracheophyta)

מתצפת.ת

scott_saffer

תאריך

ספטמבר 17, 2021 10:29 לפנה"צ CDT
צמחים וסקולריים - Photo (c) harrylurling, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-ND), הועלה על ידי harrylurling
הזיהוי של smirnovasofya: צמחים וסקולריים (פילום Tracheophyta)
נוסף בתאריך דצמבר 19, 2021
מוביל.ה

תמונות/קולות

מה

צמחים בעלי פרחים (תת-מערכה Angiospermae)

מתצפת.ת

bmbarden

תאריך

ספטמבר 16, 2021 12:25 אחה"צ EDT
צמחים בעלי פרחים - Photo (c) Amy, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Amy
הזיהוי של smirnovasofya: צמחים בעלי פרחים (תת-מערכה Angiospermae)
נוסף בתאריך דצמבר 19, 2021
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת.ת

bmbarden

תאריך

ספטמבר 17, 2021 11:32 לפנה"צ EDT
בעלי חיים - Photo ללא זכויות יוצרים, הועלה על ידי Abhas Misraraj
הזיהוי של smirnovasofya: בעלי חיים (ממלכה Animalia)
נוסף בתאריך דצמבר 19, 2021
משתפר.ת

תמונות/קולות

מה

צמחים בעלי פרחים (תת-מערכה Angiospermae)

מתצפת.ת

zaniyah

תאריך

ספטמבר 17, 2021 10:34 לפנה"צ UTC
צמחים בעלי פרחים - Photo (c) Amy, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Amy
הזיהוי של smirnovasofya: צמחים בעלי פרחים (תת-מערכה Angiospermae)
נוסף בתאריך דצמבר 19, 2021
מוביל.ה

תמונות/קולות

מה

דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)

מתצפת.ת

zaniyah

תאריך

ספטמבר 17, 2021 10:36 לפנה"צ UTC
דו-פסיגיים קדומים - Photo (c) KC Corcoran, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי KC Corcoran
הזיהוי של smirnovasofya: דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)
נוסף בתאריך דצמבר 19, 2021
מוביל.ה

תמונות/קולות

מה

דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)

מתצפת.ת

tlcaggie

תאריך

ספטמבר 4, 2021 11:36 לפנה"צ UTC
דו-פסיגיים קדומים - Photo (c) KC Corcoran, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי KC Corcoran
הזיהוי של smirnovasofya: דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)
נוסף בתאריך דצמבר 19, 2021
מוביל.ה

תמונות/קולות

מה

נפית (סוג Nepeta)

מתצפת.ת

luna137

תאריך

ספטמבר 11, 2021 05:02 אחה"צ EDT
צינוראים - Photo (c) Alexander Yakovlev, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Alexander Yakovlev
הזיהוי של smirnovasofya: צינוראים (סדרה Lamiales)
נוסף בתאריך דצמבר 19, 2021
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת.ת

jacob968

תאריך

ספטמבר 17, 2021 12:15 אחה"צ EDT
חרקים - Photo (c) Graham Winterflood, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-SA), הועלה על ידי Graham Winterflood
הזיהוי של smirnovasofya: חרקים (מחלקה Insecta)
נוסף בתאריך דצמבר 19, 2021
משתפר.ת

תמונות/קולות

מה

צמחים בעלי פרחים (תת-מערכה Angiospermae)

מתצפת.ת

roxanem20

תאריך

ספטמבר 17, 2021 10:21 לפנה"צ MDT
צמחים בעלי פרחים - Photo (c) Amy, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Amy
הזיהוי של smirnovasofya: צמחים בעלי פרחים (תת-מערכה Angiospermae)
נוסף בתאריך דצמבר 19, 2021
מוביל.ה

תמונות/קולות

מה

צמחים בעלי פרחים (תת-מערכה Angiospermae)

מתצפת.ת

asehn

תאריך

ספטמבר 16, 2021 06:51 אחה"צ EDT
צמחים בעלי פרחים - Photo (c) Amy, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Amy
הזיהוי של smirnovasofya: צמחים בעלי פרחים (תת-מערכה Angiospermae)
נוסף בתאריך דצמבר 19, 2021
מוביל.ה

