תמונות/קולות

מתצפת/ת

gedtranter

תאריך

נובמבר 21, 2022 05:24 PM AEST
Gynacantha - Photo (c) Janus Olajuan Boediman, כל הזכויות שמורות, uploaded by Janus Olajuan Boediman
הזיהוי של silram: סוג Gynacantha, שייך ל שומרניים (משפחה Aeshnidae)
נוסף בתאריך 25 נובמבר, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

gedtranter

תאריך

נובמבר 24, 2022 01:45 PM AEST
Austrogynacantha heterogena - Photo (c) Malcolm Tattersall, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של silram: Austrogynacantha heterogena, שייך ל שומרניים (משפחה Aeshnidae)
נוסף בתאריך 24 נובמבר, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

gedtranter

תאריך

נובמבר 21, 2022 05:24 PM AEST
Gynacantha rosenbergi - Photo (c) Reiner Richter, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA), uploaded by Reiner Richter
הזיהוי של silram: Gynacantha rosenbergi, שייך ל שומרניים (משפחה Aeshnidae)
נוסף בתאריך 24 נובמבר, 2022
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת/ת

gedtranter

תאריך

נובמבר 22, 2022 08:23 AM AEST
Gynacantha rosenbergi - Photo (c) Reiner Richter, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA), uploaded by Reiner Richter
הזיהוי של silram: Gynacantha rosenbergi, שייך ל שומרניים (משפחה Aeshnidae)
נוסף בתאריך 24 נובמבר, 2022
יוצא מן הכלל

תמונות/קולות

מתצפת/ת

lorenzobertola

תאריך

נובמבר 2022

מקום

Queensland, AU (Google, OSM)
Dromaeschna forcipata - Photo (c) Jeff Melvaine, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), uploaded by Jeff Melvaine
הזיהוי של silram: Dromaeschna forcipata, שייך ל שומרניים (משפחה Aeshnidae)
נוסף בתאריך 24 נובמבר, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

kerrycoleman

תאריך

נובמבר 2022

מקום

Queensland, AU (Google, OSM)

תיאור

As seen in Grahams obv. - The Rock.

Austrogomphus divaricatus - Photo (c) Chris Burwell, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), uploaded by Chris Burwell
הזיהוי של silram: Austrogomphus divaricatus, שייך ל מלקחיתיים (משפחה Gomphidae)
נוסף בתאריך 24 נובמבר, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

graham_winterflood

תאריך

נובמבר 2022

מקום

Queensland, AU (Google, OSM)

תיאור

Fork Hunter. Teneral male seen at The Rocks, Redlynch.

Austrogomphus divaricatus - Photo (c) Chris Burwell, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), uploaded by Chris Burwell
הזיהוי של silram: Austrogomphus divaricatus, שייך ל מלקחיתיים (משפחה Gomphidae)
נוסף בתאריך 24 נובמבר, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

greg488

תאריך

נובמבר 21, 2022 10:09 AM AEST
Austrogynacantha heterogena - Photo (c) Malcolm Tattersall, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של silram: Austrogynacantha heterogena, שייך ל שומרניים (משפחה Aeshnidae)
נוסף בתאריך 24 נובמבר, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

gedtranter

תאריך

נובמבר 22, 2022 08:50 AM AEST
Austrogynacantha heterogena - Photo (c) Malcolm Tattersall, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של silram: Austrogynacantha heterogena, שייך ל שומרניים (משפחה Aeshnidae)
נוסף בתאריך 24 נובמבר, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

gedtranter

תאריך

נובמבר 22, 2022 08:36 AM AEST
Austrogynacantha heterogena - Photo (c) Malcolm Tattersall, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של silram: Austrogynacantha heterogena, שייך ל שומרניים (משפחה Aeshnidae)
נוסף בתאריך 24 נובמבר, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

elivs

תאריך

נובמבר 22, 2022 08:00 PM AEST
Austrogynacantha heterogena - Photo (c) Malcolm Tattersall, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של silram: Austrogynacantha heterogena, שייך ל שומרניים (משפחה Aeshnidae)
נוסף בתאריך 24 נובמבר, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

halobaena

תאריך

נובמבר 2022

מקום

Queensland, AU (Google, OSM)
Austrogynacantha heterogena - Photo (c) Malcolm Tattersall, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של silram: Austrogynacantha heterogena, שייך ל שומרניים (משפחה Aeshnidae)
נוסף בתאריך 24 נובמבר, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

rick_franks

תאריך

נובמבר 22, 2022 04:29 PM AEST
Austrogynacantha heterogena - Photo (c) Malcolm Tattersall, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של silram: Austrogynacantha heterogena, שייך ל שומרניים (משפחה Aeshnidae)
נוסף בתאריך 24 נובמבר, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

greg488

תאריך

נובמבר 23, 2022 11:16 AM AEST
Austrogynacantha heterogena - Photo (c) Malcolm Tattersall, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של silram: Austrogynacantha heterogena, שייך ל שומרניים (משפחה Aeshnidae)
נוסף בתאריך 24 נובמבר, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

greg488

תאריך

נובמבר 23, 2022 11:57 AM AEST
Austrogynacantha heterogena - Photo (c) Malcolm Tattersall, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של silram: Austrogynacantha heterogena, שייך ל שומרניים (משפחה Aeshnidae)
נוסף בתאריך 24 נובמבר, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

