תמונות/קולות

מתצפת.ת

mogubobo

תאריך

יוני 23, 2024 09:21 אחה"צ EDT

תיאור

6/23/2024 I saw them by the woods during my walk today. They looked very fresh and tender, with thick flesh and a pleasant fragrance.

Bondarzewia berkeleyi - Photo (c) Jack Steven Smith, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Jack Steven Smith
הזיהוי של sigridjakob: Bondarzewia berkeleyi, שייך ל קִצְפִּיתִיִּים (משפחה Bondarzewiaceae)
נוסף בתאריך יוני 24, 2024
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת.ת

mogubobo

תאריך

יוני 24, 2024 02:59 לפנה"צ EDT
Meripilus sumstinei - Photo (c) Distant Hill Gardens, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND)
הזיהוי של sigridjakob: Meripilus sumstinei, שייך ל פטריות (ממלכה Fungi)
נוסף בתאריך יוני 24, 2024
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת.ת

lettersnstuff

תאריך

ינואר 1, 2024 10:51 לפנה"צ EST

תיאור

found on new years, around 40°F, 5°C, waterlogged from rain, lighter caps were dryer/ underneath tree branches, huge patch on very old mulch, clusters of 2-3, caps seem to go convex when older, younger ones mostly flat or slightly concave

Psilocybe caeruleorhiza - Photo (c) Ohio Mushroom DNA Lab, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Ohio Mushroom DNA Lab
הזיהוי של sigridjakob: Psilocybe caeruleorhiza, שייך ל פקועיים (סדרה Agaricales)
נוסף בתאריך יוני 23, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

vivian_young

תאריך

יוני 15, 2024 09:14 לפנה"צ EDT
Mallocybe unicolor - Photo (c) Ron Kerner, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Ron Kerner
הזיהוי של sigridjakob: Mallocybe unicolor, שייך ל סִיבִיתִיִּים (משפחה Inocybaceae)
נוסף בתאריך יוני 22, 2024
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת.ת

monikastangel

תאריך

יוני 21, 2024 09:21 לפנה"צ EDT
Russula mutabilis - Photo (c) noah_siegel, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA), הועלה על ידי noah_siegel
הזיהוי של sigridjakob: Russula mutabilis, שייך ל חריפית (סוג Russula)
נוסף בתאריך יוני 21, 2024
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת.ת

ethancrenson

תאריך

ספטמבר 14, 2023 04:45 אחה"צ EDT
Rugosporella atrovinosa - Photo (c) Alan Rockefeller, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY), הועלה על ידי Alan Rockefeller
הזיהוי של sigridjakob: Rugosporella atrovinosa, שייך ל פטריות (ממלכה Fungi)
נוסף בתאריך יוני 18, 2024
תומך
נוסף בגלל שינוי טקסונומי

תמונות/קולות

מתצפת.ת

johnplischke

תאריך

ספטמבר 15, 2023 12:54 לפנה"צ EDT

תיאור

Peziza atrovinosa
DNA - Nanopore - ITS

Rugosporella atrovinosa - Photo (c) Alan Rockefeller, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY), הועלה על ידי Alan Rockefeller
הזיהוי של sigridjakob: Rugosporella atrovinosa, שייך ל פטריות (ממלכה Fungi)
נוסף בתאריך יוני 18, 2024
משתפר.ת
נוסף בגלל שינוי טקסונומי

תמונות/קולות

מתצפת.ת

geneyetter

תאריך

מאי 29, 2023 12:40 אחה"צ EDT

תיאור

Several clusters seen in the northern area of the cemetery, at the base of trees, or in grass near a tree. These observations are a repeat of similar results in the same area ten days ago, May 19th.

Coprinellus saccharinus - Photo (c) Nicolas Schwab, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Nicolas Schwab
הזיהוי של sigridjakob: Coprinellus saccharinus, שייך ל דיואית (סוג Coprinellus)
נוסף בתאריך יוני 17, 2024
תומך

תמונות/קולות

מה

הינומה (סוג Cortinarius)

מתצפת.ת

johnplischke

תאריך

אוקטובר 20, 2023 09:50 לפנה"צ EDT

תיאור

https://www.inaturalist.org/observations/190313811
Fungee obs
Cortinarius fusisporus
DNA, Nanopore, ITS

Cortinarius semivestitus - Photo (c) Stephen Russell, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Stephen Russell
הזיהוי של sigridjakob: Cortinarius semivestitus, שייך ל הינומה (סוג Cortinarius)
נוסף בתאריך יוני 17, 2024
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת.ת

fungee

תאריך

אוקטובר 20, 2023 08:08 לפנה"צ EDT
Cortinarius semivestitus - Photo (c) Stephen Russell, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Stephen Russell
הזיהוי של sigridjakob: Cortinarius semivestitus, שייך ל הינומה (סוג Cortinarius)
נוסף בתאריך יוני 17, 2024
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת.ת

fennermartin

תאריך

מרץ 5, 2024 08:55 אחה"צ EST

תיאור

Stromata extremely small, 2.7-5.9mm, on decorticate oak. Ascospores (9.2) 9.8 - 11.4 (11.8) × (4.8) 4.9 - 5.7 (6.1) µm
with a straight, spore length germ slit. Asci (spore-bearing part) 85 µm. Apical plug inverted hat-shaped, blue in iodine.

