תמונות/קולות

מתצפת.ת

vladimir_teplouhov

תאריך

אפריל 21, 2024 12:04 לפנה"צ +06
Achlya flavicornis - Photo (c) Nikolai Vladimirov, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Nikolai Vladimirov
הזיהוי של sknyazev: Achlya flavicornis, שייך ל פרפראים ועשים (סדרה Lepidoptera)
נוסף בתאריך אפריל 21, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

vladimir_teplouhov

תאריך

אפריל 21, 2024 12:07 לפנה"צ +06
Brachionycha nubeculosa - Photo (c) Linné's Nightmare, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Linné's Nightmare
הזיהוי של sknyazev: Brachionycha nubeculosa, שייך ל תנשמיתיים (משפחה Noctuidae)
נוסף בתאריך אפריל 21, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

vladimir_teplouhov

תאריך

אפריל 21, 2024 12:07 לפנה"צ +06
Orthosia incerta - Photo (c) Michał Brzeziński, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Michał Brzeziński
הזיהוי של sknyazev: Orthosia incerta, שייך ל תנשמיתיים (משפחה Noctuidae)
נוסף בתאריך אפריל 21, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

vladimir_teplouhov

תאריך

אפריל 21, 2024 01:54 לפנה"צ +06
Endromis versicolora - Photo (c) Michał Brzeziński, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Michał Brzeziński
הזיהוי של sknyazev: Endromis versicolora, שייך ל פרפראים ועשים (סדרה Lepidoptera)
נוסף בתאריך אפריל 21, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

vladimir_teplouhov

תאריך

אפריל 21, 2024 06:13 לפנה"צ +06
Endromis versicolora - Photo (c) Michał Brzeziński, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Michał Brzeziński
הזיהוי של sknyazev: Endromis versicolora, שייך ל פרפראים ועשים (סדרה Lepidoptera)
נוסף בתאריך אפריל 21, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

vladimir_teplouhov

תאריך

אפריל 21, 2024 06:13 לפנה"צ +06
Lycia hirtaria - Photo (c) Michał Brzeziński, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Michał Brzeziński
הזיהוי של sknyazev: Lycia hirtaria, שייך ל מודדיים (משפחה Geometridae)
נוסף בתאריך אפריל 21, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

vladimir_teplouhov

תאריך

אפריל 21, 2024 06:14 לפנה"צ +06
Brachionycha nubeculosa - Photo (c) Linné's Nightmare, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Linné's Nightmare
הזיהוי של sknyazev: Brachionycha nubeculosa, שייך ל תנשמיתיים (משפחה Noctuidae)
נוסף בתאריך אפריל 21, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

vladimir_teplouhov

תאריך

אפריל 21, 2024 06:14 לפנה"צ +06
Lycia hirtaria - Photo (c) Michał Brzeziński, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Michał Brzeziński
הזיהוי של sknyazev: Lycia hirtaria, שייך ל מודדיים (משפחה Geometridae)
נוסף בתאריך אפריל 21, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

vladimir_teplouhov

תאריך

אפריל 21, 2024 06:15 לפנה"צ +06
Lycia hirtaria - Photo (c) Michał Brzeziński, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Michał Brzeziński
הזיהוי של sknyazev: Lycia hirtaria, שייך ל מודדיים (משפחה Geometridae)
נוסף בתאריך אפריל 21, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

vladimir_teplouhov

תאריך

אפריל 21, 2024 06:18 לפנה"צ +06
Lycia hirtaria - Photo (c) Michał Brzeziński, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Michał Brzeziński
הזיהוי של sknyazev: Lycia hirtaria, שייך ל מודדיים (משפחה Geometridae)
נוסף בתאריך אפריל 21, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

vladimir_teplouhov

תאריך

אפריל 21, 2024 06:18 לפנה"צ +06
Orthosia incerta - Photo (c) Michał Brzeziński, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Michał Brzeziński
הזיהוי של sknyazev: Orthosia incerta, שייך ל תנשמיתיים (משפחה Noctuidae)
נוסף בתאריך אפריל 21, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

vladimir_teplouhov

תאריך

אפריל 21, 2024 06:18 לפנה"צ +06
Achlya flavicornis - Photo (c) Nikolai Vladimirov, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Nikolai Vladimirov
הזיהוי של sknyazev: Achlya flavicornis, שייך ל פרפראים ועשים (סדרה Lepidoptera)
נוסף בתאריך אפריל 21, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

vladimir_teplouhov

תאריך

אפריל 21, 2024 06:18 לפנה"צ +06
Lycia hirtaria - Photo (c) Michał Brzeziński, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Michał Brzeziński
הזיהוי של sknyazev: Lycia hirtaria, שייך ל מודדיים (משפחה Geometridae)
נוסף בתאריך אפריל 21, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

vladimir_teplouhov

תאריך

אפריל 21, 2024 06:19 לפנה"צ +06
Lycia hirtaria - Photo (c) Michał Brzeziński, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Michał Brzeziński
הזיהוי של sknyazev: Lycia hirtaria, שייך ל מודדיים (משפחה Geometridae)
נוסף בתאריך אפריל 21, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

nikitos20003

תאריך

אפריל 20, 2024 04:53 אחה"צ +06
Archiearis parthenias - Photo (c) Станислав, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND), הועלה על ידי Станислав
הזיהוי של sknyazev: Archiearis parthenias, שייך ל מודדיים (משפחה Geometridae)
נוסף בתאריך אפריל 21, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

siberian_birdguide

תאריך

יוני 19, 2023 10:47 אחה"צ +07
Epimecia ustula - Photo (c) Paolo Mazzei, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Paolo Mazzei
הזיהוי של sknyazev: Epimecia ustula, שייך ל תנשמיתיים (משפחה Noctuidae)
נוסף בתאריך אפריל 20, 2024
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת.ת

pavel_golyakov

תאריך

אפריל 15, 2024 10:18 אחה"צ +07
Trichopteryx polycommata - Photo (c) Gianfranco, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND), הועלה על ידי Gianfranco
הזיהוי של sknyazev: Trichopteryx polycommata, שייך ל מודדיים (משפחה Geometridae)
נוסף בתאריך אפריל 17, 2024
תומך

