תמונות/קולות

מתצפת/ת

graham_winterflood

תאריך

נובמבר 27, 2021 11:56 AM AEST

תיאור

Aethriamanta sp. Not sure if this is the L-spot or Square spot Basker. It does not have the red nose of a Square spot, but may not be fully mature yet. Favouring Square-spot as brown marks extend to or beyond the level of the arculus. (P. 246 of edition II of Field Guide)

Aethriamanta nymphaeae - Photo (c) Graham Winterflood, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-SA)
הזיהוי של silram: Aethriamanta nymphaeae, שייך ל טיסניתיים (משפחה Libellulidae)
הוסף בתאריך 28 נובמבר, 2021
שיפור

תמונות/קולות

מתצפת/ת

paluma

תאריך

נובמבר 24, 2021 02:24 PM AEST

תיאור

Paddle-tipped Duskhawker . Have seen a few of these in this Dry Rainforest area .

תגיות

Gynacantha mocsaryi - Photo (c) Nina Lester Finley, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של silram: Gynacantha mocsaryi, שייך ל שומרניים (משפחה Aeshnidae)
הוסף בתאריך 26 נובמבר, 2021
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

paluma

תאריך

אוקטובר 28, 2021 06:41 PM AEST

תיאור

Night visitor .

Gynacantha mocsaryi - Photo (c) Nina Lester Finley, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של silram: Gynacantha mocsaryi, שייך ל שומרניים (משפחה Aeshnidae)
הוסף בתאריך 02 נובמבר, 2021
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

kerrycoleman

תאריך

אוקטובר 28, 2021 04:20 PM AEST

תיאור

Was so young couldn't fly properly.

Hemigomphus theischingeri - Photo (c) Linda Rogan EntSocVic, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של silram: Hemigomphus theischingeri, שייך ל מלקחיתיים (משפחה Gomphidae)
הוסף בתאריך 30 אוקטובר, 2021
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

kerrycoleman

תאריך

אוקטובר 26, 2021 12:02 PM AEST

תיאור

Entered for record purposes - quite a few found (all females) put together into the one obv.

Lestoidea - Photo (c) Chris Burwell, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של silram: סוג Lestoidea, שייך ל שפריריות (תת-סדרה Zygoptera)
הוסף בתאריך 26 אוקטובר, 2021
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

graham_winterflood

תאריך

אוקטובר 2021

מקום

Queensland, AU (Google, OSM)

תיאור

Griseargiolestes metallicus, male

Griseargiolestes metallicus - Photo (c) Geoff Walker, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של silram: Griseargiolestes metallicus, שייך ל שפריריות (תת-סדרה Zygoptera)
הוסף בתאריך 26 אוקטובר, 2021
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

kerrycoleman

תאריך

אוקטובר 2021

מקום

Queensland, AU (Google, OSM)

תיאור

male

Griseargiolestes metallicus - Photo (c) Geoff Walker, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של silram: Griseargiolestes metallicus, שייך ל שפריריות (תת-סדרה Zygoptera)
הוסף בתאריך 26 אוקטובר, 2021
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

kerrycoleman

תאריך

אוקטובר 2021

מקום

Queensland, AU (Google, OSM)

תיאור

Not sure what happen to this shot but I will take it.

Griseargiolestes metallicus - Photo (c) Geoff Walker, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של silram: Griseargiolestes metallicus, שייך ל שפריריות (תת-סדרה Zygoptera)
הוסף בתאריך 26 אוקטובר, 2021
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

kerrycoleman

תאריך

אוקטובר 23, 2021 12:39 PM AEST
Gynacantha mocsaryi - Photo (c) Nina Lester Finley, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של silram: Gynacantha mocsaryi, שייך ל שומרניים (משפחה Aeshnidae)
הוסף בתאריך 24 אוקטובר, 2021
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

kerrycoleman

תאריך

אוקטובר 16, 2021 12:54 PM AEST

תיאור

taken in the same area as where the pair were several days ago in tree roots.

Gynacantha mocsaryi - Photo (c) Nina Lester Finley, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של silram: Gynacantha mocsaryi, שייך ל שומרניים (משפחה Aeshnidae)
הוסף בתאריך 16 אוקטובר, 2021
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

kerrycoleman

תאריך

אוקטובר 2021

מקום

Queensland, AU (Google, OSM)

תיאור

An obv. similar to this can be seen in its photo gallery

Lestoidea brevicauda - Photo (c) Erland Refling Nielsen, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של silram: Lestoidea brevicauda, שייך ל שפריריות (תת-סדרה Zygoptera)
הוסף בתאריך 15 אוקטובר, 2021
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

kerrycoleman

תאריך

אוקטובר 2021

מקום

Queensland, AU (Google, OSM)