Xylaria finismundoensis - Photo (c) Alden Dirks, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Alden Dirks
הזיהוי של sigridjakob: Xylaria finismundoensis, שייך ל פטריות (ממלכה Fungi)
נוסף בתאריך יוני 14, 2024
תומך

תמונות/קולות

מה

נֹאדָנִית (סוג Ascobolus)

מתצפת.ת

zihaowang

תאריך

מאי 19, 2024 03:27 אחה"צ EDT

תיאור

Fungus growing on horse dung collected and incubated.

נֹאדָנִית - Photo (c) Nik Wassermann, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Nik Wassermann
הזיהוי של sigridjakob: נֹאדָנִית (סוג Ascobolus)
נוסף בתאריך יוני 14, 2024
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת.ת

tayder-tot

תאריך

יולי 2, 2023 05:26 אחה"צ MDT

תיאור

Spores:
(4.6)4.9-5.9(6.5)x(3.4)3.5-4.1(4.3)um
Q=(1.2)1.3-1.6(1.8) ; N=30
Me= 5.4x3.8um ; Qe=1.4
Ellipsoid/oblong ellipsoid inequilateral is side view, smooth, weakly dextrinoid.
Print: yellow brown.
Basidia: Clavate simple septate at base.
Cystidia: Not found.
Pileipellis: Irregular trichoderm.
Clamp connections: Not found.
KOH: Instantly black.
Habitat: Growing near a burn pile with Picea sp. nearby.

Coltricia confluens - Photo (c) Jillian Kern, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Jillian Kern
הזיהוי של sigridjakob: Coltricia confluens, שייך ל פטריות (ממלכה Fungi)
נוסף בתאריך יוני 13, 2024
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת.ת

cabracrazy

תאריך

ספטמבר 6, 2023 03:28 אחה"צ CDT

תיאור

This is growing in hard packed sand that is under lake water most of the year. The stipe was so eaten up, I couldn't excavate any of it. The cap has a very distinct texture and the spores look Russulaceae-esque. The gills are widely spaced with a short, wavy gill every other.
Spores are globose, 8-10μm with a prominent hilar appendage and spikey ornamentation.

Lactifluus - Photo (c) Alan R. Biggs, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND), הועלה על ידי Alan R. Biggs
הזיהוי של sigridjakob: סוג Lactifluus, שייך ל חֲרִיפִיתִיִּים (משפחה Russulaceae)
נוסף בתאריך יוני 13, 2024
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת.ת

cabracrazy

תאריך

ספטמבר 6, 2023 02:08 אחה"צ CDT

תיאור

Very small Coltricia growing from sand at the edge of Lewis-Smith Lake. This area is underwater much of the year.

Coltricia - Photo (c) chert_hollow, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA), הועלה על ידי chert_hollow
הזיהוי של sigridjakob: סוג Coltricia, שייך ל פטריות (ממלכה Fungi)
נוסף בתאריך יוני 13, 2024
תומך

תמונות/קולות

מה

סִיבִיתִיִּים (משפחה Inocybaceae)

מתצפת.ת

cabracrazy

תאריך

ספטמבר 8, 2023 11:49 לפנה"צ CDT

תיאור

Growing from soil among moss

Mallocybe unicolor - Photo (c) Ron Kerner, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Ron Kerner
הזיהוי של sigridjakob: Mallocybe unicolor, שייך ל סִיבִיתִיִּים (משפחה Inocybaceae)
נוסף בתאריך יוני 13, 2024
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת.ת

cabracrazy

תאריך

ספטמבר 8, 2023 11:45 לפנה"צ CDT

תיאור

Growing from soil in residential yard. Juniperus virginiana near by

Boletales - Photo (c) Marco Floriani, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Marco Floriani
הזיהוי של sigridjakob: סדרה Boletales, שייך ל פטריות (ממלכה Fungi)
נוסף בתאריך יוני 13, 2024
תומך

תמונות/קולות

מה

אמנית הנרתיק (Amanita vaginata)

מתצפת.ת

irena10

תאריך

יוני 13, 2024 07:06 לפנה"צ EDT
אמנית הנרתיק - Photo (c) mazer, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי mazer
הזיהוי של sigridjakob: אמנית הנרתיק (Amanita vaginata)
נוסף בתאריך יוני 13, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

beabernard

תאריך

יוני 2024

מקום

United States (Google, OSM)