תמונות/קולות

מה

רפרף הערברבה (Proserpinus proserpina)

מתצפת.ת

irina389

תאריך

מאי 26, 2023 05:19 אחה"צ +07

מקום

Бердск (Google, OSM)
רפרף הערברבה - Photo (c) Paolo Mazzei, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Paolo Mazzei
הזיהוי של sknyazev: רפרף הערברבה (Proserpinus proserpina)
נוסף בתאריך אפריל 8, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

graymanul

תאריך

יולי 13, 2018 07:47 לפנה"צ UTC

תיאור

Mehnion pupurchatiy

Dendrolimus sibiricus - Photo (c) Svyatoslav Knyazev, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY), הועלה על ידי Svyatoslav Knyazev
הזיהוי של sknyazev: Dendrolimus sibiricus, שייך ל הטוואים (משפחה Lasiocampidae)
נוסף בתאריך אפריל 8, 2024
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת.ת

kastani

תאריך

יולי 23, 2023 11:41 אחה"צ +06
Gastropacha quercifolia - Photo (c) Donald Hobern, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY)
הזיהוי של sknyazev: Gastropacha quercifolia, שייך ל הטוואים (משפחה Lasiocampidae)
נוסף בתאריך אפריל 8, 2024
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת.ת

oleg_kosterin

תאריך

יולי 3, 2004
Paranthrene tabaniformis - Photo (c) John Christensen, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי John Christensen
הזיהוי של sknyazev: Paranthrene tabaniformis, שייך ל זכוכעשיים (משפחה Sesiidae)
נוסף בתאריך אפריל 7, 2024
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת.ת

nikoloz12

תאריך

ספטמבר 26, 2023 09:01 לפנה"צ +04
Lemonia balcanica - Photo (c) Kenneth Woodcock, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY), הועלה על ידי Kenneth Woodcock
הזיהוי של sknyazev: Lemonia balcanica, שייך ל פרפראים ועשים (סדרה Lepidoptera)
נוסף בתאריך מרץ 27, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

andreybaznikin

תאריך

אוקטובר 14, 2023 09:17 אחה"צ +04
Lemonia balcanica - Photo (c) Kenneth Woodcock, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY), הועלה על ידי Kenneth Woodcock
הזיהוי של sknyazev: Lemonia balcanica, שייך ל פרפראים ועשים (סדרה Lepidoptera)
נוסף בתאריך מרץ 27, 2024
תומך

תמונות/קולות

מה

סטירית טלואה (Chazara persephone)

מתצפת.ת

oleg_kosterin

תאריך

יוני 21, 1977

תיאור

a female

) סטירית טלואה)סטירית הפסים - Photo (c) Ani Sarkisyan, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY), הועלה על ידי Ani Sarkisyan
הזיהוי של sknyazev: סטירית טלואה (Chazara persephone)
נוסף בתאריך מרץ 27, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

vladimir_teplouhov

תאריך

מרץ 26, 2024 03:31 אחה"צ +06
Capreolus pygargus - Photo (c) Andrey Giljov, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-SA)
הזיהוי של sknyazev: Capreolus pygargus, שייך ל מעלי גירה (תת-סדרה Ruminantia)
נוסף בתאריך מרץ 27, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

nevski

תאריך

מאי 27, 2023 09:15 אחה"צ MSK
Korscheltellus lupulina - Photo (c) naturalhistoryman, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND)
הזיהוי של sknyazev: Korscheltellus lupulina, שייך ל פרפראים ועשים (סדרה Lepidoptera)
נוסף בתאריך מרץ 27, 2024
תומך

תמונות/קולות

תאריך

אפריל 6, 2023 11:59 לפנה"צ AEST
Zelotypia stacyi - Photo (c) amychasingbushstarsandbanksiahoney, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי amychasingbushstarsandbanksiahoney
הזיהוי של sknyazev: Zelotypia stacyi, שייך ל פרפראים ועשים (סדרה Lepidoptera)
נוסף בתאריך מרץ 26, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

luke731

תאריך

פברואר 20, 2024 08:56 אחה"צ AEDT
Zelotypia stacyi - Photo (c) amychasingbushstarsandbanksiahoney, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי amychasingbushstarsandbanksiahoney
הזיהוי של sknyazev: Zelotypia stacyi, שייך ל פרפראים ועשים (סדרה Lepidoptera)
נוסף בתאריך מרץ 26, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

jn_2533

תאריך

מרץ 9, 2024 08:19 אחה"צ AEDT
Zelotypia stacyi - Photo (c) amychasingbushstarsandbanksiahoney, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי amychasingbushstarsandbanksiahoney
הזיהוי של sknyazev: Zelotypia stacyi, שייך ל פרפראים ועשים (סדרה Lepidoptera)
נוסף בתאריך מרץ 26, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

fraggle2508

תאריך

מרץ 2024
Zelotypia stacyi - Photo (c) amychasingbushstarsandbanksiahoney, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי amychasingbushstarsandbanksiahoney
הזיהוי של sknyazev: Zelotypia stacyi, שייך ל פרפראים ועשים (סדרה Lepidoptera)
נוסף בתאריך מרץ 26, 2024
תומך

סטטיסטיקות

 • 2105