greg488

תאריך

נובמבר 23, 2022 12:00 PM AEST
Austrogynacantha heterogena - Photo (c) Malcolm Tattersall, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של silram: Austrogynacantha heterogena, שייך ל שומרניים (משפחה Aeshnidae)
נוסף בתאריך 24 נובמבר, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

greg488

תאריך

נובמבר 23, 2022 12:04 PM AEST
Austrogynacantha heterogena - Photo (c) Malcolm Tattersall, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של silram: Austrogynacantha heterogena, שייך ל שומרניים (משפחה Aeshnidae)
נוסף בתאריך 24 נובמבר, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

greg488

תאריך

נובמבר 23, 2022 12:40 PM AEST
Austrogynacantha heterogena - Photo (c) Malcolm Tattersall, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של silram: Austrogynacantha heterogena, שייך ל שומרניים (משפחה Aeshnidae)
נוסף בתאריך 24 נובמבר, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

greg488

תאריך

נובמבר 23, 2022 12:52 PM AEST
Austrogynacantha heterogena - Photo (c) Malcolm Tattersall, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של silram: Austrogynacantha heterogena, שייך ל שומרניים (משפחה Aeshnidae)
נוסף בתאריך 24 נובמבר, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

greg488

תאריך

נובמבר 23, 2022 12:52 PM AEST
Austrogynacantha heterogena - Photo (c) Malcolm Tattersall, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של silram: Austrogynacantha heterogena, שייך ל שומרניים (משפחה Aeshnidae)
נוסף בתאריך 24 נובמבר, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

sdoug7405

תאריך

נובמבר 23, 2022 11:17 AM AEST
Austrogynacantha heterogena - Photo (c) Malcolm Tattersall, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של silram: Austrogynacantha heterogena, שייך ל שומרניים (משפחה Aeshnidae)
נוסף בתאריך 24 נובמבר, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

sdoug7405

תאריך

נובמבר 23, 2022 12:53 PM AEST
Austrogynacantha heterogena - Photo (c) Malcolm Tattersall, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של silram: Austrogynacantha heterogena, שייך ל שומרניים (משפחה Aeshnidae)
נוסף בתאריך 24 נובמבר, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

hotpotofnoodles

תאריך

ינואר 2022

מקום

Queensland, AU (Google, OSM)
Dromaeschna forcipata - Photo (c) Jeff Melvaine, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), uploaded by Jeff Melvaine
הזיהוי של silram: Dromaeschna forcipata, שייך ל שומרניים (משפחה Aeshnidae)
נוסף בתאריך 14 נובמבר, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

sarahgrady

תאריך

נובמבר 7, 2022 06:46 PM AEST
Anaciaeschna jaspidea - Photo (c) Neil Jhao, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), uploaded by Neil Jhao
הזיהוי של silram: Anaciaeschna jaspidea, שייך ל שומרניים (משפחה Aeshnidae)
נוסף בתאריך 07 נובמבר, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

remi_bigonneau

תאריך

נובמבר 3, 2022 02:51 PM AEST
Agriocnemis argentea - Photo (c) Reiner Richter, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA), uploaded by Reiner Richter
הזיהוי של silram: Agriocnemis argentea, שייך ל שלחית (סוג Agriocnemis)
נוסף בתאריך 05 נובמבר, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

lazy8

תאריך

אוקטובר 30, 2022 01:11 PM AEST
Gynacantha rosenbergi - Photo (c) Reiner Richter, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA), uploaded by Reiner Richter
הזיהוי של silram: Gynacantha rosenbergi, שייך ל שומרניים (משפחה Aeshnidae)
נוסף בתאריך 05 נובמבר, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

rick_franks

תאריך

אוקטובר 19, 2022 07:36 PM AEST
Gynacantha rosenbergi - Photo (c) Reiner Richter, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA), uploaded by Reiner Richter
הזיהוי של silram: Gynacantha rosenbergi, שייך ל שומרניים (משפחה Aeshnidae)
נוסף בתאריך 31 אוקטובר, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

rick_franks

תאריך

אוקטובר 28, 2022 02:24 PM AEST
Gynacantha mocsaryi - Photo (c) Nina Lester Finley, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), uploaded by Nina Lester Finley
הזיהוי של silram: Gynacantha mocsaryi, שייך ל שומרניים (משפחה Aeshnidae)
נוסף בתאריך 31 אוקטובר, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

efarley19

תאריך

ספטמבר 2022

מקום

Queensland, AU (Google, OSM)
Dromaeschna forcipata - Photo (c) Jeff Melvaine, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), uploaded by Jeff Melvaine
הזיהוי של silram: Dromaeschna forcipata, שייך ל שומרניים (משפחה Aeshnidae)
נוסף בתאריך 04 אוקטובר, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

christopherburwell

תאריך

אוקטובר 1, 2022 09:44 AM AEST

מקום

Deagon Wetlands (Google, OSM)
Ischnura aurora - Photo (c) Reiner Richter, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA), uploaded by Reiner Richter
הזיהוי של silram: Ischnura aurora, שייך ל חיצית (סוג Ischnura)
נוסף בתאריך 01 אוקטובר, 2022
תומך

סטטיסטיקות

 • 114