תיאור

An obv. similar to this can be seen in its photo gallery

Lestoidea conjuncta - Photo (c) Geoff Walker, כל הזכויות שמורות
הזיהוי של silram: Lestoidea conjuncta, שייך ל שפריריות (תת-סדרה Zygoptera)
הוסף בתאריך 14 אוקטובר, 2021
יוצא מן הכלל

תמונות/קולות

מתצפת/ת

kerrycoleman

תאריך

אוקטובר 11, 2021 10:56 AM AEST
Austrocnemis maccullochi - Photo (c) Dennis Paulson, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY)
הזיהוי של silram: Austrocnemis maccullochi, שייך ל רמחיתיים (משפחה Coenagrionidae)
הוסף בתאריך 13 אוקטובר, 2021
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

kerrycoleman

תאריך

אוקטובר 11, 2021 12:43 PM AEST

תיאור

I think this sp, he wasn't going to leave his home in the tree roots side of a creek no matter how many times a disturbed him for decent shots.

Gynacantha mocsaryi - Photo (c) Nina Lester Finley, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של silram: Gynacantha mocsaryi, שייך ל שומרניים (משפחה Aeshnidae)
הוסף בתאריך 11 אוקטובר, 2021
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

dhfischer

תאריך

נובמבר 13, 2009 03:21 PM HST
Gynacantha mocsaryi - Photo (c) Nina Lester Finley, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של silram: Gynacantha mocsaryi, שייך ל שומרניים (משפחה Aeshnidae)
הוסף בתאריך 21 ספטמבר, 2021
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

kerrycoleman

תאריך

ספטמבר 11, 2021 01:17 PM AEST

תיאור

Came across him along a path pushed through shoulder high guinea grass. Size of a Lemon-tipped hunter but longer tail.

Eusynthemis nigra - Photo (c) Richard Yank, כל הזכויות שמורות
הזיהוי של silram: Eusynthemis nigra, שייך ל שפיריות (תת-סדרה Anisoptera)
הוסף בתאריך 13 ספטמבר, 2021
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

kerrycoleman

תאריך

נובמבר 22, 2020 08:50 PM AEST

תיאור

think it maybe this sp. which flew in tonight, it allowed me to hold it before releasing.

Gynacantha mocsaryi - Photo (c) Nina Lester Finley, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של silram: Gynacantha mocsaryi, שייך ל שומרניים (משפחה Aeshnidae)
הוסף בתאריך 24 מאי, 2021
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

reiner

תאריך

ספטמבר 12, 2018 08:08 AM AEST

תיאור

a new genus for me and a new species for iNat

Gynacantha rosenbergi - Photo (c) Reiner Richter, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של silram: Gynacantha rosenbergi, שייך ל שומרניים (משפחה Aeshnidae)
הוסף בתאריך 25 פברואר, 2021
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

reiner

תאריך

ספטמבר 13, 2018 09:37 AM AEST
Gynacantha dobsoni - Photo (c) Rui Da Silva Pinto, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של silram: Gynacantha dobsoni, שייך ל שומרניים (משפחה Aeshnidae)
הוסף בתאריך 25 פברואר, 2021
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

reiner

תאריך

ספטמבר 13, 2018 08:47 AM AEST
Gynacantha dobsoni - Photo (c) Rui Da Silva Pinto, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של silram: Gynacantha dobsoni, שייך ל שומרניים (משפחה Aeshnidae)
הוסף בתאריך 25 פברואר, 2021
מוביל

תמונות/קולות

מתצפת/ת

reiner

תאריך

ספטמבר 12, 2018 11:48 AM AEST

תיאור

I didn't know that the females also had long appendages so didn't immediately realize I had a female here.

Gynacantha dobsoni - Photo (c) Rui Da Silva Pinto, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של silram: Gynacantha dobsoni, שייך ל שומרניים (משפחה Aeshnidae)
הוסף בתאריך 25 פברואר, 2021
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

reiner

תאריך

ספטמבר 12, 2018 09:39 AM AEST
Gynacantha dobsoni - Photo (c) Rui Da Silva Pinto, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של silram: Gynacantha dobsoni, שייך ל שומרניים (משפחה Aeshnidae)
הוסף בתאריך 25 פברואר, 2021
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

reiner

תאריך

ספטמבר 12, 2018 11:42 AM AEST
Gynacantha dobsoni - Photo (c) Rui Da Silva Pinto, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של silram: Gynacantha dobsoni, שייך ל שומרניים (משפחה Aeshnidae)
הוסף בתאריך 25 פברואר, 2021
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

jeff_melvaine

תאריך

דצמבר 27, 2017 05:40 PM AEDT
Tringa incana - Photo (c) NatureShutterbug, כל הזכויות שמורות, uploaded by Lynn Watson, Santa Barbara
הזיהוי של silram: Tringa incana, שייך ל חופמאים (סדרה Charadriiformes)
הוסף בתאריך 09 דצמבר, 2020
תומך

סטטיסטיקות

 • 24