תמונות/קולות

מה

מטה-זהב (סוג Solidago)

מתצפת.ת

alyssa537

תאריך

ספטמבר 17, 2021 01:03 אחה"צ EDT

תיאור

Goldenrods

צמחים בעלי פרחים - Photo (c) Amy, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Amy
הזיהוי של smirnovasofya: צמחים בעלי פרחים (תת-מערכה Angiospermae)
נוסף בתאריך דצמבר 19, 2021
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת.ת

bzimmerbirds

תאריך

ספטמבר 14, 2021 08:18 לפנה"צ MDT
חיפושיות - Photo (c) Wynand Uys, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY), הועלה על ידי Wynand Uys
הזיהוי של smirnovasofya: חיפושיות (סדרה Coleoptera)
נוסף בתאריך דצמבר 19, 2021
משתפר.ת

תמונות/קולות

מה

דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)

מתצפת.ת

a7morales

תאריך

ספטמבר 3, 2021 12:51 אחה"צ MDT

תיאור

Tortugas Mountain (mountain A)

דו-פסיגיים קדומים - Photo (c) KC Corcoran, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי KC Corcoran
הזיהוי של smirnovasofya: דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)
נוסף בתאריך דצמבר 19, 2021
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת.ת

lkyle

תאריך

ספטמבר 17, 2021 02:05 אחה"צ EDT
דו-פסיגיים קדומים - Photo (c) KC Corcoran, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי KC Corcoran
הזיהוי של smirnovasofya: דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)
נוסף בתאריך דצמבר 19, 2021
משתפר.ת

תמונות/קולות

מה

דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)

מתצפת.ת

sydney295

תאריך

ספטמבר 17, 2021 02:09 אחה"צ EDT
צמחים בעלי פרחים - Photo (c) Amy, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Amy
הזיהוי של smirnovasofya: צמחים בעלי פרחים (תת-מערכה Angiospermae)
נוסף בתאריך דצמבר 19, 2021
משתפר.ת

תמונות/קולות

מה

דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)

מתצפת.ת

sydney295

תאריך

ספטמבר 17, 2021 02:09 אחה"צ EDT
דו-פסיגיים קדומים - Photo (c) KC Corcoran, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי KC Corcoran
הזיהוי של smirnovasofya: דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)
נוסף בתאריך דצמבר 19, 2021
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת.ת

ogray

תאריך

ספטמבר 17, 2021 10:00 לפנה"צ UTC
צמחים בעלי פרחים - Photo (c) Amy, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Amy
הזיהוי של smirnovasofya: צמחים בעלי פרחים (תת-מערכה Angiospermae)
נוסף בתאריך דצמבר 19, 2021
משתפר.ת

תמונות/קולות

מה

צמחים בעלי פרחים (תת-מערכה Angiospermae)

מתצפת.ת

l_mcdio

תאריך

ספטמבר 17, 2021 09:47 לפנה"צ EDT

מקום

Chattooga River (Google, OSM)
צמחים בעלי פרחים - Photo (c) Amy, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Amy
הזיהוי של smirnovasofya: צמחים בעלי פרחים (תת-מערכה Angiospermae)
נוסף בתאריך דצמבר 19, 2021
מוביל.ה

תמונות/קולות

מה

פטל (סוג Rubus)

מתצפת.ת

lkyle

תאריך

ספטמבר 17, 2021 02:06 אחה"צ EDT

מקום

Stanton, KY, US (Google, OSM)
דו-פסיגיים קדומים - Photo (c) KC Corcoran, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי KC Corcoran
הזיהוי של smirnovasofya: דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)
נוסף בתאריך דצמבר 19, 2021
משתפר.ת

תמונות/קולות

מה

צמחים בעלי פרחים (תת-מערכה Angiospermae)

מתצפת.ת

chrislenr

תאריך

ספטמבר 17, 2021 12:29 אחה"צ MDT
צמחים בעלי פרחים - Photo (c) Amy, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Amy
הזיהוי של smirnovasofya: צמחים בעלי פרחים (תת-מערכה Angiospermae)
נוסף בתאריך דצמבר 19, 2021
מוביל.ה

סטטיסטיקות

 • 112