תיאור

First time finding this! Bugs seem to be enjoying it 🥲

Laetiporus cincinnatus - Photo (c) Nate Swick, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Nate Swick
הזיהוי של sigridjakob: Laetiporus cincinnatus, שייך ל נְקוּבִית (סוג Laetiporus)
נוסף בתאריך יוני 12, 2024
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת.ת

paganka

תאריך

יוני 8, 2024 09:49 לפנה"צ EDT

תיאור

Habitat Description:
Fruit Body Abundance:

Odor:
Taste:

Chemical Tests:

Other Distinctive Features:

Microscopy:
Spores:
(15.1) 15.15 - 16.7 × (6.6) 6.63 - 7.19 (7.2) µm
Q = 2.2 - 2.5 ; N = 3
Me = 15.8 × 6.9 µm ; Qe = 2.3Rogue podospora spores
Cercophora - Photo (c) Sigrid Jakob, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY), הועלה על ידי Sigrid Jakob
הזיהוי של sigridjakob: סוג Cercophora, שייך ל פטריות (ממלכה Fungi)
נוסף בתאריך יוני 10, 2024
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת.ת

rangerjenna

תאריך

יוני 8, 2024 01:49 אחה"צ EDT
Trichaptum biforme - Photo (c) Daniel Folds, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Daniel Folds
הזיהוי של sigridjakob: Trichaptum biforme, שייך ל קִשּׁוּטִיתִיִּים (משפחה Hymenochaetaceae)
נוסף בתאריך יוני 8, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

rangerjenna

תאריך

יוני 8, 2024 02:33 אחה"צ EDT
Artomyces pyxidatus - Photo (c) Adam Bryant, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Adam Bryant
הזיהוי של sigridjakob: Artomyces pyxidatus, שייך ל פטריות (ממלכה Fungi)
נוסף בתאריך יוני 8, 2024
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת.ת

logan_borosch

תאריך

ינואר 2024

מקום

Florida, US (Google, OSM)

תיאור

on Pinus chips. unsure if chips are from a florida native species, or imported chips

פקועיים - Photo (c) brian_nz, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי brian_nz
הזיהוי של sigridjakob: פקועיים (סדרה Agaricales)
נוסף בתאריך יוני 8, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

kazaamer

תאריך

ספטמבר 30, 2023 09:53 לפנה"צ EDT
Lentinellus ursinus - Photo (c) Sarah Gregg, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA), הועלה על ידי Sarah Gregg
הזיהוי של sigridjakob: Lentinellus ursinus, שייך ל פטריות (ממלכה Fungi)
נוסף בתאריך יוני 8, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

kazaamer

תאריך

ספטמבר 30, 2023 09:58 לפנה"צ EDT
Mycena meliigena - Photo (c) Davide Puddu, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY), הועלה על ידי Davide Puddu
הזיהוי של sigridjakob: Mycena meliigena, שייך ל פטרה (סוג Mycena)
נוסף בתאריך יוני 8, 2024
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת.ת

kazaamer

תאריך

ספטמבר 30, 2023 10:01 לפנה"צ EDT
צנומה - Photo (c) bmeade00, כל הזכויות שמורות
הזיהוי של sigridjakob: צנומה (סוג Marasmius)
נוסף בתאריך יוני 8, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

kazaamer

תאריך

ספטמבר 30, 2023 10:03 לפנה"צ EDT
Collybiopsis biformis - Photo (c) huafang, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי huafang
הזיהוי של sigridjakob: Collybiopsis biformis, שייך ל טַבּוּרִיתיִּים (משפחה Omphalotaceae)
נוסף בתאריך יוני 8, 2024
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת.ת

mycogeekyohio

תאריך

אוקטובר 17, 2023 01:05 אחה"צ EDT
Pluteus cervinus - Photo (c) Clint, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Clint
הזיהוי של sigridjakob: Pluteus cervinus, שייך ל קטיפנית (סוג Pluteus)
נוסף בתאריך יוני 8, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

mycogeekyohio

תאריך

אוקטובר 14, 2023 10:26 לפנה"צ EDT
צנומה - Photo (c) bmeade00, כל הזכויות שמורות
הזיהוי של sigridjakob: צנומה (סוג Marasmius)
נוסף בתאריך יוני 8, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

mycogeekyohio

תאריך

אוקטובר 14, 2023 10:53 לפנה"צ EDT
Agaricus reducibulbus - Photo (c) Stephen Russell, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Stephen Russell
הזיהוי של sigridjakob: Agaricus reducibulbus, שייך ל פקועה (סוג Agaricus)
נוסף בתאריך יוני 8, 2024
משתפר.ת

סטטיסטיקות

 • 21194